Nyheter

Ljusexplosion av nya ljuspelare 7/7 och 8/7

För mer info: www.goldenstarcode.n.nu/en-ljusexplosion-av-nya-ljuspelare

Uppgradering och expansion för oss Ljuspelare som verkar på jorden 

Varmt välkommen att delta i uppgradering som ger ökad kraft och ljusstyrka för oss Ljuspelare via meditation, ljus- och energiarbete söndag 8 juli, vid labyrinten i Valinge, Varberg.

Ljuspelare på jorden genomgår just nu en mycket intensiv omvandling.

Under sommarsolståndet öppnades ännu en universell portal genom vilken enorma mängder kraftfullt och högfrekvent gyllene diamantljus strömmade in. Denna portal har förstärkt så att alla övriga portaler nu kunnat expandera sin ljusstyrka.

Vid dessa inkommande flöden av högfrekvent energi är det vi ljuspelare på jorden som sammankopplar, förankrar, balanserar och fördelar energierna vidare till mänskligheten och andra platser på jorden. Vår kropp, ljuskroppar och energisystem genomgår därför intensiva uppgraderingar med nya 5D kristallina förbindelser för att kunna öka vår ljusstyrka och kärleksfrekvens. 

Ljuspelare verkar ofta via jordens kraftplatser och stora portaler som tillsammans bildar en energistark vortex där ljuspelare är dem som sammanbinder universums energifält och jordens elektromagnetiska matrix.

Många ljuspelare har levt på Lemurien med ursprung från högre och mer avancerade civilisationer. Nu är tiden inne då vi strålar samman för att genom denna uppgradering ge kraft för att återskapa 13:e universumet som håller på att bildas inne i vår egen Moder jords kärna, Agartha.

Genom treenighetens förening av de tre heliga cirklarna (kropp, själ och gudomlighet) kan vi återigen sammankopplas med den 4:e cirkeln som fyller oss med Andens oändliga krafter som finns bortom allt. En kraft som förlöser oss från alla bojor i det förgångna och medvetandegör att det är vi som genom våra unika förmågor skapar den nya jorden. Vi befinner oss i denna tid då möjligheter öppnas för att kunna skapa och förverkliga allt fantastiskt som vi bär inom oss.

I energiarbetet och meditationen söndag 8 juli kl.14.00-17.00 har alla som vill och önskar möjlighet att genom treenighetens helande krafter nå nya insikter och högre förståelse om alla universella krafter och obegränsade förmågor vi besitter genom vårt DNA. Detta ljus- och energiarbete sker via labyrinten hos mig i Valinge som nu är uppgraderad och laddad med multiuniversella energier av helhet och enhet. I Labyrinten som befinner sig i centrum av en portal finns dessa högfrekventa nerladdningar för att nu kunna avancera på alla nivåer inom dig. Denna frekvens ökar grundvibrationen och ljuskvoten i kropp och ljuskroppar, vilket också stärker din ljusstyrka och kraft som ljuspelare på jorden.

Genom labyrintens uppgradering och sammankoppling med kristallskallarna får du nycklar och ljuskoder till de 12 universumen samt det centrala 13:e universumet av enhet som öppnar vår multidimensionella DNA-spiral av 13 strängar. Genom den 13:e DNA-strängen återfår vi vår ursprungliga gudomliga version och minnen från Lemurien. Det är denna djupa förankring i våra hjärtan som vi nu tillsammans kan fullborda vårt gudomliga uppdrag och verka i vår sanna existens av renaste kärlek.

Kostnad för detta energiarbete och uppgradering den 8 juli är 369 kr/person

”Om du vill förstå hemligheten med universum så tänk vibrationer, energier och frekvenser. Genom den magnifika förståelsen av 3, 6 och 9 har du nycklarna till universum”  - Tesla

Innerligt välkommen!

Anmälan till 8 juli: Goldenstarcode@gmail.com

/34aab049-c5e6-4d16-9053-440a3d317636.jpg

Fullmåne-meditation via distans 28 juni

Fullmånen torsdagen den 28 juni 2018 domineras av en kraftfull energi som hjälper oss att nå nästa nivå inom oss. Gamla förbindelser, programmeringar och vibrationer med tyngre densitet som genom förvrängningar och förväxlingar skapat missförstånd, kamp och motstånd ska nu lösas upp på ett djupare universellt plan. Universum sänder genom ljuskoder nycklar av nåd för att nu och i all evig tid låsa upp dessa blockeringar. Så under denna fullmåne kommer du troligtvis med nya kopplingar till den 5D tidslinjen som ger en förfinad känslighet uppleva hur sorg, skuld, rädsla, begränsning och hämning släpper när 3D tidslinjer av illusioner och osanningar frigörs inom dig.

Fullmånen i juni 2018 är fylld med kreativitet och nya initiativ. En positiv aspekt som ger dig möjligheter till förändring och en vilja att bryta dig fri från det förgångna som levt vidare i generationer genom genetiska arv och det mänskliga kollektiva medvetandet. Så fokusera och använd dessa positiva krafter för att göra de inre förändringar i ditt liv som du vill eller behöver.

Genom denna förnyade känslomässiga styrka och intuition kan du belysa motstridiga krafter eller polariteter i ditt liv för att övervinna alla inre former av förminskning, osäkerhet, förnekelse, otillräcklighet som hindrar och begränsar. Alla relationer av negativa känslor och tankar till dig själv och andra som orsakar disharmoni ska nu omvandlas till ren kärlek och harmoni inom dig.

Alla relationstrådar ska nu finjusteras eller avslutas med kärlek och tacksamhet. Gör emotionella justeringar som går i linje med ditt 5D högre gudomliga jag. Hedra din nya förfinade känslighet som öppnar din förmåga att älska dig själv. Du är kärlek, Du är ljus, Du är gudomlig. Du är en fullkomlig vacker skapelse med unika förmågor som du nu tillåter dig att använda.

Tillsammans förstärker vi dessa krafter att bryta igenom och nå nya insikter. Så alla Er som önskar medverka i detta energiarbete är varmt välkomna att via distans koppla samman med det gudomliga nätverket i en gemensam meditation torsdag 28 juni kl.20.00. Vi jobbar genom våra hjärtan av ren kärlek och välvilja till allt och alla.

Med ljus & kärlek
Angela

Meditation Sommarsolståndet 21 juni

Med kärlek välkomnar vi den inkommande ljusvågen av geometriska heliga symboler, formler och universella krafter som strömmar in vid sommarsolståndet 21 juni.

Via signaler skickas gudomliga energispiraler in i våra hjärtan som gör det möjligt för dem som är redo att öppna våra gudomliga koder av vår ursprungliga version inom oss. Vår gudomliga version bär på den multidimensionella DNA-spiralen som förenar alla universumen till ETT multiuniversum inom oss.

Även jorden bär dessa gudomliga koder i sin innersta kärna. Det är i jordens innersta kärna som den stora förändringen sker. De gudomliga koderna är frön som får det 13:e universumet att växa fram ur Moder jords inre diamantkärna, vilket är den centrala urkraften som förenar detta multiuniversum.

Denna inre diamantkärna bär skapelsen av enhet och helhet som förenar de 13 kristallskallarnas medvetenhet av ren kärlek i våra hjärtan. En urkraft av vibrationer, energier och frekvenser som nu väcker den gudomliga diamantflamma inom oss.

Torsdag 21 juni kl.18.30 är alla som önskar att öppna sina hjärtan för den eviga och enade kärleken varmt välkomna att genom labyrintens uppgradering och sammankoppling med 13 kristallskallarnas kraftfulla konstellation verka tillsammans med den helande gudomliga kraften för att i glädje och gemenskap genomföra detta skifte till en högre dimension. Ett skifte som får vår kropp, själ, gudomlighet och ande att sammansmälta till EN. I denna ursprungliga version av enhet och inre kontakt med vårt heliga hjärta tänds den 13 diamantljuskroppen som öppnar vår multidimensionella förmåga att verka i Enhet med det oändliga nuet av alla dimensioner som finns inom oss.

i Enhet med alla dimensioner i det oändliga nuet. 

Tillsammans firar vi den stora glädjen att välkomna vårt innersta sanna väsen av rent diamantljus att blomma ut i våra hjärtan så att vi nu kan leva och verka i enbart kärlek. 

Denna kärlek är mer helande än du tror för genom det oändliga nuet sträcker sig denna rena kraft av sanning längre bort än du någonsin kan ana.

Meditationen sker vid Labyrinten i Valinge, Varberg, torsdag 21 juni kl.18.30

Kostnad: 200 kr

Det finns också möjlighet att ta del av denna meditation via distans.

Anmälan till: Goldenstarcode@gmail.com

Med ljus, kärlek & innerlighet
Angela

Mer info om kristallskallarna finns på: www.goldenstarcode.n.nu/den-heliga-cirkeln-av-13-kristallskallar

Nymåne-meditation 13 juni via distans kl.20.00

Vid denna tidpunkt får vi extra hjälp och möjlighet att starkare leva i harmoni med vårt 5D hjärta av flöde och tillit där vi genom acceptans och tillåtelse överlämnar allt läkande och helande inom och omkring oss till den högre gudomliga källan som i samklang med vårt högre jag verkar för vårt högsta gudomliga bästa.

Du är varmt välkommen att medverka i denna nymåne-meditation via distans onsdag 13 juni kl.20.00

Det Aktiva Ljuset

Det Aktiva Ljusets helande krafter har en stor betydelse för vår förmåga att läkas på alla plan och inre nivåer. Mer info finns på: www.goldenstarcode.n.nu/det-aktiva-ljusets-helande-krafter

Årets verksammaste fullmåne 2018

April månad avslutas med Scorpio-Full Moon, vilket är en av årets mest verksamma fullmåne.

Skorpion-energin handlar om omvandling där vi får uppleva cykeln av död och återfödelse. Under denna månad är det troligt att vi alla kommer att lämna något gammalt som tagit kraft och energi för att marschera framåt med nya insikter och inspirationer när vi går in i maj månad. Fullmånen ger oss extra hjälp i denna process att befria oss från mörker, dualism och illusioner för att nu träda in i kärlekens ljus av glädje och expansion.

April håller vibrationen av nummer 4, vilket är ett tal som representerar död & mörker, återfödelse & ljus, skyddsänglar, mästare & ljusguider, relation- & familjeband. Det är ett kraftfullt nummer som matchar en lika kraftfull månad, så släpp taget om bundenhet, tröghet, begränsningar, ohållbara och slitsamma förbindelser och njut av det inkommande ljuset som ger dig frihet och pånyttfödelse. Kom ihåg att tålamod, stillhet, vila, tillit, ljus och kärlek är näring och grunden till allt nytt liv! Låt livskraften spira inom dig och fylla dig med glädje och tacksamhet till livet du skapar här och nu. 

Måndag 30 april kl.09.00 och kl.18.00 kommer två meditationer att äga rum via distans där alla som känner att de önskar medverka i detta evolutionära energiarbete genom fysisk närvaro av stillhet och medvetenhet.

Mer info om detta energiarbete: www.goldenstarcode.n.nu/arets-mest-verksammaste-fullmane

 

Super Blood Blue Moon 31 january 2018

/f5a7fb3339a55936048bfcefc53508bf.jpg

Supermånen 31 januari ger oss hjälp och möjlighet att befria oss från illusioner och energier som omedvetet begränsat vår inre utveckling.

