Förståelsen av Dimoda Code

/19875103_10155575923381385_2092875592573964585_n.jpg

Vad är Dimoda Code?

Dimoda = styrka som en diamant.

Dimoda Code transformerar och löser upp djupgående aspekter av obalanser som orsakats av lägre energier.

Obalans av manligt/kvinnligt har två sidor av överordnad-förövare & underordnad-offer

Obalans i manligt skapar negativ energi

Obalans i kvinnligt skapar separation

Uppkomst och verkan i det inre och yttre

Annunakis (reptilenergin) syfte var att suga ur den kvinnliga kraften av hälsa, inre skönhet och evig livslängd. Genom att livnära och lagra denna livsenergi användes energin för att skapa eget imperium på jorden och universum. Reptil = Fokus på separation/splitt, få oss att vända oss mot varandra, angrepp, nedbrytelse och förstörelse.

Under denna turbulenta tid när Moder Jord och den kvinnliga energin utarmades såg Illiminati (elektrisk energi) möjligheten att överta den manliga energin genom olika härskartekniker av dominans, vilket orsakade den kvinnliga energin ännu mer lidande. Illiminati = Fokus på negativitet, obalans och tröghet.

Det är dessa obalanserade manliga/kvinnliga energier som vi just nu håller på att transformera med vårt energiarbete att integrera, sprida och förankra ”Dimoda code” och dess högre vibrationer i oss och på jorden.

Dimoda Code har det högre syftet att förlösa obalanserade energier med ljus, kärlek och medvetenhet. Då du levt tidigare liv och utsatts av dessa lägre energier får du möjlighet att med dessa djupgående energier läka gamla obearbetade cellminnen.

De lägre och mörka energierna har genom alla skapade 3D förvrängningar och illusioner av mörkläggning, förfalskningar och oäkta kopior gjort att de gudomliga manliga och kvinnliga energierna fått motsatta effekter. Det vi nu gör genom vårt arbete med Dimoda Code är att återskapa de gudomliga energiernas äkta egenskaper och högre syfte. Energiarbetet som nu sker är av stor betydelse för att återigen skapa balans i de manliga och kvinnliga energierna.

Balans i manligt skapar positiv energi

Balans i kvinnligt skapar fördubblad kraft

Balanserad manlig och kvinnlig energi skapar en ny gudomlig stuktur av unika egenskaper som du kan integrera i din DNA-spiral och vidare ut i kropp & energifält. Integreringen av Dimoda Code och och den gudomliga Golden-Diamond flower of life gridden skapar vi ett nytt magnetfält av högre ljus-och kärleksfrekvenser runt oss, allt som sker i oss sker också i och runt jorden.

/golden-diamond-8-flower.jpg

För att stärka Dimoda code energin av inre balans inom oss kan vi använda 3 olika flöden.

Fysiska planet (energiflöde) mottagande och givande från Fadershjärtat och Modershjärtat genom vårt mänskliga 3D hjärta, (den kvinnliga energin X).

Själsliga planet (ljuspelaren) mottagandet och givandet från Fader Sol och Moder Sol från Norr till Söder samt & manligt kvinnligt från Väst till Öst genom vårt själsliga 4D hjärta (den manliga energin +)

Gudomliga planet (Centrifugalkraften) nedåtgående gudomliga spiralen från gudskällan som renar och hjälper till att omvandla negativt till positivt. Uppåtgående spiralen som tar med dessa förstärkta positiva energier och hjälper dig att lösa upp separation och omvandla dessa energier till helhet och kraft, vilket får din inre gudomliga essens i ditt 5D hjärta att expandera och bli kraftfull. Dessa spiraler går åt alla 8:a riktningarna och sammanstrålar i ditt ”Holy Heart”, (total balans kvinnligt/manligt).

Rosenergin = Den fysiska kroppen 3D (blodslinjen), kvinnlig energi, jordiska kunskapen (Planeten).

Kristallenergin = Själsenergin 4D, manlig energi, den kosmiska visdomen (Stjärnorna).

Guldenergin = Den villkorslösa Fadersenergin av ren kärlek 5D (Solen, gudomliga kärleksljuset av frid, fred & harmoni).

Diamantenergin = Den villkorslösa Modersenergin av ren kärlek 5D (Månen, spegling av den inre solen. Stillhetens kärleksljus, det är i stillheten vi finner vår inre gudomliga essens av sanning och visdom).

