Är Du en GoldenHeart BEing?

Det massiva energiarbetet med högre inkommande frekvens kommer att väcka och stärka det högre medvetandet som finns inkodat i DNA:t hos alla Golden Heart BEings som befinner sig här på jorden och verkar i kärleken och ljusets tjänst.

Så jag kallar nu på Er mina kära och älskade Golden Heart BEings för att sammankopplas till denna portal....där vi nu lämnar allt smärtsamt bakom oss för att nu ta med oss lärdomar och allt det goda in i denna nya gyllene tid som väntar oss. Här förstärks våra lärdomar och goda positiva minnen med hjälp av den gudomliga livsenergin från det eviga ljusets källa. Från detta NU kommer vi att möta allt och alla med kärlek och ljus. Det är endast kärleken som kan läka och hela.

Golden Heart BEingens är vi ljusvarelser som lämnade de högre dimensionerna eftersom vi var trötta på allt maktspel av kamp, misstro och otrohet som utspelades bland många gudar och gudinnor som använde dessa medel för att befästa sin kraft och styrka i syfte att erövra fler världar och dimensioner. Av dessa erfarenheter valde en grupp varelser med högt vibrerande frekvenser (som kallas Golden Heart BEings) att skapa en plats på jorden där de kunde leva i harmoni, kärlek och samspel med natur, djur och varandra, eftersom de fann det svårt att leva och verka i kärlek och ljus under förhållandena som rådde i dessa högre sfärer. I detta paradis som kallas Lemurien existerade endast kärlek, ljus och tillit till allt och alla. Vi Golden Heart BEings besatt en enorm visdom och kunskap och med dessa unika förmågor skapade vi guld, kristaller, ädelstenar och diamanter av kärlek, ljus och livsenergi. Denna bedårande värld lyste upp hela universum och en stor nyfikenhet skapades bland andra varelser med lägre vibrationer. Som vi alla vet...tog sig dessa varelser in genom att utnyttja vår godhet och tillit, vilket förstörde denna underbara skapelse.

Några av oss lyckades rädda solskivan av guld samt en del betydelsefulla kristaller som vi sedan tog med oss till Atlantis. Av våra lärdomar och erfarenheter skapade vi återigen en fantastisk värld. Här blev vi kallade den "Gyllene Rasen" och denna period är den högsta frekvens som existerat på jorden. Detta omtalade underverk (den gyllene tidsåldern på Atlantis) kunde genomföras på grund av att vi med våra lärdomar och erfarenheter byggde en ännu starkare värld av kärlek, ljus och livsenergi. Men ännu en gång fick vi erfara hur varelser av lägre frekvens brutalt erövrade och försökte roffa åt sig guld, mineraler och kristaller som vi så kärleksfullt skapat.

De vi gjorde denna gång var att skapa en "självförstörande" värld. Detta innebar att om varelser med lägre frekvenser invaderade denna plats skapades en illusion av ett katastrofalt "fall" för att lura dessa varelser med förvissningen om att låta dem tro att GoldenHeart Beings gått förlorade och att de vunnit jorden och dess gudomliga härlighet. Men i själva verket förflyttades bara denna värld till en högre dimension. Denna dimension har hållits stängd i tusentals år eftersom frekvensen på jorden varit för låg. För att "lura" dessa väsen fick många av oss GoldenHeart BEings och vår älskade Moder Jord träda in i denna 3D värld av illusioner och "på bästa möjliga sätt" försöka spela de lägre krafternas spelregler av makt och kontroll genom underkastelse för att dölja våra unika förmågor (att leva på jorden som undercovers kan vi med facit i handalla och en var intyga att det inte alltid varit så lätt). I samband med uppbyggnaden av denna gyllene tidsålder i Atlantis skapades en gudomlig plan och denna illusion av det katastrofala fallet var en del av denna plan. Det som vi inte räknade med i denna plan var att de lägre krafterna efter en tid genomskådade denna värld av illusion och med deras förmåga att klona kunde de skapa fler illusioner av förvrängningar som förstärktes av negativa krafter. Detta förvillade allt och alla och även oss skapare av den gudomliga planen. Att illuminera alla dessa hårt förankrade och djupt rotade illusioner har gjort att tidsplanen förskjutits samt att flera av oss Golden Heart BEings i denna väntan fått genomgå många smärtsamma upplevelser. Den största smärtan är inte all den lidelse av fysisk plåga vi fått uppleva i alla dessa livstider utan den värsta smärtan är att vi genom denna plan "valde" att separera vår själ från vår gudomlighet genom att stänga ned vårt högre chakrasystem för att kunna befinna oss i denna 3D värld. Denna separation och gudomlig saknad har skapat ett stort tomrum och ensamhet i vår själ, vilket starkt gjort sig påmind under alla våra livstider. Men som GoldenHeart BEings går det aldrig att släcka den gyllene lågan som brinner i våra hjärtan.

