GSC-Blogg

Stillhetens puls! En ny helande kraft av kärlek

11 sep 2018

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610..... är en sekvens definierad rekursivt, det vill säga, en funktion som är tillämpad på sig själv, med hjälp av referenser till sig själv. Spiralkraften har större verkan än vi tror. En insikt leder till en ny insikt som leder till en ännu större insikt....När ord och handling genom insikt kommer från hjärtat får de [...]


Se upp! Intensiva karmarensningar!

8 aug 2018

Var uppmärksam med alla omvälvande känslor som dyker upp i dig och andra i din omgivning då det just nu pågår intensiva utrensningar av karma. I samband med fullmånen i juli startades en kraftfull energivåg igång. Denna våg är genomträngande och tar sig igenom alla hinder, försvar och beskydd du byggt upp. Dem som försöker [...]


En period med många förändringar

28 jul 2018

Intensiva förändringar sker nu inom oss som ger kraftfulla utrensningar. Vibrationerna är djupgående, vilket hjälper oss att läka smärtor från tidig barndom samt gamla själsliga sår och cellminnen från Atlantis och Lemurien. Desperation, ångest, ilska, vrede, hat, uppgivenhet, ensamhet och skuld är känslor som många ljusvarelser genom transformation fått uppleva denna vecka. Känslor som förlust, [...]


En ljusexplosion av nya ljuspelare

5 jul 2018

Har du också tydligt känt av hur energierna denna vecka börjat accelerera i en högre frekvens?  En frekvens som justerar och förstärker ljusstyrkan i vår ljuspelare för en speciell och händelserik helg. För den 7/7 och 8/7 har vi alla möjligheten att se hur nya ljuspelare här på jorden kommer att tändas. Jordens ljuspelare har [...]


Är Du en själ från Lemurien

16 jun 2018

Du som läser detta budskap är en uråldrig själ med din jordiska begynnelse i Lemurien. Lemurien var en högt medveten och andlig civilisation som levde i harmoni och samklang med djur och natur. Deras hjärtan och tankar var fullständigt rena med en förmåga att känna in essensen av allt levande. De levde sina liv i [...]


Den heliga cirkeln av 13 kristallskallar

14 jun 2018

De 13 kristallskallarna som i begynnelsen fanns i en pyramid i Lemurien, bildar tillsammans en formation och enorm kraft som kallas Arken. Arken består av en cirkel med tolv skallar från de heliga planeterna, med den största trettonde skallen placerad i mitten. Denna trettonde skallen representerar det kollektiva högre medvetandet som sammanbinder kunskapen om alla [...]


Årets mest verksammaste fullmåne

28 apr 2018

Fullmåne i Skorpionen bär verksamma energier som fördjupar och belyser våra djupa mörka vatten som vi gärna undviker att kännas vid, se och prata öppet om. Tystnad betyder inte att dessa starka känslor inom oss försvinner, tystnad gör bara att vi lägger locket på och låter oss blunda för den sanna verkligheten och dess visdom [...]


Det Aktiva ljusets helande krafter

15 apr 2018

Allt var från begynnelsen EN evig källa av renaste sanning och kärlek som innehöll alla variationer av ljus. För att utveckla och expandera varje uns av ljusets vackra gudomliga aspekter lät ursprungskällan med en våg av kärleksvibrationer skicka ut ljusgnistor av dem själva i syfte att sprida och utveckla dessa unika variationer av ljus i [...]


Portalen 21:12

17 dec 2017

Kraftfulla energier av ”Holy Grace” har under året haft en djupgående verkan på vår nordliga kontinent. ”Holy Grace” energier uppstår i Alltet där alla energier har sitt ursprung, vilket skapar jämvikt av en gudomlig helig balans i varje cell och minsta partikel inuti var och en av oss. Så låt dessa djupt transformerade energier nå [...]


Livsenergier med interdimensionella förmågor

10 dec 2017

Maria Magdalena och Kristus energier är två viktiga krafter i den gudomliga energimatrisen Golden-Diamond Flower of Life som består av speciellt kodade atomer och DNA-partiklar som bygger upp hela strukturen i kosmos och sträcker sig till oändligheten. Maria Magdalena är den andra strimman av Kristusmedvetandet och som nu alltmer kommer med det gudomliga feminina ljuset [...]


