GSC-Blogg

Superblodmåne - med extra feminina krafter

17 jan 2019

Superblodmåne och månförmörkelse den 21 januari 2019 - med dubbel morgonstjärna Superblodmånen som inträffar måndag 21 januari 2019 kl.06.17 på morgonen är en total månförmörkelse. Denna månförmörkelse väcker energier av utmaning och förändring, men också nya möjligheter för dem som är villiga att göra de inre förändringar som krävs. Som vi alla känner till kan [...]


Maria Magdalena Ljusmeditation

9 jan 2019

Maria Magdalena Ljusmeditationen 11/1 kl.18.00 via distans  Under vintersolståndet 21/12 öppnade vi tillsammans en ny stjärnportal. Genom denna portal kunde Maria Magdalena koderna förenas med Kristus-energin. Dessa frön var skapelsen till en ny gyllene diamantstjärna. Den gudomliga stjärnan av pånyttfödelse har återigen tänds på jorden. Den 11/1 har denna nya stjärna fått växa i 21 [...]


En tid av stillhet och förberedelse

29 dec 2018

Vi befinner oss nu i en tid av förberedelse för att vara redo för de nya energierna. Därför kommer några av våra djupaste och mörkaste tankar och känslor fram i ljuset för att släppas. Balans är nyckeln inför det nya året, vilket gör att vissa känslor nu kan kännas överväldiga för att lätta på trycket. Stilla [...]


Mer kraftfull 11:11 Energi!

6 nov 2018

Äntligen är ögonblicket här då vi öppnar våra gudomliga hjärtan för oändligheten och stiger in och låter oss verka i högre frekvenser av kärlek. När vi samverkar tillsammans i denna högre frekvens av kärlek kan våra krafter skapa oanade förändringar. Så låt oss alla med våra energier och goda intentioner söndag den 11/11 skapa en [...]


Kurs och inspiration om Spiralkraftens inre verkan

28 okt 2018


The Hunters moon

20 okt 2018

Fullmåne-meditation 24 oktober När vi börjar nå slutet av oktober närmar vi oss också fullmånen som inträffar den 24 oktober. Fullmånen i oktober kallas ”the Hunters Moon”. Energierna denna period belyser om det finns något i det förflutna som jagar dig eller om du befinner dig i en yttre jakt efter tillfredsställelse. Låt dig reflektera [...]


13 Kärlekens spiralkraft

17 okt 2018


Urgent news! Circus is in progress

7 okt 2018

En cirkus har dragit in som startar igång olika iscensättningar så det är nu extra viktigt att stå i din inre kraft och styrka för att undvika att bli indragen i de dramor som utspelar sig i det yttre. Givetvis befinner vi oss i en tid där gamla dramor och förvrängda speglingar kommer att uppdagas. Cirkusen [...]


DiAim! Ditt gudomliga syfte

2 okt 2018

Nyhet! DiAim är för dig som vill verka som balanspelare och få tillgång till universums nycklar. Aktiveringen av nya gudomliga DNA-koder och nedladdningar med universella nycklar ger dig nya byggstenar i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen. Dessa universella nycklar och ljuskoder ger dig tillgång till den multipla spiralkraften, vilket stärker det 13:e universella- och dimensionella [...]


13 en inre kraft av kärlek

28 sep 2018

13 har en viktig betydelse för vår hälsa och välmående. Chakra 13 förankrar och anpassar de högre frekvenserna så att vi kan hantera och använda detta energiflöde och kraft i vår kropp. 13 ger oss en inre styrka och förmåga att stå i vårt ljus av kärlek. GSC-Aktivering är en process som är speciellt anpassad [...]


13 en inre kraft av kärlek

26 sep 2018

13 har en viktig betydelse för vår hälsa och välmående. Chakra 13 förankrar och anpassar de högre frekvenserna så att vi kan hantera och använda detta energiflöde och kraft i vår kropp. 13 ger oss en inre styrka och förmåga att stå i vårt ljus av kärlek. GSC-Aktivering är en process som är speciellt anpassad [...]


