Bärare av nya tidens ljuskoder

/62efae1c797a7f26337b715745786757.jpgBärare av ljuskoder är de som banar väg för den nya tidens förändringar, vilket innebär förmågan att öppna upp en högre nivå av medvetenhet för att ta emot, förankra och sprida ny information och nya verktyg på jorden. 

Ljuskoderna ger dig kraft att bryta gamla mönster och beteenden som hjälper dig att bli fri i tanke, känsla och själ. Du kommer genom denna inre omvandlingsprocess få en ökad medvetenhet för att tydligare kunna se vilka förändringar som Du nu behöver göra inom dig och omkring dig för att leva och verka i en 5D verklighet.

När omgivningen inte längre har makten att kontrollera dig kommer vissa reaktioner att utspelas. I deras ögon kommer du att framstå som annorlunda och det du gör kommer att upplevas som konstigt och galet. Dessa nya och "annorlunda" fenomen och uttryck som du åstadkommer med din högre medvetenhet av ny information kommer att skapa rädslor i dem eftersom Du uttrycker en sanning som för dem är helt ny och ännu totalt okänt, vilket kan komma att ge dig prövningar i form av yttre motstånd och energimässiga angrepp.

Givetvis kommer dessa attacker att kännas i Dig, men låt din nya medvetenhet se igenom dessa 3D illusioner. Motstånd i form av exempelvis negativa eller skeptiska uttalande betyder inte att du har fel även om omgivningen gärna vill antyda detta. En av anledningarna till denna yttre reaktion är att människor som befinner sig i en lägre medvetenhet saknar förståelse om hur de ska använda sig av denna nya information och verktyg därför kommer de ha svårt att ta till sig det du säger och gör. Förändringar skiljer sig nämligen åt på olika medvetandenivåer.

3D förändringar innebär ofta att samma metoder används om och om igen, men bara i andra ordningsföljder, vilket för stunden upplevs som nytt. Att använda samma metod är bekvämt eftersom denna form är använd av tidigare föregångare och i denna struktur känner de sig också trygga och säkra. Många av dessa metoder bygger ofta på yttre stöd och bevis som de kan skylla på om något går fel. Förblindade i denna comfortzon och med omedvetna beteenden av att ingen vill ta ansvar går de in i en stark övertygelse om att samma struktur i annan ordningsföljd kommer att lösa problem och leda till förändring, vilket aldrig kommer att ske. Det enda som sker är att de dribbla bort sig själva och fortsätter att trampa kvar i samma hjulspår... "same same but different" som det brukar kallas. Många i 3D gör allt för att fly undan problem eftersom problem upplevs som komplicerat och svårt.

Varelser som befinner sig i högre medvetande upplever i större grad problem som vägen till nya möjligheter och de förstår också vikten av att ta ansvar för sina ord och handlingar. Var medveten om att många av dem som befinner sig i 3D länge levt i mörker och därför är de ofta mer rädda för ljuset än för mörkret, eftersom ljuset belyser det obearbetade inom oss kan dessa ljuskoder som vi ljusvarelser bär komma att upplevas som farligt och skadligt.

Befinner Du dig i denna 5D förändringsprocess så är det just denna tröghet av omedvetenhet som till slut kommer att göra dig uttråkad och uttröttad. Du känner mer tydligt hur glädjen, kraften och energin börjar rinna ur dig av att befinna dig i en 3D verklighet där förändringar sker med mycket tröghet och energikrävande kämpainsatser. Du kan i denna verklighet inte längre dölja din innersta längtan av att följa ditt hjärta och genom detta flöde då verka i din sanning av ljus och kärlek. Ju mer som du befinner dig i detta flöde öppnar du ditt obegränsade sinne och desto mindre kommer du att påverkas av omgivningens omdömen om dig. I denna nya medvetenhet finner du kraften att transformera negativ energi och separation till positivitet och inre styrka för att våga göra de insatser som leder dig till verkliga förändringar. Genom ditt obegränsade sinne och kärlekskraften i ditt hjärta kan du förverkliga dina drömmar och göra det omöjliga möjligt. 

Portalöppningen den 11/11 ger oss ljusvarelser en extra hjälp och möjlighet att flytta vårt medvetande till en ny nivå. Förändringar som sker i dessa energiskiften kan variera från att ibland bara vara subtila till att andra gånger komma med gåvan av mer radikala förändringar. Dessa radikala förändringar kan innebära att du i hela ditt väsen nu känner hur redo du är att växla om till en högre frekvens som gör att du får den kraft du behöver för att lämna den 3D verklighet du känner till med insikten om att det bara varit du själv som förskjutit din sanna verklighet.

Din själ kommer vid dessa frekvenshöjningar att använda alla tillfällen för att få din uppmärksamhet så att du kan få mer medveten medvetenhet om utvecklingen och förändringen som äger rum inom dig och på jorden.

Börja skapa nya anslutningar till de delar av dig som har befriats och nu fungerar med större expansion. Nya dimensionella realiteter får dig att medvetet verka i ditt sanna jag. Din kropp kommer att recalibrera i denna högre frekvens genom att andas djupt och sjunka in i ditt hjärta.

Genom din inre expansion kommer nya realiteter att öppnas och fylla ditt hjärta, kropp och energifält med välstånd, förtrolighet och kärlek, vilket gör dig oåterkalleligt kopplad till din högsta gudomliga kraft av fred, balans och harmoni.

Kom ihåg att sakta ner och andas djupt när energierna snabbas upp. Vet att kärleken du bär i ditt hjärta ger dig lugn, ljus och vägledning. Du är i denna tid på jorden för att vara ljuset och kärleken som upplyser världen om denna nya energi och tid av förändring, vilket Du gör genom att låta din inre låga av sanning leda dig.

Portalen 11/11 ger dig möjlighet att ta emot dessa ljuskoder som öppnar en djupare och högre nivå av medvetenhet inom dig. Denna förankring stärker din gudomliga länk och DNA-spiralens förmåga att att förflytta din medvetenhet till en ny frekvens som ökar din inre ljusstyrka att till fullo våga vara och verka som den ljusbärare Du är.

 

15 okt 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)