GoldenStarCode Aktivering av DNA och Högre Chakrasystem

I GoldenStarCode Aktivering kommer Du att gå bortom ditt begränsade medvetande för att höja Din vibrationsfrekvens till en nivå där Du kan gå in i världar som just nu är osynliga för de flesta av oss. Processen handlar främst om att väcka Dina dolda potentialer genom att lära Dig att leva med de nya frekvenser som kommit till vår Jord.

I kursen får Du stegvis lära Dig (genom vägledda meditationer och aktiveringar med ljuskoder från Ljusvarelser och Mästare) att lämna begränsningar, rädslor, måsten och dömandet bakom Dig. Du kommer också att släppa Dina kontrollbehov, för dessa kommer Du inte längre att behöva. Du kommer att återskapa den Du verkligen är. Du behöver bara minnas det Du redan vet och sedan agera därefter för att Din själ vet allt som finns att veta. I själen finns inget dolt och inget som den inte vet.

Du kommer att öppna upp Dig för villkorslös kärlek och älska Dig själv och andra precis så som Du/Ni är, utan att värdera. Med hjälp av den höga kosmiska kärleksenergin kommer vi att transformera alla negativa energier, detta för att befria oss från sjukdomar eftersom dessa tillstånd skapas från negativa energier, tankar eller undertryckta obearbetade känslor. Genom aktivera Gyllene energin i Ditt hjärta kommer alla negativa energier i Dina fysiska och andliga kroppar transformeras på ett djupare plan. Genom att lära Dig tekniker om andning kan Ditt syreupptag till cellerna att öka, vilket hjälper Dig att transformera alla former av negativa energier och blockeringar. Under kursen får Du också nycklar att aktivera Dina egna läkningsmekanismer.

Mästare och Ljusvarelser från Arcturians, Pleiaderna och andra stjärnsystem som kommit hit för att hjälpa mänskligheten och jordens uppstigning till en högre nivå av medvetande, kommer under denna process att förbereda och vägleda oss till ett högre medvetandetillstånd via en serie av kvantkanaliseringar/aktiveringar från Den 5:e Dimensionen som ger Dig Gyllene Nycklar av transformationer till det Högre Multidimensionella Medvetandet. Du får kunskap om det nya chakrasystemet för aktivering av Dina högre chakran. Genom att jobba på cellnivå kommer Du aktivera hypofysen, hypotalamus och epifys/tallkottkörteln. I aktiverings-processen genomgår Du också en transformering som helar och producerar nya stamceller för att föryngra Din kropp. Du kommer också att aktivera Din Ljuskropp och Ditt DNA som ger Dig kontakt med Ditt Högre Jag, inre barn, och själsliga ursprung. I mottagandet av högfrekventa ljuskoder från spektrumet av de 13 gyllene strålarna kommer karman att bearbetas och renas. Reningen av dessa högfrekventa energier kommer att aktivera så att Du återigen blir påmind om Dina inre potentialer som finns gömda på cellnivå.

Cellerna i kroppen har en magisk förmåga att absorbera, underhålla och bevara vibrationer av ljus, medvetande och energi. Cellerna är skattkistor med en enorm förmåga att innehålla oerhörda mängder av information och energi. Cellerna har också en kapacitet att innehålla värdefull kunskap och visdom samt nedladdningen av Din gudomliga blåkopia. Tänk Dig att varje cell innehåller en gudomlig blåkopia för att ha perfekt hälsa, välmående, vitalitet och perfektion.

Genom att balansera, neutralisera och nollställa Din karmakropp kommer Du att kunna bli fri från karman och all negativ energi. Din karmiska kropp kommer sedan att omvandlas till en ny eterisk kropp med en ren och positiv kärleksenergi, vilket kommer att återskapa blåkopian av oss själva. En process där Du lär Dig att hela alla dina kroppar (fysisk, emotionell, mental och andlig) på cellnivå. Du får också veta om de förändringar som sker med vårt nya energisystem samt våra lägre och högre chakran genom att aktivera den Gudomliga ljuskanalen av Din Högre frekvens.

DNA- och chakrasystemet, som mänskligheten haft sedan gamla tider har nu blivit föråldrade. I denna nya 5:e dimension kommer vi, människor, omvandlas till Ljusvarelser med en eterisk fysisk form som består av ett helt annat energisystem med Flerskiktade Torus i grunden. Utan en djupare förståelse och kunskap om den nya människans energisystem kommer det att bli omöjligt att kunna utföra andliga tillämpningar, visualiseringar och meditationer. Vilka tillvägagångssätt finns för att rensa och balansera det gamla chakrasystemet? Hur kommer vi att få tillgång till det nya kosmiska energisystemet?

