Förklaring av 13 DNA och Chakran

Människan har 7 chakran som är förankrade i vår kropp och själ sedan födseln och under denna livstid har vi möjlighet att öppna upp och aktivera ytterligare Högre chakran. Det 8: e chakrat innefattar livsglädjen att uttrycka Din fulla kreativitet och kosmiska intelligens. 9:e chakrat är kontakten och länken som sammankopplar Dig med Universum och Jorden. När det 10:e chakra är online kommer det att koppla samman Dig med Ditt själsliga solsystem. Det 11:e chakrat kommer att förflytta Dig till Ditt inre galaktiska system. Ditt 12:e chakra kommer att förankra Dig till och universums kollektiva ljuskälla, denna förankring innebär att kanalen till det 13:e chakrat och jordens inre Centrala Sol och kraftkälla öppnas. Källan där alla chakran strålar samman till EN gemensam kraft. Detta viktiga 13:e chakra gör att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, ditt hjärta och hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Gud Moders medvetande (the 13th golden-diamond ray energy matrix). Den 13:e strålen är en ny nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden.

Varje chakra är både personligt och kollektivt och dessa ger Dig information i form av upplevelser, budskap, färger, ljud m.m. När du lär dig att översätta dessa koder av information och upplevelser kommer Du att upptäcka att livet inte längre kommer att vara detsamma. När du utforskar din nuvarande kropp, identitet och livsupplevelser, gör det snabbt, det behöver inte ta flera år att studera dem. Eftersom informationen i Ditt DNA på nytt kommer att aktiveras och anslutas till Dina Högre chakran kommer Du att kunna känna hur de olika händelserna i detta liv kopplas samman och börjar blomstra, vilket ger Dig ny energi och kraft. Du kommer allt tydligare att se tråden och syftet, med många olika platser, identiteter och sammanträffanden som Du tagit del av i både detta och tidigare livstider. Mänsklighetens kodade trådar, har inte tidigare kunnat komma ut på planeten, på grund av att lägre dimensioner tog över makten på jorden och höll dem fast i ett nätverk av föroreningar. Informationen av de kodade trådarna blev kvar och gömda inom Dig och Dina medmänniskor. Mörkrets krafter splittrade och blockerade 10 av de 13 DNA strängarna, vilket gjorde det ologiskt för oss att förstå och uttrycka vår potential, kraft, intuitiva förmågor och känslor. Mänskligheten började utkämpa en kamp mellan kvinnligt och manligt samt mellan olika grupper och nationer. Detta orsakade att Du förlorade Dig själv, Ditt arv och förståelsen om vem Du är.

/000eb19a-3432-4cab-a819-3449525619b8.jpg

Mänskligheten börjar i allt högre grad att vakna upp och ta emot högre frekvenser och genom kosmiska initieringar, vilket bidrar till att nya DNA strängar bildas. Dessa nya trådar kommer att starta en djup inre process i våra celler och nervsystem. De 13 DNA strängarna kommer att aktivera Dina Högre chakran och öppna en kanal så att ett högre medvetande kan strömma in i Ditt sinne och väcka minnen, erfarenheter och kunskaper från urminnes tider. Tolfte & trettonde DNA trådarna anses vara den helande Guds energi inom Dig, och en av kvantums trådar som leder Skaparens energi genom Din DNA-spiral. Det är styrkan av denna energi som sammanflödar Gud och all livs kraft, i den gudomliga människan. Dessa Ljuskoder tvättar bort stämpel av Begränsningar som blockerat Dina DNA- trådar. Vårt DNA har koderna och förvarar originalet av Din ursprungliga identitet, Din plan för Din högre existens och universums historia om det allomfattande livet. Denna blåkopia finns lagrad djupt i Dina celler. De ursprungliga skaparna av DNA, och mänskligheten på denna planet hade en genetisk plan som baserades på antalet tolv. Där de tretton DNA strängarna av genetiskt material var anslutna till de tolv Strålarna av Guds Medvetande för att kvalificera och förena sig till nästkommande grad av den Gudomliga Planen för att på så sätt öka utvecklingen och expansionen i detta Universum. Moder Jord har i den galaxiska planen blivit placerad på en plats där många universum möts, människorna i sin fulla potential var därför från begynnelsen ämnade som mottagare av information från dessa olika universella källor. Verklighet speglar verklighet, vilket innebär att uppbyggandet av de 13 DNA strängarna återigen kommer att aktivera det mänskliga medvetande så att vi på nytt kan öppna våra Högre chakran som befinner sig utanför kroppen och sammankopplar oss till universum. Denna uppgradering innebär att mänskligheten ännu en gång kan ta emot universell information och återskapa jorden som ett galaktiskt informationscentrum.

Vägen som leder Er till upplysning, glädje och styrka kan nås genom att gå ut och berör andra människors hjärtan genom ord, handling och gärningar. Vi har den fria viljan att välja vår Egen livsväg och vilken frekvens Själens Signatur vill svara an på. Högre krafter av frekvenser och dimensioner är närande och stärkande och hjälper Dig att skapa ett hälsosamt och friskt liv. Frekvenserna av lägre dimensioner har en disharmoni som är nerbrytande, vilket skapar obalans och sjukdomar i Din kropp. Fokusering, inre arbete och ansvarfulla handlingar är nödvändigt för att framgångsrikt träda in i den femte dimensionen, och koppla samman med källan av visdom, högre medvetande och unika förmågor. Meditation och ett starkt Själs-medvetande kan hjälpa Dig att öppna porten till kosmiska dimensioner av högre medvetande och integrera den gyllene energin i hjärta, kropp och energifält.

5.jpg

Meditationer är även ett verktyg för att integrera och förankra den nya förgyllda energin i Din kropp och själ. I Golden StarCode Aktiveringar ingår en behandling bestående av guidad  och kanaliserad meditation som leder dig genom processen. I denna kanal och uppkoppling flödar högre frekvenser och energier som hjälper Dig att stå i Din egen kraft, vilket även ökar Din förmåga att möta omvärlden i Din fulla potential.

Den guidade meditationen består av kanaliserade budskap och aktiveringar där Du får möjlighet att möta din inre värld och dimensioner på ett djupare och högre plan. Kanaliseringarna och aktiveringarna är anpassade utifrån din potential och unika förmågor. I denna process kommer energierna av de kosmiska krafterna att förenas och skapa en dynamisk mångfald av högre medvetande och förståelse, som hjälper dig att knyta an till din livslåga, livsändamål och den Gudomliga jordiska planen.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)