Superblodmåne - med extra feminina krafter

Superblodmåne och månförmörkelse den 21 januari 2019 - med dubbel morgonstjärna

Superblodmånen som inträffar måndag 21 januari 2019 kl.06.17 på morgonen är en total månförmörkelse. Denna månförmörkelse väcker energier av utmaning och förändring, men också nya möjligheter för dem som är villiga att göra de inre förändringar som krävs. Som vi alla känner till kan oväntade händelser orsaka ångest, osäkerhet och rädsla. Var lugn och samlad för att undvika att känslorna under denna intensiva period tar överhand.

Var beredd på att denna kraftfulla energi kommer som en stormvind, vilket kan framkalla starka känslor och en plötslig förvirring. Känner du att känslorna pyr inom dig, dra dig undan för att undvika överreaktion och impulsiva handlingar. Explosion skapar bara problem och bränder att släcka.

Denna transformation av gammal ilska kan drabba många av oss eftersom den feminina kraften nu befrias från förtryck och smärta. När den feminina kraften frigörs i dig, frigörs den också i Moder Jord och i det kollektiva. Denna våg av energi har en djupgående verkan, därför påverkas många av oss extra starkt när denna feminina kraft återställs i oss och på jorden.

Med hjälp av ljusa starka stjärnor som ligger i linje med solen får vi extra styrka och mod att acceptera denna inkommande förändring. Tålamod, tillit, lugn, anpassningsförmåga och öppet sinne är egenskaper som hjälper dig att ta tillvara på denna möjlighet som finns för alla dem som söker den rena sanningen. 

En månförmörkelse i samband med superblodmåne har en inre kraft att väcka dina intimaste känslor. Alla former av relationer som har starkt inflytande på ditt privatliv kommer att skakas om. Detta innebär att orena känslor och avsikter som dolts i de djupaste vatten kommer att flyta upp och bli synliga. Du har valet att blunda eller tillåta dig att se vilka undangömda sanningar som nu uppdagas i ljuset och behöver åtgärdas. Supermånen ger dig verkligen en möjlighet att objektivt och balanserat ta en titt på dina relationer och dess verkan.

Be under denna period om att få vara i kontakt med din innersta kärna och goda avsikter, vilket gör att du tydligt kommer att se och känna vilka eventuella relationer som orsakar disharmoni. En total månförmörkelse har i syfte att öppna upp denna inre blottning för att en återställning av dina energier ska kunna ske. Denna återställning rensar bort emotionella bagage som tynger ned eller dränerar dig. 

Gör denna rensning så skonsam som möjligt. Ta ansvar över alla känslor och tankar som dyker upp. Möt dem med kärlek, tacksamhet och utan dömande. Genom en neutral inställning kan du genomskåda den underliggande orsaken som skapar en inre obalans.

Vi bär alla i viss grad dysfunktionella känslor som orsakats genom smärta och trauman. Det sårade jaget har ofta behov av att beskylla andra för oönskade känslor som vrede, ilska och frustration. Alla känslor som genom orena tankar, känslor och beskyllningar riktas utåt kommer bara att förvärra skadan. Att agera i upprördhet kan föröka de negativa influenserna. 

Välj istället att moget ta dig an dessa utmanande känslor genom ansvar, kärlek och medveten förståelse. Vårt sårade jag är också vårt lilla och rädda jag. Denna del av oss har tendens att gå i försvar genom attack eller genom flykt avvisa och negligera obekväma sanningar. Dessa mönster kan brytas genom att erkänna och vårda ditt sårade jag med kärlek och ömhet.

Rädsla vibrerar i obalans, vilket gör att energier av makt och kontroll kan ta över och styra våra tankar och känslor. När någon utsätts för rädsla under lång tid kan detta ge djupa präglingar. Några blir hårda och kyliga med skal som pansar, andra blir nedbrutna och skapar beroenden för att dämpa all inre oro som gnager och tär. Sedan finns de dem som genom frosseri eller hamstring av materiella föremål skapar ett yttre beskydd och trygghet.

Energier av rädsla kan liknas som en smittsam infektion som har förmåga att sprida och föröka sig, vilket ger negativa effekter. Svartsjuka, avundsjuka och missunnsamhet är aggressiva och farliga energier, men skadligast av allt är smärta som förvandlats till hat. Denna mörka kraft är förgörande och det enda vapnet är kärlekens renaste krafter i samverkan med laserenergin, som tillsammans är den verksamma kraften av 13.

Negativa energier gör våra kroppar sjuka, försvagade, tunga och ur balans. Negativa energier förorenar sinnet, tankar och känslor. När du är medveten om denna skadliga påverkan kan du finna nya möjligheter som är gynnsamma för dina energier, din hälsa och ditt välmående. Var sann mot dig själv, men du behöver aldrig övertyga någon annan om din sanning. Du vet vad som är bäst för dig. Din sanning är lika betydelsefull som andras, men allra viktigast för dig.