Denna process kommer vi alla att gå igenom på ett medvetet eller omedvetet plan, med hjälp av våra Högre Jag och Lorder av Ljus. Men hur snabbt det tar för oss att komma till målet beror på hur redo vi är att aktivera, rena och synkronisera alla processer för att bli en Kosmisk Människa igen. Några kommer att ”förflytta sig” till 5:e dimensionen i detta liv, andra behöver kanske 2-5 reinkarnationer för att göra denna resa i fysisk form.

Vägen till Den 5:e Dimensionen handlar om en process och är inget som kommer att ske över en natt. En process där vår Gudomliga Skapare stegvis försöker ta oss till Den Nya Tiden där Jorden och mänskligheten förbereder sig på ett djupare plan för att uppstiga till en femte dimension.

Intentionen med GoldenStarCode Aktivering är öppnandet av Ditt inre Hjärta- och den Gudomliga ljuskanalen, vilken är en antenn för mottagning av information från Lorder av Ljus, Skaparen och hela Universum. Grunden för detta arbete är Överföring och Mottagning av Kärlek och Ljus via den heliga cirkeln: Hjärta av Moder Jord – Människans Hjärta – Hjärta av Fader Himmel. Människans högre mission på Jorden är här och nu att bli det femte elementet på pyramidens topp, med naturens fyra krafter Eld, Jord, Vatten och Luft i grunden. När de fyra elementen vibrerar i harmonisk resonans med Ditt högre Jag förenas de till en Helhet, i vilken människan i sin fulländning kommer att bli det Perfekta Femte Elementet som en eterisk varelse och en kanal för Skaparens Gudomliga Energier via vårt innersta hjärta in i Hjärtat av Moder Jord.

Detta är mänsklighetens mission och livsuppdrag som förkroppsligad här på Jorden. När Du blir en kanal för Ljus och Kärlek, lämnar Du alla dualitetbegränsningar och uppfattar allt levande på Jorden som en Enhetlig Skapelse av Alltet. Alla ”slöjor” kommer försvinna där vi gömt undan vår Perfektion av att vara Universums Medskapare under ledning av Skaparen själv.

Denna process passar framför allt dig som redan arbetat en del med Dig själv och som nu vill nå en högre och djupare nivå i Ditt liv - Själsligt, Andligt och Mänskligt -
Det är omöjligt att beskriva om allt vi kommer att göra under kursen. Varje tillfälle under processen är specifikt utformade med nya teman som kommer att variera beroende på gruppens dynamik och dess unika sammansättning.

Aktiveringens huvudtema är att skapa Multidimensionalitet genom att befria Dig från Dualitet. Transformera celler och cellminnen genom initiering av gyllene energi och pranaandning för att ta fram alla positiva erfarenheter och kunskaper från tidigare liv. Aktivering och förnyelse av nya DNA-trådar. Aktivering av Ditt Nya Högre Chakrasystemet, vilket innefattar aktivering och förankring av Ditt Gudomliga SjälsStjärnechakra och JordsStjärnechakra. Dessa nya chakran är viktiga för att grunda Dig i Jorden och samtidigt hålla Dig sammankopplad till Kosmos och Gudomliga Källan. Genom denna aktivering kommer Du att bygga en kraftig energikanal av Din Ljusfrekvens, vilken alltid ska hålla Dig centrerad, balanserad och harmoniserad. Aktivering av denna energikanal är en hjälp för att öppna Ditt inre Hjärta samt knyta kontakt med Ditt Högre Jag och den 5:e Dimensionen.

Aktiveringen kommer att innefatta många praktiska moment, som kanaliseringar, initieringar och aktiveringar, vilka har en utrensande effekt och sätter igång inre processer. Du kan känna utrensningar i form av frossa, huvudvärk och förkylning några dagar efter kursen.

Vi Ljusarbetare som öppnar mer av vårt högre medvetande har alla det gemensamma syftet att utveckla oss själva samt lyfta varandra för att bygga upp våra nya Ljuskroppar som gör det möjligt för oss att leva i de högre dimensionella världarna.

7 okt 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)