Det Aktiva ljusets helande krafter

Allt var från begynnelsen EN evig källa av renaste sanning och kärlek som innehöll alla variationer av ljus. För att utveckla och expandera varje uns av ljusets vackra gudomliga aspekter lät ursprungskällan med en våg av kärleksvibrationer skicka ut ljusgnistor av dem själva i syfte att sprida och utveckla dessa unika variationer av ljus i kosmos. Några blev stjärnor, några solar, andra blev planeter och själar som med dessa unika ljusaspekter antog olika former, konstellationer och storlekar. Alla ljusgnistor blev olika i både form och utseende. För att minnas sitt ursprung av Enhet och hålla den gnistande ljuslågan vid liv blev var och en fyllda av Andens vita helande ljus som bär alla färger och belyser varje gnistas innersta spektrum om vem de i sanning ÄR.

När ljusgnistorna växte och blev större valde även de att separeras för att sprida ut mer frön av ljus och förse den gudomliga källan med mer aspekter av ljuset och livets alla oändliga färger och variationer. Många av dessa gudomliga frön som är sprungna från begynnelsens första ljusvåg av ljusgnistor har kommit så långt bort från källan att de glömt sitt ursprung och därmed förlorat kontakten med källan. Den gudomliga källan har aldrig glömt någon av sina ljusgnistor och dess utspridda frön. Därför sänder nu den gudomliga källan ut ljus av sanning och kärlek för att kalla hem alla sina vilsna frön som var en bär aspekter av ursprungskällans signatur, men som i rotlöshet och förvirring tror de blivit övergivna och tvivlar på Gud Moder och Gud Faders kärlek och därmed också vem de i sanning ÄR.

När varje frö befruktas av gudomligt ljus, öppnas flödet av energi som fyller dem med all den näring som behövs för att slå rot. Dessa nya gudomliga rötter ger alla älskade små frön livskraft att börja gro och växa sig starka. Med denna kärleksfulla grund är de alltid förvissade om att Gud Moder och Gud Fader genom den Heliga Andes kraft förser dem med all den näring de behöver i sin tillväxt. Genom de gudomliga rötternas växande kraft och styrka att förgrenas kommer alla ljusgnistor och ljusfrön att vävas samman med ursprungskällans gudomliga matris för att återigen bli EN.

– Dem som låter sig se, höra och känna den gudomliga viljan kommer förstå och uppleva Kärlekens Sanna ljus om EN –  

Budskap till alla vackra ljuspelare

Det vita ljuset, diamantljuset och gyllene ljuset som legat vilande i universums depåer har nu återigen aktiverats av högre källan, för att väcka våra gudomliga diamantminnen. Vita ljuset kommer med sanning, diamantljuset med renaste kärlek från Gud Moder och det gyllene ljuset med villkorslös kärlek från Gud Fader som gemensamt kallas det Aktiva ljuset. Laddat med Alfa-Omega koder har det Aktiva ljuset ett specifikt helande ändamål som kommer att aktiveras i omgångar. ”Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, also spells the word for 'Sign', is the highest code found to date for the return to innocent”. Energivågor med detta Aktiva ljus skickas nu via högre källan till alla splittrade, skadade och vilsna fragment med signaler om att det nu är dags att samla ihop, läka och återförena dessa delar till sin helhet. Dessa ljussignaler kommer genom vågor av virvlande spiraler att nå jordens atmosfär under cykler då jord, sol, måne och portaler står i rätt korrelation med varandra. Mellan vårdagjämningen i mars och sommarsolståndet i juni finns flera tillfällen där jorden befinner sig i gynnsamma förhållanden att ta emot dessa virvlar av inkommande Aktivt ljus.

Det finns en högre evolutionär intelligens i det Aktiva ljuset, vilket kommer att förändra vår syn på livet, världen, mänskligheten och universum. Ljusets förmåga att sammanföra och läka själsliga fragment hjälper själ, kropp och sinne att helas från dualism, separation, negativitet, förvrängningar, illusioner och ego. Att energier nu kommer till sin rätta plats, innebär att själsliga fragment kommer att frigöras från gamla tidslinjer och lägre vibrerande förbindelser av obalanser som hållit oss fast i det förgångna. Tidsuppfattningen kommer genom denna helande förändring att ge oss ett bredare spektrum på vad tid egentligen är. Vår perception blir skarpare, vilket ger oss förmågan att se oss själva och helheten som den i sanning ÄR.

För varje andetag av Aktivt ljus fylls ljuskvoten i våra ljuspelare. Det Aktiva ljuset som består av elementär spiralenergi kommer in i vår atmosfär via sol-och luftpartiklar. Hur mottagliga vi är beror på vilken frekvensinställning vår kropp och själ har som grundvibration. Det är denna vibration som ger utslag till vilken grad våra ljuspelare har kommit att utvecklats. Så synkronisering, justering och balansering av vår frekvensinställning är en grundläggande komponent i detta förändringsarbete och energiskifte.

