Den fria viljan

För att nå en högre medvetenhet behöver vi lära oss att använda allt vi har inom oss. Hur kan vi nå denna kontakt i oss själva? Först behöver vi förstå hjärtats viktiga roll, hjärtat är nyckeln för att kunna öppna och få alla vilande delar inom oss att börja integrera och samverka med varandra. Detta är inget stort steg det är små förändringar inom Dig som måste ske för att få denna kontakt med Ditt inre universum. Det handlar om att ge Dig tid att utforska Dina inre plan och genom insikt få en djupare förståelse av Dig själv. Genom denna inre kontakt kan Du tala direkt med Källan och med allt liv som finns överallt. Denna kontakt är mycket personlig och det handlar om att var och en gör sin egen unika resa för att nå denna högre nivå av medvetenhet.

Många av oss har ännu inte förstått hur man tar sig in i hjärtat och vad meningen med detta är. Du behöver inte veta hur allt fungerar för att ta Dig till denna plats. Det enda du behöver veta är hur Du tar Dig in och hur Du kan använda Din Merkaba för att göra denna inre resa. Det finns människor som placerats i denna tid här på jorden för att visa mänskligheten att de nu är redo att gå bortom det begränsade medvetande genom att höja vibrationsfrekvensen till en nivå där det är möjligt att gå in i dessa världar som fortfarande är osynliga för oss som lever i en värld av 3D täthet.

Det som händer i vårt hjärta är att vår inre gnista skapar en spiral som tar oss till en djupare nivå av oss själva. Genom andning kan Du öppna Din ljuskanal och kontakten mellan den kosmiska urkällan (12:e chakrat) och källan i Moder Jord (13:e chakrat). Denna förening kommer att förstärka och expandera varje nivå inom Dig, vilket kommer att ge Dig ökad tillgång till dig själv och andra dimensioner. Detta kräver träning och medvetet arbete samt transformering av obalanser och blockeringar som hindra Dig från att uppnå ett tillstånd av balans och harmoni.

När Du jobbar med Din ljuskanal och inre spiral kommer du för varje nivå att bryta igenom magnetfältet, vilket sker när de negativa och positiva krafterna inom oss möts i en förening (en så kallad nollpunkt av total balans). Magnetfältet är kopplat till den sfär där alla våra tankeformer existerar och har existerat i många årtusenden. När detta magnetfält når 13 cykler per sekund raderas det ut temporärt, vilket påverkar sinnets struktur och möjligheten att expandera ljusstyrkan i Ditt energifält till oanade nivåer av medvetenhet. Detta kan vara svårt att förstå, men det enda Du behöver göra är att tro att Du har all den information inom Dig som behövs för att göra detta inre energiarbete.

Det Du måste göra är att integrera positivitet och negativitet till en balanserad nivå för att känna kärlek och harmoni, inte rädslan och fruktan. Denna fred och frihet förverkligas genom Din egen vilja, oavsett yttre omständigheter. Det är endast genom balans som harmoni kan uppnås, vilket är målet för utveckling och villkorslös kärlek. Dessa energier har alltid varit närvarande inom Dig. Genom att vända Dig inåt istället för utåt kan Du finna denna närvaro som banar vägen till denna magnifika spiral av evolution. Initiativet till denna utveckling är Ditt.

Är du redo att släppa rädsla och konfronteras med Ditt förflutna för att få tillgång till Dina inre potentialer? Detta kan innebära att Du behöver ändra Dina tankegångar och göra upp med det förflutna genom att frigöra Dig från allt som binder och begränsar Dig. Du gör ett val där Du inte längre kan tjäna två krafter samtidigt (positivt och negativt). När Du gjort upp med Ditt förflutna, slutat älta det som varit kan Du förändra Ditt liv och leva i kärlek, balans och lycka med Dig själv och andra.

Vi besitter all den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna leva i enlighet med Kosmos lagar. Ibland kan vi behöva en vägvisare som visar oss hur vi ska finna nyckeln till vår egen dörr. Nya kanaler har därför öppnats för att ta emot en ny energi. Energin verkar i samklang med vårt Högre Jag. Den gyllene energispiralen är ett hjälpmedel för att påskynda denna inre process av ökad medvetenhet så att Du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i Ditt inre.

