Aktivering av DNA och Högre chakran

Människan har sedan födseln 7 chakran som är förankrade i vår kropp och själ och under denna livstid har vi möjlighet att öppna upp och aktivera ytterligare chakran. När vi har full förståelse av våra första 7 chakran kan vi starta processen med att öppna det 8: e chakrat som innefattar livsglädjen att uttrycka sin fulla kreativitet. Det 9: e chakrat är kontakten och länken som sammankopplar Dig med Moder Jord och universum, denna kontakt hjälper Dig att öppna upp och förstå Ditt inre universum. 10: e, 11: e och 12: e chakran är mycket längre ut. När det 10: e chakra är online kommer det att koppla Dig till ditt solsystem. Öppningen av det 11: e chakrat kommer att förflytta Dig till Ditt galaktiska system. 12: e chakrat kommer att förankra Dig med den universella Central Solen och dess kollektiva ljuskälla.

Varje chakra ger Dig information i form av upplevelser, budskap, färger, ljud m.m. När du lär dig att översätta dessa koder av information och upplevelser kommer livet inte bli detsamma. Genom djupgående initieringar kommer informationen i Ditt DNA att aktiveras och anslutas till de nya chakran. Mänsklighetens kodade trådar har på grund av lägre dimensionernas makt över jorden blivit fasthållna i ett nätverk av föroreningar. Informationen av de kodade trådarna blev gömda inom Dig när mörkrets krafter manipulerade och blockerade 10 av de 12 DNA-strängarna, vilket gjorde det ologiskt för oss att förstå och uttrycka vår potential, kraft, intuitiva förmågor och känslor. Mänskligheten började utkämpa en kamp mellan kvinnligt och manligt, grupper och nationer. Detta orsakade att Du förlorade Dig själv, Ditt arv och förståelsen om vem Du är.

Nu är det dags för mänskligheten att vakna upp och ta emot högre frekvenser och initieringar som bidrar till att nya DNA-strängar bildas. Dessa nya trådar kommer att starta en djup inre process i våra celler och nervsystem. Varje DNA-sträng är sammankopplat med ett chakra, vilket innebär att aktiveringen av de 7 första DNA-strängarna kommer att rena, balansera och öppna kroppens 7 chakran till dess fulla potential. När denna process är avklarad finns det möjlighet till nya initieringar som aktiverar DNA-strängarna 8-12. Eftersom trådarna i Ditt DNA är kodade och innehåller all information om Dig kommer dessa koder att aktivera nya chakran. Dessa chakran öppnar en kanal där Ditt högre medvetande kan strömma in i Ditt sinne och väcka minnen, erfarenheter och kunskaper från urminnes tider. Ditt DNA har koderna och förvarar blåkopian av Din ursprungliga identitet och Gudomliga plan för Din högre existens. Enligt de ursprungliga skaparna av DNA är mänskligheten i sin fulla potential ämnade som mottagare av information från universums gudomliga källor. Uppbyggandet av de 12 DNA-strängarna kommer återigen att aktivera det mänskliga medvetande så att vi på nytt kan öppna våra högre chakran som befinner sig utanför kroppen. Denna uppgradering innebär att mänskligheten ännu en gång kan ta emot universell information och återskapa jorden som ett galaktiskt informationscentrum.

Golden StarCode är ett verktyg för att initiera och aktivera de 12 DNA-strängarna och dess chakran. Golden StarCode är en kanal och förankring mellan den 13:e gyllene strålen, kristallen i Moder Jord och den kollektiva Källan av Ljus så att vi kan ansluta våra chakran till det 13:e chakrat. Denna Gyllene energi och frekvenser av ljus och kristall hjälper Dig att öppna Ditt hjärta och Dina inre portaler så att Du kan stå i Din egen kraft samt öka Din förmåga att möta omvärlden i Din fulla potential. Genom att integrera och förankra den förgyllda kristallenergin av ljus i både kropp och själ får Du möjlighet att träda in bakom kulisserna och möta nya dimensioner av Dig själv på ett djupare och högre plan. Golden StarCode är en inre process med det högre ovillkorliga syftet att utveckla och förbereda Dig och Din ljuskropp till en högre dimension av medvetande. Förändringen i Ditt DNA ger Dig koderna till Ditt inre Heliga Hjärta och i detta rum finns nyckeln till Ditt Högre Jag – Din Nya Aura – inifrån och ut.

Kanaliseringarna och initieringarna i Golden StarCode aktiveringarna är anpassade utifrån individen och gruppens potentialer och unika förmågor. Föreningen av dessa energier och kosmiska krafter skapar en dynamisk mångfald av högre medvetande som ger Dig tillgång till information och förståelse om Dina inre koder, vilket hjälper Dig att knyta an till Din livslåga, Ditt livsändamål och den Ursprungliga Gudomliga planen för Dig, jorden och universum.

26 aug 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)