Diamantportalen

/401b3465-c121-472f-8bfb-6d6c723ff705.jpg

I gruppen Hjärtats Diamantportal och eventet ”Diamantportalen – 5 dagars healing och meditation” arbetar vi med de 5 ringarna aktivt under 5 dagar. Denna djupgående process med effektivt och aktivt energiarbete sker genom transformering, healing, balansering, meditation, yoga, mantran, affirmationer för att integrera den 5:e nya jordfrekvenskoden och tona in oss i högre frekvenser.

De 5 ringarna står för jordkvinnorna (kroppen och elementet jord). Prästinnorna (själen och luft). Gudinnorna (gudomligheten och vatten). Mästarinnorna (anden och eld). Visa kvinnorna (Enhet och jordfrekvenskoden som ger kroppen och jordelementet en ny eterisk dimension).

Genom 555 koden arbetar vi med att integrera den nya jordfrekvenskoden som förankrar de högre frekvenserna av diamantljus. Energin är mycket subtil men öppnar för en djupare integration som ger våra celler och DNA tillgång till de högre ljusstrukturerna som kommer att bli en del av den kristallina baserade verkligheten för mänskligheten på den Nya Gudomliga Jorden.

Healing med förfinade vibrationella frekvenser kommer under dessa 5 dagar att bygga upp en inre fysisk styrka som hjälper kroppens system att ta emot denna Heliga energi av Diamant Partiklar. Dessa energier kommer att flöda genom Hjärtchakrat för att kunna aktivera vår kärleksfulla avsikt och förmåga att magnetisera högre nivåer av Kosmisk Energi i våra kroppar. 

I samverkan med de gudomliga kvinnorna och mästarna är eventet specifikt utformat för att öppna diamantportalens fyra portar i våra hjärtan som ger oss en större förståelse av elementen ELD, LUFT, VATTEN, och JORD, som är unika komponenter och fasetter av Fader/Moder Guds natur. Elementen är oerhört viktiga för att nå inre visdom och Själv-Bemästrande. Dessa fyra element finns inkodade i våra kroppsliga system. Elementen har essentiella egenskaper som kroppen behöver för att tona in till de högre dimensionella nivåerna. Den 5:e porten och Hjärtats Kärn Essens av Fader/Moder Gud ger oss tillgång till att integrera det 5:e elementet och den nya jordfrekvenskoden som förankrar de högre Strålarna av Gudomlig Medvetenhet i våra kroppar.

Själv-Bemästrandet över de fem elementen av Guds-medvetande har en stor betydelse för att skapa ett konstant flöde av energi som får ditt chakrasystem, själ, ljuskroppar och fysiska kropp att vibrera i högre ljusfrekvenser.

I processen att integrera den nya jordfrekvenskoden av diamantljus behöver vi göra ett aktivt arbete inom oss. Förändringen innebär personligt ansvar i alla beslut och förståelse om hur kraften, styrkan och uthålligheten gör skillnad. Det handlar om ansvaret att fullt anpassa våra kroppar för ändamålet att manifestera denna högre frekvens för att här på jorden leva ett gudomligt liv. Du har fri vilja hur dessa oändliga möjligheter förvaltas. Det är med din vilja som du bygger din egen verklighet.

2019 som är ett kraftfullt år med vibrationen av 3. Detta år förstärker det du investerar i dig själv. Allt du ger dig själv för att växa i ljus och kärlek kommer att generera en trefaldig styrka och kraft. Detta år är fyllt med möjligheter att expandera, accelerera och använda dina gudomliga gåvor som ger ditt liv en högre mening. Använd din kraft till att uppfylla dina personliga visioner och låt den bästa versionen av dig träda fram för att uppnå ditt gudomliga syfte. 

28 feb 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)