De tre Vise Kvinnorna och återkomsten av den feminina kraften 13

/fairy-tales-2375854__340.jpg

13 är Gudinnans återkomst i alla ting. Modern, dottern och kvinnan kommer genom den Heliga Graalen att öppna ett överflöd av kärlek som väcker det gudomliga i allt och alla. 

Den heliga kraften av 13 bär en frekvens som vibrerar i resonans med materiens omvandling och uppbyggnad till den nya jordfrekvenskoden. När våra hjärtan vibrerar i denna frekvens kommer kropp, själ och sinne att anta en lättare energiform. Alla som svarar an på denna gudomliga ton kommer att uppgraderas till Enhet och Helhet.

Genom återkomsten av de tre Vise Kvinnorna kommer Maria Magdalena, Moder Maria, Shekinah och Sophias feminina naturliga rytm i balans med den heliga ordningen. De tre Vise Kvinnorna väcker jordfrekvenskoden i ditt hjärta som hjälper dig att ta tillbaka din makt genom den heliga gudomliga kvinnans krafter.

13 är en förenande vibration, samma vibration som Kristus och de 12 lärjungarna förmedlade. Även Maria Magdalena hade en hemlig cirkel av 12 kvinnliga lärjungar som undervisade i den heliga läran om 13. 

Det finns 13 måncykler i ett solår som hedrar den heliga gudomliga kvinnan. 13 var ett heligt tal i gamla Egypten. 13:e universumskoden är skapelsens heliga geometri för att aktivera vår heliga ljuskropp med diamantflammans kraft.

Mayaner, Indianer, Lemurianer, Atlanter och antika heliga kulturer använde den heliga kodfrekvensen av 13, vilket stärkte förbindelsen mellan dem, jorden och universum.

De 13 kristallskallarna som i begynnelsen fanns i en pyramid i Lemurien utformade en dynamisk kraft som fick det gudomliga himmelriket att spira på jorden.

Sköldpaddan representerar den första gudinnan av 13, många sköldpaddor har även 13 segment på sina skal. 

13 har en hemlig gudomlig kraft och esoterisk frekvens för Moder Gudinnans väsen att omvandla alla ting.

13 har av tidens maktelit fått en vibration av rädsla. De ville styra dig bort från din sanna kontakt med ursprungskällan. Därför har sanningen förvrängts för att skapa omedelbar skräck runt 13.

De forntida kulturerna använde ett annat system av tid i deras samverkan med kosmos, livet och anden som verkade i samklang med den naturliga rytmen för skapandet och hjärtat av Moder Jord.

Detta heliga sätt att balansera i samverkan med naturens krafter återkommer till jorden när Moder återvänder. Hennes helande krafter kommer nu att verkställas genom de tre Vise Kvinnorna. 13 vibrationen är en viktig del i den heliga läran om healingens sanna krafter.

Denna återkomst av Moder kommer att synas i människors hjärtan och Moder Jords hjärtchakra. Moder Jord kommer att utstråla sin glädje över att få leva i sin fulla prakt igen och vara den hon är ämnad att vara. Genom återställningen av den feminina kraften kommer hon att stråla ut massa healing till alla här på jorden. Genom 13 kraften kommer hon att samla upp sina energikrafter och låta denna helande energi strömma i hennes ådror. Moder Jords enorma hjärtkraft kommer att skapa en ny puls av kärlek som återställer naturens rytm av balans och harmoni. Alla jordens heliga kraftplatser kommer via detta nya flöde att öppnas upp med förnyad kärlekskraft som får allt ont att läkas ut.

Mänskligheten kommer känna hur kärleksenergin stiger i våra kroppar. Denna våg av kärlek kommer att stärka våra gudomliga rötter och grundvibration. Våra hjärtan kommer att uppnå en högre frekvens än vad vi någonsin tidigare upplevt. Kärleken till våra medmänniskor kommer i detta skifte att spira i alla. Det kommer tydligt att synas i oss och på jorden att den feminina kraften nu har återvänt.

Denna återkomst är det vi alla så länge väntat på. Naturen, djuren, träden, grönskan, bergen, haven, regnet, molnen, solen, månen och stjärnorna kommer att återhämta sina krafter genom denna balans av 13. Jordens förändring kommer att synas i hela universum. Den kommer också att kännas djupt in i våra hjärtan. Hjärtats rena essens av kärlek kommer att blomma ut, vilket får oss att känna sann lycka och glädje till livet. Kraften av 13 kommer att verka för det goda, det onda förlorar sitt grepp och kommer inte längre ha kraft att stanna kvar.

