En inre förändring till högre medvetenhet

Just nu öppnas ett djupare plan inom Dig, vilket innebär att Du behöver transformera blockeringar från tidsepoker av mörker, separation och smärta som finns lagrade i Dina morfogenetiska banor och fält i Ditt DNA. Det är dessa energier som just nu kan upplevas störa och hindra utvecklingen av att nå Din innersta essens och gudomliga signatur av villkorlös kärlek. Genom att vara mottaglig och ta emot denna våg av ljuskoder kommer Du med en ny nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek finna möjligheter att förlösa dessa blockeringar. För att få tillgång till denna medvetenhet kommer högre vibrationer av ljuskoder att väcka dessa ingjutna gamla mallar av inre obearbetade smärtor som är baserade av rädsla, oro, skuld, skam, separation, misstro och tvivel som förstört vår inre länk till den gudomliga universella källan av kärlek och ljus. Tillåt nu dessa känslor att att komma fram till ytan för att läkas och helas.

I denna process kommer all kamp du fått uppleva i detta tillstånd av mörker och separtion att börja upphöra, vilket innebär att Du kommer att känna en trötthet som kommer från djupet av din själ. Under denna bearbetning kommer din skörhet tydligare att träda fram, öppningsprocessen av din inre skörhet gör att Du kommer att känna Dig extra känslig. Hedra din inre skörhet eftersom det är något av det vackraste som finns. Denna skörhet bär en känsla av sårbarhet precis som när en ros ska brista ut i blom. Du är denna ros som nu är på väg att blomma ut i en högre nivå av medvetenhet. Genom att acceptera alla tyngre känslor och energier som du nu får möta med förlåtelse, tacksamhet och kärlek kan du lösa upp dessa kopplingar som hållt Dig fast i dessa lägre energier av 3D manipulationer. Ha tålamod med dig själv då känslor som uppgivenhet, frustration, irritation och djup ilska kan dyka upp. Du kan också känna fysiska åkommor som huvudvärk, smärtor i mage, underliv och värk i kroppen som uppkommer när du nu förlöser dessa lägre energier. Denna transformation är av stor betydelse eftersom det ger utrymme och möjlighet att fylla och stärka Din inre essens och vibration av ljus & kärlek. 

 

/images-1.jpg

5 mar 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)