Förberedelse för 5:e dimensionen

GoldenStarCode Aktivering en intensivkurs och process i 3 steg

Aktiveringsprocess Steg 1
I detta första steg genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen som inte är gynnsamma för Din utveckling. En cellulär förändring som renar och återställer balansen i Dina celler och lägre chakran så aktivering av Dina Högre chakran kan inledas

Aktiveringsprocess Steg 2
I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att integrera och expandera Din inre ljuskanal som ger en ökad balans och harmoni mellan manligt/kvinnligt, himmel/jord och de fyra jordiska elementen. Omställningar med nya själsprogrammeringar från Ditt Högre Jag kommer att aktiveras, vilket väcker cellminnen av Ditt själsliga ursprung och ger Dig en djupare innebörd av tidigare liv, Din Livsväg och Livsuppdrag.

Aktiveringsprocess Steg 3
I det tredje steget kommer Du på ett medvetet plan att integrera och förankra Dina 12 chakran med hjälp av Din Merkaba. Nya omställningar kommer uppgradera Din kropp och Dina ljuskroppar till det Högre energisystemet. Denna intensiva process och förberedelse gör det sedan möjligt att aktivera Ditt 13:e chakra som är portalen till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta.

GoldenStarCode Aktivering (intensivkurs) 3 steg

Lördag  1 augusti    Steg 1 & 2   10-17 Varberg
Söndag 2 augusti    Steg 3         10-17 Varberg

Intensivkurs 2 dagar (lör-sön) i 3 steg (inkl. lunch, fika och frukt)
För anmälan se under fliken: Kalender/Kontakt

Efter intensivkursen i 3 steg kommer en process av omställningar att ske som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Denna process är återkommande eftersom Du bara kan släppa det som uppfyllt sin funktion. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom det annars kan skapas nya obalanser. För varje transformation du genomgår kommer en uppgradering att ske med en ny själsprogrammering som stämmer överens med den femdimensionella strukturen. Kursen är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Nästa steg för dem som väljer att fortsätta denna process är Masterkursen.

GoldenStarCode Aktivering Master

I Masterkursen får Du en djupare förståelse om 13:e chakrat och samverkan med den Högre strålen av frekvens. Just i denna period kommer det att finnas en genetisk manifestation eller födelseprocess av ny kvinnlig energi känd genom sin 13:e DNA-sträng. Designen av denna energi är direkt och effektiv eftersom aktiveringen tas emot via Dina receptorer. När Dina DNA-koder svarar an på denna signatur kommer frekvensen i Din ljuskanal att stärkas, vilket ger en närmare kontakt med Den Gudomliga Urkällan och Moder Jord. I takt med att vibrationen i kroppen stiger i täthetsnivå kommer Ditt Hjärta att öppnas för denna rena energi. Det 13:e chakrat är av avgörande betydelse för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. Med denna frekvens kan Ljuskroppen omvandlas till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner.

Kurs GoldenStarCode Aktivering Master
Lördag 16 maj kl. 10-17 Varberg
Söndag 17 maj kl. 10-17 Varberg

GoldenStarCode Master innefattar en 2 dagarskurs (inkl. lunch, fika och frukt)
För anmälan se under fliken: Kalender/Kontakt

11 mar 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)