En passage genom portalen

Har Du under den senaste tiden känt Dig trött? Anledningen till denna trötthet kan bero på att Du just nu har möjlighet att ta stegen in i portalen av inre förändringar i ditt hjärta eller att Du redan befinner Dig i denna passage av kärlek. Vilket det än må vara så kan båda alternativen vara energikrävande. Ofta gör vi motstånd när vi ska ta oss igenom en portal på grund av att vi vet vad vi har, men vi vet inte vad som väntar på andra sidan portalen. Att kämpa emot  kan vara mycket krävande eftersom denna portal är enormt kraftfull.

Att färdas genom denna passage kan liknas vid en inkarnationsprocess. För att ta oss ned till jordelivet transporteras vi genom en portal ner i livmodern. I livmoderna får vår kropp och själ den förberedelse som krävs för att födas till en ny värld. När vi anländer till en ny värld behöver vi ge oss själva tid att ta emot, anpassa och integrera dessa nya energier.

På liknande sätt är det att befinna sig i passagen genom portalen. I denna passage får Du den förberedelse Du behöver för att leva Ditt liv på andra sidan portalen. Vad Din förberedelse består av beror främst på den livsuppgift som väntar Dig på andra sidan. Utifrån den information jag fått till mig innefattar denna process en total rening, omvandling, balansering och uppgradering av DNA, celler, chakran och energifält. Hur länge denna förberedelseprocess pågår är individuellt, en del tar tid på sig och vissa forcerar snabbare. Det är viktigt att Du tar den tid Du behöver. När Du sedan väljer att ta Dig ut på andra sidan portalen var medveten om att Du även där behöver ta Dig tid till att anpassa Dig till denna nya energiform.

Vad jag förstår kommer livet på andra sidan portalen vara helt annorlunda, vilket kan vara oerhört svårt att föreställa sig här och nu. Mina guider meddelar att vi ofta upplever det annorlunda som något farligt, men det är det verkligen inte, så var inte rädd. Att vara annorlunda innebär bland annat att vara fullt öppen. Detta öppna tillstånd kommer att ge Dig flöde av energi. Att hålla Dig stängd och klamra Dig fast i gamla mönster och beteenden kommer däremot att vara enormt energikrävande. Vad väljer Du? Valet är enbart Ditt!!!!

Av Innerlighet, Kärlek och Ljus 

Angela

8 feb 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)