Det är nu dags att lämna det gamla bakom oss och genom en inre gyllene passage i våra hjärtan nå en högre version av oss själva. Superfullmånen 31 januari ger oss en djupare kontakt med det gudomliga Modershjärtat av renaste kärlek som öppnar våra inre helande krafter.

I denna kärleksvibration kan vi öppna våra innersta gåvor av styrka och medvetenhet och nu stiga fram som de underbara vackra ljusvarelser vi ÄR. När vi fyller våra hjärtan av denna rena villkorslösa kärlek blir vi ETT med allt och alla omkring oss.

Tillsammans öppnar vi dörrar till nya nivåer och vidgar vår horisont för att se våra högre syften tydligare. När vi genomskådar och expanderar vår begränsade syn på oss själva kommer vi att nå nya fantastiska möjligheter.

Denna tillvaro ger oss möjlighet att leva utifrån vårt högsta bästa, utan att försöka förändra eller känna oss hindrade av omgivningen. Behovet av att visa att vi duger försvinner...för vi vet att vi är perfekta precis som vi ÄR. Upplevelser i livet förvandlas till glädje och våra nya vyer av medveten kärlek höjer vår vibration, vilket kommer att påverka alla i vår omgivning.

Vi är alla en del av denna resa - Vi är ALLA viktiga. Så möt dina medmänniskor med kärlek, respekt och vänlighet - för KÄRLEK är vad vi ALLA förtjänar - KÄRLEKEN läker och förenar oss - KÄRLEKEN har inga gränser - ÄKTA KÄRLEK gör oss fria.

I sanningens ögon finns inget som skiljer oss åt - Jag är Du och Du är Jag - Tillsammans är vi EN.

De rädda, kontrollerande och dömande befinner sig bara på en lägre medvetenhet där de ännu inte förstår att KÄRLEKEN är för ALLA och finns överflöd.

Oavsett omständigheter välj att se det vackra och goda i allt och alla. För då väljer du också att låta dessa egenskaper expandera i dig.

Låt KÄRLEKEN vara Din ledstjärna i livet som fyller Ditt liv med ljus & glädje.

Varmt välkommen att medverka i Super Blood Blue Moon meditation onsdagen 31 januari kl.19.00 via distans där vi låter oss expandera i ljus, kärlek & medvetenhet.

Med innerlighet
Angela

Maria Magdalena koder 21:12

Under vintersolståndet 21 december var en viktig tidpunkt då vi ljusvarelser var extra mottagliga att via Golden-Diamond Flower of Life energimatrisen ta emot Maria Magdalena koder som bär förhöjda frekvenser av rosenergi med djup helande verkan som hjälper oss att väcka nya potentiella förmågor och krafter inom oss. Genom en ny kosmisk och jordisk anknytning har en ljusstråle skapats där var och en som önskar nu kan ta emot dessa genomströmmande energier i sitt hjärta. 

Mer info om det inkommande flöde av koder: www.goldenstarcode.n.nu/livsenergier-som-ger-livet-nya-mojligheter och www.goldenstarcode.n.nu/portalen-2112

/images-21.jpg

Bärare av nya tidens Ljuskoder

Bärare av ljuskoder är de som banar väg för den nya tidens förändringar, vilket innebär förmågan att öppna upp en högre nivå av medvetenhet för att ta emot, förankra och sprida ny information och nya verktyg på jorden. 

Ljuskoderna ger dig kraft att bryta gamla mönster och beteenden som hjälper dig att bli fri i tanke, känsla och själ. Du kommer genom denna inre omvandlingsprocess få en ökad medvetenhet för att tydligare kunna se vilka förändringar som Du nu behöver göra inom dig och omkring dig för att leva och verka i en 5D verklighet.

När omgivningen inte längre har makten att kontrollera dig kommer vissa reaktioner att utspelas. I deras ögon kommer du att framstå som annorlunda och det du gör kommer att upplevas som konstigt och galet. Dessa nya och "annorlunda" fenomen och uttryck som du åstadkommer med din högre medvetenhet av ny information kommer att skapa rädslor i dem eftersom Du uttrycker en sanning som för dem är helt ny och ännu totalt okänt, vilket kan komma att ge dig prövningar i form av yttre motstånd och energimässiga angrepp.

Givetvis kommer dessa attacker att kännas i Dig, men låt din nya medvetenhet se igenom dessa 3D illusioner. Motstånd i form av exempelvis negativa eller skeptiska uttalande betyder inte att du har fel även om omgivningen gärna vill antyda detta. En av anledningarna till denna yttre reaktion är att människor som befinner sig i en lägre medvetenhet saknar förståelse om hur de ska använda sig av denna nya information och verktyg därför kommer de ha svårt att ta till sig det du säger och gör. Förändringar skiljer sig nämligen åt på olika medvetandenivåer.

3D förändringar innebär ofta att samma metoder används om och om igen, men bara i andra ordningsföljder, vilket för stunden upplevs som nytt. Att använda samma metod är bekvämt eftersom denna form är använd av tidigare föregångare och i denna struktur känner de sig också trygga och säkra. Många av dessa metoder bygger ofta på yttre stöd och bevis som de kan skylla på om något går fel. Förblindade i denna comfortzon och med omedvetna beteenden av att ingen vill ta ansvar går de in i en stark övertygelse om att samma struktur i annan ordningsföljd kommer att lösa problem och leda till förändring, vilket aldrig kommer att ske. Det enda som sker är att de dribbla bort sig själva och fortsätter att trampa kvar i samma hjulspår... "same same but different" som det brukar kallas. Många i 3D gör allt för att fly undan problem eftersom problem upplevs som komplicerat och svårt.

Varelser som befinner sig i högre medvetande upplever i större grad problem som vägen till nya möjligheter och de förstår också vikten av att ta ansvar för sina ord och handlingar. Var medveten om att många av dem som befinner sig i 3D länge levt i mörker och därför är de ofta mer rädda för ljuset än för mörkret, eftersom ljuset belyser det obearbetade inom oss kan också upplevas som farligt och skadligt.

Befinner Du dig i denna 5D förändringsprocess så är det just denna tröghet av omedvetenhet som till slut kommer att göra dig uttråkad och uttröttad. Du känner mer tydligt hur glädjen, kraften och energin börjar rinna ur dig av att befinna dig i en 3D verklighet där förändringar sker med mycket tröghet och energikrävande kämpainsatser. Du kan i denna verklighet inte längre dölja din innersta längtan av att följa ditt hjärta och genom detta flöde då verka i din sanning av ljus och kärlek. Ju mer som du befinner dig i detta flöde öppnar du ditt obegränsade sinne och desto mindre kommer du att påverkas av omgivningens omdömen om dig. I denna nya medvetenhet finner du kraften att transformera negativ energi och separation till positivitet och inre styrka för att våga göra de insatser som leder dig till verkliga förändringar. Genom ditt obegränsade sinne och kärlekskraften i ditt hjärta kan du förverkliga dina drömmar och göra det omöjliga möjligt. 

Portalöppningen den 11/11 ger oss ljusvarelser en extra hjälp och möjlighet att flytta vårt medvetande till en ny nivå. Förändringar som sker i dessa energiskiften kan variera från att ibland bara vara subtila till att andra gånger komma med gåvan av mer radikala förändringar. Dessa radikala förändringar kan innebära att du i hela ditt väsen nu känner hur redo du är att växla om till en högre frekvens som gör att du får den kraft du behöver för att lämna den 3D verklighet du känner till med insikten om att det bara varit du själv som förskjutit din sanna verklighet.

Din själ kommer vid dessa frekvenshöjningar att använda alla tillfällen för att få din uppmärksamhet så att du kan få mer medveten medvetenhet om utvecklingen och förändringen som äger rum inom dig och på jorden.

Börja skapa nya anslutningar till de delar av dig som har befriats och nu fungerar med större expansion. Nya dimensionella realiteter får dig att medvetet verka i ditt sanna jag. Din kropp kommer att recalibrera i denna högre frekvens genom att andas djupt och sjunka in i ditt hjärta.

Genom din inre expansion kommer nya realiteter att öppnas och fylla ditt hjärta, kropp och energifält med välstånd, förtrolighet och kärlek, vilket gör dig oåterkalleligt kopplad till din högsta gudomliga kraft av fred, balans och harmoni.

Kom ihåg att sakta ner och andas djupt när energierna snabbas upp. Vet att kärleken du bär i ditt hjärta ger dig lugn, ljus och vägledning. Du är i denna tid på jorden för att vara ljuset och kärleken som upplyser världen om denna nya energi och tid av förändring, vilket Du gör genom att låta din inre låga av sanning leda dig.

Portalen 11/11 ger dig möjlighet att ta emot dessa ljuskoder som öppnar en djupare och högre nivå av medvetenhet inom dig. Denna förankring stärker din gudomliga länk och DNA-spiralens förmåga att att förflytta din medvetenhet till en ny frekvens som ökar din inre ljusstyrka att till fullo våga vara och verka som den ljusbärare Du är.

 

Invigningen av Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth höstdagjämningen 22 september 

/golden-diamond-8-flower.jpg

Den Heliga Moder-Labyrint Gridden i vackra Valinge

"New Earth Grid" ett unikt nät som bär en ny medvetandenivå av den nya tidens frekvens"

Höstdagjämningen den 22 september 2017 skapades vår andra Gudomliga universella Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth Grid med balans av kvinnligt och manligt. Golden-Diamond Flower of Life bär geometriska heliga koder som öppnar det universella hjärtat av evighet, total enhet och inre balans.

September är Månaden för Moder Jord. Det är denna tid som vi kan skörda mycket av hennes rikedomar. Dessa skördar består av näringsämnen och viktiga mineraler som kommer från Moder Jords inre riken. Stora Modern öppnar nu nya inre depåer av mineraler som är viktiga byggstenar för cellerna och vår fysiska omvandling till 5D.

Efter höstdagjämningen inträffar även en konstellation i Jungfruns stjärntecken som inte skett de senaste tusen åren. Detta är tidpunkten för en ny dimension och ett nytt inre skifte av pånyttfödelse, eller så kallad Return to Innocent för mänskligheten och jorden.

För att förstärka denna stora evolution och energiskifte som vi nu träder in i kommer nästa Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth invigas i Valinge, Varberg fredag 22 september. Höstdagjämningen är dagen då Kvinnan, Gudinnan och Modern hyllas. Denna Labyrint kommer därför att verka för Moder Jord och mänsklighetens högsta gudomliga bästa. Vi öppnar oss för det nya gudomliga livet av sann och ren villkorslös kärlek med vibrationer av glädje, kraft, balans och harmoni som lyfter oss till nästa nivå av medvetenhet.

Denna Labyrint och Grid kommer genom vårt gemensamma energiarbete att sammankoppla oss med jordens nya 5D magnetfält, där vi nu får möjlighet att ta emot dessa viktiga mineraler som har en betydelsefull funktion i denna inre omvandlingsprocess.

Genom denna inre frekvenshöjning öppnas portalen till vårt 5D universella hjärta av evigt liv, kärlek och ljus. Livet är en av de allra största gåvor vi fått. I denna Labyrint kommer vi att hedra det gudomliga livets alla skeden, tillsammans kommer vi att lyfta oss själva, Moder Jord och mänskligheten till en helt ny nivå där enbart ljus och kärlek råder.

