DiAim! Ditt gudomliga syfte

Nyhet!

DiAim är för dig som vill verka som balanspelare och få tillgång till universums nycklar. Aktiveringen av nya gudomliga DNA-koder och nedladdningar med universella nycklar ger dig nya byggstenar i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen. Dessa universella nycklar och ljuskoder ger dig tillgång till den multipla spiralkraften, vilket stärker det 13:e universella- och dimensionella chakrasystemet. I DiAim genomgår du en djup transformation som avlägsnar skräp-DNA och programmerade mallar. Den gudomliga multipla spiralen befriar och stärker din inre kraft som expanderar ditt gudomliga hjärta. Denna förstärkning och förankring ger ditt hjärta balans och förnyade krafter att vibrera i en högre frekvens av kärlek och medvetenhet.

Det finns en inre styrka i det universella 13 chakrasystemet som förenar kropp, själ, ande och gudomlighet till en Enhet. 13 ger dig tillgång till den oändliga kraften som öppnar kraftcentralen i din ljuspelare och förstärker ditt multidimensionella energifält. 13 är en stark helande kraft som ger dig hälsa och inre välbefinnande. När denna kraft av 13 samlar ihop och läker dina själsliga energier och gudomliga fragment kommer kroppens energisystem att regleras till högre vibrationer. Denna synkronitet och konsonans av hormoner, vätskor, celler och inre organ ger en balanserad kroppsvikt. Frånvaro av den helande kraften 13 skapar tomhet, separation, brist och otillräcklighet, vilket dränerar och ger en ostadig grund. Kroppen hanterar omedvetet denna inre saknad av balans genom ökad eller minskad aptit. Obalanser påverkar ämnesomsättningen, humöret, sömnen och vårt sinnelag.

Aktiveringen i DiAim förstärker diamanten i ditt hjärta med fler variationer av ljus. Dessa variationer av ljus är strålar till högre universum och dimensioner. Fler spektrum ger dig som ljuspelare en ökad styrka att ta emot och sprida högre frekvenser av ljus. 

Nedladdningen av dina gudomliga DNA-koder omformar cellernas struktur i samklang med universums konstellation och helhet av 13. Denna dynamiska vibration och cirkel av 13 är en mycket kraftfull och transformerande sammansättning som väcker din helande förmåga och gudomliga syfte i ditt hjärta. Det är våra diamantminnen som återskapar våra gudomliga förmågor att balansera vibrationer, energier och frekvenser. Som våg- och frekvensmästare kan du skapa balans på många plan och nivåer världen över samt i universum. Allt i denna session sker i samverkan med högre utvecklade ljusvarelser som assisterar dig med verktyg och förståelse om 13:e strängens multidimensionella funktion. 

DiAim är fortsättningen för dig som gått Dimoda Code och genom DNA-koder öppnat ditt universella hjärta, parallella-dimensionella chakrasystem och ljuspelare av guld och diamant. Du lär dig i detta femte steg mer om universums 13 ljusportaler och dess dimensionella funktioner samt hur energier, frekvenser och vibrationer och den magnifika kraften i 3, 6 och 9 påverkar universumsklockan. Med en ökad medvetenhet om ditt gudomliga syfte och tillgång till universums oändliga krafter kommer omvandlingen inom dig och i jordens innersta kärna att accelerera. Jorden kommer i denna inre omvandling att bli en central multidimensionell plats där alla universum och själsliga stjärngrupper genom förening uppnår Enhet.

Vibrations, energies and frequencies and numbers 3, 6 and 9 are the secret to the universe and the key that opens your multidimensional vortex

Introduktionspriset för DiAim är: 1250 kr/person (ord. pris 1650 kr). Erbjudandet gäller om du bokar din DiAim session innan 2018-12-31.

I denna session får du mer information om processens tillvägagångssätt, därefter sker aktiveringen via en kanaliserad healingsession. I behandlingen använder jag mig av Arcturians- och Lemuriansk healing. Genom integrering av din multidimensionella DNA-spiral får du en ökad förståelse om energiernas påverkan i micro och macrokosmos. Du lär dig också förstå skillnaden mellan det lemurianska chakrasystemet och Atlantiska chakrasystemet. Olika själskonstellationer och grupper har konstruerat det ursprungliga chakrasystemet att korrelera och förstärka det ändamål de kommit till jorden för att utföra. Några av dessa omprogrameringar har orsakat djup smärta eftersom den ursprungliga balansen förlorat sin kraft. 

