Årets mest verksammaste fullmåne

Fullmåne i Skorpionen bär verksamma energier som fördjupar och belyser våra djupa mörka vatten som vi gärna undviker att kännas vid, se och prata öppet om. Tystnad betyder inte att dessa starka känslor inom oss försvinner, tystnad gör bara att vi lägger locket på och låter oss blunda för den sanna verkligheten och dess visdom som finns gömd där under. Dessa inkommande vågor av energier ligger långt bortom vårt medvetande. När de flödar in kommer de att avslöja, rena, klargöra och förenkla alla illusioner av förvrängningar, feltolkningar och förfalskningar.

Slöjorna mellan världarna är tunnast vid en fullmåne, och denna kommande fullmåne har ett bestämt mål att ta oss ett rejält steg framåt.

Denna fullmåne är ett emotionellt svar på ett djupt inre behov av att vi äntligen får befria vår själs tyngd. Många bär en inre längtan efter en meningsfull anslutning som får oss att omvandla och lämna gamla ogynnsamma kopplingar av krävande förbindelser och förpliktelser som fått oss att fokusera mer på andra än oss själva. Detta är vändpunkten för oss som önskar återfödelse. Nu flödar vågorna in. I denna fullmåne i Skorpionen sker ett avgörande skifte där vi får möjligheten att släppa dessa gamla och allvarsamma tyngder för att istället kunna vibrera i en högre frekvens på alla inre plan och nivåer.

Överraska och belöna dig själv genom att sakta ner tempot, vänd dig inåt, andas och lev från ditt hjärta med en kärleksfull beslutsamhet att nu fullt ut expandera ljuset, kraften och kärleken inom dig. Möt och välkomna alla obekväma och obehagliga energier med ljus och kärlek. I ditt hjärta kan du genom din rena kärlekskraft omvandla dessa nedbrytande energier av motstånd och smärta till ny kraft, lärdom och styrka som lyfter dig till nya nivåer. Se ditt unika värde och hur betydelsefull du är. Så låt dig nu lägga till fler nollor i slutet av ditt mål. Dröm stort, större, och större än någonsin. Använd månens avsikt och potentialer för att uppnå dina högre gudomliga ändamål.

De som låter sig beröras av denna fullmåne kommer genom denna omvandling att finna sin egen sanning och trovärdighet när lägre känslor av osäkerhet, otillräcklighet och hopplöshet löses upp. Vid den här tiden kan känslor som skörhet och sårbarhet kännas av i samband med att vi nu närmar oss sanningen om vem vi verkligen är. Fullmånens energier är en hjälp för oss att uppnå denna nya inre grund där vi genom villkorslös kärlek och tillit överlåter universum att förse oss med allt det vi behöver för att verka i samklang med vårt högsta gudomliga bästa.

Denna 3D verklighet med karmiska förbindelser av spänning, kamp och dualism som representeras i denna fullmåne av död och återfödelse kommer nu att avvecklas för dem som tillåter sig att möta denna våg av sanningens ljus som kommer från den högre källan bortom vårt medvetande. När vi mottar dessa vågor startas inre vibrationer av avprogrammeringar som avslutar gamla kontrakt av förbindelser som förbundit oss till olika former av begär, beroende och behov med avsikter att förbruka enorma mängder av ljus och kraft.

Denna fullmåne erbjuder en äkta emotionell anslutning och stabilitet av kärlek och ljus. Ha tillit till att denna omvandling kommer att generera något så mycket bättre. Vi kan inte längre balansera mellan materiell stabilitet och emotionell säkerhet. Nu är tiden inne då denna 3D balans av obalanser skiftar och tydligt markerar början på en ny period i vårt liv.

Fullmånen 30 april representerar även en annan viktig vändpunkt. Månen kommer också att reglera den gamla traditionella synen på kvinnor och moderskap. Detta är skiftet där kvinnan återvinner sin ursprungliga kraft av styrka och oberoende. Månen balanserar den feminina kraftens fullkomliga ansvar och nyckel till framgång. Denna upprättelse innebär att Kvinnan, Gudinnan och Modern återfår sin fullmakt och gudomliga rättighet för att tillfullo träda in och använda sina krafter i syfte att fullborda den högsta gudomliga planen. Detta är den stora avgörande brytpunkten vi alla väntat på.

