Aktivering av DNA-koder och Högre chakrasystem

I GoldenStarCode Aktivering kommer Du att gå bortom Ditt begränsade medvetande för att höja Din vibrationsfrekvens till en nivå där Du kan gå in i världar som för många av oss är osynliga. Processen handlar främst om att väcka Dina dolda potentialer genom att lära Dig att leva med de nya frekvenser som kommit till vår Jord. I kursen får Du stegvis lära Dig att lämna begränsningar, rädslor, måsten och dömandet bakom Dig. Du får nycklar för att aktivera Dina egna läkningsmekanismer. En process där Du lär Dig att hela alla dina kroppar på cellnivå. Syftet är att återskapa den Du verkligen är. Du behöver bara minnas det Du redan vet och sedan agera därefter för i själen finns inget dolt och inget som den inte vet.

Du kommer att öppna upp Dig för villkorslös kärlek och älska Dig själv och andra precis så som Du/Ni är, utan att värdera. Med hjälp av dessa högfrekventa energier kommer negativa energier att transformeras för att befria oss från obalanser som orsakas av gamla tankemönster eller undertryckta obearbetade känslor. I den 5:e dimensionen kommer vi, människor att omvandlas till eterisk form som består av ett helt annat energisystem med Flerskiktade Torus i grunden. Utan en djupare förståelse och kunskap om den nya människans energisystem kommer det att bli omöjligt att kunna utföra andliga tillämpningar, visualiseringar och meditationer. I kursen kommer Du genom transformering av Dina lägre chakran att anpassa vibrationen i Dina ljuskroppar och fysiska kropp till det Högre kosmiska energisystemet. Att bli aktiverad innebär bland annat att Du ansluts till de 13 gyllene strålarna av Högre medvetande.

Är du redo att släppa rädsla och konfronteras med Ditt förflutna för att få tillgång till Dina inre potentialer? Detta kan innebära att Du behöver ändra Dina tankegångar och göra upp med det förflutna genom att frigöra Dig från allt som binder och begränsar Dig. Du gör ett val där Du inte längre kan tjäna två krafter samtidigt (positivt och negativt). När Du gjort upp med Ditt förflutna, slutat älta det som varit kan Du förändra Ditt liv och leva i kärlek, balans och lycka med Dig själv och andra.

Vägen till Den 5:e Dimensionen handlar om en process och är inget som kommer att ske över en natt. En process där vår Gudomliga Skapare stegvis försöker ta oss till Den Nya Tiden där Jorden och mänskligheten nu förbereds på ett djupare plan för att uppstiga till en femte dimension.

Vi besitter all den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna leva i enlighet med Kosmos lagar. Ibland kan vi behöva en vägvisare som visar oss hur vi ska finna nyckeln till vår egen dörr. Nya kanaler har därför öppnats för att ta emot denna nya energi som verkar i samklang med vårt Högre Jag. GoldenStarCode är ett hjälpmedel för att påskynda denna inre process av ökad medvetenhet så att Du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i Ditt inre.

GoldenStarCode är en healingmetod med ljusfrekvenser av högre vibrationer som tog form och introducerades här på jorden 2002. Denna aktiveringsprocess innehåller olika steg och moment för att nå Dina inre nivåer av medvetenhet. Genom djupare transformation och rening kommer inkodade mönster i Din känslokropp att lösa upp cellminnen som påminner om rädslan av separation och övergivenhet.

Under jordens involution införde Skaparna av vårt universum latenta DNA-koder i människans celler. Dessa koder är unika och individuella och kommer att aktiveras när Du uppnår en högre medvetandenivå. När vibrationerna i Dig höjs mot en högre täthetsnivå kommer automatiskt en vibrationsvåg från urkällan att sända ut ljusfrekvenser som utlöser denna kod. Tiden är nu inne för denna aktiveringsprocess. Den inprogrammerade koden kommer att hjälpa Dig att minnas Ditt galaktiska förflutna.

Under GSC-Aktiveringen kommer Du via information, guidad healing behandling och medveten andning att lära Dig tekniker om hur Du neutraliserar och balanserar karman, befriar Dig från ego och dualism samt aktiverar Din Merkaba och högre chakrasystem. Men det huvudsakliga syftet med Aktiveringen är öppnandet av Ditt inre Hjärta- och Din Gudomliga ljuskanal, vilken är en antenn för mottagandet av information och ljus. Grunden för detta arbete är Överföring och Mottagning via den heliga cirkeln: Hjärta av Moder Jord – Människans Hjärta – Hjärta av Fader Himmel. När våra fysiska kroppar vibrerar i harmonisk resonans med vårt Högre Jag kommer människan att bli det femte elementet på pyramidens topp, med naturens fyra krafter Eld, Jord, Vatten och Luft i grunden.

GoldenStarCode Aktivering bas 1 är en process som består av 3 steg:

Aktiveringsprocess Steg 1
I detta första steg genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen som inte är gynnsamma för Din utveckling. En cellulär förändring som renar och återställer balansen i Dina celler och lägre chakran så aktivering av Dina Högre chakran kan inledas.

Aktiveringsprocess Steg 2
I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att integrera och expandera Din inre ljuskanal som ger en ökad balans och harmoni mellan manligt/kvinnligt, himmel/jord och de fyra jordiska elementen. Omställningar med nya själsprogrammeringar från Ditt Högre Jag kommer att aktiveras, vilket väcker cellminnen av Ditt själsliga ursprung och ger Dig en djupare innebörd av tidigare liv, Din Livsväg och Livsuppdrag.

Aktiveringsprocess Steg 3
I det tredje steget kommer Du på ett medvetet plan att integrera och förankra Dina 13 chakran med hjälp av Din Merkaba. Nya omställningar kommer uppgradera Din kropp och Dina ljuskroppar till det Högre energisystemet. Denna intensiva process och förberedelse gör det sedan möjligt att aktivera Din inre gudomliga källa som är öppningen till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta.

27 feb 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)