GoldenStarCode - Gyllene Kristusenergin

GSC-aktivering är en en högre frekvens och process som öppnar det 5D hjärtat,13-DNA och högre chakrasystemet.

Det är när vi fyller oss med denna gyllene Kristusenergi som en fullständig implosion av energi sker i hjärtat, vilket skapar ett helt nytt chakrasystem. Alla chakran blir en kolumn av ljus. Detta nya sfärformade chakrasystem är eteriskt och utvecklas på samma sätt som skapandet av ett nytt stjärnsystem. Detta chakrasystem är uppbyggt för att ta emot dessa högre frekvenser, vilket ger en ökad livglädje, engagemang och högre syfte för avveckling av dualitet och alla negativa ego.

Våra celler och DNA bär en högre medvetenhet. Gyllene Kristusenergin transformerar och stärker cellerna så att de vibrerar i högre frekvens och ger en känsla av harmoni och välmående i hela kroppen. När cellerna svarar an på denna frekvens får vi tillgång till den inre visdom av medvetenhet som vilar i vårt DNA.

Den Gudomliga Cellen fyller en av de viktigaste funktionerna i våra fysiska kroppar. Denna cell är en matris för att skapa rätt tillstånd av balans och harmoni i kroppen. Den Gudomliga Cellen innehåller ett minne av cellperfektion och fullkomlig potential.

Även tallkottkörteln fyller en viktig uppgift. Denna körtel är centrum mellan det andliga och fysiska planet. Genom expansion av tallkottkörteln ökar medvetenheten och genomströmningen av det gyllene ljuset. Detta hjälper uppvaknandet och aktiveringen av vår inre Gudomliga Cell.

Den Gudomliga Cellen gör så att kroppen återhämtar en optimal hälsa till alla de fyra lägre kropparna: den fysiska, känslomässiga, mentala och andliga. Ett helande sker på cellnivå och det första som den Gudomlig Cellen gör är att bygga om DNA-strukturen genom att ta bort ärvda program och mönster av genetiska arv som inte längre är gynnsamma. Denna nya gyllene vävstruktur uppbyggd av kärlek och ljus ger oss möjlighet att existera enligt vår egen Gudomliga plan.

/dna-guld.jpg

23 feb 2016

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)