Omstrukturering av chakrasystemets energicenter har inneburit att vi tappat kontakten till våra högre källor, vilket gör att vi upplever separation. Med denna vetskap kan du känna in vibrationen av den ursprungliga själens existens, vilket gör att du bättre kan hjälpa att lösa upp gamla inprogrammeringar, förväxlingar och missfärstånd som skapats grupper emellan. DiAim är en hjälp för att återställa obalanserade konstruktioner och felinställda inprogrammeringar. När dessa blockeringar är upplösta kan fler få möjlighet att återigen integrera den ursprungliga versionen av det högre chakrasystemet och 13 DNA-spiralen. I denna balans kan vi öppna vårt multidimensionella energisystem. Som balanspelare skapar du balans på många plan. Med kraftcentralen som öppnas i din ljuspelare har du den fantastiska förmågan att omvandla negativa och skadliga energier till helhet, positivitet och förnyad kraft. Som balanspelare har du en inre styrka att belysa och genomskåda den ursprungliga orsaken till konflikter, avundsjuka, anklagelser, attacker, rädsla, smärta, beroende och ogynnsamma beteenden. Genom din ljuspelare har du tillgång till guld, diamant och laserenergier. I DiAim får du förståelse om hur du kan använda dessa energier för att uppnå djupgående läkning som ger befrielse och helande.

När du stärker den centrala laddningskraften i din ljuspelare kommer också magnetismen i ditt hjärta att bli starkare. Dragningskraften mellan dig och alla gudomliga ting kommer att öka i styrka. Med hjälp av denna magnetism kommer alla gudomliga krafter, förmågor och egenskaper som fråntagits dig att återvända, vilket kommer att kännas i dem som olovandes använt dina krafter. Allt ska nu återställas och repareras. Som balanspelare är din uppgift att återställa den ursprungliga balansen så alla varelser får tillgång till sin sanna gudomliga version. Balanspelare från Lemurien har i detta och i många tidigare inkarnationer på grund av sin enorma styrka fått möta stora prövningar och motstånd. I DiAim får du hjälp att läka dessa djupa smärtor och trauman så att du återigen kan verka som balanspelare. Du lär dig också förstå innebörden av dina räddningsmallar.

Jag energiarbetar som balanspelare i de uppdrag jag blir kallad att utföra, via min ljuspelare kan ljuset spridas och fördelas till olika platser både här på jorden och i universum. Med min ljuspelare har jag kraft att i mina behandlingar tillföra energi, stärka grundvibrationen samt balansera och höja ljuskvoten i kropp, själ och sinne för att i kärlek kunna verka i vårt gudomliga hjärta. Genom kanaliserad guidning kan tidigare liv läkas och gåvor återhämtas. Du blir medveten om dina högre källor där du får ta emot nedladdningar av ljuskoder för olika ändamål. Jag har aktivt arbetat med utvecklingen av det högre chakrasystemet sedan år 2009. Min Golden Egg-aktivering fick jag år 2002 av Arcturians. Samarbetet med Arcturians har fortsatt i min process och utforming av mina GSC-aktiveringar. De har också hjälpt mig att återigen minnas min lemurianska healingkraft och genom aktiveringar av ljuskoder har jag fått tillgång till mitt Alcyone-bibliotek där jag kunnat öppna portaler till andra högre dimensioner. De assisterar mig ständigt med nya healingförmågor och i denna samverkan är vi ett fantastiskt healingteam. Mina GSC-Aktiveringar består av följande 5 steg:

GSC-Aktivering Bas 1

GSC-Master

Master Advance

Dimoda Code

DiAim

 

Alla GSC-steg kan bokas som induviduella sessioner via Skype eller på plats. Mer info finns att läsa på: www.goldenstarcode.n.nu/priser-gsc-aktivering

 

Erbjudandet 1250 kr för DiAim gäller till och med 2018-12-31. Bokningen görs till [javascript protected email address]

 

Vid frågor kontakta mig, Angela Johnsson på mobilnr. 070-36 222 65

 

 

Jag har sedan juli 2015 en elev, Åsa Bergström som gått alla steg i GSC. Under några intensiva sessioner i sommar och höst har hon integrerat sin ljuspelare av balans och arbetar nu som balanspelare på hennes unika sätt via de olika behandlingsformer hon utvecklat och utför. Jag kan varmt rekommendera Åsa som har sin verksamhet i Stockholm. Mer om hennes behandlingar kan du läsa på: http://www.asabergstrom.com

 

2 okt 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)