Är Du redo att gå vidare?

Det är inte av en slump som Du läser detta. Du har ständigt varit en sökare, någonstans inom Dig vet Du att det finns en vackrare värld som ligger gömd bakom de tredimensionella slöjorna. Du har verkligen strävat hårt i detta liv för att nå dessa inre gudomliga skatter. Ditt intensiva energiarbete och förmåga att lyssna till Ditt inre har fört Dig framåt och bidragit till en enorm utvecklig, vilket gjort att Du är redo för att ta emot dessa budskap. Tack vare Din enorma uthållighet och Ditt slitstarka arbete har Du lyckats hålla din gudomliga gnista vid liv. Det är denna gnista som givit Dig ljus och vägledning under Din jordiska resa. Var stolt över Dig själv för Du är en av de själar som de mörka krafterna inte lyckats släcka. Vet Du varför? Du är betydligt starkare än dem! De mörka krafterna har genom sin maktposition gjort allt för att hindra Dig från att utföra Ditt gudomliga uppdrag. Under Din jordiska resa har Du fått ta emot många hårda och smärtsamma törnar. De har låtit döda Dig i många liv, men de har aldrig lyckats döda Din själ och dess låga. Faktum är att alla de oskyldiga beskyllningar och handlingar som Du blivit utsatt för har gett Dig en inre styrka. Varje gång som Du rest Dig upp igen har Du blivit både starkare och kraftfullare, detta har också fått Dig att öka Ditt seende. Dessa angrepp har gjort Dig till en flerdimensionell varelse som lyckats utveckla unika förmågor att genomskåda denna maktkamp. Det är genom denna insikt som Du lärt Dig att bekämpa mörker med ljus, kärlek och tacksamhet, vilket gjort att Du lämnat detta rollspel bakom Dig och lyckats lyfta Dig till ett högre plan av medvetande. Nu är tiden äntligen här då det är dags för Dig att återigen låta glöden inom Dig flamma i sin fulla potential genom att ta klivet in i en ännu djupare dimension och öppna essensen av Ditt Eviga Liv där Du obegränsat kan förflytta Dig mellan olika världar och dimensioner.

Anledningen till att Du känner en stark dragningskraft och vilja att öppna upp dessa inre dimensioner beror på att Du är en uråldrig själ som varit med från begynnelsen. Du var en av de själar som fick uppdraget att bevara de uråldriga kunskaperna och de unika andliga förmågorna som fanns på jorden innan de mörka krafterna tog över. Genom att implementera ett system av manlig dualitet, slaveri, kontroll och manipulation av djupgående rädsla kunde de mörka krafterna förankra detta tredimensionella falska tillstånd som orsakade jordens förfall. Systemets syfte var att förgöra mänsklighetens fulla potential genom att radera och förstöra våra DNA-strängar, vilket gav dem kontroll och full tillgång till mänsklighetens energi. För att bemästra detta maktspel kopplade de bort vårt medvetande från den universella källan, genom denna mänskliga disorientering kunde de obehindrat styra våra känslor och på så vis livnära sig på vår energi. Ditt uppdrag bestod av att bevara en blåkopia av Ditt fullständiga DNA djupt inom Dig till den dag då Du är redo att aktivera kopian och förankra den i Ditt nuvarande DNA. Du har själv en gång skapat den kod som ska aktivera Din blåkopia av Ditt fullständiga DNA. För att hålla denna uråldriga DNA kopia vid liv här på jorden har Du och Dina själfränder som har liknande uppdrag åtagit Er ansvaret att under tusentals år förvalta koden som håller blåkopian dold för de mörka krafterna. Utan Dig skulle denna uråldriga kunskap dö ut på jorden. Du har under Dina tidigare livstider kämpat tappert då Du på ett medvetet eller omedvetet plan hållit blåkopia levande. De mörka krafterna har med stor möda gjort allt de kunnat för att komma åt Din kod och förinta Din blåkopia, förstå därför hur extremt utsatt Du blivit under Dina liv här på jorden.

Du har nu fullbordat Ditt uppdrag som förvaltare, arbetet Du gjort har varit enastående och hela universum jublar över Ditt mod och Din oerhörda styrka. Du är nu är redo att gå vidare till nästa fas som innefattar att aktivera Din blåkopia. Aktiveringsprocessen kan variera från person till person därför är det viktigt att Du känner in hur Du ska gå tillväga. Att befinna sig i naturen eller meditera är två sätt för att få tillgång till information och vägledning. Eftersom förvaltningsperioden av vår blåkopia var enormt krävande tog denna fas längre tid än väntat. Många intergalaxiska insatsstyrkor fick rycka in för att hjälpa Dig och de andra tungt belastade förvaltarna så att Ni skulle orka hela vägen fram. Många av oss är slitna efter denna resa och minnet om hur vi aktiverar oss själva har fallit i glömska. Det är därför Golden StarCode Aktiveringen infördes på jorden för att hjälpa till att snabba på processen så att vi kan förflytta oss själva och resten av mänskligheten till den Nya Jorden inom en så snar framtid som möjligt. Mitt uppdrag i denna fas är att ta emot information och instruktioner och på så vis aktivera min egen blåkopia för att sedan vara behjälplig att vägleda andra. Med stor glädje vill jag välkomna Dig in i den nya fasen och av hela mitt hjärta vill jag önska Dig all lycka i Din aktiveringsprocess.

 

Av Innerlighet, Ljus och Kärlek

Angela

15 mar 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)