GoldenStarCode - The Cosmic Star of Evolution and Activaton of higher chakra and DNA

Ett stort antal av oss själar på jorden är just nu redo att genomgå ett kvantsprång till ett högre galaktiskt medvetande. Är Du en av dem?

Intensivkurs GoldenStarCode Aktivering steg 1-3 är en tvådagars kurs inom kvantfysik om de kosmiska lagarna, den gudomliga urkällan, vår multidimensionella varelse, geometriska symboler och mångfalden av medvetet liv på olika nivåer. På ett medvetet plan kommer Du hämta hem själs- och stjärnkoder för att aktivera de genetiska DNA-koderna och den 12 strängade DNA-spiralen som kopplar oss samman med våra 12 chakran, ljuskroppar och högre strålar. Detta är en process för öppnandet av Ditt inre hjärta och ljuskanal.

Via information, meditation, pranaandning samt synkronisering och balansering av Dina element och geometriska högre chakrastuktur kommer Du lära Dig tekniken att ta emot en högre oktav av frekvenser och vibrationer, vilket främjar sinnet att släppa ego/dualism och föroreningar av gamla tankar och känslor för att kunna tona in Dig på ett femdimensionellt multimedvetande. I detta medvetande sker en total cellulär omstrukturering i den mänskliga kroppen som hjälper Dig att uppnå och upprätthålla en ökad energibalans i kropp, sinne och själ. Som ett fininställt och harmoniskt instrument väcks Din förmåga att projicera högre frekvenser av Kärlek och Ljus utan några förvrängningar av 3D-illusioner.

GoldenStarCode Aktivering intensivkurs i 3 steg: 

Lördag  1 augusti             Steg 1&2      kl. 10-17         Varberg 
Söndag 2 augusti             Steg 3          kl. 10-17         Varberg

Kurskostnad för intensivkurs 2 dagar: Sommarerbjudande! 1595 kr (inkl. lunch, fika och frukt á 2 dagar)

Lördag  17 oktober            Steg 1&2      kl. 10-17        Göteborg 
Söndag 18 oktober            Steg 3          kl. 10-17        Göteborg

Kurskostnad för intensivkurs 2 dagars: 1895 kr (inkl. lunch, fika och frukt á 2 dagar)

För anmälan: [javascript protected email address]

Efter serien av GoldenStarCode Aktiveringar steg 1-3 har den 12 strängade DNA-spiralen och Ditt Högre chakrasystem aktiverats i Din fysiska kropp och förankrats inom Moder Jord via ljuskanalen. Förbindelsen med 12:e chakrat stärker och centrerar ljuskanalen, vilket ökar kontakten med Ditt hjärta och Högre Jag. När Du sammankopplas med 12:e gyllene strålen kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Detta är en process som kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. Kursen i 3 steg är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är Masterkursen.

GoldenStarCode Aktivering Master

Aktivering Master är Du redo att aktivera nya koder som uppgraderar DNA-spiralen till 13 strängar, vilket gör det möjligt att ansluta 13:e chakrat till Ditt Högre chakrasystem. Genom denna process kopplas Du också samman med den 13:e gyllene strålen, vilket är det högst vibrerande nätet av energifrekvens på jorden just nu. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande. 13:e chakrat är Ditt och jordens Nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka Ditt Gudomliga rike av renaste vita guld som finns inom Dig. När Du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens i Din fysiska form kommer Din ljuskropp att uppgraderas till en multidimensionell energiform, en form som gör det möjligt att ansluta Dig till det 14:e och 15:e chakrat, där Din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta Dig till 14:e och 15:e chakrat. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig, men här och nu är vår främsta uppgift att fokusera på det 13:e chakrat.

KURSPROGRAM 2015 GoldenStarCode Aktivering Master:

Lördag     24 oktober              10-17         Varberg
Söndag    25 oktober              10-17         Varberg

Kostnad för Master 2-dagarskurs: 1595 kr (inkl. fika, frukt och lunch) 

7 jul 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)