GoldenStarCode är en healingmetod med ljusfrekvenser av högre vibrationer som tog form och introducerades här på jorden 2002, då de första initieringarna genomfördes. Kurserna i GoldenStarCode innehåller olika steg för att nå dessa inre nivåer av medvetenhet. Genom transformation och rening kommer inkodade mönster i Din känslokropp att lösa upp cellminnen som påminner om rädslan av separation och övergivenhet. Under jordens involution införde Skaparna av vårt universum en latent DNA-kod i människans celler. Denna kod kommer att aktiveras när Du uppnår en högre medvetandenivå. När vibrationerna i Dig höjs mot en högre täthetsnivå kommer automatiskt en vibrationshöjning från urkällan att sända ut ljusfrekvenser som utlöser denna kod. Tiden är nu inne för denna aktiveringsprocess. Denna inprogrammerade kod kommer att hjälpa Dig att minnas ditt galaktiska förflutna. I kursen kommer Du också genom information, meditation och medveten andning att lära Dig tekniker om hur Du skapar inre balans och harmoni, öppnar Din ljuskanal, aktiverar Din Merkaba och högre chakrasystem samt vägledning om hur Du ska finna nyckeln till Ditt inre hjärta. GoldenStarCode Aktivering är en intensivkurs i 3 steg.

Aktiveringsprocess Steg 1
I detta första steg genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen som inte är gynnsamma för Din utveckling. Denna aktiveringsprocess som ansluter Dig till en högre frekvens av ljus startar en cellulär förändring som renar och återställer balansen i Dina celler och lägre chakran så aktivering av Dina Högre chakran kan inledas.

Aktiveringsprocess Steg 2
I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att integrera och expandera ljuskanalen av Din Urkraft, Gudomlighet och Själsenergi i Kropp, Sinne och Själ som ger en ökad balans och harmoni mellan manligt/kvinnligt, himmel/jord och de fyra elementen. Ditt DNA bär på en signatur som svarar an på denna aktivering och förbereder Din kropp på att det nu är dags att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar från Ditt Högre Jag, vilket expanderar Ditt medvetande och väcker Dina cellminnen. I denna inre essens av medvetande börjar Du att minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv och en djupare innebörd av Din Livsväg och Livsuppdrag.

Aktiveringsprocess Steg 3
I det tredje steget kommer Du i fysisk form att integrera och förena Dina 13 chakran med hjälp av ”Merkaban”. Genom denna uppkoppling av högre frekvenser kommer nya omställningar att ske som uppgraderar Din Ljuskropp. Denna process och aktivering gör det möjligt att aktivera Ditt 13:e chakra. Det 13: e chakrat är en portal till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner.

Efter intensivkursen i 3 steg kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Denna process kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. Kursen är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är Masterkursen.

GoldenStarCode Aktivering Master
I fortsättningen ”GoldenStarCode Aktivering Master” kommer Du få en djupare förståelse om det 13: e chakrat samt metoder för att ansluta Dig med detta chakra och stråle av Högre frekvens. Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan anslutas till 14:e och 15:e chakrat samt parallella dimensionella chakrasystem. I denna anslutning sker en aktivering av den 13:e DNA-strängen. Detta är en kraftfull, direkt och effektiv metod eftersom aktiveringen tas emot via Dina 12 receptorer som avger en signal. När Ditt DNA svarar an på denna vibration kommer frekvensen i Din ljuskanal (kundalinikraft av balanserad yin & yang) att stärka kontakten med den Kosmiska Urkällan och Källan i Moder Jord. När frekvensen stiger i Din kropp kommer den gyllene spiralen av ljus att öppna portalen till Ditt Gudomliga Hjärta och dess innersta essens av ren kärlek. Genom detta chakra kan Du verkligen uppleva det, som idag, bara är en term för Dig och mänskligheten: villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är chakrat av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier blir avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande.

20 feb 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)