Jorden kommer att återgå till den gudomliga värld hon en gång var. Hon kommer på nytt att förse oss människor med kärlek, värme, näring, inspiration och överflöd för att vi ska kunna växa som människor och öka vår medvetenhet på olika unika sätt. 

Moder Jord kommer i denna gudomliga existens att kunna framkalla nya ljuskoder och kärnkoder i sitt inre för att explodera ut dem över hela jorden med full styrka och kärlek. Ljus och kärlek kommer att explodera i oss och ingen människa kommer att vara oberörd. Hon kommer nu och i all framtid kunna ge ljus och kärlek till alla människor på jorden. Hon kommer också att vara starkare än någon annan planet i detta solsystem och i något universum. Hon kommer att vakna till liv igen och med sin enorma kraft kommer hon att ge universum tillbaka till de ljusvarelser som en gång skapade henne. Hon kommer att få komma tillbaka till skaparen av Allt, Gud Fader den Allsmäktige.

Gudsfrekvensen av den högsta sanningen kommer genom denna sammanslutning att nå sin fulländning av gudomlig ordning på jorden, i vårt universum och alla existerande multiuniversum bortom vårt medvetande.

De tre Vise Kvinnorna

/kvinnor.jpg

De tre Vise Kvinnorna kommer ur Mästarinnorna, Gudinnorna och Prästinnorna. De består av eld, vatten, luft och jord. De är 12 till antalet och den 13:e är Den Heliga Graalen.

De egyptiska gudinnorna bland annat Isis som är moder och underjordens gudinna. Tyet av Isis liknar en ankh med böjda armar och finns främst i egyptiska begravningsmålningar.

Det representerar troligtvis flödet av menstruationsblod från gudinnans livmoder och dess magiska egenskaper. Tyet är också känt som Isis spänne. Ankh är Egyptens heligaste kors som gudar, gudinnor och faraoner använde, vilken symboliserar livmodern, livet och universum.

Ankhen står för nyckeln till insikt om mysterier samt den dolda visdomen. Vi arbetar med healing till vårt sexualchakra där makt har hållit nere vår feminina kraft och styrka.

Även den Heliga Graalen symboliserar kraften av Moder Liv. Det är denna kraft som skapar balans mellan det inre och det yttre. Genom Graalen förenas himmel och jord till en helhet.

Den Heliga Graalen och talet 13 är en helande kraft som förstärker den gudomliga magnetismen i våra hjärtan. Denna gudomliga magnetism gör att dragningskraften mellan alla gudomliga ting kommer att bli starkare.

Nu är skiftet då Livsbärarna av Moder Liv träder fram på jorden.

Livsbärarna är den Heliga Graalens beskyddare som bär den tredubbla kraften av eld, vatten, luft och jord. Livsbärarna kommer genom diamantens 4 portar att öppna pyramidens inre portal till den 5D gudomliga världen.

De tre Mästarinnorna bär elden och den gudomliga lågan. De tre Prästinnorna bär luften och den gudomliga andemeningen och de tre Gudinnorna bär vattnet och det gudomliga flödet. Tillsammans träder de nu fram på jorden och representerar de tre Vise Kvinnorna. Deras uppdrag är att bringa liv i den Heliga Graalen för att återställa balansen av 13. Genom diamantens förstärkta krafter kommer de tre Vise Kvinnorna att väcka liv i Moder Jord och hennes inre rikedomar.

De tre Vise Kvinnor har äntligen kommit för att öppna urkraftens gudomliga ådra som får kärleksfrekvensen att spira på jorden och i våra hjärtan. Uråldrig visdom från ursprungets källa kommer återigen att strömma genom denna åder som får det gudomliga riket att växa fram här på jorden.

De tre Vise Kvinnorna kommer att väcka denna nya frekvens och feminina visdom och kraft inom oss.

Heliga koder från ursprungskällan kommer att laddas ned som får DNA, kropp, själ och sinne att vibrera i denna högre feminina frekvens. Processen som läker trauman från tidigare liv som gudinna, prästinna och mästarinna kommer att startas igång redan vid din anmälan till Eventet. Gudinnor, prästinnor och mästarinnor återförenas nu för att integrera och förstärka den feminina kraften.

6 feb 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)