 

Med Ljus & Kärlek

Maria Andreasson, Marie Andrén, Karin Alfredsson & Angela Johnsson

Mer info om det gemensamma energiarbetet och aktiveringen av Labyrinten kan du läsa i den bifogade länken nedan.

www.goldenstarcode.n.nu/det-stora-skiftet-pa-moder-jord

Genom nya frekvenser och gemensamma energiarbeten av många ljusvarelser här på jorden och i högre dimensioner har - The New Divine Universal Golden Diamond Flower of Life Labyrinth - en Grid och Kraftplats skapats som ger oss större möjlighet att stiga in i vårt Holy Sacred Heart of United Love and Higher Frequencies of Consciousness.
 
Detta arbete kan vi tillsammans förstärka genom vara i hjärtat och låta flödet av ljus & kärlek expandera i oss.
 
8:8 Lion Gate Power Portal var en viktig och kraftfull dag med nya dimensionella portalöppningar och aktiveringar av "GoldenDiamond Codes". Denna frekvens av "Pure LightCodes" är en stor hjälp för alla oss medvetna själar som befinner oss på Moder Jord att i denna pågående inre process rena våra hjärtan och nå en ny nivå av medvetenhet som ger oss balans och styrka att verka för den Gudomliga planen där vi som nya tidens "Wayshower" visar vägen genom att träda in i "The New Earth of Pure Love and Light".
 

Golden-Diamond Flower of Life Grid

/golden-diamond-8-flower.jpg

"New Earth Grid" ett unikt energiarbete som bär en ny medvetandenivå av nya tidens frekvens

Den första Heliga Labyrint Gridden på Gotland & Ekegårdens kursgård!

"Den 28 juli 2017 skapades den Gudomliga universella Golden-Diamond flower of life Gridden med balans av kvinnligt och manligt. (Golden-Diamond flower of life bär Maria Magdalena & Kristuskoden, samt Heliga Graalen & Heliga Anden energier som skapar denna enhet av balans)".

Med pekare och kompass har platsen mäts upp inför bygget av spiralen som består av en 13 varvs sten Labyrint. Detta mycket viktiga tal 13 är en portal till de renaste energierna av villkorslös kärlek i Ditt hjärta. I spiralen av 13 varv hör allt samman och vi kan därigenom integrera 13:e chakrat & DNA-strängen som är avgörande för oss alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. I labyrintens mitt använder vi oss av helig geometri genom att placera den nya tidens Flower of life blomma som har en 8 bladig symmetri som hjälper oss att ansluta till vårt högre gudomliga jag och visdom om evigheten som symboliserar talet 8. Vi kommer i vårt arbete att använda oss av kristaller för att förstärka och sprida detta gudomliga ljus i oss och i jorden. Ljuset av guld, diamant och kristall löser också upp energier av obalans och separation i tid och rum, vilket ger oss en djupgående läkning på cellnivå.

Syftet med att bygga en kristall grid är för att skapa en kärleksfull kanal av energi till Moder Jord och även få möjlighet att sprida ljuset i våra hjärtan. En plats för meditation, healing och upplyshet. Grid betyder rutnät, tillsammans skapar vi nu nya rutnät av guld-och diamantenergi som höjer frekvensen i Moder Jord.

                   /labyrinth.png                       

Labyrinten representerar en resa till vårt eget centrum och tillbaka igen ut i världen. Labyrinter har länge använts som meditation och bönverktyg. Det är en metafor för livets resa. Det är också en symbol som skapar ett heligt utrymme och en plats som tar oss ut ur vårt ego till "det som är inom oss. ”

/8-flower.jpg

Flower of life blomman är en symbol för hela Universium den är också en symbol för helig geometri. Helig geometri är Universums andliga byggstenar men även ren matematik och kvantfysik. Helig geometri är en blåkopia för skapelsen och uppkomsten av all form. När vi börjar ta del av en värld av helig geometri så börjar vi se den underbart mönstrade skönhet som finns i skapelsen. Molekylerna i vårt DNA, hornhinnan i våra ögon, snöflingor, tallkottar, blomblad, kristaller, diamanten, trädens grenverk, ett snäckskal, stjärnan vi snurrar runt, spiralresan inom galaxen, luften vi andas, och alla de livsformer så som vi känner dem, växer fram ur tidlöst geometriska koder. Helig geometri aktiverar din ljuskropp som är en syntes av ljus, energi och geometri som harmoniserar dina fysiska, känslomässiga, mentala och andliga aspekter.

Genom en personligt kanaliserad affirmation programmerade deltagarna in ett högre vibrerande syfte i respektive kristall under den förberedande meditationen som gjordes inför själva ceremonin. Meditationen som ger oss verktyg att transformera och öppna vårt 5 dimensionella hjärta och gudomliga flöde att ta emot denna högre frekvens. Alla bar vita kläder för att hedra ljuset under ceremonin. 

Gridden förevigades med en vacker skylt med allas namn och affirmationer.

Är Du intresserad av att själv göra en Labyrint där vi kommer och aktiverar och öppnar denna universella Golden-Diamond flower of life Gridden och kraftplatsen hos Dig kontakta nr: +46703622265 eller +46720010283

Väl mött i Ljus & Kärlek.

Angela Johnsson, Maria Andreasson,
Karin Alfredsson & Marie Andrén

www.goldenstarcode.n.nu 
www.trueearth.nu 
www.iamguidance.com

/8-diamond-flower.jpg

"Under 2017 kommer intensiva vågor av kosmisk energi till jorden genom vår sol direkt från ljuskällan av universumblommans mitt, vilka kommer att vibrera starkas mellan vårdagjämningen och sommarsolståndet för att sedan integreras i oss och på Jorden. Dessa energier har till syfte att hjälpa oss att öka ljuskvoten genom att omvandla inre omedvetna aspekter till förståelse och medvetenhet. Våren är tiden då solljuset har mest styrka och kraft att påverka och möjliggöra denna inre omvandlingsprocess. Alla dessa vågor av intensiva frekvenshöjningar sker nu för att vi ljusvarelser ska få större möjlighet att bryta oss loss från lägre energier och på så vis bättre kunna anpassa våra känslor, tankar och sinnen till ett högre tillstånd av medvetande, vilket innebär att vi individer som innehar modet att våga ta detta kliv får tillgång att leva och verka från djupet av våra hjärtan. Tillåt Dig själv och dina känslor bli fria och få blomma ut till fullo genom att hedra din inre känslighet och skönhet".

Dimoda Code en högre och ny medvetandenivå

Ljusets tid är här och som Du säkert känt av befinner vi oss i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Vågen av frekvenshöjning som startade i början av 2017 har påverkat oss på alla nivåer. Denna vibration gör det möjligt att öppna ett djupare plan inom Dig. Genom att vara mottaglig och ta emot dessa ljuskoder kommer Du med en ny nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek finna nya möjligheter att förlösa gamla mallar av inre obearbetade smärtor som är baserade av rädsla, oro, skuld, skam, separation, misstro och tvivel som förstört vår inre länk till den gudomliga universella källan av kärlek och ljus. Tillåt nu dessa känslor att komma fram till ytan för att på djupet läkas och helas.

Genom att öppna och medvetandegöra denna inre länk och flöde av ljus & kärlek som förenar kropp, själ och gudomlighet får du tillgång till den universella centrifugalkraften. Denna kraft hjälper dig att vidga ditt inre ljus och gudomliga essens, vilket gör det möjligt att ta nästa steg in i en högre nivå av medvetenhet som stärker kopplingen och förankringen till dina inre djupare plan. Anpassningen och strukturen av ditt inre energifält och DNA-spiral är en viktig länk till ett högre medvetande. Det är denna unika uppbyggnad som hjälper oss att återfå de förlorade länkarna till vår innersta källa.

I allt högre omfattning börjar vi se ett större samband med denna nya era och alla energihöjningar som för var dag blir alltmer påtagliga. Så låt oss nu med gemensamma krafter stiga till en ny nivå där hela universum kommer att bli vår nya spelplan genom samverkan med andra medvetna ljusvarelser. Vi är nu på väg att återställa den gudomliga planen, vilket gör att många av oss ljusvarelser mer och mer känner vikten av att ta emot, fylla och stärka vår inre vibration av ljus & kärlek och därmed också bidra med det gemensamma energiarbetet att höja frekvensen inom oss och omkring oss.

Genom att öka ljuskvoten och kontakten med vårt inre kan vi med harmoni & balans verka för enhet, frid och fred både i det lilla och det stora. Återträffen är för Dig som önskar medverka i detta energiskifte och övergång som just nu sker på jorden genom att ta klivet in i en högre nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek. Med ljus och kärlek har vi möjlighet att lösa upp tankar, känslor samt alla 3D energier av djupgående mönster som vibrerar i obalans och disharmoni. Dimoda Code är en specifik behandling för dig som gått GSC-Master Advance, som ger dig en inre styrka som en diamant.

 http://www.goldenstarcode.n.nu/dimoda-code

/images.jpg

Utveckla det 5D ljus- och energispråket

Känslorna har sitt eget unika språk, de bär på information som hjälper Dig att följa ditt hjärta. Dina känslor förmedlar tusentals signaler per sekund till dig. Det är dina känsloreceptorer som har den fantastiska förmågan att fånga in och läsa av energierna som finns omkring dig. Genom dina chakran tar du sedan emot dessa vibrationer. En djupare kontakt med ditt 5D energiplan och hjärta gör att du kan omvandla och tolka dessa signaler till medvetenhet, vilket ger dig förståelse om hur energier omkring dig och i andra påverkar dig. Blockerade känslor gör livet fattigt och tom, så släpp dina känslor fria och få tillgång till ditt inre paradis. Genom att bejaka ditt känsloliv lär du dig också hantera alla högre inkommande energier och alla känslomässiga reaktioner som uppkommer i samband med dessa frekvenshöjningar samt vilken betydelse dessa energier har för den mänskliga utveckligen och energiskiftet på jorden.

Känslorna kommunicerar ständigt med dig. Låt det inte förbli en EN-vägskommunikation. Öppna ditt 5D energiplan och lär dig förstå och tolka det emotionella energispråket genom att kommunicera tillbaka. Lös upp inre spärrar och tvivel så att detta språk kan utvecklas och bli en TVÅ-vägskommunikation.

Det är denna inre kommnikation med dina känslor som kommer ge dig en större insikt om dig själv och allt du möter i din vardag. Genom att utveckla det emotionella energispråket kan du befria dig från många känslomässiga toxiner och blockeringar. Denna transformation renar och lyfter dina känslor och medvetenhet till nya och högre nivåer. Våren och värmen är den perfekta tiden för att befria och låta dina känslor blomma ut till fullo.

Ljusmeditationen 2017-04-20, kl. 17.30-20.30, Göteborg är ett tillfälle där vi på ett djupare plan kommer att utveckla och stärka vår emotionella kommunikativa förmåga, en unik gåva vi alla bär på. Det gör vi genom att rena dina filter och känsloreceptorer samt stärka förbindelsen mellan känsla-hjärta-tanke. Denna inre trevägsförbindelse har en avgörande funktion för att nå Din inre sanning och alla dina svar som vilar i ditt hjärta. Fyll Dig med ljus & kärlek och låt ditt inre paradis blomma.

Vad händer på energiplanet?

