Är du redo att anta möjligheten?

/3452e38f-fbfb-4273-a9dd-feb479a0d8ac.jpeg

Vi människor lever för närvarande i en storslagen tidsålder som präglas av expanderande horisonter och vidgande begrepp. För dem som verkligen förstår vilka potentialer denna högre energifrekvens som strömmar in här på jorden via de kosmiska portalerna har vet också att det är en unik tid med stora möjligheter för oss att nu göra en integrerad andlig tillväxt.

När människans kosmiska medvetande expanderar ser hon den ömsesidiga växelverkan mellan allt som hon finner i sin materiella vardag, intellektuella uppfattning och andliga insikt. 

De speciella egenskaperna i denna vibration av ljusenergi som kommer från de kosmiska, universella, multiuniversella, galaktiska och solnivåernas högre oktaver är skapade för att hjälpa var och en av oss i vårt uppvaknande som själ. Energierna hjälper också Moder Jord att bli den kärleksfulla planet hon är ämnad att vara.

Att ha en god avsikt för att nå det bästa resultatet i denna andliga integrering är en betydelsefull inställning. Men allra viktigast är hur vi intensifierar vår goda avsikt i handling. Resultatet är summan på hur mycket tid, kraft, vilja, engagemang, tillit, tro, tålamod och goda avsikter du lägger in i dina handlingar.

GoldenStarCode Aktiveringarna är speciellt utvecklade för att hjälpa alla individer som önskar öppna det högre chakrasystemet så att den nya jordfrekvenskoden av högre diamant-ljusfrekvenser kan integreras i kropp och DNA. Men i slutändan kommer allt ner till den fysiska nivån av vad varje enskild person väljer att göra för sig själv för att resultatet av integreringen ska bli verkligt.

Att lära sig att ordentligt ansluta oss till vårt inre gudomliga 5D hjärta och använda våra förmågor att öka vår inre ljusstyrka och healingkraft genom de högre gudomliga strålarna är en grundläggande faktor för att verka i samklang med de högre frekvenserna. Men tyvärr har många av oss på det 3D fysiska planet glömt hur vi gör. Om vi kom ihåg skulle människor redan ha uppnått stor andlig nivå i deras kropp och ljuskroppar.

Alla behöver vi olika former av hjälp i denna process av det andliga förverkligandet. Det är därför min intention och goda avsikt att skapa speciella seminarium i grupp för dem som väljer att göra eller tidigare har gjort GSC-Aktiveringarna individuellt, vilket ger direkt hjälp från den ursprungliga gudomliga källan i processen att integrera det 5D chakrasystemet av 13 och den nya jordfrekvenskoden.

Om vi ​​fortsätter att helt enkelt hoppas att de högre chakrorna och denna nya jordfrekvenskod av högre diamantenergier kommer att implementeras inom oss utan att aktivt arbeta för att åstadkomma denna inre förändring kan heller inga fysiska resultat komma att bli verkliga. I denna process är personligt ansvar viktigt, annars går vi miste om denna möjlighet.

Det handlar om ansvaret att fullt anpassa våra kroppar för ändamålet att implementera och verka i denna högre frekvens.

Höstdagjämningen startades en stark energvåg som aktiverade jordens inre 13 energipunkter. Detta energiarbete genererade att jorden vid nästa stora energivåg den 11 november 2018 kunde öppna en inre Diamant Ljusportal till Shambala, vilken började ställa in jorden i en ny grundvibration. Den 12 december 2018 öppnades en högre kosmisk ljusportal där kraftfulla ljusenergier strömmade in till jorden. Denna kosmiska portal är direkt anpassat för att stärka de feminina gudomliga energierna, (och fortsätter fortfarande även denna dag). Den 21 december kunde den kosmiska portalen förenas med jordens inre portal. I denna förening manifesterades Maitreya som är en balanserad energi av Jesus och Maria Magdalena.

Dessa energistarka vågor har fortsatt in i 2019, där de kosmiska energierna är speciellt anpassade för att förstärka den feminina gudomliga kraften. Denna kraft och stigande frekvens ger fysiska symtom för att väcka din medvetenhet om ansvaret du bär för att kropp, tanke, känsla, sinne och själ ska synkroniseras och anpassas till denna högre diamantfrekvens.

Blir ditt jordiska liv alltmer utmanande, det finns ett direkt fysiskt samband när dessa energier slår rot här på jorden. Gamla personliga uttryck och själsliga inprogrammeringar har lärt oss att kämpa emot högre energiflöde. Därför är det viktigt att vi bryter detta motverkande mönster inom oss för att kunna följa med i denna ström av högre energier.

Superblodmånen i januari med en månförmörkelse resulterade i att den kvinnliga kraften etablerade sig på jorden igen, vilket framkallade en kraftfull ökning av massiva ljusutbrott i Moder Jord. Var och en av oss påverkas av dessa energier, och vi behöver lära oss att integrera dem i vårt kroppssystem och DNA.

Jordfrekvenskoden förankrar Diamantljuskoderna av 333 energin. Energin är mycket subtil men öppnar för en djupare integration som ger våra celler och DNA tillgång till de högre ljusstrukturerna som kommer att bli en del av den kristallina baserade verkligheten för mänskligheten på den Nya Gudomliga Jorden.

2019 som är ett viktigt år med vibrationen av 3 kommer jag erbjuda dem som väljer att göra de olika stegen i GSC-Aktivering som individuella sessioner extra uppföljning med information och vägledda meditationer i grupp på FB, där också frågor kan ställas och diskuteras. Även du som tidigare gjort GSC-Aktiveringen är välkommen att medverka. Du betalar 100 kr i månaden och väljer själv hur länge du önskar vara med i gruppen. Grupperna kommer att indelas i 5 grupper beroende på det steg du gjort. Dessa grupper är för att hjälpa kroppens energisystem att anpassas till detta högre hjärtcentrerade chakrasystem som är konstruerat för att hantera och implementera denna frekvens och Diamant struktur i våra celler för att skapa balans och få kärleksvibrationen att öka inom oss. Med tanke på hur energierna på jorden har utvecklats den senaste tiden så är också fler människor redo att aktivera det högre chakrasystemet som ger våra kroppar nya energiströmkretsar från den högre gudomliga källan som förser oss med mer kapacitet och flöde.

Vi behöver detta kraftfulla chakrasystem av 13 för att öka vår ljuskvot, höja vår fysiska frekvens och få ljuset att expandera på jorden för att mänskligheten ska nå en högre nivå av medvetenhet och väcka den rena essensen av kärlek i våra gudomliga hjärtan.  

Intresse och anmälan görs till: goldenstarcode@gmail.com eller pm till Angela Johnsson du får då mer info.

Via dessa kontaktuppgifter bokar du också tid för GSC-Aktiveringar om du önskar. Mer info om de olika stegen i GSC-Aktiveringarna kan du läsa på: www.goldenstarcode.n.nu/priser-gsc-aktivering

Du behöver inte gått alla 5 steg i GSC-Aktivering för att delta i dessa grupper. Du kommer medverka i gruppen för det steg du har gått. Det kommer att vara 5 grupper, en grupp för varje steg. Väljer du att uppgradera dig till nästa steg i GSC flyttas du till motsvarande FB-grupp.

11 feb 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)