Diamond Life - En ny medvetandenivå

Som Du säkert känt av befinner vi oss i en stor förändring. Den frekvenshöjning som startade i början av 2017 påverkar oss på alla nivåer. Vi transformerar djupgående aspekter som orsakats av lägre energier och en obalans i manligt/kvinnligt. Detta är vägen till ett liv i hälsa och harmoni.

Dessa obalanserade manliga/kvinnliga energier som vi just nu håller på att transformera kommer att integrera, sprida och förankra ”Dimoda code” och dess högre vibrationer i oss och på jorden. Integreringen av Dimoda code energin gör att du får tillgång att ta dig djupt in i det undermedvetna och öppna delar inom dig som länge varit stängda. Med Diamantenergin skapas balans av kvinnligt och manligt. Genom att ta emot dessa ljuskoder kommer Du med en ny nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek finna nya möjligheter att förlösa gamla mallar bestående av rädsla, oro, skuld, skam, tvivel och separation som förstört vår inre länk till den gudomliga universella källan. Du kan nu tillåta dessa känslor komma fram till ytan för att läkas och helas.

För att nå en högre medvetandenivå behöver vi rensa energimässigt för att kunna ta emot nya och högre energier. Samtidigt behöver vi medvetandegöra vårt autentiska jag- vår essens genom att jobba med oss själva, detta går hand i hand. Att gradvis släppa ditt ego och skapa en sann och kärleksfull relation med dig själv och allt levande.

Tillsammans med hästar som förankrat Dimoda code energin jobbar vi med det som begränsar dig och håller dig tillbaka från ditt gudomliga jag. Vi medvetandegör rädslor, felaktiga föreställningar, lögner, värderingar. Vi laddar ned ljuskoder som startar/fortsätter processen där våra hjärtan öppnas för villkorslös kärlek. Vi mediterar och gör övningar tillsammans med hästarna. Hästarna kommunicerar med våra hjärtan och plockar fram det Du behöver få syn på Dig själv och Livet.

Att öppna sitt hjärta och sin ljuskanal är en fortgående process varför vi gör detta stegvis. Däremellan sker utrensning och integrering av högre frekvenser. För att underlätta att hitta vårt inre ledarskap och gudomliga jag arbetar vi med frågor/uppgifter som Ni får att arbeta med mellan kurstillfällena.

Kursupplägg

Kurserna i Diamond Life sker i 4 steg under 1 år för en fortgående process

Innan kursstart får var och en ett frågeformulär att besvara om dig själv och vart du är i livet

Hur? Varje steg är under 2 dagar, lördag- söndag med start 23-24 september 2017. Plats, Hästveda i norra skåne.

Fika båda dagarna och middag lördag kväll ingår i kursavgiften samt frågor att arbeta med före och mellan kurstillfällena. Två sängplatser finns samt ett mysigt bed and breakfast, Skansen, 5 km härifrån.

Investering 2300 kr per steg.

8000 kr vid anmälan till alla 4 stegen

Vid frågor och anmälan kontakta

Anki Olofsson, Diplomerad coach Bjarka Coaching på telefon 0732-132524 eller maila anki_olof@yahoo.com

Adress Hästveda 2482, 280 23 Hästveda       www.bjarkacoaching.se

1 aug 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)