Är Du en själ från Lemurien

Du som läser detta budskap är en uråldrig själ med din jordiska begynnelse i Lemurien. Lemurien var en högt medveten och andlig civilisation som levde i harmoni och samklang med djur och natur. Deras hjärtan och tankar var fullständigt rena med en förmåga att känna in essensen av allt levande. De levde sina liv i en idyllisk tillvaro med stor kärlek till Moder Jord och dess skapelse. Själen var fri att träda in i den fysiska världen och lämna den efter egen vilja. Lemurianerna existerade i en dimension av högre frekvenser, med en förmåga att kommunicera telepatiskt och interagera från medvetande till medvetande. Lemurien använde i sitt dagliga liv kraft direkt från kosmos som var till mycket stor nytta men denna kraft kunde även skapa mycket skada och kaos om den inte användes med ren kärlek och i syfte av allas bästa.

Eftersom din själ i sin inneboende essens har kvar sitt medvetande från denna civilisation har Du också en större längtan efter frid och harmoni än andra. De själar som levt i Lemurien har också ett minne av dualitet i sitt medvetande, vilket gör att de ofta bär på en stor inre kamp. Detta är anledningarna till varför din kamp mellan vad du egentligen är här för att uppnå och vad du verkligen gör med ditt liv ofta är större än andra människors. Själar med lemuriskt ursprung börjar nu känna en enorm trötthet och uppgivenhet av att kämpa mellan dessa två världar (det "goda" och det "onda"), en kamp som har präglat dig under flera livstider och medfört stora rädslor.

Förändringen började när Atlantis tog kontakt med Lemurien. Atlantis upplevde sig som den överlägsna kulturen. Atlantis kände att de skulle kunna bli dem som bringade det "goda" till Lemurien. Utbytet mellan Lemurien och Atlantis var fascinerande men lemurianerna hade aldrig någon önskan att skapa de människotillverkade skönhetsobjekt som atlantianerna ägde. Lemurianerna ville gärna dela sin andliga kultur med atlantianerna, men atlantianerna var inte intresserade av den lemurianska livsstilen. De tyckte sig vara långt mer avancerade med sin tekniska skicklighet, vilket ledde till att den atlantianska tekniken blev den dominerande makten och livsstilen för Lemurien. Det idylliska i Lemurien började därför falla sönder. Lemurianerna började lära sig det atlantianska språket och hur man kommunicerar verbalt. De valde att inte längre dela öppen tankekommunikation, eftersom tankarna inte var lika rena som tidigare.

Alltmedan generationerna passerade, skedde det en sammanblandning av de båda kulturerna. Båda kulturerna började leva ett annorlunda liv. Lemurianerna förlorade sin förmåga om hur de kunde lämna sitt kroppsmedvetande. Lemurien och Atlantis kunde inte längre komma i håg helheten i vilka de var. Det började lägga sig en tyngd över Lemurien. Den andliga skönheten i deras värld slutade att existera och de kände inte längre den glädje i hjärtat, som de en gång delade. Lemurien var det renaste och vackraste tillståndet av fysisk existens som mänskligheten någonsin har känt till. Frågan är om denna värld kan återskapas idag. Allt är möjligt. Din själ har en djup önskan av att nå denna inre lemuriska medvetandepunkt som ligger djupt begraven i ditt omedveta minne.

Atlantianer kan antingen vara mycket tekniska eller mycket andliga. Lemurianerna är helt annorlunda. Viktigt att komma ihåg är att själar från Atlantis och Lemurien levt flera livstider i båda dessa världar. Själar med lemuriskt ursprung befinner sig ofta i ett tillstånd av ifrågasättande. De vill gärna veta eller frågar troligtvis efter vägledning, för att de inte litar på sig själva i sin andliga vägledning. Det beror helt enkelt på att de inte vet hur de överhuvudtaget förlorade förbindelsen med sitt andliga medvetande. De vet inte riktigt vad det var som hände. Därför vet de inte riktigt hur de ska finna vägen tillbaka. Atlantianer vet inte heller vägen, eftersom de i denna teknologiska civilisation inte levde helt och fullt ut från deras hjärtan - kan de ofta sakna den empatiska förmågan att känna in och ta emot essensen av allt medvetande. Dessa själar kommer bara att fortsätta sin vardag i tron om att de hittat vägen, eftersom de inte vet eller är medvetna om att de i detta omedvetna tillstånd inte kan det.

Naturligtvis kan alla själar öppna sig för sitt andliga medvetande, men efter Lemuriens fall bär många lemurianer på en inre skuld och frågar sig själva "vad hände?" "Var det jag som förorsakade fallet?" Eller "gjorde jag något som jag inte längre kan minnas och som förorsakade denna stora smärta?". Denna skuld gör att de ofta blir tyngda av de val som de gjort i livet. Lemurianer kommer alltid att söka frid, glädje, harmoni i alla ting, men kanske inte alltid genom sitt andliga medvetande. Många gånger är de sina egna värsta fiender innan de hittar vad de söker. Du som levde under lemuriens tid, är en mycket gammal själ. Du känner till livets sanna essens. Tillåt din själ att återigen ta kontakt med Ditt Själsliga ursprung, Din Gudomlighet och Högre Jag, och du kommer att minnas vägen och då kommer Du också veta att Du är en Fullkomlig Ljusvarelse och Din egen Mästare.