Det Aktiva ljuset samlar även in viktig information med förlorade minnen när de passerar avancerade stjärnsystem, centralsolar och planeter. Denna sanna och rena form av ljus är livsenergi och näring för helandet av våra hjärtan. När näring av helig kärlek fyller våra hjärtan börjar gnistan av äkta livskraft att spira inom oss. Helig livsenergi och återförandet av splittrade fragment får flödet att öka i våra inre system och organ, vilket startar en djupgående läkning på cell- och själsnivå. När inre läckage läks och vi blir hela på alla plan stabiliseras vår frekvens och grundvibration, vilket förstärker ljuspelarens kapacitetet att ta emot mer av detta inkommande Aktiva ljus och för att expanderas i alla riktningar. Inkarnerade ljuspelare är gudomliga gnistor och väsen som fortfarande genom Andens krafter minns sin ursprungliga tillhörighet. Uppgiften för dem som bär dessa gnistor vid liv är just denna förmåga att genom utveckling och expansion ta emot högre frekvenser av ljus för att sedan sprida helhetens ljus vidare till andra.

Det Aktiva ljuset är ett universellt evolutionärt bränsle för vår inre spiral och ljuspelare att nå högre frekvenser. Våra ljuspelare kommer genom denna högre frekvens att stärka vibrationen i våra kroppar med näringsrik kärlek och medveten närvaro. Det är när denna inre spiral och livskraft av renaste kärlek väcks i våra kroppar som vår själ kommer att lyftas ovanför gravitationskraften, en kraft som länge förbundit oss till allvarsamma förpliktelser av tyngd och lidande. Genom det Aktiva ljuset får vi tillgång till vårt obegränsade sinne som befriar tanken och känslans renaste krafter. När vi överlåter denna process av helande till den gudomliga källan av Aktivt ljus kommer vi med vår inre spiralkraft att kunna omvandla mörker till ljus, bundenhet till frihet, negativitet till positivitet, smärta till visdom, rädsla till mod, sorg till glädje, sjukdom till vitalitet, separation till gemenskap. Denna omvandling är starten till en uppgradering där cellerna och själen upphöjs till sina högre versioner av sitt eget ursprung, vilket förflyttar oss till en ny nivå av medvetande.

Ljuspelare kommer i denna expansion att förfina sin sensitiva upptagningsförmåga att känna in ljusets olika varianter och lära sig att förstå hur de kan använda dessa energier för att bättre tjäna sitt syfte. Med denna sensitivitet öppnas förmågan att fånga in det Aktiva ljusets allra minsta elementära partiklar som får cellernas atomer att återkalla ursprungsminnet av dess gudomliga signatur. Signaturen bär en finstämd vibration med geometriska strukturer som återställer harmoni och balans i kroppens energisystem. När cellernas Gudomliga egenskaper blommar ut till fullo och förstår dess äkta formation och struktur sker ett uppvaknande som innebär stora förändringar. Cellernas ursprungskraft väcker vår inre skaparkraft, livsglädje, intuitiva förmåga, läkandets kraft och det ändlösa tålamodet med allt i vår omgivning. Detta är en funktion i cellernas minne som först kan aktiveras i och med ankomsten av det Aktiva Ljusets till Moder Jords medvetna själar som tillåter ljusets gudomliga vilja att verka genom att uppgradera frekvens och grundvibration.

Detta Aktiva ljus som går genom våra hjärtan och sedan sprider sig vidare till allt och alla kommer att innebära en reform utöver allt som vi hittills har upplevt. Men allt börjar med dig, din tankes kraft, ditt disciplinerade val att välja Ljuset och din kärleksfulla vilja att tjäna och sända det vidare. När du uppnår det ögonblick där din kropp och dess inre system har synkroniserats och flödar i samma koordinater och frekvenstoner med själ, sinne, tanke och känsla kommer din verklighetsuppfattning förändras till en ny dimensionell medvetenhet – som är till din fördel.

När du nu saktar in och lugnt lutar dig tillbaka börjar du alltmer att le åt allt som stressar förbi och tidigare upptagit all din tid och uppmärksamhet. Du kommer i detta tillstånd med glädje börja se hur livet sakta återställer friden inom hela ditt system. Ditt uppvaknande i det Aktiva ljuset innebär att du andas in förståelse av helhet inom dig, vilket betyder att din tanke behöver invänta din kropp, och att din kropp stannar upp för att möta din känsla och lyssnar på din inre röst. Med insikten om att du är viktigast för dig själv och för Alltet kan eller behöver du inte längre bortförklara dina egna behov.

