13 en inre kraft av kärlek

13 har en viktig betydelse för vår hälsa och välmående. Chakra 13 förankrar och anpassar de högre frekvenserna så att vi kan hantera och använda detta energiflöde och kraft i vår kropp. 13 ger oss en inre styrka och förmåga att stå i vårt ljus av kärlek.

GSC-Aktivering är en process som är speciellt anpassad utifrån varje individ och är därför ingen teknik/metod som många andra behandlingsformer. Aktiveringen sker till individens högsta gudomliga bästa. Detta är en djupgående healing som öppnar upp och förstärker våra inre förmågor och gåvor.

Genom att följa min känsla arbetar jag i denna process på individuell nivå. På så vis vill jag bevara unikheten i denna aktivering som handlar om att öppna upp det universella högre chakrasystemet, 13 DNA-strängar samt parallella dimensionella chakran och nya ljuskroppar för att kunna verka i högre frekvenser och dimensioner. De finns många olika sätt att öppna upp våra högre förmågor därför verkar aktiveringen alltid utifrån det gudomliga syftet som vi alla bär inom oss.

Vårt DNA och högre chakran bär en unik uppsättning som hjälper oss att ta emot och hantera dessa högfrekventa energier i våra kroppar. Varje högre chakra innehåller information om din ursprungliga energistruktur, när dessa öppnas får Du mer tillgång till Dig själv. Genom expansion kommer dessa chakror genom det gudomliga hjärtats krafter att stråla samman med oändligheten som ger Dig en helt ny multidimensionell verklighet.

För att kunna ta in dessa högfrekventa energier i kropp och själ består denna process av en djupare transformation för att avsluta och avlägsna 3D energier och kopplingar som binder oss kvar i känslor och tankar med lägre vibrationer. Genom att släppa gamla nedärvda mönster som finns i vårt DNA och cellminnen kan vi omvandla omedvetenhet till medvetenhet.

Dessa högre chakran innefattar att vi återigen får tillgång till vår universella ljuspelare. Min ljuspelare är en antenn och mottagare där min intension och uppdrag är att kalla in gudomliga ljusvarelser som kommer från högre universum och dimensioner. Genom denna högre samverkan får vi hjälp att lösa upp hierarkin och de lägre energierna som råder här i detta universum och på jorden, så ovan & så nedan (macro-micro och vice versa). Vår ljuspelare har också förmågan att ta emot energier och ljuskoder med en hög kärleksvibration som höjer vår inre ljuskvot av medvetenhet i våra kroppar.

Det är genom kärlek, medvetenhet och förståelse vi kan befria oss från dessa 3D energier som skapats ur denna hieraki av makt och kontroll. Genom att först hjälpa oss själva att bli fria kan vi sedan med ren och villkoslös kärlek från hjärtat hjälpa andra. Detta kan vi endast göra på vårt eget unika sätt genom egna upplevelser och erfarenheter. Därför kan denna aktivering inte läras ut som en teknik/metod. Detta är en inre omvandlingsprocess som utvecklas och växer fram från våra hjärtan och på så vis kommer denna högre frekvens av kärlek och medvetenhet att spridas vidare av dem som är redo.

Aktiveringar och behandlingsformer som bygger på appliceringar av olika metoder och tekniker är för mig fasta former som begränsar och håller oss kvar i dessa lägre 3D energier. Enligt min upplevelse är detta ett förlegat lärosätt som är djupt förankrat i denna värld. Genom mina 5 barn i åldrarna 23-13 år har jag också fått erfara hur skolans läroplan är utformad utifrån denna hieraki av lägre medvetenhet. En läroplan som inte är i linje med dagens medvetna barn gör att de blir uttråkade och omotiverade, vilket minskar koncentration- och inlärningsförmågan.

Kan erkänna att jag under mina utbildningar i bland annat massage, reiki, zonterapi och ledarskap alltid haft svårt att lära mig tekniker som ska utföras på ett visst tillvägagångssätt. Ännu svårare var det sedan att försöka förhålla mig och efterfölja denna ordning. Denna bundenhet begränsade min inre förmåga, känsla och unikhet, vilket ledde till att jag ganska snabbt tröttnade och motivationen att fortsätta försvann.

