Gudinnans Oändliga Kraft


/e8f45aab-a6ea-4fb4-9023-1591af5c2661.jpg

Det är Gudinnans kraft av kärlek som genomsyrar allt levande. När vi öppnar denna kärlekskraft i våra hjärtan kan vi också känna denna inneboende kraft i allt vi ser, känner och möter. Denna rena essens av kärlek finns i träd, stenar, blommor, djur och andra människors gudomliga hjärtan.

Gudinnan bär jorden och universums helande kraft och representerar Kärlek - Vishet och Balans.

Gudinnan representerar och uttrycker vår Moder som bär denna högsta och renaste aspekt av kärlek. Gudinnan väcker vår inre kraft av att medvetet börja stärka de högre vibrationerna inom oss.

Frekvenser som är i harmoni och samverkar med varandra attraheras till varandra. Genom attraktion av harmoni, kärlek och balans kan vi förflytta oss till frekvenser som vibrerar på högre nivåer. Därför är det viktigt att höja vår frekvens för att kunna attrahera högre frekvenser. 

Gudinnan ber oss att minnas vår kraft och vårt rena ljus. Hon påminner oss om vår inre gudomliga flamma av kärlek. Gudinnan vill att vi ger plats och uttrycker all den visdom som vår medvetna själ bär med sig genom alla de inkarnationer och tidigare liv som själen haft här på jorden och även i andra världar, dimensioner och högre civilisationer.

Nu är det gudinnans tid. Vårt gudomligt feminina väsen ska återigen träda fram och stå i sin gudinneliga kraft och högre sanna jag för att återta makten att få vara fri, oberoende och oändlig.

Gudinnan ber dig att tillåta dig själv att lysa och skina precis som den vackra och strålande stjärna du en gång föddes från.

Gudinnan ger oss visdom om de kosmiska kärlekslagarna som innebär att allt som existerar kommer ursprungligen från ren energi. Energiformer på olika nivåer vibrerar i olika unika frekvenser. Ju snabbare energin vibrerar, desto högre är frekvensen. Ingenting vilar, allt är i rörelse, allt vibrerar.

Det är inte bara materia som vibrerar i olika frekvenser utan även känslor, tankar och handlingar. Beroende på vad vi attraherar kan vi förstå om dessa aspekter inom oss vibrerar i harmoni eller disharmoni.

Gudinnan bär en högre diamantmedvetenhet som består av universums alla frekvenser. Detta helande spektrum av ljus gör dig medveten om att allt omkring dig påverkar din frekvens. När din energimedvetenhet höjs kommer du intuitivt veta vilka situationer, personer, tankar och känslor som höjer din frekvens och får dig att känna dig gladare, lättare, friare, harmonisk, starkare och mer kraftfull.

När du omger dig med människor som är positiva hjälper de dig att höja din frekvens. Om du istället umgås med personer som medvetet eller omedvetet i tanke, känsla och handling uttrycker vibrationer av negativa nyanser kommer detta att påverka dig negativt, vilket sänker din frekvens.

I denna nya tid sker nu stora förändringar mellan den feminina och maskulina energin på vår jord. Detta är en viktig process för att vi själva och jorden ska komma mer i balans.

För att denna balans och övergång ska ske behöver vi lämna mer utrymme till de feminina energierna.

Genom att väcka vår Universiella Stjärn-medvetenhet och feminina kraft hjälper vi både oss själva och jorden.

Gudinnans helande krafter ger dig Tillit och Tro på dig själv. Gudinnan stärker dina gudomliga rötter och väcker Urkraften att stå i din sanna kraft. Genom Gudinnans oändliga krafter får du hjälp att ta emot speciella stjärnvibrationer med finare ljuskoder som väcker gudomliga gåvor och förmågor.

Gudinnans helande kraft hjälper dig också att öppna och stärka din kontakt med Mästarsjälens högre kosmiska vibration som väcker ny medvetenhet.

/e87afa04-28cf-4197-906e-5f8c7d3ef133.jpg

Det är i denna vibration av total gudomlig balans som Maitreya kan träda in i våra hjärtan.