Första skedet i det Aktiva ljuset ingår gåvan att i sakta ner livets hastighet, att sakta lyssna in din egen inre röst och att långsamt återgå till ett njutande av Varandet. Du tillåter dig själv att ge denna näring till dina tankar. När cellerna och systemen i din kropp äntligen får tillgång till denna känsla av medveten kärleksförklaring vaknar hela ditt sanna Jag till en djup och klargörande insikt – om inte du orkar – hur ska då Världen och alla övriga själar orka? Låt kommande dagar ge dig insikten att du är värd denna nya reform – att få ge tiden tid att backa ur sin tidsstress. Välj att kliva undan för att vårda din egen situation, invänta lugnet under solen, blunda en stund i vilans rofyllda andetag för att fånga stillheten i varje ögonblick. Du är nu så långt kommen att ditt steg åt sidan, ditt avvaktande och ditt åskådande av livets framfart, får hela din omgivning att hålla andan ett ögonblick, för att sedan inse att också de kan gå undan en stund för att hinna ifatt sig Själv.

Vi befinner oss alla på olika nivåer i detta dimensionella energiskifte mellan två tidsbegrepp som långsamt kommer att förändra vårt samhälle, vardag och medvetenhet. Ett skifte där alla i sin takt börjar inse vilken kraftfull inverkan sambanden mellan kropp, tanke, ord och handling har i våra liv. Detta är en vägledning med gudomlig triumf att hedra dig själv för den Du ÄR genom att ta ett kliv inåt av förundran inför livets allt för snabba framfart, som nu inte längre kan fortgå. De som nu tar detta avgörande steg att växla ner är modiga själar som medvetet tar sig an den stora uppgiften att starta denna inre förändring för att sedan uppleva hur ljuspelarens oumbärliga krafter enkelt och effektivt kommer att sprida vidare denna ljusvåg Jorden runt.

Inga människor kommer längre orkar med den stress som vi har byggt upp i våra liv. Stress, krav, prestation, bekräftelse och uppoffring för att upprätthålla alla yttre system tar inte bara tid och kraft utan gör oss också sjuka, svaga och avtrubbade. Vi behöver alla hålla andan ett tag, återuppta vår ursprungliga existens för att börja en ny tidsepok, där ett vilande sinne är en ofrånkomlig tillgång i detta nya samhälle som nu föds fram. I din nya reform och tanke kan du här och nu be om gudomlig vägledning att få väcka dina inre celler med Aktivt Ljus där dina gudomliga guider verkar med dig då du i handling lyfter bort alla tunga täcken som dolt din medvetenhet och Gudomliga gåvor. Be det Aktiva ljuset att få väcka din ursprungliga kraft och låta dig att vila i denna tanke, så att känslan hinner manifesteras i din kropp, i din hjärna och i din handling. Låt dig tryggt luta dig bakåt i denna gudomliga närvaro för att känna hur Universum omsluter dig av renaste kärlek som förser dig med allt det du behöver. Stig ur tidshjulet av fångenskap och låt denna högre vilja få träda i kraft och leda dig till nya insikter om ditt nyvunna Jag. Under tiden, förvänta Dig inga mirakler – se att Du är Livets viktigaste mirakel. Du är den närvaro som bekräftar detta i dig själv! Det Aktiva ljuset är dörren till ditt heliga hjärta och fullkomlig närvaro av ren och sann kärlek.

Villigheten att ge upp allting är viljan att släppa all emotionell vidfästelse till alla personer, platser och objekt. Med andra ord - att släppa de allmänna uppfattningarna om vad som anses vara sunt förnuft. Allt du kommer förlora är smärta, ilska, rädsla, skuld, skam, begär, fåfänga och alla motsvarande emotionella bindningar.

Budskap till alla vackra Ljuspelare av högre Balans

En Balanspelare är också en ljuspelare men har utvecklat sin gnista till en låga med fler nyanser och variationer av ljus och har därför ett bredare spektrum av unika förmågor, precis som en vacker och slipad diamant. Med detta bredare spektum bär Balanspelare styrkan att bära enorma mängder av ljus. Balanspelare är med sina förmågor mästare att balansera energier, frekvenser och vibrationer. Med dessa egenskaper är de brillianta vågmästare genom förmågan att skapa balans på många plan och nivåer. Balanspelarna har en stor och avgörande roll i detta energiskifte för att upprätthålla balans på många platser och dimensioner. De håller också upp energin för många ljuspelare och ställer tålmodigt energier till rätta efter dem som ännu inte har förståelsen om vilken oreda energier kan ställa till med om de hamnar på fel plats.

