Ärade Ljusvarelse och Ljusbärare

Är Du en ljusvarelse som ibland kämpar för att komma till rätta med händelser i Ditt liv, eller brottas med dagliga svårigheter som "att vara människa". Som förkroppsligad människa, i strävan att lära Dig, har Du fått uppleva mycket, men glömmer ofta att Du har makten att skapa den värld Du verkligen önskar. På Din jordiska resa har Du upplevt prövningar och uthärdat smärta i form av saker som Du fått se, känna och gå igenom. Du har nu kommit till en vändpunkt i Ditt liv där Du inser att alla dessa händelser handlar om Dig själv och Din utveckling, genom denna insikt har Du nu tagit kontroll över Ditt liv och Dina känslor.

Genom Din känslighet har Du många gånger gett bort din kraft till andra, till auktoriteter eller till människor som tar utan tanke eller känsla. Detta energiläckge har ofta gjort Dig svag. Kom ihåg att Du är en ljusvarelse och Mästare som äger en enorm kraft. Du kan använda denna kraft genom att överlåta Dig ~ inte till andra utan till Gud och det Gudomliga inom Dig ~ Ljuset av Ditt eget Sanna Jag finns alltid i Ditt totala väsen. Du har alltid potential att förändra, genom att ta itu med det som finns inom Din kontroll och Ditt inre Själv. Varje justering och förändring som Du gör i Din tanke eller Ditt sätt att leva kommer att ge ringar på vattnet, dessa effekter kommer att spridas ut i universum och detta kommer att ändra Din innersta essens och karaktär för alltid.

Om Du Själv har denna enorma kraft, tänk då vilken kraft och potential som flera människor med samma mål och önskningar har, och hur denna kraft kan förändra vår värld till det bättre! Så ta kontroll, centrera, fokusera och gå in och bli ett med Dig själv och allt som handlar om Dig. Fråga Dig själv vad det är som Du vill ha ~ Vad är det som Du verkligen önskar? Vad är det som håller dig tillbaka, eller hindrar dig från att få det Du önskar? Sök inom Dig själv, inte omkring Dig. Undersök Ditt sinne, Dina tankar, Dina känslor. Titta djupt in i Ditt hjärta. Den verkliga förändringen kommer inifrån Dig, när Du förändrar Ditt inre kommer också Din yttre värld förändras, för allt är möjligt. Det är dags att komma ihåg hur Du flyger; Hur använder Du Dina vingar av ljus för att lyfta Dig Själv, Dina tankar, Dina känslor till en högre frekvens av energi och vibration? Lyft Dig till skyarna och känn hur Du med lätthet behärskar att ta Dig över berg och genom dalar när Du släpper taget om materiella ting, problem och dramer som oroar och skrämmer Dig. Du är en Mästare, och det är dags att komma ihåg detta nu, arbeta med Dig Själv för att återställa Dig till Din sanning och Din balans som finns i Ditt magnifika väsen.

Golden StarCode Aktivering är ett verktyg som kan hjälpa Dig i arbetet av Ditt överlämnande till den högsta aspekten av Ditt väsen och övervinna allt som håller Dig tillbaka, så att Du på nytt kan lära känna Din helhet, fullkomlighet och gudomliga Väsen. Lär känna den sanna och härliga innebörden av kapitulation; om styrning av Ditt ljus och Din kraft som finns inom Dig, och hur Du använder Dina krafter för att segra över tvivel och negativitet. Golden StarCode är kraftfulla spiralformade energier som harmoniserar med universum och dess högre frekvenser. Denna gyllene energi renar, balanserar och frigör Dig från karman och blockeringar. I Dina celler finns en signatur som svarar an på denna frekvens av gyllene ljus. När Din kropp är i resonans med denna frekvens skapas en vibration som väcker Dina cellminnen och blåkopian som finns i Ditt DNA så att Du får tillgång till varje del av Dig Själv, Din styrka, Din balans och den ovillkorliga kärlek som finns i Ditt hjärta och sanna Väsen. När varje fiber av allt Du är; varje atom, varje cell genomsyras av dessa härliga partiklar av ljus och kommer i kontakt med Ditt Högre Jag, då vet Du att Du är en perfekt och fullkomligt komplett Varelse. Du är och förblir alltid Din egen sanna Mästare!

16 aug 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)