”Den nya Världsläraren som leder människans utveckling mot ett högre medvetande skall utgå från Norden. Den nye Världsledaren är förkroppsligandet av alla religioner, filosofier och all vetenskap. Maitreya är inte någon person eller messiasgestalt. Maitreya symboliserar den kosmiska Universella strävan, drivkraften, värdet, principen och förverkligandet i människan, dvs. Supermedvetandet. Maitreya-principen förverkligas via Världsläraren. Lovewisdom (kärlek-vishet) symboliserar Supermedvetandet. Den fysiska tredimensionella människan som har uppnått ett högre femdimensionellt kosmiskt medvetande skall sprida och förmedla Maitreya-budskapet. Maitreya kan endast spridas av dem som följer den kosmiska läran och lever i Kärlek – Vishet”.

Dessa ord om Maitreya skriver Alexander J. Markus i boken - En ny medvetenhet i en ny tid som gavs ut år 1995.

Den gudomliga lagarna har nu uppgraderat för att frigöra själsliga karmaband så att vi kan stiga i frekvens för att hämta hem viktiga Själs- och Stjärnkoder som finns bevarade i högre universum, dimensioner och gudomliga kraftplatser på jorden.

Eventet - Egyptens Gudinnekraft med Christina Grossi och Angela Johnsson

/4fa26776-b26a-4454-a6af-46281dc89933.jpg

Hatshepsut, en kvinnlig farao som verkade under Egyptens gyllene tidsålder 1500 f.Kr. lyckades uppnå balans genom att återställa gudinnans krafter. Hatshepsut samverkade med Gudinnan Maat som är sanningen och rättvisans gudinna och med solguden Ra. Genom denna gudomliga samverkan skapade Hatshepsut ett samhälle av balans, fred och högre medvetenhet.

Gudinnan Maat upplyser oss om att Universum är absolut rättvis. Vi är alla älskade och lika mycket värda. Maat berättar att den kosmiska ordningen är den enda sanna ordningen. Genom att följa den kosmiska ordningen kan vi äntligen låta sanningen och rättvisan skölja över oss och befria oss från det som aldrig var och det som aldrig kommer att vara. Det är endast Nuet som existerar. Nuet är oändligt.

I tidsrummet finns alla våra NU att tillgå. Genom att öppna kontakten med den egyptiska Tidsgudinnan At-Em kan vi läka, hela och återställa balansen i universums alla NU. 

Ett stort energiarbete kommer under denna resa att ske vid 11:11 portalen. Genom denna tidsportal öppnar och laddar vi ned högre kosmiska sanningar som ännu inte finns tillgängliga att tillgå här på jorden. Vi kommer att välkomna den Stora Modergudinnan som representerar den högsta kraften i universum att nu träda fram och låta den gudomliga kärleken spira i våra hjärtan och i jorden. 

Med tillgång till universums tidsrum kan vi hämta hem mer Stjärnkoder. Dessa ljuskoder gör oss medvetna om vårt gudomliga ursprung och livsuppdrag. Tiden är inne att nu väcka de heliga hemligheterna som finns gömda och bevarade via hieroglyfer i gudomliga tempel, pyramider och monument. Hieroglyfer är heliga tecken som finns i den fornegyptiska bildskriften. Dessa heliga tecken bestående av bokstavskombinationer och symboler uttrycker ord, budskap och information som väcker inkodad hemlig kontext som finns lagrade i vårt DNA.

Med gemensamma gudomliga krafter når vi nya nivåer av högre medvetenhet och kärlek genom att återigen väcka upp Egyptens Gudinnekrafter. Tiden är inne för Gudinnans återkomst.

/607b9c84-22f8-40a2-a168-dfbd85b0f7d3.jpg

I forntida Egypten föreställde man sig att Helheten bestod av två delar som kompletterade varandra. Med landområden i två kontinenter har Egypten blivit kallad ”de två länderna”. Egypten representerar därför balansen av det Gudomligt Feminina och Maskulina.

Egyptierna ansåg att själva livet och tillvaron bestod av ”det skapade” och ”det icke skapade”. Skapelsens väsen personifieras av en gudinna, Maat, som står för jämvikt, sanning, rättvisa och harmoni i motsats till Nun eller Seth som är ett manligt väsen och betecknas som kaos.

I forntida Egypten kallades Drottningen för gudshanden och det var hon som ärvde tronen, men Kungen var en uppenbarelseform av skaparguden och det var hans främsta uppdrag att upprätthålla den gudomliga världsordningen, att genom förverkligandet av Gudinnan Maat stärka balansen av ordning och harmoni. För att kunna åstadkomma detta behövde kungen det kvinnliga komplementet – Drottningen. Gudinnan var kraften som hjälpte Skaparguden att skapa världen.