För att ta oss vidare i vår utveckling är det många som behöver läka sina sårade jag. När du läker ditt sårade jag blir du immun mot smittsamma skadliga energier. För att bygga upp och stärka din immunitet mot negativ smitta behöver du boosta din kropp med vila, träning, yoga, streching, hälsosam kost, vistelse i naturen samt meditationer som grundar och stärker dig. Detoxa kroppen med rena utrensande produkter. Ge dig själv kärlek, värme och omsorg. Förse dig med positiva tankar och känslor. Gör saker du älskar och umgås med dem du känner kärlek och förtroende för. Att rena kropp, sinne, tanke och känsla är en vana som behöver ingå i din vardag.

Be också om en energimässig återställning av din inre balans genom att överlåta ditt sårade jag och alla dess smärtsamma känslor till den högsta gudomliga källan. Be din gudomliga källa om överflöd, kärlek och ljus så att ett helande kan äga rum inom dig. Be om en inre styrka och balans som stödjer din utveckling. Ju mer du läker dina inre sår och förstår orsaken till smärtan desto mer balanserad, ödmjuk och medveten blir du. Du blir mer kärlek och därmed också mer kraftfull.

Under denna läkningsprocess behöver du lugn och stillhet. Lyssna på din inre vägledning, du kan behöva dra dig undan personer som är omedvetna om att de bär denna dysfunktionella energi och smitta. Gör det på ett kärleksfullt sätt utan att döma. Du vet aldrig vad som orsakat dem denna djupa smärta. När du gör dig fri från obalanserade relationer be också den gudomliga källan om att befria och läka den smärta som dessa personer omedvetet bär inom sig när tiden är mogen. Om och när detta inträffar kan aldrig du bestämma, det överlåter du till den gudomliga källan att besluta.

Var alltid uppmärksam om att vi alla bär olika sanningar. De som vibrerar i högre frekvens lyssnar och respekterar alltid andras sanningar. De dömer aldrig även om de inte delar den andres sanning. De har ett enormt tålamod och vet att allt har sin tid. De gör inget förhastat och har förmåga att möta alla med kärlek.

Sanningar som skiljer sig allt för mycket åt kan ofta bero på att vi befinner oss på olika frekvensnivåer. En person som befinner sig på tredje våning ser ofta världen med ett begränsat synfält. En person som befinner sig på trettonde våningen ser världen med en mer medveten förståelse. Med högre perspektiv finns förmågan att kunna se mer av universum.

En medveten och kärleksfull person har inget behov av att färga andra med deras sanning. De vet att ett fridfullt inre och färgglatt sinne också skapar yttre goda förutsättningar. Deras värld är fylld av alla vackra färger. Kärleksfulla varelser bär sin sanning tryggt i sina hjärtan. För dem är sanningen levande och tidlös, vilket gör den gudomlig.

Personer som verkar genom sitt sårade jag av obalans vill gärna påverka, övertyga och övertala andra. De är också otrygga i sin sanning, vilket gör att sanningen vinklas och förvrids till deras fördel. Deras sanning kan därför svänga snabbt, detta gör dem oberäkliga eftersom sanningen ständigt byter skepnad. Denna instabilitet är krävande för omgivningen att möta, ibland kan sanningen vara ljus, nästa gång svart eller så kan den skifta i olika varianter av grått.

Vi ser livet genom olika glasögon. Några glasögon har skarp och klar skärpa, andra är lite mer grumligare och vissa har färgade eller mörka glas. 

Med grumliga och färgade glasögon har vi svårt att se den sanna verkligheten. Det kräver ett stort arbete av reflektion, bearbetning, tålamod och tillit för att bygga en inre styrka och förmåga att nå denna inre nivå och balanserade kraft av 13. Här finns ingen genväg. Men det finns dem som försöker med alla knep som att exempelvis få tillgång till information och bilder från trettonde våningen och sedan använda denna information och projicering av bilder på tredje våning. Med denna kopiering låter de lura andra i tron om att de befinner sig på den högre nivån. De med grumliga och färgade glasögon kan lätt luras av detta falska trick, men de som har finslipat sina förmågor och har klar skärpa genomskådar detta ojusta spel som allt för ofta utspelar sig i 3D

De med rädsla och smärta i sina hjärtan befinner sig ständigt i denna kluriga värld av 3D illusioner, vilket också blir deras sanna verklighet. I deras liv återupprepas samma händelser om och om igen fast i olika skepnader. När vi befinner oss i denna 3D värld lyssnar och tror vi mer på andra än på oss själva. Nu är det dags att ta oss ur denna illusoriska värld av kopior, slöjor och förvrängda sanningar.

Du väljer från och med nu vilken värld du vill befinna dig i. Är du villig att gå in i den medvetna världen av kärlek eller med ovilja stå kvar i den omedvetna världen av smärta och förvirring. Med dubbel morgonstjärna kommer dessa två världar att belysas för att uppenbara världarnas sanna natur. Den 21:a dagen på detta nya år står båda dessa världar öppna för oss. Du har möjlighet att nu träda ur den omedvetna världen och in i den medvetna. Det är endast du som bestämmer om du kommer att fånga denna möjlighet eller låta den gå dig förbi.

Nya stjärn-ledare har nu också möjlighet att träda fram denna tid. Är du en av dem som kommer att vara en ledstjärna som med ditt inre ljus vägleder andra in i denna medvetna värld?

”Ty den rena sanningen kan endast ses av dem som bär den rena kärleken i sina hjärtan”.

Denna text är laddad med ljuskoder som transformerar, renar och helar.

 

17 jan 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)