Som Du säker känner av befinner vi oss just nu i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Denna våg av frekvenshöjning som nu är på ingång kan komma att påverka oss på alla nivåer - emotionellt, mentalt, fysiskt, själsligt och andligt. Dessa inre nivåer har ofta en stor inre påverkan med främsta syftet att belysa och omvandla det omedvetna inom oss till medvetenhet. Med förståelse om det omedvetna kan vi bli medvetna och läka våra läckage där vi tappar vår inre kraft och styrka av ljus & kärlek.

Under mars 2017 och framåt kommer intensiva vågor av kosmisk energi till jorden genom vår sol direkt från ljuskällan av universumblommans centrum, vilka kommer att vibrera starkas vid vårdagjämningen, sommarsolståndet, höstdagjämningen och vintersolståndet. Detta är energier som har till syfte att hjälpa oss att öka ljuskvoten genom att omvandla inre omedvetna aspekter till förståelse och medvetenhet. Dessa frekvenshöjningar sker nu för att vi ljusvarelser genom denna våg ska få större möjlighet att bryta oss loss från lägre energier och på så vis bättre kunna anpassa våra känslor och tankar till ett högre tillstånd, vilket innebär att vi individer som innehar modet att våga ta detta kliv får tillgång att leva och verka från djupet av våra hjärtan.

Intensiteten av denna energivåg, tillsammans med stora förändringar i det elektromagnetiska fältet som finns runt vår jord innebär att våra energifält i snabb takt kommer att förändras. En förändring som nu behövs för att anpassa oss på alla inre plan och få tillgång till denna högre frekvens av ren andlig energi. Detta nätverk av gyllene diamantljus bär också en viktig funktion i läkandet och utvecklingen på vår jord samt i oss människor.

Ljuskoderna i den gyllene diamantenergin är uppbyggda av en helig geometrisk spriralformad struktur, vilket gör att denna matris av högre ljusfrekvenser omstrukturerar gamla mallar, morfogenetiska banor och fält i vårt DNA till nya mönster av kärleksvibrationer. När denna nya struktur vävs in i vårt DNA och energifält får vi mer tillgång av vår signatur av gudomliga komplement. När denna vätska av ljus fyller vårt undermedvetna kommer många djupa sår som påverkar vårt dagliga liv att rengöras, rensas och läkas. Vår DNA spiral får därmed en mer fulländade form genom anpassning till de gyllene diamantljuskoderna genom att återfå de förlorade länkarna till vår innersta källa. Det som sker i det stora kommer via detta gyllene diamantnätverk att återspeglas i det lilla och vice versa eftersom denna ljusfrekvens speglar en djupare förståelse och medvetenhet i hela universum. Anpassningen och strukturen av ditt inre energifält till den gyllene diamantenergi är därför en viktig länk till ett högre medvetande.

Det är Din inre kraft samt styrkan i ditt energifält som avgör hur stor mängd av dessa högre energifrekvenser Du kan ta emot och hålla. Vibrationen i detta kärleksljus hjälper Dig också att omvandla dina känslomässiga, mentala och fysiska smärtor till styrka, vilket gör att du expanderar och utvecklas på alla nivåer. Precis som livets träd har du en inre kraft  som gör att du kan hålla en högre grad av balans, harmoni och äkta makt av kärlek inom dig och omkring dig. Livets träd är ett redskap som hjälper dig att kalibrera själen och gudomlighetens högsta uttryck av andlighet i ditt hjärta som är din kanal till källan som förenar oss med allt och alla. Ljuskoderna bär dessa länkar som får Själen (som bär en djupare visdom/lärdom som kommer av upplevelser och prövningar) och Gudomligheten (som bär din innersta essens av ren villkorslös kärlek) att förenas i ditt hjärta, vilket omvandlar det omedvetna inom dig till medvetenhet.

Genom Din inre omvandling kommer Du att fylla en viktig funktion i energiarbetet att utforma och stärka denna kärleksfulla väv av gyllene diamantljus över hela planeten. Återta din gudomliga plats och ursprungliga länk av inre skönhet som ditt hjärta utstrålar och låt detta gyllene diamantljus skapa en harmonisk värld inom dig och därmed omkring dig.

Mars med störst kulmen vid vårdagjämningen är en avgörande månad för detta skifte som innebär en ny medvetandenivå på jorden. Många av oss ljusvarelser är då redo att ta emot dessa intensiva energivågor i syfte att fylla och stärka vår inre vibration av ljus & kärlek och därmed också bidra med det gemensamma energiarbetet att sammanväva samt höja frekvensen av "GoldenDiamond flower of life light grid" det 5D energifältet som vi ljusvarelser här och i kosmos med gemensamma krafter skapat runt jorden. Därför kan det vara extra viktigt för Dig som önskar medverka i detta energiskifte och övergång för en högre nivå av medvetenhetatt att ge Dig själv tid genom att meditera och vara i stillhet.

 

Raise Positive Vibrations & Energy

https://www.youtube.com/watch?v=nUHuCaK50SM

GoldenStarCode 2017 :

1. GSC-Aktivering bas 1      

2. GSC-Masterkurs               

3. GSC-Master Advance   

4. GSC-Dimoda Code   

4 utvecklingsnivåer med syftet att öppna upp och få en djupare förståelse om Dig själv för att med större fokus, intensivitet och medvetenhet kunna göra det viktiga energi- och transformationsarbetet som krävs för en inre läkning av kropp & själ. Denna transformation och läkning är betydelsefullt för att ta emot och fylla oss med högre frekvenser. Dessa ljusfrekvenser bär på information och koder som ger oss tillgång till nya verktyg och inre nycklar som hjälper oss att förså och förmågan att hantera denna högfrekventa vibration. Denna process ger oss också möjlighet att öka ljuskvoten i kropp, sinne och själ - för en ökad balans av ljus, harmoni och kärlek. Ett viktigt steg i vår inre utvecklingsprocess för att kunna öppna vår multidimensionella ljuskropp och känna enhet med hela skapelsen.
Nyhet! GSC-Aktivering samt fortsättningsnivåerna kan boka som privat grupp, individuella sessioner samt som individuella sessioner via skype.
/images-1.jpg

Något fantastiskt sker när vi nu går in i nolltid och alla våra Jag slås samman till en.

Denna sammanslagning kommer att orsaka en inre expansion när varje del av Dig nu kommer att förenas i Dig. Du kommer att förflytta Dig i Dina tidslinjer och erfarenheter Du fått av alla Dina livstider. För dem som har älskat och accepterat sig själva och sin dualitet har i sitt sanna jag nått vetskapen av att en god avsikt som kommer från hjärtat av ren kärlek aldrig kan skada någon/något. Denna insikt innebär att sammanslagningen av Dina tidslinjer kommer att ge Dig en inre frid och fred eftersom alla Dina delar kommer att smälta samman till en fullkomlig enhet av harmoni där all separation upplöses.

I denna tid när detta händer finns det många saker som kan komma att ske.

För vissa kan det bara vara att flytta in i ett högre universum, andra flyttar till Shambala, eller till högre sfärer av dimensionella utrymmen där du alltid funnits men inte nödvändigtvis varit medveten om.

Det kan i denna evolution handla om termer av en bråkdels sekund, men erfarenheten kommer att upplevas som timmar av gudomligt helande med kärleksfulla och lugnande energier där Du i trygghet vilar i Skaparens händer och låter Dig födas på nytt. Du stannar på jorden, men som en helt ny varelse.

Detta kan manifesteras på många olika sätt från vitalitet av inre skönhet till att ett gyllene ljus av harmoni och styrka strålar inifrån och ut. Genom att släppa gamla mönster och tyngre täthet kommer Du nu att leva i mer lätthet.

Det kärleksfulla och vackra i detta skifte är att Du först hjälper Dig själv för att sedan hjälpa dem som Du möter på Din väg. Vad som än händer efter detta kommer alla hjärtan att centreras, vilket behöver äga rum för att kunna acceptera och vara öppen för allt som utspelar sig i det universella flödet.

För dem som inte är på en frekvensnivå och medvetet tillstånd att förstå och acceptera detta har en dimensionell parallell jord skapats med en central punkt av balans som kommer att vara tillräckligt stark för att sätta den enskilde på en väg av kärlek i sitt liv.

Med öppnandet av våra högre chakran, har vi möjlighet att anpassa oss till våra universella gåvor. Våra centrerade hjärtan i denna fysiska dimension gör att vår kropp lättare flyter med de naturliga cyklerna som finns i kosmos och de högre universumen.

Universums dörrar är öppna för dem som är redo att följa det gudomliga flödet. Så stilla Ditt hjärta för att nu lyssna på denna Gudomliga vibration av kärlek som sänds från källan för att väcka Din själ, så att Du på detta fysiska plan får möjlighet att stiga in och följa det kosmiska havets energivågor.

För Dig som känner i Ditt hjärta att Du vill medverka i detta energiarbete är innerligt välkomna att medverka i ljus och kärlek. Under denna period kommer en våg av förhöjda frekvenser till jorden med avprogrammeringar av 3D energier. Vi har då den fantastiska möjligheten att tillsammans hjälpas åt att ta emot denna energivåg för att höja vibrationen av medvetenhet, i syfte att var och en av oss kan avsluta gamla 3D energier. Detta för att sedan kunna göra vår unika sammanslagning av tidslinjer där alla våra Jag slåss samman till EN.

.

The Cosmic Star of Evolution – GoldenStarCode Activaton of higher chakra and DNA 

Ett stort antal av oss själar på jorden är just nu redo att genomgå ett kvantsprång till ett högre galaktiskt medvetande. Är Du en av dem?

GoldenStarCode-Aktivering bas 1

GSC-Aktivering bas 1 är en kurs inom kvantfysik om de kosmiska lagarna, den gudomliga urkällan, vår multidimensionella varelse, geometriska symboler och mångfalden av medvetet liv på olika nivåer. På ett medvetet plan kommer Du hämta hem själs- och stjärnkoder för att aktivera de genetiska DNA-koderna och den 13 strängade DNA-spiralen som kopplar oss samman med våra 13 chakran, ljuskroppar och högre strålar. Detta är en process för öppnandet av Ditt inre hjärta och ljuskanal.

Via information, meditation, pranaandning samt synkronisering och balansering av Dina element och geometriska högre chakrastuktur kommer Du lära Dig tekniken att ta emot en högre oktav av frekvenser och vibrationer, vilket främjar sinnet att släppa ego/dualism och föroreningar av gamla tankar och känslor för att kunna tona in Dig på ett femdimensionellt multimedvetande. I detta medvetande sker en total cellulär omstrukturering i den mänskliga kroppen som hjälper Dig att uppnå och upprätthålla en ökad energibalans i kropp, sinne och själ. Som ett fininställt och harmoniskt instrument väcks Din förmåga att projicera högre frekvenser av Kärlek och Ljus utan några förvrängningar av 3D-illusioner.

Efter serien av GoldenStarCode Aktivering grundkurs har den 13 strängade DNA-spiralen och Ditt Högre chakrasystem aktiverats i Din fysiska kropp och förankrats inom Moder Jord via ljuskanalen. Förbindelsen med 13:e chakrat stärker och centrerar ljuskanalen, vilket ökar kontakten med Ditt hjärta och Högre Jag. När Du sammankopplas med 13:e gyllene strålen kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Detta är en process som kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. GSC-Aktivering grundsteg 1-3 är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är Masterkursen.