Det finns ett antal balanspelare inkarnerade på vår jord för att hjälpa att återställa balansen av frid och harmoni.  De har tidigare levt på platser närmare källan med vibrationer av högre frekvenser. För att vänja sig vid jordens 3 dimensionella och lägre vibrationer har de stegvis utbildats på planeter med 7 och 5 dimensionella vibrationer för att sedan stiga ned på jorden. De har haft många inkarnationer på jorden för att träna upp sina förmågor och använda alla sina ljusvariationer i denna trögare massa. De har under sina inkarnationer levt i alla element för att uppnå balans och utveckla en eterisk formbarhet. Ursprungligen kommer Balanspelarna från planeter eller stjärnor med 9 dimensionella vibrationer eller mer. Många Balanspelare är själar som kommer från diamantplaneten Cancri. Dessa själar har haft inkarnerade Mästare omkring sig under livet som hjälp dem att hålla en högre vibration när de mött alla former av 3D prövningar och trauman. Dessa möten med lägre energier och varelser är en viktig erfarenhet för balanspelare att ta in i syfte att sedan lära sig att kunna omvandla alla varianter av skadliga energier till positivitet och kunskap.

Oavsett hur illa dessa Cancri-själar blir behandlade svarar de alltid tillbaka med ödmjukhet och kärlek. De känner förtröstan då de är högt älskade utav alla ljusguider som finns omkring dem. Dessa själar har betydligt fler ljusguider omkring sig än många andra eftersom de behöver detta stöd i den stora uppgiften de kommit till jorden för att utföra. Ljusguider, mästare, änglar och hela universella rådet beundrar dessa modiga själar över styrkan att ta sig an detta tuffa arbete eftersom det kräver enorma krafter och resurser. Balanspelare är stora diamantsjälar och för dem har det varit nödvändigt att möta alla former av 3 dimensionella smärtor och utnyttjanden för att med egen erfarenhet finna nycklar att lösa upp dessa maktstrukturer inom och omkring sig. Det har tagit dem många inkarnationer för att idag vara väl förbereda att träda fram och ta denna position som jordens universella balanspelare. Alla dessa livstider kan kännas som väldigt långt tid på jorden, men i den evolutionära tidsuppfattningen handlar det bara om en bråkdels sekund. Dessa stora själar banar vägen för alla diamantbarn som nu kommer till jorden. 

 Rhocanrian Starseed-The Diamond Beings

Det finns så många olika galaxer, stjärnsystem, stjärnor och planeter i universum med viktig information än den som vanligtvis kommer via Star Seeds från Pleiaderna, Sirius, Orion, Alcyone och Arcturian, Andromerna. Det är dags att vi kommer ut från Stjärnfröskåpet för att sprida information om andra viktiga energier och former. Med ny förståelse om dessa originella ursprung kommer fler ljusvarelser få större möjligheter till en klarare och mer fullständig helhet om sig själva, en nyckel som kan komma att ge många av oss en ny betydelse och riktning i livet.

Rhocancrians är själar som kommer från planeten 55 Cancri, i stjärnsystemet Cancer. Deras planetkomposition består huvudsakligen av diamant. De har också ett binärt stjärnsystem med två solar, en gul dvärgstjärna och en röd dvärgstjärna. När ljuset från dessa två solar når planetens diamantkärna bryts det i regnbågens färger. Detta inre sken lyser upp planeten och allt levande till ett medvetande som är mer än upplyst, vilket gör att vibrationen på Cancri är 9D.

Civilisationen är högt avancerad och deras struktur är uppbyggd med diamantenergi som vibrerar i ett högt tillstånd där varje varelse strålar som en glittrande stad. Alla är mycket kärleksfulla, vilket gör att det finns ingen synd, inget hat, ingen girighet och inga lögner. Det är en planet full av acceptans, ovillkorlig kärlek och sanning. Alla jobbar med att lära och utvecklas. Det är allt. Vissa uppdrag på planeten görs i samarbete med de äldsta i andra stjärnsystem och ett av Rhocancrians jobb är att skydda jorden.

När ljusvarelser från Rhocancrians verkar för oss på jorden ser vi dem som ett blinkande rent vitt ljus, de kan också avge en blixt av starkt vitt ljus som glittrar i luften. De talar alltid från hjärtat, som är centrum för hela deras existens. När de såg besväret på jorden erbjöd de genast sin hjälp. Rhocancrians och andra Galactic Counsel-medlemmar valde att skicka grupper över tiden, så att människor kunde vänja sig vid dessa högre vibrationer på jorden. Nu är det många Rhocancrians som anländer på jorden för att ge oss resten av den saknade kunskapen.