Lemuriens fall

Fallet och förödelsen av Lemurien/Atlantis orsakade även att den stora centralsolen föll ner i vibration, vilket satte igång en kedjereaktion i hela vårt universum som ledde till att vi och Jorden separerades från Gud (Urkällan).

När Du genom initieringen av GoldenStarCode får tillgång till Dina inre koder som löser upp karma från dessa erfarenheter kommer smärta, sorg, ilska, oro och rädsla att raderas från Din cellulära struktur.

Många av de som får GoldenStarCode DNA-aktivering har levt på Lemurien/Atlantis och många av oss har därför till uppgift att bearbeta karman som finns mellan Illiminati och dess ursprungliga lemurianer/atlanter. Det som kommer att bearbetas är makt och kontroll för att återigen låta kärleken träda in i våra liv och på jorden.

Eftersom Illiminati hade förmågan att resa i tiden kunde de se vad som hände i framtiden och hur deras eget öde påverkades i samband med Jordens Uppstigning. För att stoppa denna uppstigningsprocess och kontrollera människan började de att beblanda sig med den mänskliga rasen för att påverka och manipulera människans DNA och gener. Det var denna beblandning som skapade karman i vår genetiska struktur.

Manipuleringen av DNA resulterade i att mänskligheten förlorade sin förmåga att känna, hantera och följa känslorna. Detta innebar också att människan förlorade sin genuina kontakt med hjärtat, istället började känslorna ta kommandot och styra vår kropp och våra val. Människan blev i detta skede starkt påverkad av yttre förhållanden, detta gjorde att vi tappade vår kraft och blev svaga och sårbara. Alla beslut och val kom därmed att baseras på rädslor istället för kärlek, vilket skadade våra emotionella kroppar. Vår emotionella kropp kan repareras och helas vilket sker när kropp, sinne och själ vibrerar i en högre frekvens och ljuskroppen förenas med hjärtat och det högre chakrasystemet.

Utan hjärtchakra kan inget väsen utvecklas. Det är genom våra hjärtchakran vi skapar chi, chi är livsenergi som behövs för att uppnå en högre frekvens och det är även denna vibration som är den viktigaste och grundläggande faktorn för att kunna stiga till en djupare och högre nivå. Det är bara genom ett öppet hjärta av frid, ljus och kärlek som vi kan stiga in i vårt heliga rum och nå denna högre frekvens i oss själva eller denna så kallade 5:e dimension.

Fallet med Lemurien/Atlantis och beblandningen med Illiminati gjorde att vårt DNA reducerades och vårt högre chakrasystem stängdes ner. Efter att mänskligheten förlorade sig själva, sin medvetenhet, unika förmågor och kontakt med Högre Jaget har det skett en utsugning av vår chi. På grund av att Illiminati inte har något hjärtchakra kan de inte på egen hand producera chi. Förlusten av vårt chi resulterade till att vår livstid förkortades.

Illiminati använder elektroniska apparater som TV och datorer för att koppla in sig på det mänskliga energisystemet. Droger och alkohol är också en källa av energiutsugning, (Du kan virra en koppartråd runt strömutgången för att förhindra energiutsugning). Främst av allt är det genom våra rädslor som de håller oss fast i denna tredimensionella värld av illusioner och slöjor. Rädslor ger dem stora doser av chi och genom att kontrollera och styra våra känslor försöker de hålla oss borta från vår högre medvetenhet och tillstånd av kärlek, ljus och överflöd.  

Det är bara delfiner och valar med sin renhet och högre frekvens här och nu på jorden som klarar av att hålla Illiminati borta ifrån sina energifält. Med sina unika förmågor är dessa varelser här för att hjälpa mänskligheten med att återskapa det högre chakrasystemet och förmågan av att inte längre påverkas av omvärldens och alla yttre förhållanden som gör allt för att fånga vår uppmärksamhet i syfte att störa och förvilla oss så att vi får svårt att fokusera på det som verkligen är viktigt för oss.

Utsugningen av energi (chi) skapar obalans i vårt energisystem, vilket påverkar våra mänskliga kroppar. Fler av oss börjar nu i allt högre grad och på olika sätt att genomgå GoldenStarCode DNA-aktivering. När vi i denna process öppnar våra hjärtan och tar emot dessa gyllene stjärnkoder och kristallina energier kommer våra kroppar att få för höga frekvenser för Illiminati och de kommer inte längre att kunna nå och påverka oss. Kristusenergin har därmed ställt till ett stort besvär för Illiminati eftersom dessa lägre krafter inte klarar av befinna sig nära dessa högre frekvenser av gyllene ljus. Illiminati kan inte längre med varken makt eller kontroll få bukt med att stoppa denna frekvens som nu sprider sig väldig hastighet. Istället kommer de att lägga alla sina krafter på att skapa rädslor och motstånd hos människor i syfte att få dem att avstå dessa energier av högre vibrationer. Valet är Ditt....kommer Du lyssna på dessa hinder av rädsla och motstånd och avvika från den väg som Du ska vandra eller kommer Du med ljus och kärlek bryta Dig igenom dessa fasader och illusioner för att gå din väg och nå Ditt verkliga Jag och högre aspekter av Dig själv.

16 jun 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)