Stillhetens puls! En ny helande kraft av kärlek

11 sep 2018

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610..... är en sekvens definierad rekursivt, det vill säga, en funktion som är tillämpad på sig själv, med hjälp av referenser till sig själv. Spiralkraften har större verkan än vi tror. En insikt leder till en ny insikt som leder till en ännu större insikt....När ord och handling genom insikt kommer från hjärtat får de [...]


Se upp! Intensiva karmarensningar!

8 aug 2018

Var uppmärksam med alla omvälvande känslor som dyker upp i dig och andra i din omgivning då det just nu pågår intensiva utrensningar av karma. I samband med fullmånen i juli startades en kraftfull energivåg igång. Denna våg är genomträngande och tar sig igenom alla hinder, försvar och beskydd du byggt upp. Dem som försöker [...]


En period med många förändringar

28 jul 2018

Intensiva förändringar sker nu inom oss som ger kraftfulla utrensningar. Vibrationerna är djupgående, vilket hjälper oss att läka smärtor från tidig barndom samt gamla själsliga sår och cellminnen från Atlantis och Lemurien. Desperation, ångest, ilska, vrede, hat, uppgivenhet, ensamhet och skuld är känslor som många ljusvarelser genom transformation fått uppleva denna vecka. Känslor som förlust, [...]


En ljusexplosion av nya ljuspelare

5 jul 2018

Har du också tydligt känt av hur energierna denna vecka börjat accelerera i en högre frekvens?  En frekvens som justerar och förstärker ljusstyrkan i vår ljuspelare för en speciell och händelserik helg. För den 7/7 och 8/7 har vi alla möjligheten att se hur nya ljuspelare här på jorden kommer att tändas. Jordens ljuspelare har [...]


Är Du en själ från Lemurien

16 jun 2018

Du som läser detta budskap är en uråldrig själ med din jordiska begynnelse i Lemurien. Lemurien var en högt medveten och andlig civilisation som levde i harmoni och samklang med djur och natur. Deras hjärtan och tankar var fullständigt rena med en förmåga att känna in essensen av allt levande. De levde sina liv i [...]


Den heliga cirkeln av 13 kristallskallar

14 jun 2018

De 13 kristallskallarna som i begynnelsen fanns i en pyramid i Lemurien, bildar tillsammans en formation och enorm kraft som kallas Arken. Arken består av en cirkel med tolv skallar från de heliga planeterna, med den största trettonde skallen placerad i mitten. Denna trettonde skallen representerar det kollektiva högre medvetandet som sammanbinder kunskapen om alla [...]


Årets mest verksammaste fullmåne

28 apr 2018

Fullmåne i Skorpionen bär verksamma energier som fördjupar och belyser våra djupa mörka vatten som vi gärna undviker att kännas vid, se och prata öppet om. Tystnad betyder inte att dessa starka känslor inom oss försvinner, tystnad gör bara att vi lägger locket på och låter oss blunda för den sanna verkligheten och dess visdom [...]


Det Aktiva ljusets helande krafter

15 apr 2018

Allt var från begynnelsen EN evig källa av renaste sanning och kärlek som innehöll alla variationer av ljus. För att utveckla och expandera varje uns av ljusets vackra gudomliga aspekter lät ursprungskällan med en våg av kärleksvibrationer skicka ut ljusgnistor av dem själva i syfte att sprida och utveckla dessa unika variationer av ljus i [...]


Portalen 21:12

17 dec 2017

Kraftfulla energier av ”Holy Grace” har under året haft en djupgående verkan på vår nordliga kontinent. ”Holy Grace” energier uppstår i Alltet där alla energier har sitt ursprung, vilket skapar jämvikt av en gudomlig helig balans i varje cell och minsta partikel inuti var och en av oss. Så låt dessa djupt transformerade energier nå [...]


Livsenergier med interdimensionella förmågor

10 dec 2017

Maria Magdalena och Kristus energier är två viktiga krafter i den gudomliga energimatrisen Golden-Diamond Flower of Life som består av speciellt kodade atomer och DNA-partiklar som bygger upp hela strukturen i kosmos och sträcker sig till oändligheten. Maria Magdalena är den andra strimman av Kristusmedvetandet och som nu alltmer kommer med det gudomliga feminina ljuset [...]