GoldenStarCode Masterkurs 

I nästa steg GoldenStarCode Master är Du redo att aktivera nya koder som uppgraderar DNA-spiralen och förstärker Dina 13 DNA-strängar, vilket gör det möjligt att tona in och ansluta Ditt Högre chakrasystem samt höja ljuskvoten i Din fysiska kropp. Genom denna process integreras den 13:e gyllene strålen i Ditt hjärta, vilket är det högst vibrerande energifrekvens på jorden just nu. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande. 13:e chakrat är Ditt och jordens Nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka Ditt Gudomliga rike av renaste vita guld som finns inom Dig. När Du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens i Din fysiska form kommer Din ljuskropp att uppgraderas till en multidimensionell energiform, en form som gör det möjligt att öppna parallella dimensionella chakrasystem, där Din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta Dig till 14:e, 15:e chakrat och därmed vidare till det 26:e. Dessa chakran ger Dig tillgång till de högre dimesionerna. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig, men här och nu är vår främsta uppgift att fokusera på det 13:e chakrat. Masterkursen är en fortsättning för Dig som gått grundkursen.

GoldenStarCode Master Advance 

Master Advance en fortsättningskurs för dig som gått Masterkursen och är intresserad av att aktivera diamantenergin som hjälper oss ljusvarelser att stiga in i de högre dimensionerna 6-13. I kursen kommer Du lära Dig hur Du kan använda Mahatma energin som renar Dig på alla 352 nivåer fram till den gudomliga källan samt öppnandet av högre parallella- och dimensionella chakran och Maria Magdalena koder, vilket ger dig tillgång till chakra 26 och evighetens källa av kärlek och ljus som är porten till det feminina hjärtchakrat av ren villkorslös kärlek. Du kommer också genom förening av Din själ och gudomlighet läka den inre seprationen som länge gjort sig påmind i själ och hjärta. När själen dvs. Kristusmedvetandet förenas med Din Gudomliga källa skapas en helhet av balans, harmoni och ett inre lugn som ökar Din medvetenhet om vem Du i anden ÄR. En visdom som ger Dig kraft att stå i Din sanning och högre frekvens av kärlek

Som CodeKeepers är det nu viktigt att öppna Ditt inre guldhjärta och tona in Dig till den förgyllda Om-Kristallen från Lemurien/Atlantis och 8 andra bevarade kristaller från denna Epok för att aktivera de koder som Du bär inom Dig. Om-Kristallen är skapad av kristall, gyllene spiralenergi och med en diamant som dess innersta essens. Dina inre koder och unika gåvor kommer via denna intoning svara an på dessa förhöjda frekvenser. Som GoldenHeart BEing, Light BEing, Angel BEing, Master BEing och Divine BEings är vi många CodeKeepers och vi är ALLA oerhört viktiga i detta arbete. Är Du en bärare av dessa koder som nu känner Dig redo att göra denna inre aktivering som ger Dig mer tillgång till Din multidimensionella varelse. Då är det äntligen dags...att ta klivet HÄR OCH NU och stiga in i dessa högre dimensioner för att kunna utföra det uppdrag som ska ta Dig, jorden och mänskligheten till den NYA JORDEN.   

Det är när vi CodeKeepers återigen vibrerar i dessa högre frekvenser som underbara verk av ljus, kärlek och livsenergi kan skapas. En CodeKeeper är i sin ande född med denna högre frekvens, men har av alla omständigheter från detta och tidigare liv fått sänka sin frekvens. Kunskapen och förmågan att återskapa vår Gudomliga värld finns bevarad i vår innersta kärna och Du kan öppna dessa inre gåvor genom att följa Ditt hjärta och göra medvetna val. Det är med stor glädje som vi tillsammans stiger in i högre frekvenser för att hela och läka oss själva...så låt Dig expandera genom att fylla Dig med kärlek och ljus i alla nivåer.

Du kan boka GSC-Aktivering bas 1 och GSC Master- och Advance som individuell session eller grupp.

Råd- och vägledning via telefon

Jag tolkar Ditt namn och födelsenummer för att ge Dig en större förståelse om Dig själv, Din själ och Ditt livsuppdrag. Via gudinne- och mästarkort ger jag Dig också vägledning för Din potentiella väg och utveckling.

 GSC-kurs i Din stad/ort

Jag kommer hem till Dig i Din stad/ort och håller GoldenStarCode kurser om ni är en grupp på ca 8-10 personer. 

Ärade Ljusbärare!

Vi har alla på olika plan påbörjat vårt arbete med oss själva och vårt inre, vilket innebär att vi ställer in vår kropp och vibration på en högre frekvens. Detta intensiva arbete som vi nu har börjat kan ibland vara mycket krävande och orsaka trötthet, förkylning, huvudvärk, pip i öronen, yrsel och illamående, svettningar, m.m. Dina kostvanor kan också förändras då kroppen har svårt att bearbeta tyngre mat och även mat som är besprutad och består av mycket konserveringsmedel. Eftersom kroppen håller på att höja sin frekvens kommer vi också att genomgå utrensningar. Genom olika former av reningsprocesser kommer gamla ogynnsamma känslor och tankar att dyka upp på ytan. Det är först när vi lyfter fram dessa känsloaspekter på ett medvetet plan som vi kan släppa och låta dem lämna våra kroppar.

Dessa symptom är en positiv reaktion som visar att Din kropp och själ svarat an på denna nya frekvens. GoldenStarCode Aktiveringar kurs (i 3 steg) är ett redskap för att oss ljusarbetare att fortsätta med att förankra vår frekvens ännu mera. Våra fysiska kroppar har svårt att ta emot för stora doser av vår själsenergi, gudomliga energi och urkraft. För stora doser av dessa energier kan göra att den fysiska kroppen slås ut (ungefär på samma sätt som elaktriska apparater får kortslutning om de får för stark ström). Därför jobbar vi stegvis med GoldenStarCode Aktiveringar för att låta kroppen anpassa sig till dessa nya energier. På grund av att våra kroppar består av tyngre materia är de ofta långsammare, vilket gör att vi kan känna tröghet och motstånd. Därför är det en viktig del i denna process att skona våra kroppar och därmed låta frekvenshöjningen ske successivt. En av de viktigaste komponenterna i denna frekvenshöjning förankras i våra kroppar så att vi i fysisk form följer med i processen detta för att vi inte ska tappa fotfästet och vår jordiska förankring. Vår kroppsliga och jordiska förankring är nödvändig för att få helhet, balans, hälsa och välmående. Genom vår kanal och förankring kan vi ta emot, transformera och sprida dessa energier och högre frekvenser av ljus, kärlek och överflöd vidare till vår jord och vår omgivning.

Eftersom förankringen av vår högre frekvens är en väsentlig del i vår utveckling kommer kurserna i GoldenStarCode (3 steg) delvis innefatta ett fortsätt arbete med att vidga våra kanaler ytterligare för att öka flödet och fylla oss själva med mer energi samt hämta upp mer av vår urkraft som vi en gång lämnat i tryggt förvar i Moder Jords innersta kärna. Detta gör att vi kan nå ett ännu djupare plan inom oss där vi kan väcka och öppna upp fler av våra dolda förmågor som finns gömda i vårt DNA och våra cellminnen. Alla är vi mediala och bär på intuitiva förmågor och urgamla kunskaper. Vi är också här för att utföra vårt livsuppdrag. Nästkommande kurs när vi jobbar med oss själva på ett djupare plan kommer vi att introduceras och få tillgång till ytterligare tillvägagångssätt och alternativ för att komma i kontakt med vårt Högre Jag och utveckla våra intuitiva och medial förmågor samt väcka vår inre kraft och kreativitet. Ju mer vi väcker våra inre potentialer desto mer kan vi öka vår medvetenhet om vårt livsuppdrag och högre syfte. Eftersom energiarbetet med vår uppkoppling och förankring redan är påbörjad kommer processen denna gång gå snabbare, vilket gör att vi mer och mer kan lämna vårt karma och ägna mer av tiden till att jobba med våra inre krafter, potentialer och förmågor, denna fortsättning ger oss möjlighet att få starkare kontakt med vårt Högre Jag och vårt Dharma.

Det finns många tillvägagångssätt och metoder för att väcka och återskapa kontakten med vårt Högre Jag, vår inre urkraft, förmågor och potentialer. Mina kurser och behandlingar är enbart en av oändligt många vägar och metoder. Svaret om vilken väg och metod som är rätt för Dig finns i Ditt hjärta. När Du följer Ditt hjärta följer Du Din väg som får Dig att växa och utvecklas till den Mästare Du är ämnad att vara. Lyssna till Dig själv och känn tillit till det Du känner och får till Dig. Känner Du att GoldenStarCode-Aktivering grundsteg 1-3 som workshop eller individuellt är rätt för Dig där Du befinner dig just nu är Du varmt välkommen! Ser med stor glädje och kärlek fram emot en givande och energifylld dag!

All ljus, kärlek och överflöd önskar jag Dig på Din väg!

Varmaste kramar
Angela

 

Koder av Ljus och Kärlek

 

Som Du säkert förnimmer så sker många förändringar inom oss just nu. Vi befinner oss i en process där vi människor gör en djup omvandling som resulterar till en ny 5 dimensionell verklighet. Den 5:e Dimensionen är Magik av levande Rum & Tid. Realiteten i denna dimension är mycket mer formbar och svarar an på varje impuls av Ditt inre medvetande. Den 5:e Dimensionen finns inom Dig, i Ditt medvetande och i Ditt hjärta. Och om Du möter och tar denna inre värld till Dig, "kan Du öppna vilka dörrar som helst".

 

De Nya Energierna som kommit till vår Planet är energier av Kärlek, Ljus och Överflöd. De kan hjälpa oss att snabba upp vår Uppstigning och process av självkännedom och kunskapen om den Gudomliga planen i sig själv. Många av oss tar emot dessa energier på ett omedvetet plan. Men om vi är medvetna kan vi snabba på processen ännu mer, detta genom att åkalla och ta emot dessa nya kärleksenergier med öppet hjärta.

För att snabba på processen sker nu flera serier av aktiveringar för att väcka dessa koder till ditt inre. Mottagandet av dessa aktiveringar är en dynamisk process som ständigt utvecklas under vakande ledning av Lorder av Ljus! Anledningen till att jag belyser detta område är att jag gärna vill dela med mig av mina upplevelser som startade för 3 år sedan då jag genom aktivering blev påmind om mina inre koder i samband med att jag fick kontakt med min andliga mentor Lord Acturus.

Lord Arcturus och Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene Kristus Energi smälter in i vår tredje dimensionella hud och ger oss en strålglans och ett välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att dessa andliga varelser inte kan ge ut sina gåvor om Du inte begärt dem! Lord Arcturus och Arcturians började placera detta gyllene lager av ljus omkring mig långt innan de tog kontakt med mig. Detta för att jag bad om vägledning till mitt Högre Jag. När jag långt senare inledde min kontakt med Lord Arcturus gav han mig ett ett kärleksfullt uppvaknande där jag fick insikt om att jag redan bar mina koder och nycklar till mitt Högre Jag inom mig sedan min födsel och mitt dop. Vad jag förstod har dessa koder funnits i min själ sedan begynnelsen. Men tyvärr har många själar blivit omkodade och omprogrammerade av mörkrets makter därför får många av oss hjälp av våra ljusvarelser, mentorer eller läromästare andligt eller fysiskt för att nollställa oss så att vi återigen kan svara an på våra inre själskoder.