Supermånen 3 december 2017

2 dec 2017

SUPERMOON - A new wave of changes December månads supermåne innebär att många förändringar och skiften äger rum. Förändringar som hjälper oss att få tillgång till ny energi med nya förutsättningar inför det kommande året. Även om fullmånen i december är en extremt kraftfull supermåne, kommer andra påverkande konstellationer att sakta ner och hålla energin [...]


Öppning för nya dimensionella världar

19 nov 2017

Nu öppnas nya möjligheter för jorden och mänskligheten.... 16 november 2013 stod alla jordens portaler öppna, vilket gjorde det möjligt för ljusmästare i universum att flytta en stor och viktig portal. Portalens nya position har gjort det så mycket enklare för oss ljusvarelser på jorden att färdas till högre dimensioner. Denna förflyttning hade också en avgörande betydelse för oss i [...]


Viktiga budskap om 11:11

11 nov 2017

Här är ett fantastiskt budskap om 11/11 från en Qeroschaman som Annika Månstråle Jönsson skickade mig och som jag gärna vill dela vidare. Don Dante säger så här:HATUN PUNCHAY VERY SPECIAL DAY 11:11 The Great Activation The next 11:11 will be an unprecedented event in the history of the Earth. For the first time the [...]


Reaktioner och symptom vid energiskiftet 11:11

5 nov 2017

Det inkommande fotonljuset som nu hastigt ökar i frekvens och styrka påverkar oss ljusbärare i hög grad! Som Du säkert känner av ökar inflödet av fotonpartiklar intensivt för att vid portalöppningen 11:11 vibrera som starkast. Fotonljuset gör det möjligt för oss att snabbare bryta oss loss från den 3D linjära tidslinjen av tröghet och förflytta oss [...]


DNA-spiralens verkan för vårt högre gudomliga syfte

22 okt 2017

GoldenStarCode - Aktivering av DNA och Högre Chakrasystem  GSC-Aktiveringarna öppnar och förstärker det universella 13 chakrasystemet och förnyelsen av eteriska DNA-strängar där en djupgående läkning och en inre balans av gudomligt manligt & kvinnligt kan ske i ditt 5D hjärta som löser upp lägre energier av separation. I aktiveringarna får du också förståelse av den gudomliga spiralen fantastiska förmåga att [...]


Bärare av nya tidens ljuskoder

15 okt 2017

Bärare av ljuskoder är de som banar väg för den nya tidens förändringar, vilket innebär förmågan att öppna upp en högre nivå av medvetenhet för att ta emot, förankra och sprida ny information och nya verktyg på jorden.  Ljuskoderna ger dig kraft att bryta gamla mönster och beteenden som hjälper dig att bli fri i tanke, [...]


Det stora skiftet på Moder Jord

7 sep 2017

Det är nu som den inre förändringen på jorden äntligen sker.... Moder Jord öppnar nu sin innersta kärna med viktiga mineraler som för länge sedan blivit utarmade på jordens yta. Dessa så kallade Lemurien-mineraler är viktiga byggstenar för omvandlingen av våra fysiska kroppar. Det har upptäckts att jordens inre kärna är tudelad och denna tudelade [...]


Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth Höstdagjämningen 22 september 

6 sep 2017

Välkommen att vara med och skapa den Heliga Moder-Labyrint Gridden i vackra Valinge "New Earth Grid" ett unikt nät som bär en ny medvetandenivå av den nya tidens frekvens Höstdagjämningen den 22 september 2017 kommer vi att skapa vår andra Gudomliga universella Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth Grid med balans av kvinnligt och manligt. Golden-Diamond Flower of Life bär geometriska heliga [...]


Solförmörkelsens djupare inverkan

20 aug 2017

21 augusti när den fulla solförmörkelse passerar USA, går solen och månen in i nollpunktsenergin och kommer då bokstavligen att rensa ut och permanent avlägsna det gamla magnetfältet av negativitet i alla former som skett på jorden över tiden. Denna upplösning och transformationsskifte kommer främst att ske i USA, eftersom makteliten gjort USA till planetkontrollant [...]


Förståelsen av Dimoda Code

14 jul 2017

Vad är Dimoda Code? Dimoda = styrka som en diamant. Dimoda Code transformerar och löser upp djupgående aspekter av obalanser som orsakats av lägre energier. Obalans av manligt/kvinnligt har två sidor av överordnad-förövare & underordnad-offer Obalans i manligt skapar negativ energi Obalans i kvinnligt skapar separation Uppkomst och verkan i det inre och yttre Annunakis (reptilenergin) syfte [...]


