Den heliga cirkeln av 13 kristallskallar

De 13 kristallskallarna som i begynnelsen fanns i en pyramid i Lemurien, bildar tillsammans en formation och enorm kraft som kallas Arken. Arken består av en cirkel med tolv skallar från de heliga planeterna, med den största trettonde skallen placerad i mitten. Denna trettonde skallen representerar det kollektiva högre medvetandet som sammanbinder kunskapen om alla de heliga planeterna i de 12 högre universumen till en total balans och enhet med renaste variationer av ljus, ljud, kärlek och visdom.

Denna dynamiska vibration och cirkel av 12+1 är en mycket kraftfull och transformerande konstellation som väcker de gudomliga koderna i våra heliga hjärtan. Den fundamentala programmeringen i denna formation är att i en faktisk tid i mänsklighetens evolution kommer de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar återförenas för att väcka en ny Era - med omvandling från ett gammalt paradigm till en ny värld. Vi som bär dessa programmerade DNA-koder har nu nått brytpunkten och möjligheten inom oss för att återställa denna formation. 

"Kristallskallarna är kompletta kunskapsbehållare som var och en innehåller ett särskilt specialiserat informationsområde - som ett levande bibliotek. Profetian säger att nu är tiden inne för den sanna uppvakningen av evigheten och enigheten. Det här är vårt jobb nu, att väcka den sanna kunskap som vilar inom oss. Tiden för den heliga cirkeln av universums 13 äldre närmar sig, och de ska vara här bland oss för att beskydda, återskapa och tjäna Moder Jords sanna essens och syfte. Denna cirkel bär inkodade högre vibrationer av energier och frekvenser, när cirkeln försonas kan återigen portalen till de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar som finns tillgänglig i en högre dimension inom oss öppnas. Signaler har skickats till dem som är ämnade att väcka den ursprungliga gudomliga versionen i deras heliga hjärtan.

Nu välkomnar vi den gudomliga planen att träda i kraft. Nu är tiden för återkomsten av de äldre. Nu är tiden för återvändandet av de vise. Och de vise är alla vi. Nu är det dags att gå ut i världen och sprida ljuset av gudomliga sanningar. Den heliga flamman har bevarats för detta ändamål och nu närmar sig tiden när du kommer att älska allt och alla, att älska en värld som genom vilseledande illusioner förlorat tron och hoppet av sann och evig kärlek”.

Nu är det dags att återbalansera och koppla ditt heliga hjärta till himlens högre gudomliga nätverk av gyllene ljus som omvandlar alla lägre aspekter och känslor som inte längre tjänar något syfte till en ny förståelse och insikt om att Du är kraften som skapar en ny kärleksfull jord med nya unika värden som får din gudomlighet att växa. Dina rötter kommer att återanslutas i jordens kraftfulla matris som verkar från Modershjärtats innersta diamantkärna av renaste ljus och kärlek. Detta är den centrala urkraften som nu förbereds och bildas i Moder Jords inre. En djupt verkande matris och kärleksstruktur som väcker vår inre gudinna som binder samman våra gudomliga rötter att i enlighet samverka med vår Moder Jord. Det är Gudinnans krafter som i skapandet av den nya Jorden ger näring och återuppbygger allt levande som har ett högre gudomligt syfte. En ny villkorslös kärlek av ljus och oändlig tacksamhet kommer nu genom din ödmjukhet att uppnås i Dig på jorden. Så välkomna denna heliga cirkel av 13 att väcka den inkodade ursprungliga kraften inom dig som får alla universum att sammanstråla till ETT Multiuniversum av Enhet, helhet och gudomlig samverkan. I denna oändliga närvaro finns alla dimensioner att tillgå. Allt som sker i det inre sker också i det yttre.

14 jun 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)