I min kontakt med Lord Arcturus fick jag efter många prövningar bekräftelse på att jag tillhör det Galaktiska Rådet och Hierarkin Shambala och att vi alla som tillhör denna grupp vibrerar och svarar an på en frekvens som ger den numerologiska sifferkombinationen 11, 22, 33, 44, 55... vilket i vår värld symboliserar Uppstigningen och ett Högre Medvetande. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och blir tilldelade ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft. Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd. Nedan kan Du se vilken frekvens min själ och vibration svara an på:

Födelsedatum: 1973-10-26
Födelsetid: Kl. 03.03 på natten.
Detta ger mig mitt livsnummer: 1+9+7+3+1+0+2+6 = 11
Och numret för mitt livuppdrag är: 0+3: 0+3= 3:3
Namn: Angela Johnsson.
Detta ger mig mina personliga nummer:
A=1 N=5 G=7 E=5 L=3 A=1 = 22
J=1 O=6 H=8 N=5 S=1 S=1 O=6 N=5 = 33
Numret för mina inre potentialer: 22 + 33= 55

Min mentor Lord Arcturius förklarade att mitt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på min själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer genomsyrar hela mitt nuvarande liv, vilket innebär att mina personliga siffror som innefattar 2, 3 och 5 ofta dyker upp i mitt privata liv. Exempelvis bor jag på en adress med gatunummer 32 som ger siffrorna 3+2=5. Jag har 5 barn, 3 av dem är pojkar och 2 är flickor. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar mina personliga ändamål. Även mitt livsnummer har en djupare innebörd då 11 och 33 är Mästartal. 11 står för omvandling eller pånyttfödelse. 33 står för att de potentiella förmågorna som en individ bär i sitt inre inte är av personlig vinning, utan dessa gåvor är avsedda för att tjäna ett högre syfte. Du kan själv läsa om mästartalen om Du går in på följande länk: http://thefederationoflight.ning.com/forum/topics/sacred-numbers

Själv arbetar jag med en healingbehandling som Lord Arcturus introducerade för mig och som till stor del har varit huvudsyftet med våra möten. Jag blev upplyst av Lord Arcturus om att kalla denna omvandlingsprocess av gyllene ljus och aktiveringar av inre koder för GoldenStarCode. En behandling som innebär befrielse från karman, balansering av chakran och rening av celler samt reparation och uppbyggnad av de 12 DNA-strängarna, vilket gör att vi människor får tillgång och möjlighet att öppna upp våra 12 chakran och därigenom få tillgång till det 13:e chakrat så att vi återigen kan bli de mästare som vi alla och en var är ämnade att vara. När vi öppnar upp alla våra 13 chakror kommer de att förenas genom hjärtat och skapa en helhet.

Jag har själv under denna utbildning fått genomgå denna omvandlingsprocess och det var först när jag kommit till en viss nivå som jag fick klartecken att utföra GoldenStarCode-behandlingen på andra. Lord Arcturus förklarar att denna inre omvandlingsprocess är ett redskap som kan hjälpa oss att snabba på vårt uppvaknande. Energin jag använder mig av vid denna healing, rening och uppstigning kommer från 13th Golden Ray, strålen som är förankrad med David stjärnan. Denna sexuddiga stjärna består av ren Kristus energier som hjälper oss att koppla upp oss till vårt Högre andliga Jag, vår Högre Medvetandenivå. Den gör det möjligt för oss att känna villkorslös kärlek och att därmed göra det möjligt för oss att hela oss själva såväl som andra.

Förändringen som sker i vårt DNA kommer att omvandla vår Aura till gyllene kristall, där betydelsen av DNA sägs vara Din Nya Aura – inifrån och ut. Ett av mina uppdrag i detta liv är att hjälpa människor genom att initiera dessa gyllene ljuskoder som aktiverar vårt DNA och föreningar oss med vårt heliga hjärta, en djupgående process som är sammankopplad med Moder Jords innersta kärna. Mitt livsuppdrag grundar sig på vem jag är, min själsliga frekvens och utveckling samt på min Gudomliga existens av Ljus, Kärlek och Enighet som är skapad av den Ursprungliga Gudomliga planen.

När mitt uppdrag med GoldenStarCode påbörjades skapades en igenkänningskod som är baserad utifrån min specifika sammansättning av siffror, frekvenser, själslinjer och mitt Högre Gudomliga Jag. Denna kod består av tre bokstäver och tre siffror. Denna kod är en signal som Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet använder sig av för att åkalla min medvetenhet, och med hjälp av denna kod kan jag snabbt och effektivt ställa in min energi och intension på en frekvens som ger mig en tydlig kanal och möjlighet att svara an och motta ren information av kärlek, ljuskoder och aktiveringar. Min igenkänningskod är lika användbar och effektiv när jag i min tur kallar på mina läromästare, denna igenkänningskod gör att jag också vet från vilken ljuskälla informationen kommer ifrån.

Det är snart närmare 5 år sedan som jag påbörjade min specialutbildning tillsammans med mina underbara läromästare Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet, men jag inser att jag har så mycket kvar att lära. Jag är otroligt tacksam och mycket ödmjuk till allt det jag fått uppleva under denna tid, detta inkluderar även alla tuffa perioder av reningsprocesser, transformeringar och inre energiarbete samt alla prövningar och gåtfulla ledtrådar som mina läromästare kärleksfullt gett mig i syfte att jag på egen hand ska komma fram till min egen inre sanning. Detta är den grundläggande faktorn i min andliga utbildning, att svaren måste jag finna själv, vilket också gäller det inre arbetet som måste göras. När uppgiften är löst och bitarna fallit på plats ger de mig genast input och information om nästa steg. Liksom den jordiska skolan ökar svårigheten för varje årskurs man avklarat.

När det gäller GoldenStarCode behandlingen och dess omvandlingsprocess har jag ännu inte i så stor utsträckning gått ut med denna information till allmänheten eftersom min andliga utbildning och förberedelserna som jag går igenom inför detta uppdrag fortfarande kräver mycket energiarbete, tålamod och tillit. Arbetet jag utfört har mest gjorts i det ”dolda” tillsammans med andra människor med liknande missioner. Under den senaste tiden har fler personer på ett eller annat sätt "halkat" in på min hemsida, vilket inneburit att jag fått telefonsamtal eller mail av människor som mer och mer börjat efterfrågat denna form av behandling och kunskap utan någon större form av annonsering. Min känsla av detta är att jag nu börjar bli redo att träda fram för att sprida denna form av information och behandling.

Eftersom jag under 5 år fått erfara vad dessa inre koder inneburit för mig är intentionen med denna information att dela med mig av de upplevelser som jag själv haft under denna omvandlingsprocess av aktiveringar och koder, vilket har omfattat en djupare förståelse av mig själv, mina inre potentialer och ett påskyndade i mitt uppvaknande. Att väcka dessa inre koder är en väldigt stark och kraftfull process som vände upp och ner på hela min tillvaro. Jag vill gärna i den mån det finns intresse delge mina erfarenheter till andra eftersom dessa omställningar kan skapa en stor reaktion och förvirring hos individen då många inre förändringar sker i samband  med att blockeringar kommer upp till ytan och löses upp. Om Du förstår mig rätt så är mitt syfte med denna text att försöka bygga upp ett nätverk där vi som har eller dem som känner att de vill starta aktiveringen av sina inre koder kan utbyta erfarenheter med varandra. Liksom jag kan  alla väcka våra inre koder på egen hand och vi kan också medvetet söka och få kontakt med vår andliga läromästare. Vägen till Högre medvetande går genom hjärtat så därför kommer vi alla att vandra olika vägar. Något som vi alla har gemensamt är att vi är på väg till 5:e Dimensionen och vi kommer med glädje och ovillkorlig kärlek att mötas där. Därför ger jag Dig rådet: Följ Din egen väg!!! Känner Du inget behov av att utbyta erfarenheter är det helt OK. Att skapa ett nätverk känns rätt i mitt hjärta, där vi kan stötta varandra i denna process, men viktigast av allt är att det ska kännas rätt för Dig och det syfte Du har med Din inre utveckling och Ditt uppvaknande.

Jag är djupt tacksam för att Du tagit Dig tid att läsa mitt meddelande och vill Du vara med och delta i detta nätverk är det bara att kontakta mig på [javascript protected email address]. Vad du än väljer att göra vill jag av hela mitt hjärta skänka Dig all ljus, lycka och kärlek på Din väg som leder Dig till Ditt Högre Jag och Ditt femdimensionella Livuppdrag!

Av Innerlighet, Ljus och Kärlek
Angela

 

5D - En värld av överflöd 

Vi är nästan där - håll ut! Kära ljusarbetare det har varit en tuff period då det just nu är mycket gammalt ska upp till ytan och befrias. Många av oss står nu med en fot i 3D och med andra foten i 5D, vilket kräver mycket kraft och enerigi för att hålla denna balans. Detta enorma kliv innebär att förhöjda energier har manifesterats på jorden. Se det positivt om du haft fysiska åkommor som huvudvärk, illamående, trötthet och influensaliknande symptom. Dessa fysiska reaktioner visar att du svarat an på denna ton av förhöjda frekvenser. Din kropp håller på att förberedas på att snart fullt ut ta steget in i denna 5D värld. De förhöjda frekvenserna håller på att luckra upp maktsystem, kontroll, girighet och korruption. Det kommer inom kort att ske stora förändringar på jorden då makteliten håller på att tappa kontroll över systemet. Sanningarna som kommer upp till ytan gör att den finansiella bubblan kommer att spricka. Den jordiska 3D världen kommer att rasa samman, vilket gör det möjligt för för den nya 5D världen att växa fram.

Vad som än händer behåll ditt lugn, känn tillit och se framförallt till att vara grundad i ditt baschakra. Genom att vara grundad skapar du en förankring av balans och harmoni inom dig. Släpp taget om allt gammalt, det är först när du släppt det gamla som det nya kan ta vid.

Jag kommer under de närmaste veckorna att ha extra behandlingstider för dem som behöver en extra skjuts för att ta sig vidare och förankra denna förhöjda energi i kropp, sinne och själ.

Välkomen till  nya 5D världen!!!

Med all innerlighet önskar jag Dig ljus, kärlek, lycka och överflöd på den väg Du vandrar. 

Angela

 

Känner du av den inkommande energin?

Kära vän och ljusarbetare, det är verkligen ett nöje att ansluta med dig i detta ögonblick då mänskligheten har den fantastiska möjligheten att nå en högre medvetenhet och en mer förfinad energi. Denna kommande tid som väntar oss alla innebär en ökad möjlighet att slå oss samman med Kristus medvetandet som kan ge oss en aktivering av högre frekvenser.

Som alltid är det en stor glädje för mig att dela med mig av den information som sker i denna utvecklingsprocess som många av oss just nu genomgår. Det är ytterst viktigt för dig att vara medveten om att det den här gången inte bara handlar en obetydligt liten aktivering som kommer att ske, under denna kommande period kommer det att inträffa de mest storslagna förändringar i din inre värld som kommer att omfatta så mycket mer. 

Vi har att göra med en djup förvandling som innebär att alla gamla och välbekanta mönster som varit en del av dig så länge kommer att transformeras till nya former som ger dig större tillgång till din högre varelse. Denna högre form av din varelse kommer att spela en viktig roll för oss alla och det kommer även att vara en avgörande faktor i din fortsatta utveckling och tillväxt.