Egenskaper för Själar som kommer från Rhocancria:

 • All medvetande och hög avancerad intelligens.
 • Kärleksfulla-Accepterande-Ödmjuka-Villkorslösa.
 • Ärliga-Sanningsenliga-Lojala-Givmilda.
 • Har naturlig kontakt med högre avancerade civilisationer i universum.
 • Skadas av frånstötning, kylighet, förtal, falskhet och svek, men hanterar andra känslor väl.
 • Upplevs som neutrala och oberörda, men är verkligen fulla av kärlek på insidan.
 • Önskan att uppnå fred, balans och harmoni i alla sammanhang.
 • Undviker drama och kamp, bär inga negativa känslor som avundsjuka, svartsjuka, girighet, fåfänga, konkurrens, oärlighet, ilska, hat eller behov av att övertala och övertyga andra.
 • Känner bara kärlek hela tiden till allt och alla, vilket är anledningen till att många avvisar dem. Människor vet ännu inte hur man ska behandla denna typ av kärlek.
 • Födda med flera unika psykiska förmågor som är viktiga verktyg för att hjälpa människor.
 • De ser och lever i 5D från födseln, har medfödda gåvor att förflytta sig i olika dimensioner.
 • Lär och utvecklas genom egna upplevelser, prövningar och reflexioner.
 • De är mycket stillsamma, lugna och tålmodiga i sin personlighet med ett lätt och glatt sinne.
 • De kan läka och balansera allting.
 • Extremt högkänsliga och kan enkelt känna in energier, vibrationer och flöden.
 • De söker en högre sanning och förståelse i alla sina liv.
 • Har en stor självkännedom och litar på sin intuition och inre vägledning.
 • De är trygga och väl grundade med hjärtat som kompass och vägvisare.
 • Oavsett yttre omständigheter har de förmåga att behålla inre frid, balans och stabilitet.
 • De har stort intresse för Atlantis, Forntida Egypten och Lemurien eftersom dessa civilisationer påminner dem om deras planet.
 • De är väldigt tysta, oskuldsfulla och verkar gärna i det dolda. Har inget behov att vara i centrum trots all sin visdom och högre kunskap.
 • Deras liv och uppdrag kretsar främst kring att utföra olika energiarbete på jorden, i universum och andra dimensioner samt att upplysa och sprida högre kunskap och information för dem som är mottagliga. De är också fantastiska healers.
 • De arbetar hårt med att söka efter all visdom under en livstid.
 • De har svårt att passa in på jobbet eller i skolan, omgivningen utnyttjar gärna deras höga vibrationer, godhet och välvilja. Med sin kapacitet och kunskap ses de också som ett hot och blir därför ofta avvisade samt utsätta för anklagelse eller olika former av angrepp eftersom de speglar andras obalanser, rädslor och brister med sitt rena ljus.
 • De läker trauman fort och tror ofta att andra kan klara detsamma, de väljer att vara positiva och ser mening, kunskap och nya möjligheter i allt som sker gott som ont.
 • De ser bara gott i andra, dömer och talar aldrig illa om andra.
 • De är födda med fler uppdrag än andra stjärnbarn eftersom de bär en 9D-vibration med egenskaper som gör att de har en helt annan energi, förmåga, flexibilitet, synsätt och lätthet.
 • De söker tills de upptäcker sitt syfte och avverkar därför många jobb och utbildningar, binder sig aldrig vid ett arbete eftersom de är i stort behov av frihet.
 • De är kreativa och ser helhet i allt de gör, med visioner och medvetenhet långt före sin tid.
 • De hittar alltid nya vägar och möjligheter i livet.
 • De har ett öppet sinne och nyfikenhet att pröva nya saker.
 • De har förmåga att med kärlek släppa allt som inte längre är gynnsamt för deras utveckling.
 • De är extremt känsliga för emotionell smärta, men inte fysisk smärta och har därför en betydligt högre smärtgräns än många andra.
 • Med stark fysisk och mental uthållighet, kapacitet, styrka, balans och vilja har de resurser att klara av det mesta de tar sig för.
 • De är vitala och utstrålar en naturlig friskhet och inre välbefinnande.
 • De älskar natur, djur, sol, vatten samt att beskåda nattens stjärnhimmel av diamanter.
 • De har en regnbågsaura med ett skimmer av gyllene vitt ljus.
 • De har ett mycket välutvecklat hjärtchakra och känner stor kärlek och empati.

Rhocancrian Själar är födda med dessa egenskaper. Egenskaper som alltid finns att tillgå i deras medvetande för att komplettera, bygga vidare och utveckla till nya nivåer. De är verkligen en underbar art och deras främsta uppdrag är att hjälpa andra att hitta det gudomliga ljuset och att upptäcka sann kärlek i själva och varandra. De skickas till jorden för att tjäna mänskligheten att finna vägen tillbaka till källan. De är väldigt Angel-Like, men tillhör inte den högre ängla-hierarkin och ofta förväxlas de med Serafina änglar, det vill säga de änglar som står närmast Gud.