Golden-Diamond Flower of Life Grid

13 jul 2017

"New Earth grid" ett unikt energiarbete och kraftplats som bär en ny medvetandenivå av nya tidens frekvenser. Den första Heliga Labyrint Gridden på Gotland & Ekegårdens kursgård! ”Den 28 juli skapades den Gudomliga universella Golden-Diamond flower of life Gridden med balans av kvinnligt och manligt. (Golden-Diamond flower of life bär Maria Magdalena & Kristuskoden, samt Heliga [...]


Dimoda Code

4 jun 2017

Det är med värme och kärlek som önskar jag förmedla lite om det arbete som jag helhjärtat ägnat mig åt den senaste tiden. Denna djupgående process och frekvenshöjning har i form av bearbetning och integrering tagit en stor del av min tid, men kan med mycket glädje, kärlek och tacksamhet tillkännage att det varit värt all tid och [...]


En högre och ny nivå av medvetenhet

22 apr 2017

"Under 2017 kommer intensiva vågor av kosmisk energi till jorden genom vår sol direkt från ljuskällan av universumblommans mitt, vilka kommer att vibrera starkas mellan vårdagjämningen och sommarsolståndet. Dessa energier har till syfte att hjälpa oss att öka ljuskvoten genom att omvandla inre omedvetna aspekter till förståelse och medvetenhet. Våren är tiden då solljuset har [...]


En ny medvetandenivå

17 apr 2017

Ljusets tid är här och som Du säkert känt av befinner vi oss i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Vågen av frekvenshöjning som startade i början av 2017 har påverkat oss på alla nivåer. Denna vibration gör det möjligt att öppna ett djupare plan inom Dig. Genom [...]


Det 5D emotionella ljus- och energispråket

17 apr 2017

Många av oss ljusvarelser känner mer och mer vikten av att ta emot, fylla och stärka vår inre vibration av ljus & kärlek och därmed också bidra med det gemensamma energiarbetet att höja frekvensen inom oss och omkring oss. Genom att öka ljuskvoten och kontakten med vårt inre kan vi med harmoni & balans verka för [...]


En inre förändring till högre medvetenhet

5 mar 2017

Just nu öppnas ett djupare plan inom Dig, vilket innebär att Du behöver transformera blockeringar från tidsepoker av mörker, separation och smärta som finns lagrade i Dina morfogenetiska banor och fält i Ditt DNA. Det är dessa energier som just nu kan upplevas störa och hindra utvecklingen av att nå Din innersta essens och gudomliga signatur av villkorlös [...]


The flower of life GoldenDiamond light grid

5 mar 2017

Som Du säker känner av befinner vi oss just nu i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Denna våg av frekvenshöjning som nu är på ingång kan komma att påverka oss på alla nivåer - emotionellt, mentalt, fysiskt, själsligt och andligt. Dessa inre nivåer har ofta en [...]


Vägen till ett inre uppvaknande och andlig tillväxt

17 jan 2017

Önskan att känna sitt sanna jag Önskan om insikt och mer fullständig kunskap om sig själv Acceptans och en inre förening av frid, frid och harmoni En djupare förståelse och medvetenhet om livet och skapelsen Glädje att som ljusvarelse få tjäna källan av ljus och kärlek Fullkomlig befrielse från Jordens bundna funktioner Utveckling av avancerade och [...]


Sagan om Livets Träd

19 okt 2016

Ett litet ekollon som befann sig högst upp i sin Moders trädkrona njöt av den fantastiska vy som sträckte sig över skog och äng. Hon solade sig i solljusets glans från Faders värmande strålar. Allt var bara glädje, harmoni och lycka. Det lilla ekollonet kände en enorm stolthet över att hennes Moder var den största [...]


En energivåg av ljus för ett högre medvetande

26 sep 2016

Något fantastiskt sker nu när vi går in i nolltid och alla våra Jag slås samman till en. Denna sammanslagning kommer att orsaka en inre expansion när varje del av Dig nu kommer att förenas i Dig. Du kommer att förflytta Dig i Dina tidslinjer och erfarenheter Du fått av alla Dina nu. För dem [...]


← Äldre inlägg

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)