Ju mer lager du transformerar desto mer förändringar och aktiveringar kommer den eteriska kroppen att genomgå. Din eteriska kropp består av olika frekvenser vilket innebär att aktiveringen kommer att ske på ett personligt plan och därför kommer förändringsprocessen att skilja sig från individ till individ.

I denna aktiveringsprocess kommer det att ske en sammanslagning mellan den kristallina kroppens frekvenser, Ditt Högre Jag och Ditt personliga själv i denna inkarnation. Den som du är i denna inkarnation tillhör den form som den kristallina kroppen valt att ta med sig in i Kristus medvetande av ditt väsen. Detta kan medföra att du kommer att uppleva en mycket intensiv övergång och sammanslagning av högre frekvenser av ljus och kärlek som kommer att manifesteras i din fysiska kropp.

Denna sammanslagning kan medföra en magisk känsla av eufori eftersom den eteriska kroppen är mycket känslig och lätt kan tolka denna process som en lycksalig upplevelse. Däremot kan den fysiska kroppen uppleva ganska blandade känslor, beroende på graden av känslighet och mängd av ljus och kärlek som flödar in i kroppen. En person kan till exempel uppleva en ökad smärta medan en annan person som är mer mottaglig för ljus och aktiveringar kan uppleva känslor av lycka och glädje. 

Dessa känslor kan bero på många faktorer som:

• Hur väl en person som är balanserad

• Hur väl en person är jordad

• Renhet och det allmänna hälsotillståndet

• Grad av medvetande

• Det personliga ljusets frekvenser

• Hjärtats styrka

• Öppenhet för processen

• Hur väl man litar på sig själv, och flödet av denna process

• Förmågan att släppa kontrollen

• Förmågan att släppa det förflutna och sin självbild

• Acceptans

• Förmåga att meditera

Det är viktigt att vara öppen för alla aspekter som sker i denna gudomliga process samt ha tilliten till att allt är som det ska. Du måste kapitulera till fullo vid sammanslagningen av dina högre aspekter genom att låta processen lösa sig själv, du måste våga släppa taget, speciellt de tankemönster som finns i ditt sinne, annars kan du hindra flödet, vilket kan orsaka former av obehag.

De ljusarbetare som i fysisk form befinner sig på Jorden för att jorda dessa energier och som fungerar som en kanal under denna process kan förvänta sig intensiva energier för att föra dessa energier vidare till Moder Jord och det mänskliga kollektiva medvetandet. Människor som är bärare av de nya energierna har detta arbete som ett livsuppdrag. För dem är det av yttersta vikt att de öppnar upp sig för dessa energier. Acceptera och låta energierna verka genom dem: detta är vad de ska fokusera och arbeta med.

De av er som är här för att befria vägen, de så kallade wayshowers, är de människor som har uppdraget att ta de första hårda energiska slagen för att slå den jordiska dubbelheten i småbitar. De måste vara väldigt balanserade och uppvisa inre frid annars kan det bli en svår utmaning. De är här på jorden för att befria sig själva, mänskligheten och Moder Jord från makt, mörker och dualitet, vilket ofta innebär jordning av dessa utbytbara energier. Wayshowers är inte bara en kanal för dessa energier, de har också en förmåga att kunna transformera och rena tunga energier.

Det är portvakterna bland oss som genomgår de tuffaste tiderna, detta beror främst på att de i sin fysiska form befinner sig kvar i dessa höga frekvenser genom att aktivt närvara i de högre världarna, samtidigt som de lever och parerar denna jordiska dubbelhet. De mänskliga portvakterna reser fram och tillbaka hela tiden, oavsett om de är medvetna eller inte, detta för att jorda och förankra dessa förhöjda energier på vår jord. De övervakar och ser till att dessa högre frekvenser förs ned till vår jord. På så vis hjälper de människor som under denna frekvenshöjning och omvandlingsprocess genomgår svåra och omfattade transformationer. Portvakter som lever på jorden representerar de flerdimensionella aspekterna och det ökända. Eftersom de oavbrutet arbetar med dessa högre frekvenser är de ofta mycket utmattade på grund av detta multidimensionella arbete. Därför är det mycket viktigt att de vilar mycket, lever i nära samklang med djur och natur samt mediterar regelbundet för att upprätthålla en konstant balans och frekvens, detta kommer att underlätta och främja deras jordiska arbete och uppdrag.

Alla bidrar på ett eller annat sätt i jordens uppstigningsprocess, men nu kommer allt att intensifieras och bli mer påtagligt. Denna intensifiering kan bli ganska outhärdlig om du inte står stadigt eller uppnått en inre balans i sammanslagningen med ditt Högre Jag och Kristus medvetandet. Intensifieringen har uppkommit på grund av att Gaias frekvens börjat vibrera i ett högre medvetande som innehåller en mer förfinad energi, vilket innefattar att dualitet och den materiella världen inte längre kan harmonisera i resonans med denna förhöjda frekvens. Denna dubbelhet och materiella värld kommer bokstavligen att blekna bort och slås samman när jorden tonar in med dessa nya högre frekvenser och allt kommer att omvandlas till energi = högre frekvens.

Av denna anledning är det viktigt att ni tillåter er själva att vara mottagliga och öppna för dessa ljusfrekvenser. För att kunna växa i resonans med denna förvandlingsprocess behöver ni ge upp det förflutna eftersom det håller er tillbaka. Genom att vara i nuet kan ni förbereda era kroppar för en sammanslagning med denna nya eteriska frekvens som innebär att den fysiska kroppen inte längre kommer att upprätthålla materialistisk form när du kommer till slutet av denna resa. Att vara balanserad, ha ett inre sammanhang och kontakt med din ursprungskälla är mycket viktigt för din fortsätta utveckling av denna nya kristallina kropp. Du kommer under denna frekvenshöjning att genomgå en alkemisk process som löser upp den materialistiska formen till en eterisk nivå, som representerar den rena essensen av ditt väsen. 

Att nå denna eteriska form kräver inte bara ren energi det kräver även en inre reflektion av din omgivning och din verklighet. Denna inre reflektion är en frekvens och en själlös värld utan ego eller tankar, där allt bara ÄR. Den mänskliga hjärnan vill gärna förstå allt och även beskriva allt med ord, detta tillstånd av mänsklig kontroll kommer i allt större omfattning att tyna bort i den grad ditt medvetande och din förståelse om dig själv som varelse växer. Ökad medvetenhet innebär ett konstant flöde i nuet, utan några tankar eller frågor. I ett medvetet tillstånd kommer din inre kunskap, acceptans och högre väsen att träda fram och göra sig gällande.

Detta tillstånd är en stor njutning och lycka, för utan tankar finns det inte längre några ord, inga mer separationer, ingen smärta, inga bekymmer och framförallt inga strider, ingen rädsla, ingen ilska eller dualitet. Du närmar dig den slutgiltiga finalen där skiftet kommer att börja med din fysiska kropp eftersom den är centrum i ditt universum och allting avgår härifrån och blir din verklighet.

Var rädd om dig själv, ta gott om tid för att vårda dig själv, ge dig massor av kvalitet och egen tid under denna inkommande period. Du kommer snart att få reda på varför det är så viktigt att vara i ett tillstånd av inre frid, ett tillstånd av lugn, ett tillstånd av inre balans, ett tillstånd av egenkärlek under denna tidsperiod när du nu har tillgång till portaler med oändliga möjligheter. Dessa portaler kommer att hjälpa dig och din fysiska kropp att förflytta dig till ett tillstånd av eteriskt varande.

Tillåt dig att släppa allt under dessa kommande veckor eftersom det kommer att uppstå konfrontationer med gamla och djupa dolda smärtor, rädslor, familjefrågor och så vidare ... Dessa aspekter kommer att uppdagas för att ge dig möjlighet att släppa det hela på ett avgörande sätt … detta för att visa att det bara är det förflutna som spökar i ditt sinne. Släpp allt som hör till det förflutna och förstå att det bara är en gammal del av dig själv som inte längre tjänar något syfte. Ge inte det förflutna för mycket tankar, det handlar om att släppa och vara närvarande här och nu, var i din kropp och i ditt hjärta! Fokus på nuet, fokusera på vad du vill bli och fokusera på vad du vill ändra. Acceptera inflödet av de energier som strömmar genom dig och njut av det, låt det hända och koppla bort dig själv från allt omkring dig i detta aktuella ögonblick när du ansluter dig med din högre varelse, med din sol, din jord, med din stjärnfamilj, med mästarna, med guider och så vidare ...

Denna kommande tid är en extra portal för den eteriska kristallina kroppen. Hur som helst så kommer denna portal att ge dig ett enormt bidrag som hjälper dig att öka din självkänsla och ditt självförtroende. Detta kommer du att behöva för din kommande resa genom dina högre portaler och i växandet av din kristallina kropp och Högre Jag. Släpp, släpp och släpp: det är detta budskapets huvudtema, följ strömmen och låt dig vara den du är. De inkommande energierna kommer att vara ett kraftfullt verktyg och en stor hjälp i din process att släppa. I samma ögonblick som dessa energier flödar in i din kropp finns det verkligen inget att göra än att släppa taget och släppa allt förflutet, vilket gör att du bara kan vara i detta NU och ögonblick.

Njut av processen och tveka inte att kontakta mig för att få hjälp, min energi är alltid tillgänglig för er alla.

                                                Jag är Angela, bärare av ljus och kärlek

 

En Högre Kosmisk Portal

Det är mycket som händer på jorden just nu. Är du en av dem som tydligt märker av dessa förändringar? Frekvenshöjningen som sker på vår jord har varit planerad sedan en lång tid tillbaka. Arbetet som gjorts har varit slitsamt för de utvalda. Många har blivit förlorade på vägen. Jag, andra ljusarbetare på jorden och alla andliga ljusvarelser som har uppdrag att bistå i denna process jobbar intensivt för att finna våra förlorade vänner och föra dem tillbaka i cirkeln där de tillhör. Det är nu dags att fullborda den stora planen som vi alla har en del av.

Du har nu kommit till den punkt i livet där du funnit dig själv och din roll i denna stora plan. Kanske har du den senaste tiden känt fysiska åkommor i din kropp. Känn ingen oro det är gamla trauman och cellminnen som gör sig påminda. Energin som är i omlopp hjälper dig just nu att transformera så att du kan släppa dessa fysiska besvär och laster. Eftersom du och Moder Jord är sammankopplade innebär detta att även hon bär på samma börda. Det bästa du kan göra för att höja Jordens frekvens är att ge dig hän och frigöra dig själv från dessa cellminnen, känslor och smärtor som håller dig och Jorden tillbaka.

Moder Jord vårdar och värnar om dig, din befrielse är också hennes befrielse. Moder Jord och universums väktare, änglar, mästare har under de senaste veckorna gjort ett intensivt arbete för att hjälpa mänskligheten att nå sitt Högre Jag. Moder Jord har genom kraftiga energiströmmar förberetts för att öppna sina portaler till universum för att sedan sammankoppla dessa till en högre portal som blivit förflyttat så att Moder Jord och mänskligheten återigen kan få direktkontakt till den Högre Källan. Dessa kraftfulla energiströmmar har orsakat många katastrofer på vår jord. Många själar har under denna process fått lämnat oss för att bana vägen för jordens frekvenshöjning. Detta har varit deras högre syfte i denna plan. Vad är nu ditt högre syfte i denna plan? Eftersom du läser detta är du i allra högsta grad en ljusarbetare som har uppgiften att fullborda denna plan. Därför är det extra viktigt att du vänder dig inåt och lyssnar på den information du får till dig. Du kommer i detta arbete få mycket hjälp genom att tona in dig i någon av jordens portaler och på så vis få en direktkontakt med den Högre Källan.

