Dimoda Code

Det är med värme och kärlek som önskar jag förmedla lite om det arbete som jag helhjärtat ägnat mig åt den senaste tiden. Denna djupgående process och frekvenshöjning har i form av bearbetning och integrering tagit en stor del av min tid, men kan med mycket glädje, kärlek och tacksamhet tillkännage att det varit värt all tid och möda då det gett mig så fantastiska insikter och upplevelser på många inre plan. Om Du har tid och intresse får du gärna ta del av detta pågående transformations- och frekvensarbete som sker just nu genom den sammanfattade texten nedan. 

I april fick jag uppdraget att sammankalla en grupp här i norr för att göra ett frekvensarbete för en ny och högre nivå av medvetenhet. Datumet för sammankomsten var den 13 maj och de som medverkade denna dag hade tidigare gått Master Advance. Med våra högre universella chakrasystem kunde vi tillsammans öppna upp och ta emot en inkommande våg av diamantfrekvens och genom intensivt transformationsarbete kunde vi med ljus, kärlek och öppna sinnen bidra till utformningen av Dimoda Code. 

Vad är Dimoda Code?

Dimoda = styrka som en diamant.

Dimoda code

"The Golden Diamond flower of life is the creation from the divine eternal universe source, which connect us with the great supernova. Activation of Dimoda Code gives you an inner strength like a diamond, which open your universe's heart of compassion that gives you prosperity, wisdom, health and longevity.

Life is constantly changing. You are part of this development. As you develop, the earth and the whole universe will also develop. Everything moves. When the universe moves, the Earth and all humanity will move. Together we are this force of motion. Let yourself be open to this divine moment and creation of the universal heart and golden diamond flower of life that unites us all in the source of love and passion.

The Dimoda code is completely new to the universe, the earth and humanity. Creation of Dimoda code takes place in four places on earth before the summer solstice, one in North, South, West and East.

Me and the group the day of 13 may have got the fantastic opportunity and misson to make the set of this Dimoda code in North.

They say that the dimoda code will help us to get a new understanding about the source of unity and with this insight we will take the step of evolution to a new level of Consciousness. Dimoda Code is a gift to us bright creatures for all the battles we have undergone during this development. Our DNA and energy fields will have a new structure that gives us a new power and strength like a diamond. In this level with this inner diamondconstruktion the entire universe will be the place for our new divine plan to take action of light and love.

This code is available to anyone who opened and integrated the higher chakra system and through your contribution and formation of this code that we together will create you will become a Diamod Activator. This code is a great importance to you, the Earth and the Universe's development that we now giving the opportunity to become part of this connection and unity with the supernova".

Det är stor ödmjukhet jag känner över att få medverka i denna process. Känner också en djup tacksamhet och glädje över det gemensamma arbetet som gjordes av vår grupp i norr. Vi fick uppleva en underbar dag tillsammans där ett fantastiskt transformationsarbete gjordes för att ta emot och utforma denna Dimoda code energi i oss själva, på jorden och i universum. 

Gruppens olika förmågor av erfarenhet och kunskap var grunden för att tillsammans uppnå en dynamik av mångfald och unika komplement. Denna sammansättning var av stor betydelse för att tillsammans kunna skapa en högre förståelse och medvetenhet i detta energiarbete. Arbetet med Dimoda Code har efter vår sammankomst fortsatt och nedan finner du datumen för arbetet som sedan skett/sker på de olika platserna på jorden. 

Förberedelserna för detta energiarbete har pågått en längre tid, men det var först under vårdagjämningen som Dimoda Code energierna ordentligt satte fart. Vid denna tidpunkt öppnades möjligheter i form av ett kosmiskt flöde som gjorde att energierna och informationen om detta arbete kunde sättas på plats. Dimoda Code energiarbetet började verka i Norr och den 13 maj var dagen då gruppen i Norr sammankallades för att påbörja skapelsen av detta gudomliga verk. Vi fick information om att sända skapelsen av Dimoda Code och dess energier vidare till i Öst där nästa grupp fortsatte bearbetningen och formgivningen av denna diamantenergi. En stråle sändes också in i jordens mitt för att verka inifrån och ut.

12-14 maj Dimoda code-arbete gruppen i Norr

19-21 maj Dimoda Code-arbete gruppen i Öst

26-28 maj Dimoda Code-arbete gruppen i Söder

2-4 juni Dimoda Code-arbete gruppen i Väst

Om du mediterar och känner in detta högre frekvensflöde kan du förnimma att en ljuspelare har skapats i Norr, Öst, Söder och Väst för att förankra Dimoda code energierna.

Fredag 9 juni tog vi i Norr emot energierna från Väst och knöt samman cirkeln där ett arbete startades med att avsluta alla gamla 3D energier, 9:e står för avslut. 

Lördag 10 juni skedde själva omstarten, vilket innebar att vi gick in i nollpunktsenergin och nollställde energierna (0) för att sedan göra en nystart (1) av de högre gudomliga aspekterna som kommer i samband med balans i manligt/kvinnligt

Söndag 11 juni började ett inre arbete i oss och i Moder Jord att sättas på plats (Shambala rådet var medverkande i detta arbete). Strålarna som skickades in i jordens mitt sammanstrålade, där en inre omvandlingen av jorden och våra fysiska kroppar startade. Med hjälp av denna sammanstrålning kommer jorden och våra kroppar att få en ny inre struktur som gör att vi och jorden kan stiga in i högre frekvenser. 

Helgen 16-18 juni energiarbetade vi med kopplingen mellan Dimoda Code energin och Golden-Diamond Flower of life, vilket innebar att vi och jorden inifrån och ut kommer att få ett nytt energifält med högre frekvenser av gudomlig universell kärlek som sammanväver oss med källan av enhet och total balans. Energiarbetet för att sammankoppla Dimoda Code och Golden-Diamond flower of life har fortsatt i syfte att förstärka denna 5D grid med mer diamantenergi, där vi och jorden gemensamt bygger upp en inre styrka som en diamant. 

Onsdag 21 juni (sommarslståndet) fick vi i meditation möta ljusvarelser från univerumsblommas mitt (gudomliga universella rådet), jordens mitt (Shambala rådet) samt ljusvarelser från superuniversum. Detta möte kunde ske på årets längsta dag när solen stod som högst samt också att Dimoda code energierna förändrat frekvenserna och strukturen i oss, på jorden och i universum.

För dig som gått Master Advance finns nu möjligheten att göra en Dimoda Code Aktivering via en individuell behandling. 

Mer info om Dimoda Code: www.goldenstarcode.n.nu/forstaelsen-av-dimoda-code

 Mer info om Golden-Diamond Flower of Life grid: www.goldenstarcode.n.nu/golden-diamond-flower-of-life-grid

4 jun 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)