Golden-Diamond Flower of Life Grid

/golden-diamond-8-flower.jpg

"New Earth grid" ett unikt energiarbete och kraftplats som bär en ny medvetandenivå av nya tidens frekvenser.

Den första Heliga Labyrint Gridden på Gotland & Ekegårdens kursgård!

”Den 28 juli skapades den Gudomliga universella Golden-Diamond flower of life Gridden med balans av kvinnligt och manligt. (Golden-Diamond flower of life bär Maria Magdalena & Kristuskoden, samt Heliga Graalen & Heliga Anden energier som skapar denna enhet av balans)”.

Med pekare och kompass har platsen mäts upp inför bygget av spiralen som består av en 13 varvs sten Labyrint. Detta mycket viktiga tal 13 är en portal till de renaste energierna av villkorslös kärlek i Ditt hjärta. I spiralen av 13 varv hör allt samman och vi kan därigenom integrera 13:e chakrat & DNA-strängen som är avgörande för oss alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande. I labyrintens mitt använder vi oss av helig geometri genom att placera den nya tidens Flower of life blomma som har en 8 bladig symmetri som hjälper oss att ansluta till vårt högre gudomliga jag och visdom om evigheten som symboliserar talet 8. Vi kommer i vårt arbete att använda oss av kristaller för att förstärka och sprida detta gudomliga ljus i oss och i jorden. Ljuset av guld, diamant och kristall löser också upp energier av obalans och separation i tid och rum, vilket ger oss en djupgående läkning på cellnivå.

Syftet med att bygga en kristall grid är för att skapa en kärleksfull kanal av energi till Moder Jord och även få möjlighet att sprida ljuset i våra hjärtan. En plats för meditation, healing och upplyshet. Grid betyder rutnät, tillsammans skapar vi nu nya rutnät av guld-och diamantenergi som höjer frekvensen i Moder Jord.

Labyrinten representerar en resa till vårt eget centrum och tillbaka igen ut i världen. Labyrinter har länge använts som meditation och bönverktyg. Det är en metafor för livets resa. Det är också en symbol som skapar ett heligt utrymme och en plats som tar oss ut ur vårt ego till "det som är inom oss. ”

/8-flower.jpg

Flower of life blomman är en symbol för hela Universium den är också en symbol för helig geometri. Helig geometri är Universums andliga byggstenar men även ren matematik och kvantfysik. Helig geometri är en blåkopia för skapelsen och uppkomsten av all form. När vi börjar ta del av en värld av helig geometri så börjar vi se den underbart mönstrade skönhet som finns i skapelsen. Molekylerna i vårt DNA, hornhinnan i våra ögon, snöflingor, tallkottar, blomblad, kristaller, diamanten, trädens grenverk, ett snäckskal, stjärnan vi snurrar runt, spiralresan inom galaxen, luften vi andas, och alla de livsformer så som vi känner dem, växer fram ur tidlöst geometriska koder. Helig geometri aktiverar din ljuskropp som är en syntes av ljus, energi och geometri som harmoniserar dina fysiska, känslomässiga, mentala och andliga aspekter.

Genom en personligt kanaliserad affirmation programmerade deltagarna in ett högre vibrerande syfte i respektive kristall under den förberedande meditationen som gjordes inför själva ceremonin. Meditationen som ger oss verktyg att transformera och öppna vårt 5 dimensionella hjärta och gudomliga flöde att ta emot denna högre frekvens. Alla bar vita kläder för att hedra ljuset under ceremonin. 

Gridden förevigades med en vacker skylt med allas namn och affirmationer.

Är Du intresserad av att själv göra en Labyrint där vi kommer och aktiverar och öppnar denna universella Golden-Diamond flower of life Gridden och kraftplatsen hos Dig kontakta nr: +46703622265 

/8-diamond-flower.jpg

 

13 jul 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)