Rhocancrian Själar är betydelsefulla Balanspelare under jordens uppvaknande. Med en inre struktur av gyllene vitt diamantljus bär balanspelarna alla viktiga egenskaper som behövs för att ta emot och balansera det Aktiva ljuset. Balanspelarna har också 13 eteriska DNA-strängar och ett högre universellt chakrasystem som är utvecklat för att kunna står i centrum av klockan och balansera alla ljuspelare som finns i deras ”Flower of Life” nätverk. Hur många ljuspelare som finns i blommans nätverk är helt beroende på hur utvecklad balanspelaren är. Eftersom allt handlar om balans börjar en balanspelare oftast med 4 ljuspelare som är grunden i cirkeln (norr, söder, öst och väst). När balanspelaren ökar sin ljusstyrka och kapacitet kan ytterligare 4 ljuspelare ta plats (luft, eld, jord, vatten). Vid ännu mer expansion kan de 4 sista ljuspelarna stiga in i cirkeln (kropp, själ, sinne, ande) Med 12 ljuspelare är första cirkeln fulltalig. De riktigt stora balanspelarna som bär många variationer av ljus har 12 cirklar med totalt 144 ljuspelare i sin blomma (ungefär som en ringblomma). Förutom Ljuspelarna håller Balanspelarna också upp energierna och vibrationen för jordens portaler och kraftplatser. Vibrerar dessa platser i balans och goda energier så är det denna vibration som kommer att vibrera vidare ut i världen. Balanspelarna representerar centrum i universumsblomman och bär aspekter av alla högre universum, varje ljuspelare representerar ett av dessa högre universum.

Balanspelarna genomgår nu tuffa transformationer eftersom fler ljuspelare på jorden tänds. Därför förbereds de nu på att expandera sin kapacitet och grundvibration för att kunna ta in fler ljuspelare. En Balanspelare har 13 dna-strängar och eftersom det nu kommer att behövas fler balanspelare för att kunna hantera och balansera detta energiskifte kommer även högt utvecklade ljuspelare som har 12 dna strängar att utveckla den 13:e strängen och ladda ned fler variationer av ljus. Balanspelare och högt utvecklade ljuspelare hjälper sedan andra ljuspelare och ljusvarelser i deras arbete att uppgraderas och ladda ner fler dna-strängar och ljuskoder. Detta är en omvälvande process därför genomgår balans- och ljuspelare samt ljusvarelse i uppstigning tuffa transformationer då alla system, tankar, känslor ska synkroniseras med nya eteriska dna-strängar med högre ljus-frekvenser. Alla är vi ljusvarelse, men ljuspelare blir vi när den 7:e dna-strängen är utvecklad. Det är nu många ljusvarelser som är förberedda att låta sig utveckla denna 7:e dna-sträng genom det Aktivt ljuset. Perioden april-juni är den stora kulmen då många nya ljuspelare kommer att tändas på jorden.

Balans, -Ljuspelare och ljusvarelser genomgår därför rejäla transformationer med symptom som tung molande huvudvärk eftersom tallkottkörteln expanderar för att ta emot mer ljus. Det finns 12 par kranialnerver som finns symmetriskt på både höger och vänster sida som nu också håller på att justeras till 5D. Detta kan göra att syn, hörsel, lukt och balanssinnet påverkas. Så känn ingen oro över yrsel, att synen är lite dimmig och extra känslighet för dofter, ljus och ljud samt att känningar av strålande nervsmärta uppkommer runt vissa kotor eller längs ryggraden dessa symptom kommer att vara övergående. Koncentrationssvårigheter och dåligt minne är också är förekommande i samband med att sinnet expanderar. Störande miljöer kan därför vara påfrestande då sinnet behöver få vila.

Smärta kan också kännas i diafragman som är kroppens balansboll och ett viktigt stöd för andningen. Diafragman expanderas just nu för att kunna hålla mer energi och balans inom oss. Många kan uppleva känslor som jobbigt att andas samt känna ömhet kring revbenen eftersom lungorna håller på att expandera för att öka kapaciteten att andas in mer luft (ljuspartiklar). Ont i halsen, harklingar och slem är utrensningar som sker för att bättre kunna tala vår sanning. Värk i ländrygg och muskelaturen kring bäcken och höfter samt underliv kan kännas av när baschakrat expanderar och förstärker frekvens och grundvibration. I denna höjning av grundvibrationen kan pirr och kramp i ben och fötter förekomma. Hjärtklappning och tillfälliga smärtor i bröstet kan upplevas när hjärtat ökar sin kapacitet att pulsera och transportera mer mängder blod och syre till kroppens alla system och organ. När blodmängden ökar kommer fler blodceller produceras därför upplever många en enorm trötthet och hunger samt svallningar och humörsvängningar när blod- hormon och nervbanor synkroniseras.