Att få arbeta med hjärtat och följa den inre känslan gör att varje aktivering utformas och anpassas efter individens unika egenskaper och förmågor. Att verka utifrån den gudomliga planen gör att jag befinner mig i ett tillstånd av flöde, vilket ger mig energi och kraft att arbeta i flera timmar utan att uppleva trötthet, förlust av energi och motivation. Detta flöde förser mig ständigt med förnyad energi som förstärks genom hjärtats krafter.

GSC-Aktivering är en av många alternativ som hjälper oss att höja vår frekvens av medvetenhet. Denna process har ingen utformad mall med tekniker och tillvägagångssätt. De som väljer att gå dessa aktiveringssteg ska genom en djupare inre kontakt finna sitt eget unika sätt att sprida och förmedla denna högre frekvens av ljus, kärlek och medvetenhet.

Det är en stor glädje och lycka som jag känner när flera av dem som gått mina aktiveringssteg berättat hur de med djupare kontakt och tillgång till sig själva fått tilliten att utveckla sina unika förmågor. De har funnit en inre källa av inspiration att kunna sprida sitt ljus vidare genom bland annat kommunikation, meditation, behandlingar, yoga, kärleksfulla handlingar, m.m. Det är en gudomlig gåva att finna sina inre gåvor.

År 2002 skedde de första Golden Egg aktiveringar på jorden. Denna energi väckte den inre gudomliga kontakten i oss ljusvarelser från högre universum, vilket hjälpte oss att minnas vårt ursprung. Ett uppvaknande som återgav oss insikten om uppdraget vi kommit hit för att utföra. 

Jag bär en stor ödmjukhet över möjligheten att få vara denna kanal, utan denna kontakt med den gudomliga källan av högre frekvenser hade jag aldrig kunnat verka och utföra dessa aktiveringar. Så all vördnad och tacksamhet till denna källa och flöde av energi som varje dag strömmar in i mitt hjärta och fyller mig med ljus och kärlek.

I mina behandlingar använder jag mig av nya nedkanaliserade healingförmågor. Med tillgång till andra högre dimensioner och universum har jag bättre förmåga och perspektiv att kunna hjälpa andra att hitta tillbaka till sitt autentiska jag och förstå sitt ursprung här på jorden. Genom mina healingförmågor hjälper jag mig själv och andra att höja frekvens och medvetande. Detta innebär att hämta tillbaka själsfragment och gudomliga förmågor för att bli hel och genom våra hjärtan verka i vårt sanna gudomliga jag här på jorden.

Det högre chakrasystemet skapar total balans för att känna sig grundad, trygg och med tillit kunna bidra till att heala och höja kärleksfrekvensen i sig själv och på jorden. Kärlekens frekvens hjälper oss alla att leva i harmoni och glädje som baseras på acceptans, respekt och villkorslös kärlek till allt och alla. 13 öppnar den inre kraften av kärlek i ditt hjärta, denna kraft drar till sig det du behöver för att följa din väg och fortsatta inre utveckling. I mina aktiveringar får du förståelse om 13 och hjälp hur du kan använda detta kraftfulla chakra.

De två främsta healingförmågor som jag använder i denna aktiveringsprocess är en kombination av Lemuriansk & Arcturians healing, där jag verkar via det högre multidimensionella chakrasystemets samverkan med det gudomliga och universella nätverket. Denna samverkan stärker spiralkraften som hjälper oss att öppna vår multidimensionalitet.

Med tillgång det multidimensionella chakrasystemet och DNA-spiralens ursprungliga version var Lemurianer en kanal av ren kärlek och ljus. Det är genom denna högre ljuskanal av balans som vi får tillgång till att ta emot, förankra och sprida dessa högre frekvenser och ljuskoder som ger en djupgående läkning och förståelse om energiernas påverkan i micro och macro perspektiv. Lemurianer healade med diamant- och laserkraft som de fick tillgång till genom det 13:e chakrat.

Acturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene spiralenergi smälter in genom alla tre dimensionella lager och in i våra hjärtan, vilket ger oss ett inre gyllene ljus och välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att denna högre energi endast kan ges ut när Du begär att ta emot och önskar verka i ett högre gudomligt syfte!

 

14 okt 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)