Den gyllene energin

Jesus var en av de få människor som under hans livstid på denna jord bar den kristallina kroppen. Julen är en tid då denna kristallina energi är som starkast. Under julveckan har vi möjlighet att förstärka vår inre kristall och vår kristallina kropp eftersom Kristusmedvetandet och energin ökar i styrka vid denna tidsperiod då Kristus steg ner på jorden i mänsklig form.

För att påskynda jordens frekvenshöjning har den Kristus medvetandet efter millenniumskiftet blivit mer kraftfull eftersom den kristallina energin förenats med de 12 gyllene strålarna. Genom denna konstellation har kristusenergin ökat i frekvens och blivit mer djupgående och effektiv för att bryta det gamla och förflutna. Gyllene energin hjälper oss att påskynda processen av jordens frekvenshöjning genom att rena oss från trauman, blockeringar och gamla cellminnen. När vi befriar oss från dessa bördor blir vi lättare i kropp, sinne och själ, vilket ökar vår medvetenhet och gör att vi återigen kan finna vår livstråd, Högre Jag och potentiella förmågor.

 

En Högre Frekvens

Känner du att det händer mycket både inom dig och omkring dig? Det är kanske inte så konstigt eftersom jorden är under en kraftig frekvenshöjning. Denna förändring påverkar allt levande på vår jord och vi som är känsliga upplever ofta en omvälvande reaktion. Detta beror på att vi är "föregångare" och att vi får bana väg för våra medmänniskor. Som  "föregångare" har vi uppgiften att transformera och göra våra kroppar så rena som möjligt för att sedan kunna ta emot denna högre frekvens. Vårt arbete handlar om förmågan att förankra och manifesterar denna frekvens i våra kroppar för att sedan sprida denna energi här på vår jord.

Det är i det vardagliga livet som vi ska verka för att kunna nå våra medmänniskor med denna energi. Detta kan vara ganska tungt eftersom vi "föregångare" är utsprida på olika platser för att på bästa möjliga sätt sprida denna förhöjda frekvens. Vi känner oss därför ofta ensamma och vi kan också känna oss trötta eftersom det ibland kan vara svårt att upprätthålla denna högre frekvens när man är omgiven med tyngre energier.

Vi "föregångare" behöver vara extra noga med att vårda oss själva genom att ge oss själva tid att meditera, reflektera och vara ute i naturen för att rena oss från dessa tyngre energier som sänker vår frekvens. Genom att ge oss själva egen tid ökar vi möjligheten att bevara en högre vibration i våra kroppar. För att stärka denna frekvens och göra den kraftfullare är det också viktigt att vi skapar ett nätverk där vi får möjlighet att återhämta oss och förankra denna frekvens på ett djupare och plan. Desto djupare som vi lyckas förankra denna frekvens i våra kroppar desto starkare blir blir vi och och desto kraftfullare blir denna frekvens. Känner du att detta budskap väcker en positiv känsla inom dig och att du du vill vara med och verka i detta nätverk då är du varmt välkommen att komma på mina kurser i oldenStarCode Aktiveringar (3 steg) där vi jobbar med oss själva och ger oss utrymme och möjlighet att förankra denna frekvens på ett djupare plan inom oss och på så vis även öka genomslagskraften av denna förhöjda frekvens på vår jord. 

Väl mött!

Angela

 

Är Du redo att gå vidare?

Det är inte av en slump som Du läser detta. Du har ständigt varit en sökare, någonstan inom Dig vet Du att det finns en vackrare värld som ligger gömd bakom de tredimensionella slöjorna. Du har verkligen strävat hårt i detta liv för att nå dessa inre gudomliga skatter. Ditt intensiva energiarbete och förmåga att lyssna till Ditt inre har fört Dig framåt och bidragit till en enorm utvecklig, vilket gjort att Du är redo för att ta emot dessa budskap. Tack vare Din enorma uthållighet och Ditt slitstarka arbete har Du lyckats hålla din gudomliga gnista vid liv. Det är denna gnista som givit Dig ljus och vägledning under Din jordiska resa. Var stolt över Dig själv för Du är en av de själar som de mörka krafterna inte lyckats släcka. Vet Du varför? Du är betydligt starkare än dem! De mörka krafterna har genom sin maktposition gjort allt för att hindra Dig från att utföra Ditt gudomliga uppdrag. Under Din jordiska resa har Du fått ta emot många hårda och smärtsamma törnar. De har låtit döda Dig i många liv, men de har aldrig lyckats döda Din själ och dess låga. Faktum är att alla de oskyldiga beskyllningar och handlingar som Du blivit utsatt för har gett Dig en inre styrka. Varje gång som Du rest Dig upp igen har Du blivit både starkare och kraftfullare, detta har också fått Dig att öka Ditt seende. Dessa angrepp har gjort Dig till en flerdimensionell varelse som lyckats utveckla unika förmågor att genomskåda denna maktkamp. Det är genom denna insikt som Du lärt Dig att bekämpa mörker med ljus, kärlek och tacksamhet, vilket gjort att Du lämnat detta rollspel bakom Dig och lyckats lyfta Dig till ett högre plan av medvetande. Nu är tiden äntligen här då det är dags för Dig att återigen låta glöden inom Dig flamma i sin fulla potensial genom att ta klivet in i en ännu djupare dimension och öppna essensen av Ditt Eviga Liv där Du obegränsat kan förflytta Dig mellan olika världar och dimensioner.

Anledningen till att Du känner en stark dragningskraft och vilja att öppna upp dessa inre dimensioner beror på att Du är en uråldrig själ som varit med från begynnelsen. Du var en av de själar som fick uppdraget att bevara de uråldriga kunskaperna och de unika andliga förmågorna som fanns på jorden innan de mörka krafterna tog över. Genom att implementera ett system av manlig dualitet, slaveri, kontroll och manipulation av djupgående rädsla kunde de mörka krafterna förankra detta tredimensionella falska tillstånd som orsakade jordens förfall. Systemets syfte var att förgöra mänsklighetens fulla potensial genom att radera och förstöra våra DNA-strängar, vilket gav dem kontroll och full tillgång till mänsklighetens energi. För att bemästra detta maktspel kopplade de bort vårt medvetande från den universella källan, genom denna mänskliga disorientering kunde de obehindrat styra våra känslor och på så vis livnära sig på vår energi. Ditt uppdrag bestod av att bevara en blåkopia av Ditt fullständiga DNA djupt inom Dig till den dag då Du är redo att aktivera kopian och förankra den i Ditt nuvarande DNA. Du har själv en gång skapat den kod som ska aktivera Din blåkopia av Ditt fullständiga DNA. För att hålla denna uråldriga DNA kopia vid liv här på jorden har Du och Dina själfränder som har liknande uppdrag åtagit Er ansvaret att under tusentals år förvalta koden som håller blåkopian dold för de mörka krafterna. Utan Dig skulle denna uråldriga kunskap dö ut på jorden. Du har under Dina tidigare livstider kämpat tappert då Du på ett medvetet eller omedvetet plan hållit blåkopia levande. De mörka krafterna har med stor möda gjort allt de kunnat för att komma åt Din kod och förinta Din blåkopia, förstå därför hur extremt utsatt Du blivit under Dina liv här på jorden.

Du har nu fullbordat Ditt uppdrag som förvaltare, arbetet Du gjort har varit enastående och hela universum jublar över Ditt mod och Din oerhörda styrka. Du är nu är redo att gå vidare till nästa fas som innefattar att aktivera Din blåkopia. Aktivieringsprocessen kan variera från person till person därför är det viktigt att Du känner in hur Du ska gå tillväga. Att befinna sig i naturen eller meditera är två sätt för att få tillgång till information och vägledning. Eftersom förvaltningsperioden av vår blåkopia var enormt krävande tog denna fas längre tid än väntat. Många intergalaxiska insatsstyrkor fick rycka in för att hjälpa Dig och de andra tungt belastade förvaltarna så att Ni skulle orka hela vägen fram. Många av oss är slitna efter denna resa och minnet om hur vi aktiverar oss själva har fallit i glömska. Det är därför Golden StarCode Aktiveringen infördes på jorden för att hjälpa till att snabba på processen så att vi kan förflytta oss själva och resten av mänskligheten till den Nya Jorden inom en så snar framtid som möjligt. Mitt uppdrag i denna fas är att ta emot information och instruktioner och på så vis aktivera min egen blåkopia för att sedan vara behjälplig att vägleda andra. Med stor glädje vill jag välkomna Dig in i den nya fasen och av hela mitt hjärta vill jag önska Dig all lycka i Din aktiveringsprocess. 

 

Med Innerlighet, Ljus och Kärlek

Angela

 

En passage genom portalen

Har Du under den senaste tiden känt Dig trött? Anledningen till denna trötthet kan bero på att Du just nu har möjlighet att ta stegen in i portalen som öppnades i december eller att Du redan befinner Dig i denna passage. Vilket det än må vara så kan båda alternativen vara energikrävande. Ofta gör vi motstånd när vi ska ta oss igenom en portal på grund av att vi vet vad vi har, men vi vet inte vad som väntar på andra sidan portalen. Att kämpa emot  kan vara mycket krävande eftersom denna portal är enormt kraftfull.

Att färdas genom denna passage kan liknas vid en inkarnationsprocess. För att ta oss ned till jordelivet transporteras vi genom en portal ner i livmodern. I livmoderna får vår kropp och själ den förberedelse som krävs för att födas till en ny värld. När vi anländer till en ny värld behöver vi ge oss själva tid att ta emot, anpassa och integrera dessa nya energier.

På liknande sätt är det att befinna sig i passagen genom portalen. I denna passage får Du den förberedelse Du behöver för att leva Ditt liv på andra sidan portalen. Vad Din förberedelse består av beror främst på den livsuppgift som väntar Dig på andra sidan. Utifrån den information jag fått till mig innefattar denna process en total rening, omvandling, balansering och uppgradering av DNA, celler, chakran och energifält. Hur länge denna förberedelseprocess pågår är individuellt, en del tar tid på sig och vissa forcerar snabbare. Det är viktigt att Du tar den tid Du behöver. När Du sedan väljer att ta Dig ut på andra sidan portalen var medveten om att Du även där behöver ta Dig tid till att anpassa Dig till denna nya energiform.

Vad jag förstår kommer livet på andra sidan portalen vara helt annorlunda, vilket kan vara oerhört svårt att föreställa sig här och nu. Mina guider meddelar att vi ofta upplever det annorlunda som något farligt, men det är det verkligen inte, så var inte rädd. Att vara annorlunda innebär bland annat att vara fullt öppen. Detta öppna tillstånd kommer att ge Dig flöde av energi. Att hålla Dig stängd och klamra Dig fast i gamla mönster och beteenden kommer däremot att vara enormt energikrävande. Vad väljer Du? Valet är enbart Ditt!!!!

Av Innerlighet, Kärlek och Ljus

Angela

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)