De 12 meridianerna som också kallas för kroppens stora kretslopp är energibanor som nu via de gudomliga rötterna kopplas starkare till jordens leylinjer, vilket stärker vår anslutning med Jordens kärna så att ljus- och balanspelarna kan stå mer stadigt och lysa kraftfullare än de någonsin gjort. Som skickliga ”energistädare” hjälps Ljus- och Balanspelare också åt med att stänga gamla 3 och 4 dimensionella tidslinjer som tar mycket kraft eftersom dessa lägre energier av känslor och tankar hållit ljusvarelser kvar i det förgångna. Detta energiarbete sker främst under natten genom att vår ljuskropp färdas i de olika tidslinjerna för att avsluta och stänga ned slitsamma gamla tidscentraler för att sedan återföra fasthållna energier till dess ursprung. Många ljusvarelser har därför i början av detta år blivit nedsänkta i frekvens för att balansera och läka dessa lägre energier av obalans, vilket gjort att de känt sig tunga och orkeslösa. Influensa och feber har hjälp många att rensa, rena och omvandla dessa tunga energier till positivitet och glädje. Under denna vibrationshöjning kommer även infektioner, inflammationer, eksem och utslag att blossa upp för att läkas. Detta är tuffa och omvälvande transformationer, men denna utrensning kommer att generera något så mycket bättre.

Det finns också många själar som kommer fly det Aktiva ljuset, detta är själar som hamnat i periferin långt bort från källan. För dem är mörkret den verklighet som de känner sig bekväma med, därför är dessa själar mer rädda för ljuset än mörkret. Det Aktiva ljuset är bärare av den gudomliga planen där alla kommer att fångas upp, men eftersom dessa själar blivit djupt försjunkna i illusioner av mörker behöver de tid för att ljuset ska nå in i deras hjärtan. När de gamla linjära tidslinjerna stängs och energier frigörs kommer själar nu att förflyttas till två nya tidlinjer. En av dem är den medvetna tidslinjen, den andra är den omedvetna tidslinjen. Den medvetna tidslinjen är för medvetna själar, detta vill säga balanspelare, ljuspelare och ljusvarelser. Denna tidslinje är spiralformad och själarna kan i denna spiral stiga i högre grader av medvetenhet. Den omedvetna tidslinjen är cirkelformad med flera varv som är inbäddat med Alfa-Omega koder. För varje varv som de omedvetna själarna vandrar desto närmare kommer de centrum och ”The Return to Innocent”. När de kommer till denna centrumpunkt har ljuset nått deras hjärtan så att även de kan stiga in i den medvetna tidsspiralen. Den gudomliga planen är konstruerad att fånga in alla eftersom vi alla är EN, men för vissa tar det bara lite längre tid därför sker denna övergång av energiskiften i vågor.

”The Holy Spirit” är det vita ljuset och de 12 färgstrålarnas representant och ”The Diamond Heart Flame” är den 13 strålen och innersta essensen som håller färgerna levande. Diamanter får det vita ljuset att ändra riktning och lysa i regnbågens alla färger. Eftersom Balanspelare är som slipade diamanter har de genom sitt spektrum utvecklat förmågor, färdigheter och vetskap om hur de ska göra för att fördela det Aktiva ljuset på ett speciellt sätt för att upprätthålla balans på alla plan. Deras diamantstruktur leder också värme och ljud bättre än andra material därför har de en utvecklad motståndskraft mot kemikalier och elektriska störningar, vilket är en viktig egenskap för att hålla borta alla störmoment. Balanspelare är med dessa egenskaper bärare av enorm inre styrka och kan därför fungera som en kraftcentral genom att sprida rätt dos av ljus till sina medspelare.

Balanspelaren har en multidimensionell ljuspelare som liknar en diamant med pyramider åt alla riktningar. Med ett universellt chakrasystem har de en regnbågsaura och ett välutvecklat multidimensionellt energifält som en vortex med kapacitet att ta ner enorma mängder av Aktivt ljus. Därför har många Balanspelare och även stora Ljuspelare inför detta energiskifte haft en intensiv och påfrestande förberedelse. I denna expansion har de på grund av sitt expanderande ljus väckt starka reaktioner av upprörda känslor, negativitet och separation i sin omgivning. De har därför fått utstå mycket yttre projiceringar av angrepp och anklagelser från lägre vibrerande själar. Några av projiceringarna kommer från omedvetna själar, medan andra har avsikten att hindra dem i detta viktiga ljus-och energiarbete. Detta beror på många olika olyckliga omständigheter och illusioner där själar tyvärr misstolkat eller fått felaktig information från källor som vill hålla kvar oss i system av makt och kontroll. Känn tacksamhet till att drama som misstro, konspiration och vrede uppdagas eftersom dessa människor tar mycket kraft och sänker din vibration. Släpp taget och känn tillit att nya berikande bekantskaper kommer in i ditt liv som vibrerar i din frekvens och känner samma villkorslösa kärlek att tjäna och stödja varandra i denna process. Kom ihåg ALLA är viktiga i denna process, dem som provocerar och projicerar medverkar till att vi förflyttar oss till nästa nivå. Så välj i varje prövning att fokusera på det positiva för det som du fokuserar på är det som expanderar i dig.

