En ny medvetandenivå

Ljusets tid är här och som Du säkert känt av befinner vi oss i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Vågen av frekvenshöjning som startade i början av 2017 har påverkat oss på alla nivåer. Denna vibration gör det möjligt att öppna ett djupare plan inom Dig. Genom att vara mottaglig och ta emot dessa ljuskoder kommer Du med en ny nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek finna nya möjligheter att förlösa gamla mallar av inre obearbetade smärtor som är baserade av rädsla, oro, skuld, skam, separation, misstro och tvivel som förstört vår inre länk till den gudomliga universella källan av kärlek och ljus. Tillåt nu dessa känslor att komma fram till ytan för att på djupet läkas och helas.

Genom att öppna och medvetandegöra denna inre länk och flöde av ljus & kärlek som förenar kropp, själ och gudomlighet får du tillgång till den universella centrifugalkraften. Denna kraft hjälper dig att vidga ditt inre ljus och gudomliga essens, vilket gör det möjligt att ta nästa steg in i en högre nivå av medvetenhet som stärker kopplingen och förankringen till dina inre djupare plan. Anpassningen och strukturen av ditt inre energifält och DNA-spiral är en viktig länk till ett högre medvetande. Det är denna unika uppbyggnad som hjälper oss att återfå de förlorade länkarna till vår innersta källa.

I allt högre omfattning börjar vi se ett större samband med denna nya era och alla energihöjningar som för var dag blir alltmer påtagliga. Så låt oss nu med gemensamma krafter stiga till en ny nivå där hela universum kommer att bli vår nya spelplan genom samverkan med andra medvetna ljusvarelser. Vi är nu på väg att återställa den gudomliga planen, vilket gör att många av oss ljusvarelser mer och mer känner vikten av att ta emot, fylla och stärka vår inre vibration av ljus & kärlek och därmed också bidra med det gemensamma energiarbetet att höja frekvensen inom oss och omkring oss.

Genom att öka ljuskvoten och kontakten med vårt inre kan vi med harmoni & balans verka för enhet, frid och fred både i det lilla och det stora. Detta energiskifte och övergång som just nu sker på jorden innebär att ta klivet in i en högre nivå av medvetenhet genom förståelse, ödmjukhet och kärlek. Med ljus och kärlek har vi möjlighet att lösa upp tankar, känslor samt alla 3D energier av djupgående mönster som vibrerar i obalans och disharmoni. 

/images.jpg/dna-guld.jpg/images-1.jpg/4.jpg/flower-of-world-peace-1.jpg

17 apr 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)