Aktivera Dina 12 chakran

Det finns 12 frekvenser av gyllene strålar (the golden rays) som motsvarar och involverar våra 12 DNA-strängar och 12 chakran. Att aktivera dessa 12 DNA-strängar/chakran är en förutsättning för att få tillgång till den 13:e gyllene strålen av högre frekvenser som motsvarar den mest kraftfulla och renaste vibrationer av universell kärlek och medkänsla. Det är när alla Dina 12 chakran förankrats i kropp och själ och sammankopplats med universums Central Sol och kollektiva ljuskälla, som alla chakran kommer att stråla samman och förenas med det 13:e chakrat. Detta 13:e chakrat som även kallas ETT, innebär att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Det är via det 13:e chakrat som vi nu kan bli anslutna till den 13 gyllene strålen av Guds medvetande (the 13th golden ray energy matrix). Den 13:e strålen är en ny nivå av ljus och den högsta frekvens som nu finns att tillgå på jorden. När Ditt 13:e chakra aktiverats och är i linje med super galaxens centrum öppnas en inkörsportal till de renaste energierna i Ditt hjärta som är förenade med vår Gudomliga Moder och den universella ovillkorliga kärleken.

 

fargstjarna.png

          

    Vad händer vid aktivering av GoldenStarCode

 

 • Golden StarCode är en aktiveringsfrekvens som börjar manifestera en cellulär förändring från det Högre Gudomligt Medvetandet.

 

 • Aktiveringen öppnar Ditt hjärtchakra och Dina inre Portaler så att Du kan träda in i Ditt "Inre rum" eller så kallade "Sacred Heart" och ta del av Din Högre Sanning.

 

 • En aktivering eller en så kallad "switch" slår på och påskyndar processen av uppvaknandet.

 

 • Golden StarCode Aktivering och dess energier renar och hjälper Dig att släppa på gamla blockeringar och föroreningar i kropp och själ som inte längre gynnar Dig och Ditt Högre Jag.

 

 • Aktiveringarna berättar för kroppen att man vill återvända till den ursprungliga, Gudomliga planen.

 

 • Medvetandet expanderar ditt DNA, inte tvärtom, ju mer vårt medvetande ökar desto mer expanderar vårt DNA.

 

 • Bidrar till balans och centrering så att alla processer arbetar synkroniserat med varandra.

 

 • Integrerar Själ, Kropp och Ande.

 

 • Nedbrytningen av våra kroppar kan lätt vändas genom en aktivering och vi kan återigen ta nytt anspråk för god hälsa och känna ett välbefinnande som vi aldrig tidigare känt.

 

 • När vi genom aktiveringar börjar använda vår egen kraft och självläkning kan vi aldrig bli sjuka igen eftersom det inte är den fysiska kropp som blir sjuk, det är sinnet. När sinnet är läkt, kommer den fysiska kroppen att transformeras och vi kommer att återfå vår kompletta hälsa. Utan sinnet skulle den fysiska kroppen aldrig bli sjuk från början.

 

 • Aktiveringen väcker vår inre urkraft och Högre Potensial.

 

 • Aktiverar våra cellminnen så att vi börjar minnas vårt ursprung, tidigare liv, gamla minnen och kunskaper samt Vårt Högre Gudomliga Jag.

 

 • Balanserar, renar och återställer våra 7 chakran i vårt lägre jag till dess ursprungliga syfte och potential.

 

 • Aktiverar och öppnar upp våra (fem) högre chakran, via dessa chakran får vi tillgång till vår Gudomliga Källa/närvaro och Högre Jag.

 

 • Guldenergin står för påfyllnad, den gyllene energin bär på Dina ursprungliga kvalitéer och Skapelsens alla  färger i obegränsade mängder.

 

 • Aktiveringen öppnar upp hjärtchakrat till dess fulla potential. Det är endast genom våra hjärta som den gyllene energi kan tas emot, föras ner, manifesteras och integreras i vår fysiska kropp och på vår jord.

 

 • GoldenStarCode Aktivering - är den högsta frekvensen på planeten som aktiverar och återställer Dina celler och DNA-strängar till dess ursprungliga skapelse.

 

 • Bistår mänsklighetens och jordens uppstigning så att Du blir en pelare av ljus.

 

 • Genom Aktiveringen tar Du emot koder och nedladdning av nya andliga sladdar, omställningar, mallar och nätverk samt får Du tillgång till en ny själsprogrammering från Ditt Högre Jag.

 

 • Höjer Dina frekvenser för att locka ett större rutnät av människor, platser, tider, saker och händelser.

 

 • Flyttar Dig från jordens tredimensionella Matrix till den 5 dimensionella Nya Världen.

 

 • Golden StarCode aktiverar och förankra Dina 12 chakran så att Du kan stråla samman och förenas med det 13:e chakrat som ansluter Dig till den 13:e strålen (som är den högsta frekvensen på planeten just nu).

hjartats-vag.jpg

För mer information om Golden StarCode och aktiveringarnas effekter läs gärna: "Vad är Golden StarCode"

16 aug 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)