Supermånen 3 december 2017

2 dec 2017

SUPERMOON - A new wave of changes December månads supermåne innebär att många förändringar och skiften äger rum. Förändringar som hjälper oss att få tillgång till ny energi med nya förutsättningar inför det kommande året. Även om fullmånen i december är en extremt kraftfull supermåne, kommer andra påverkande konstellationer att sakta ner och hålla energin [...]


Öppning för nya dimensionella världar

19 nov 2017

Nu öppnas nya möjligheter för jorden och mänskligheten.... 16 november 2013 stod alla jordens portaler öppna, vilket gjorde det möjligt för ljusmästare i universum att flytta en stor och viktig portal. Portalens nya position har gjort det så mycket enklare för oss ljusvarelser på jorden att färdas till högre dimensioner. Denna förflyttning hade också en avgörande betydelse för oss i [...]


Viktiga budskap om 11:11

11 nov 2017

Här är ett fantastiskt budskap om 11/11 från en Qeroschaman som Annika Månstråle Jönsson skickade mig och som jag gärna vill dela vidare. Don Dante säger så här:HATUN PUNCHAY VERY SPECIAL DAY 11:11 The Great Activation The next 11:11 will be an unprecedented event in the history of the Earth. For the first time the [...]


Reaktioner och symptom vid energiskiftet 11:11

5 nov 2017

Det inkommande fotonljuset som nu hastigt ökar i frekvens och styrka påverkar oss ljusbärare i hög grad! Som Du säkert känner av ökar inflödet av fotonpartiklar intensivt för att vid portalöppningen 11:11 vibrera som starkast. Fotonljuset gör det möjligt för oss att snabbare bryta oss loss från den 3D linjära tidslinjen av tröghet och förflytta oss [...]


DNA-spiralens verkan för vårt högre gudomliga syfte

22 okt 2017

GoldenStarCode - Aktivering av DNA och Högre Chakrasystem  GSC-Aktiveringarna öppnar och förstärker det universella 13 chakrasystemet och förnyelsen av eteriska DNA-strängar där en djupgående läkning och en inre balans av gudomligt manligt & kvinnligt kan ske i ditt 5D hjärta som löser upp lägre energier av separation. I aktiveringarna får du också förståelse av den gudomliga spiralen fantastiska förmåga att [...]


Bärare av nya tidens ljuskoder

15 okt 2017

Bärare av ljuskoder är de som banar väg för den nya tidens förändringar, vilket innebär förmågan att öppna upp en högre nivå av medvetenhet för att ta emot, förankra och sprida ny information och nya verktyg på jorden.  Ljuskoderna ger dig kraft att bryta gamla mönster och beteenden som hjälper dig att bli fri i tanke, [...]


Det stora skiftet på Moder Jord

7 sep 2017

Det är nu som den inre förändringen på jorden äntligen sker.... Moder Jord öppnar nu sin innersta kärna med viktiga mineraler som för länge sedan blivit utarmade på jordens yta. Dessa så kallade Lemurien-mineraler är viktiga byggstenar för omvandlingen av våra fysiska kroppar. Det har upptäckts att jordens inre kärna är tudelad och denna tudelade [...]


Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth Höstdagjämningen 22 september 

6 sep 2017

Välkommen att vara med och skapa den Heliga Moder-Labyrint Gridden i vackra Valinge "New Earth Grid" ett unikt nät som bär en ny medvetandenivå av den nya tidens frekvens Höstdagjämningen den 22 september 2017 kommer vi att skapa vår andra Gudomliga universella Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth Grid med balans av kvinnligt och manligt. Golden-Diamond Flower of Life bär geometriska heliga [...]


Solförmörkelsens djupare inverkan

20 aug 2017

21 augusti när den fulla solförmörkelse passerar USA, går solen och månen in i nollpunktsenergin och kommer då bokstavligen att rensa ut och permanent avlägsna det gamla magnetfältet av negativitet i alla former som skett på jorden över tiden. Denna upplösning och transformationsskifte kommer främst att ske i USA, eftersom makteliten gjort USA till planetkontrollant [...]


← Äldre inlägg

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)