En väg till Högre Medvetenhet

När Du avslutat serien av GoldenStarCode Aktiveringar i 3 steg har Du aktiverat Din förankring av de Högre kosmiska chakran i Din fysiska kropp. Genom det tredje steget av aktiveringsprocessen har Du kopplat samman med den 12:e gyllene strålen.

I nästa steg ”GoldenStarCode Aktivering Master” kommer vi bland annat att tala om det 13: e chakrat/strålen och ge Dig en metod för att ansluta Dig med detta chakra och stråle av Högre frekvens. Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan anslutas till 14:e och 15:e chakran. Dessa chakran är inte möjliga att tillgå innan alla chakran fram till den 13: e är anslutna. De 14:e chakrat är en eterisk gateway. Det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Den 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra. Det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med dig. Låt oss fokusera på det 13:e chakrat då det 14:e och 15:e chakrat inte tillräckligt betydande för att diskuteras för närvarande.

Så låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. Detta chakra är Din innersta kärna av det Gudomliga Hjärtat. Genom detta chakra kan man verkligen uppleva det, som idag, bara är en term för Dig och mänskligheten: villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är chakrat av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier blir avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. Det finns olika sätt att komma åt detta chakra. I GoldenStarCode Aktivering Master kommer vi att fördjupa oss mer i detta energiarbete.

GoldenStarCode Aktivering består av meditationer, behandlingar, initieringar och ljuskoder av information från Ljusvarelser, Mästare och Vårt Högsta Gudomliga Jag. GoldenStarCode är en högre frekvens av gyllene energi som tillkommit för att snabba på processen av mänskligheten och jordens utveckling så vi alla får tillgång till en högre frekvens av medvetenhet. För att kunna ta emot denna gyllene energin behöver vi öppna våra hjärtan och träda in i vår innersta essans av oss själva. GoldenStarCode aktiveringar utgår ALLTID från hjärtat. Det är endast genom ditt hjärta Du kan integrera, förankra, manifestera och föra ner denna gyllene energi på vår jord. När gyllene energin strömmar in i Ditt hjärta och fyller Ditt inre med ljus, sker en transformation som renar Dig från energier med lägre frekvenser. Aktiveringen ansluter Dig till ett sammanvävt nät av gyllene ljus. När denna högre frekvens av ljus flyter ut och fyller hela Din kroppsliga varelse sker ett energiutbyte med ökad frekvens och energiflöde som expanderar Ditt medvetande. Ljuset från denna 12:e gyllene strålen är en mycket ren och kraftfull energi som kommit oss till känna för att återupprätta obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ samt väcka gamla cellminnen, kunskaper och potentialer som finns bevarat i vårt inre. Gyllene energin som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu, är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Dessa ljuskoder hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!


Golden StarCode Aktiveringar kan Du få genom att delta i kursen eller via behandling där Du genomgår en reningsprocess för att sedan ta emot, integrera, förankra och balanseras den nya frekvensen på ett djupare plan i kropp, sinne och själ. Genom djupgående processer uppgraderas Dina celler att vibrera i en högre frekvens som hjälper Dig att aktivera Din inre portal och kanal som ansluter Dig till Dina högre chakran och Högre Jag. Aktiveringsprocessen kommer att uppgradera Din ljuskropp, Du kommer också få tillgång till information, kunskap och verktyg för att kunna bibehålla denna högre frekvens av energi och medvetande i Ditt vardagliga liv. När aktiveringen sker genom kurser kommer gruppens mångfald, dynamik och dess gynnsamma effekter att förstärka energin och skapa en samklang mellan Dig, Moder Jord och den Universella Källan av Ljus och Kärlek.

För mer information om Golden StarCode och aktiveringarnas effekter läs gärna:"Vad är GoldenStarCode"

21 jan 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)