Faller en Balanspelare kan även många ljuspelare komma att dras med. Eftersom Balanspelarna ser till att fördela detta ljus jämnt mellan ljuspelarna samt har nyckeln att omvandla och anpassa ljusets styrka till våra fysiska kroppar. Utan balanspelarna kan för mycket av detta högfrekventa ljus bli skadligt och slå ut ljuspelare och varelser i dess omgivning. Därför får Balans- och ljuspelare nu extraförstärkning och specialutbildning för att i detta energiskifte kunna upprätthålla en inre balans och harmoni. Dessa extrainsatser kommer främst att omfatta balanspelarna med den omfattande roll de har. Därför kommer dessa insatser innefatta att de behöver extra mycket lugn och vila för att kunna fokusera och låta denna expansion, synkronitet och frekvensinställningar verka på alla plan inom dem. Balans- och ljuspelare bör under denna period undvika all form av involvering med personer som vill skapa drama och konflikt. Rådet är att dra sig undan alla stressande faktorer och påfrestande miljöer som ger belastning för att minimera att förlora energi eftersom Du kommer att behöva alla dina krafter för att genomgå denna inre omvandlingsprocess.

Detta är den sanning som kommer från mitt hjärta och jag är medveten om att detta är långt ifrån hela sanningen, vi är alla viktiga pusselbitar i denna process och varje del medför att vi tillsammans kommer närmare sanningen och får en större förståelse om oss själva och helheten.

Alla kommer i detta energiskifte att uppgraderas eller påverkas på olika sätt. Många har förmågan att själva göra den inre förändring och justering som krävs. Sedan en tid tillbaka har jag fått glädjen att samarbeta med en insatsstyrka som har unika kunskaper om detta energiskifte och Aktiva Ljus. Jag har därför under denna period själv fått uppleva och hitta sätt att hantera alla de symptom jag nämnt med transformationer, nedladdningar av ljus, koder och eteriska strängar för att stärka och uppgradera mitt universella chakrasystem och grundvibration så att hjärta, celler och ljuspelaren vibrerar i högre frekvenstoner. Vila, meditation, stillhet, reflektion och promenader i naturen har hjälpt min kropp och dess inre system att synkronisera och flöda i samma koordinater och frekvenstoner med själ, sinne, tanke och känsla. Genom inre närvaro har jag mottagit olika former av guidning som hjälpt mig att finna en djupare förståelse om energiernas verkan och funktion i mig själv. Mina förmågor har förfinats och nya har tillkommit som gett mig större insikt om mitt uppdrag att uppgradera, balansera och synkronisera energier, frekvenser och flöden på alla nivåer och plan.

Jag kommer att finnas till hands för dem som önskar hjälp i denna process och uppgradering  genom mina behandlingar: GSC-Balansering, GSC-Aktiveringar, coaching eller healing via distans. GSC-Balansering hjälper dig att få energisystem och flöden i kropp, själ, sinne, tanke och känsla att korrelera med varandra så att frekvens och ljuskvoten höjs på alla plan och inre nivåer. I GSC-Aktiveringen sker en balansering och aktivering av ditt universella chakrasystem där du laddar ner fler DNA-strängar och ljuskoder, detta 5D chakrasystem är utvecklat för att kunna ta emot detta ljus av högre frekvenser. Healing via distans ger dig en energiboost för att lösa upp lägre tankar och känslomässiga blockeringar samt fylla på och stärka din vibration och flöden. Coaching ger dig stöd, råd och inspiration att hitta din unika väg att balansera och uppgradera din grundvibration för att stå stark i ditt ljus och kraft samt hur du lär dig att hantera denna frekvens och få tillgång till nya förmågor som är i linje med ditt uppdrag.

Labyrinten som är byggd hos mig är en stor hjälp för Balans- och Ljuspelare att höja och stärka hjärtats frekvens, vibration och inre ljusstyrka. Denna labyrint vibrerar i samma 5D hjärtfrekvens som Moder Jord. Under våren och sommaren kommer det finnas möjlighet för dem som önskar att delta i meditationer vid labyrinten, i syfte att stärka och uppgradera oss själva och jordens frekvenser. I denna form av energiarbeten och samverkan sker ett utbyte som hjälper oss ljuspelare att utveckla fler varianter av ljus, vilket får var och en av oss att expandera och nå nya unika möjligheter att i ljus och kärlek få verka och sprida detta ljus vidare. 

Jag hoppas innerligt att denna information har gett dig förståelse om Det Aktiva ljuset och din unika betydelse, vilket förhoppningsvis gett dig inspiration att se Ditt värde och vikten att vårda dig själv.

Önskar dig all lycka till och känn att Du är betydelsefull och älskad så ta väl hand om Dig vackra själ!

Med Ljus & Kärlek

Angela

GoldenStarCode – Diamond light of Ashiva Dea Dóro

 

Källa: www.starseedchildren.blogspot.se/2014/09/traits-of-rhocancrian-starseed-diamond.html

15 apr 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)