Detta är en fullmåne av ytterligheter, där du får möta båda sidor av myntet….tomhet/helhet, ensamhet/gemenskap, hat/kärlek, litenhet/storhet, beroende/oberoende. Känslorna kommer att svänga mellan hopp och förtvivlan. Döden kommer i denna fullmåne att framkalla de innersta överlevnadsinstinkterna i oss, vilket kan komma att spela oss ett spratt av förlust och misslyckanden. Genom dessa känslor av "olycka och övergivenhet" kan månen faktiskt arbeta i det dolda för att transformera och omvandla dessa ogynnsamma livsvillkor till en ny oväntad existentiell tillvaro där våra konfigurationer knyts samman med vårt högsta gudomliga jag, vilket gör oss redo att genomgå ett evolutionärt kvantsprång där vi får glädjen att blomma ut och verka tillsammans med högre universella och multidimensionella verkligheter.

Jag kommer i denna fullmåne att energiarbeta under ett dygn för att avkoda gamla tidsuppfattningar och tidslinjer av bundenhet, förbindelser, beroenden, begär, behov, dualism som orsakat tyngd och allvar. Genom dessa avslut kan anslutningar till de nya tidslinjerna göras som ger oss tillgång till en helt ny verklighet och tidsuppfattning av balans, harmoni, flöde, ljus, kärlek och glädje.

I detta energiarbete kommer jag genom min multidimensionella ljuskropp och ljuspelare att kopplas till det högre gudomliga ”Golden-Diamond Flower of Life” nätverket. I detta nätverk kommer jag att arbeta genom den gudomliga källan för allas gudomliga bästa. Uppdraget innebär att rensa, rena och befria alla former av energimässiga förbindelser som är fasthållna i gamla lägre tidsfickor och därefter kommer dessa tidslinjer att stängas ned. Varje timma under detta dygn kommer nya portaler att öppnas som förflyttar oss till nya tidslinjer med anslutning till högre universum som verkar för en ny dimensionell verklighet som ger oss nya potentiella möjligheter att samverka med högre utvecklade civilisationer.

För dig som också önskar delta i detta energiarbete via din ljuskropp är innerligt välkommen att koppla samman i detta gudomliga nätverk där vi tillsammans har större möjlighet att med ljus och kärlek befria fler själsliga förbindelser och energier som sitter fast i det förgångna och därmed ger vi fler ljusvarelser och ljuspelare möjlighet att fullt ut verka i linje med sitt högsta gudomliga bästa.

Detta energiarbete kommer via det gudomliga nätverket att startas igång måndag 30 april kl. 00.00. Alla medverkande ljusvarelser kommer denna tidpunkt genom sina ljuskroppar att motta en signal i form av ljudvibrationer som kopplar in och startar igång din ljuskropp. Med hjälp av högre gudomlig guidning kommer var och en utifrån sina unika ljusvariationer att förberedas att ta plats i detta nätverk av cirkelformationer för att tillsammans samverka i ljus och kärlek. Du kommer starkt att känna av denna uppkoppling eftersom denna spiralenergi kommer att uppgradera och påverka din frekvens på alla inre nivåer för att uppnå högsta bästa verkan i dig och helheten, vilket innefattar allt och alla.

Måndag 30 april kl.09.00 och kl.18.00 kommer också två fysiska meditationer att äga rum via distans där alla som känner att de önskar medverka i detta evolutionära energiarbete genom fysisk närvaro av stillhet och medvetenhet.

Måndag 30 april kl.00.00-12.00 (natt/morgon/förmiddag)   

Måndag 30 april kl.12.00-00.00 (eftermiddag/kväll/midnatt)

I de båda varven kommer det obalanserade manliga och det obalanserade kvinnliga i alla tidsrum att avprogrammeras och omkodas i balans. Den manliga och kvinnliga ringen kan då förenas till en helhet som hjälper oss att öppna total balans av evighet i oss själva, på jorden och universum. Allt kommer nu att uppgraderas så även Du vackra själ.

För dig som önskar få mer information om det inkommande ljusets högre syfte och verkan: www.goldenstarcode.n.nu/det-aktiva-ljusets-helande-krafter

Med kärlek och tacksamhet är du innerligt välkommen att medverka i detta enerigiarnbete och meditationer via distans!

 

28 apr 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)