En ljusexplosion av nya ljuspelare

Har du också tydligt känt av hur energierna denna vecka börjat accelerera i en högre frekvens? 

En frekvens som justerar och förstärker ljusstyrkan i vår ljuspelare för en speciell och händelserik helg. För den 7/7 och 8/7 har vi alla möjligheten att se hur nya ljuspelare här på jorden kommer att tändas.

Jordens ljuspelare har under det första halvåret av 2018 jobbat intensivt med att frigöra sig från lägre vibrerande energier. Detta för att kunna avancera och öka ljuskvoten på alla plan inom oss så att obearbetade känslor och smärtsamma minnen från djupet kan lyftas fram och helas till ren kärlek och medvetenhet.

Detta djupgående energiarbete och inre expansion har verkligen känts uti varje cell. Våra kroppar har i detta skifte genomgått extrema utrensningar. Det gör ont när gammalt ska släppa för att kunna läkas. I denna transformation har många upplevt olika former av separation, vilket är naturligt när vi lämnar en värld med starka känslomässiga bindningar för att nu ta klivet vidare till nya dimensioner med oändliga möjligheter som vi ännu inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till. En verklighet där vi i tillit låter oss verka och vara genom gudomlig tajming! 

När våra känslor finjusteras till denna högre frekvens med förnyad känslighet kommer vi tydligare att kunna tolka den information som ljuset ger oss. Känslorna förmedlar tusentals signaler per sekund och genom nya 5D känsloreceptorer kan vi öka vår förmåga att fånga in och läsa av alla energier och dess påverkan. När vi fyller oss med detta högfrekventa kristallklara ljus och låter oss använda vår nya känslighet kommer alla 3D former av bindningar att uppdagas och upphöra.

Att möta denna renaste form av sanning kan vara smärtsamt. Ilska och frustration kan kännas när vi inser hur vi tillåtit dessa lägre krafter att styra och påverka oss. Låt dessa erfarenheter och lärdomar ge dig näring och kraft till att omvandla din kropp och ljuskroppar till en lättare och smidigare form som kan ta emot mer mängder av ljus. I din nya 5D verklighet kommer Du att vara mer kärlek, vilket innebär att Du kärleksfullt men bestämt väljer att verka i goda sammanhang tillsammans med underbara varelser som överensstämmer med ditt högsta gudomliga Jag.

Även om inte omgivningen förstår, så låt dig stå stark i ditt ljus och din vetskap om att du behöver befinna dig i denna högre frekvens för att läka dina ljuskroppar som gör det möjligt att återigen förflytta dig i högre dimensioner. Du vet också att denna högre  frekvens av kärlek håller våra fysiska kroppar friska och starka, vilket är viktigt eftersom det är genom våra kroppar som denna kärleksfrekvens kan verka och spridas på jorden. 

När Du mår bra och vibrerar i balans och harmoni kommer alla omkring dig må bra. Men vissa omkring dig behöver kanske mer tid på sig att vänja sig vid ljuset. Detta eftersom många själar länge levt i denna 3D värld som vibrerar i tyngre och tätare energier. Rädslan för ljuset kan därför vara stor, men förvissa dig om att ljuset kommer att omvandla all tyngre materia till lättare densitet, vilket gör att det blir allt svårare att dölja alla olovliga och skadliga handlingar som förmörkar ljuset. Fortsätt bara att stå stark i ditt ljus oavsett omgivningens reaktioner som gör sina sista försök att hålla dig kvar i denna 3D verklighet av illusioner.

I helgen händer det....

Alla ljuspelare här på jorden har i denna process som pågått en längre tid gjort ett fantastiskt jobb. I detta skifte har vi de senaste månaderna lagt in en högre växel. En kraftfull acceleration som medfört att vi kunnat ta emot enorma vågmängder av högfrekvent ljus, vilket varit slitsamt för våra kroppar. Det är en stor glädje och se hur vi alla på bästa sätt stöttat och gett varandra hjälp för att orka igenom detta maratonlopp att bryta ned alla hinder och försvar som blockerat vår väg. Genom vårt inre ljusarbete och tålmodiga insats har vi nu ökat ljusstyrkan och kärleksfrekvensen i oss och inne i jordens inre kärna. Denna expansion har bidragit till att ljusets styrka nu kan flöda fritt och nå den stora massan.

Vårt ihärdiga ljusarbete har också medverkat till att hela universum kunnat expandera. I veckan har en ny dimension och planet uppdagats. En planet som kommer ha stor betydelse för oss i vår fortsatta resa och expansion. Vi kommer genom denna nya dimension och ”nyfödda” planet att ta emot mer flöde av diamantenergi.

I detta överflöd av diamantljus kommer nu fler själar att nå in i sina hjärtan. När detta ljus fyller deras sinnen kommer en implosion av energi ske i hjärtat som skapar en kolumn av ljus och vi kommer i helgen kunna skåda hur nu alla dessa nya ljuspelare tänds jorden över.

Det är denna inre omvälvande kontakt med hjärtat som öppnar deras ljuspelare, vilket kommer göra dessa själar medvetna om denna nya verklighet som vi ljusvarelser på jorden skapat. Fler själar kommer att anslutas i vår gemenskap och verka i ljus och kärlek. 

Denna fantastiska möjlighet sker denna helg 7-8 juli....

Vi ljuspelare har en stor betydelse i detta skede eftersom det är vi som tar emot och sprider detta diamantljus vidare till dem som nu är redo att vakna. Alla kommer mer eller mindre att påverkas av denna ljusexplosion. Vi ljuspelare kan genom denna ljusvåg uppleva att alla våra Jag slås samman till EN.

Denna evolution handla om termer av en bråkdels sekund, men erfarenheten kommer att upplevas som timmar av gudomligt helande där Du kommer sköljas av kärleksfulla och lugnande energier som får Dig att lysa i nya gudomliga nyanser av ljus. Vi kommer att fortsätta verka på jorden, men som en helt ny gudomlig varelse.

Låt Ditt ljus vara ledstjärnan som leder och välkomnar dessa vilsna och en aning omtumlade själar in i denna nya kärleksfulla verklighet som vibrerar i annorlunda frekvenser och med helt nya förutsättningar än de är vana vid. Så låt dig nu denna kommande helg verka i ljusets tjänst och i sammanhang som ger dig extra kraft och styrka att ta emot och sprida detta ljus av renaste kärlek som ger oss denna fantastiska möjlighet att skapa en ljusexplosion av ny medvetenhet på jorden.

/ae432829-bf85-42c7-acf8-483437d078d2.jpg

5 jul 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)