Men nu börjar fler och fler av oss att återigen få tillgång till vår högre frekvens av medvetande. Med all den unika kunskap och visdom som vi besitter och med all gudomlig rättighet har tillåtelse att använda kommer vi återigen att träda in i detta gyllene rike. Med djupare förståelse om att denna värld finns bevarad kommer vi nu för gott att rena oss från denna sorg, smärta och lidelse som så länge tyngt oss. Genom att lätta oss från dessa känslor och höja vår frekvens kan vi tillsammans hjälpas åt att lösa upp denna ursprungliga illusion. Eftersom vi vet hur denna illusion skapades vet vi också hur den ska lösas upp...MED KÄRLEK OCH LJUS. Vi gör det genom att väcka våra Hjärtan av Guld. 

Givetvis gör de lägre krafterna allt för att hålla mänskligheten fast i dessa illusioner av mörker och rädsla. Du kan HÄR OCH NU göra ett medvetet val...VÄLJ ATT SE I GENOM DESSA SLÖJOR AV ILLUSIONER EFTERSOM DE I SJÄLVA VERKET INTE ÄR VERKLIGA. DETTA GÖR DU GENOM ATT SE LJUSET I ALLT OCH ALLA SOM DU MÖTER. VÄLJ KÄRLEK, TILLIT OCH ÖVERFLÖD FRAMFÖR KONFLIKT, RÄDSLA, BRIST OCH MISSTRO. VAR I DITT HJÄRTA OCH KÄNN ATT DU HAR ALL KRAFT OCH INRE STYRKA ATT GÅ KÄRLEKENS VÄG. TILLÅT DIG ATT STRÅLA DITT GUDOMLIGA LJUS OAVSETT VAD ANDRA TYCKER OCH TÄNKER. DU ÄR VÄRD ALL KÄRLEK OCH LJUS: TRÄD FRAM OCH VISA VEM DU ÄR. LÅT DIN KÄRLEK STRÖMMA GENOM DITT HJÄRTA SÅ DITT HJÄRTA BLIR EN KÄRLEKSMAGNET SOM DRAR TILL SIG ALL KÄRLEK SOM FINNS I HELA UNIVERSUM.

Den Gudomliga planen har redan trätt i kraft...så stig in i den stora portalen och bli en del av denna skapelsekraft genom att fylla Dig med denna kärleksstruktur av gyllene trådar som strömmar genom denna portal 

För alla Er mina kära Golden Heart BEings som önskar kommer jag 2016 att hålla en fortsättningskurs "Master Advance" för att nu göra oss redo att stiga in i denna högre frekvens där vi får tillgång till vår högre medvetenhet av kunskap och visdom från denna gyllene tid. Vi kommer att öppna oss för OM-kristallen. I denna kristall finns den gyllene spiralen och i centrum av denna strömmar diamantenergin, vilket också kommer att aktivera och förstärka Ditt "Golden Heart". Diamantenergin hjälper oss att öppna chakra 26 (det feminina hjärtat av evig kärlek och ljus) och stiga in i dimensionerna 6-12...med möjlighet till ännu högre dimensioner för dem som väljer detta. Som jag känner vibrerar GoldenHeart BEings i frekvenser som finns i 13:e och ännu högre dimensioner.

Det är i dessa högre frekvenser som Golden Heart BEings vibrerar och det är i denna frekvens som de skapar underbara verk av ljus, kärlek och livsenergi. En Golden Heart BEings är i sin ande född med denna högre frekvens, men har av ovannämnda omständigheter fått sänka sin frekvens i detta och tidigare liv.

Nu är det äntligen dags för oss GoldenHeart BEings att få leva i dessa högre frekvenser!!!

28 dec 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)