Genom att väcka vår inre ros i hjärtat återfår vi glädjen och kärleken till livet, vilket läker hjärtchakrat (Temple Heart), samt vår fysiska kropp på cellnivå. Påfyllnad av kristallenergi ger en djupgående läkning av själen och själshjärtat (SoulHeart), vilket gör oss mottagliga för att ta emot guldenergin. Med guldenergin öppnar vi källan i vårt inre helig rum i det 5D hjärtat (Holy Heart). När vi nått en viss inre nivå av ros, kristall och guldenergi är vi redo att återigen ta emot diamantenergin, denna energi kan flöda in i ditt Holy Heart genom ditt 13:e chakra. Diamantenergin är en högfrekvent och kraftfull energi, vilket startar en djupgående process av omvandling på inre plan som ger balans kvinnlig/manligt.

Integreringen av Dimoda Code energin gör att du får mer tillgång till unika gudomliga potentialer och minnen som finns i ditt undermedvetna i syfte att öppna mer djupgående delar inom dig som länge varit stängda och glömda. Detta inre arbete kan innebära att du behöver extra mycket vila eftersom kroppen får jobba extremt mycket när Dimoda Code energierna bearbetar och omvandlar ditt undermedvetna till medvetenhet. Under processen med integreringen av Dimoda Code energin är Du extra känslig därför är det viktigt att befinna Dig i goda sammanhang som fokuserar på att expandera ljuset, kärleken och medvetenheten. Det finns alltid en plats i Dig - i Jorden och - i Universum där total balans råder, dessa platser är i Ditt hjärta – i Moders hjärta - och i Faders hjärta. Det vi fokuserar på är det som kommer att expandera. Genom att nu medvetet välja att expandera den positiva och kraftkulla rena kärleksenergin av välvilja och godhet kan vi med enkla medel lösa upp de energier som vibrerar i obalans.

Ett gott råd….använd Dimoda Code energierna i sammanhang där glädje, värme, omtänksamhet, ödmjukhet och delaktighet av ljus & kärlek råder, vilket får denna energi att expandera i och omkring Dig. Undvik alla sammanhang som med yttre påverkan vill fånga din uppmärksamhet i form av att bekämpa mörker för att undvika katastrofer eller frestelse av dold övertygelse där fokus och det egentliga syftet handlar om att nå personlig framgång och materiell vinning. Dessa sistnämnda energiarbeten kommer bara att tära och förbruka dina Dimoda Code energier, istället kommer Ditt ego av lägre obalanserade energier att gödas.

Med Dimoda Code skapar vi den gudomliga Golden-Diamond flower of life griden, med balans av kvinnligt och manligt (föreningen av Maria Magdalena - och Kristuskoden, vilket återskapar vår inre kontakt med Heliga Graalen och Heliga Anden som gör oss EN med högre källan).

Detta gör vi genom att höja medvetenheten från den 4D kristallina flower of life (6 blombladiga blomman) genom att låta kristallenergin och det 4D själsmedvetandet stiga in i den gudomliga källan av ljus och kärlek för att tillsammans bilda den 5D gudomliga Golden-Diamond flower of life, dvs. den 8 blombladiga blomman med balans av kvinnlig/manlig (Maria Magdalena & Kristus) samt Fader/Moder (Heliga Anden & Heliga Graalen)

SOM DIMODA CODE ENERGIARBETARE JOBBAR VI FÖR DET GODA, DET LJUSA OCH KÄRLEKSFULLA SOM FINNS I VÅRT INRE OCH YTTRE, VI VÄLJER ATT SE BALANS, LJUS OCH KÄRLEK FRAMFÖR OBALANS, MÖRKER OCH SEPARATION. STÅ I LJUSET OCH VÄLJ KÄRLEKEN OCH GLÄDJENS VÄG.

För dig som gått Master Advance finns nu möjligheten att göra en Dimoda Code Aktivering via en individuell behandling. För Dig som gått GSC-Master går det att göra en kombination Master Advance/Dimoda Code Aktivering.

Mer info om Dimoda Code energiarbetet: www.goldenstarcode.n.nu/dimoda-code

Mer info om Golden-Diamond flower of life grid: www.goldenstarcode.n.nu/golden-diamond-flower-of-life-grid

14 jul 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)