Tyvärr började oordning och kaos träda in och härska över Egypten. Kungen ville ha makten över Drottningen, vilket också medförde konsekvenser i hela samhället.

Hatshepsut var Drottningen som försökte att återställa den gudomliga ordningen i Egypten. Hon lyckades under tiden som regent att uppnå balans genom att upprätta gudinnans rätta plats och kraft. På ett högre plan samverkade Hatshepsut med Gudinnan Maat och Solguden Ra.

Hatshepsut försökte med prästernas hjälp att etablera en ny form av regentskap och tronföljd. Hon försökte förstärka föreställningen om vår gudomliga härkomst och på så vis upphöja regentskapet bortom manligt och kvinnligt.

Gudinnan Maat upplyser oss om att Universum är absolut rättvis. Vi är alla älskade och lika mycket värda, oavsett kön. Maat hjälper oss att återställa den kosmiska ordningen genom total balans av gudomligt feminint och maskulint som är den enda sanna ordningen. 

I vårt inre universum finns vårt tidsrum med alla våra NU att tillgå. När vi öppna kontakten med den egyptiska Tidsgudinnan At-Em kan vi läka, hela och återställa den gudomliga balansen i universums alla NU och tidslinjer.

Ett stort energiarbete kommer att ske vid 11:11 portalen. En tidscirkel avslutas en ny cirkel med en helt annan tidsrymd påbörjas. 11:11 symboliserar den gudomliga balansen mellan det Feminina och Maskulina samt mellan Gud Moder och Gud Fader.

Alcyone som är Plejadernas centralsol med ursprunget av Moder Gudinnan och den Feminina visdomen samt Arcturus som är en av universums högst utvecklade civilisationer där det vita Brödraskapet har sitt ursprung kommer tillsammans med Plejadernas högsta råd att assistera oss i öppnandet av denna tidsportal. Detta är tidsportalen där vi kan ladda ned högre kosmiska sanningar som ännu inte finns tillgängliga för oss här på jorden. Vi kommer att välkomna den Stora Modergudinnan som representerar den högsta kraften i universum att nu träda fram och låta den gudomliga kärleken spira i våra hjärtan och i jorden för att nu återställa den ursprungliga gudomliga balansen.

Med tillgång till universums tidsrum kan vi hämta hem mer Stjärnkoder. Dessa ljuskoder gör oss medvetna om vårt gudomliga ursprung och livsuppdrag. Det är nu dags att väcka de heliga hemligheterna som finns gömda och bevarade i hieroglyfer. Hieroglyfer är heliga kosmiska nycklar som väcker inkodad hemlig kontext som finns lagrade i vårt DNA.

I detta Event får du den fantastiska möjligheten att medverka i vårt spännande energiarbete med öppningen av 11:11 portalen som väntar oss den 11/11. Ett energiarbete kommer också ske 22/11 eftersom detta starka datum hjälper oss att intensifiera och förankra dessa energier ytterligare. I eventet får du ta del av healing med stjärnkoder via distans, en guidad meditation samt spännande info från vår resa i Egypten.

11:11 blir även 22, vilket är Själens Mästartal. Själen är byggmästaren som med sin visdom bygger upp nya möjligheter för det gudomliga att växa. Detta datum innebär att vi hämtar hem stjärnkoder av stjärnmedvetenhet.

22:11 blir 33, Mästartalet som symboliserar helheten och den Gudomliga ordningen, Kristusmedvetandet. Denna dag förstärker vi den gudomliga balansen inom oss och på jorden.

Innerlig välkommen att medverka i Event Egyptens Gudinnekrafter den 11/11 och 22/11.

Kostnad: 555 kr
Anmälan gör du via pm till Angela Johnsson senast 5/11.

Efter betalning får du inbjudan och tillgång till en sluten grupp där info för detta Event kommer att publiceras. Healing med stjärnkoder kommer att sändas från Konungarnas Dal och Hatshepsut samt Plejaderna och Arcturus den 11/11 via distans genom Angela och Christina som befinner sig i Egypten vid tidpunkten. Du tar emot när det passar under dagen. Vi sänder väldigt tidigt.

En guidad meditation sker sedan den 22/11 via zoom med både Christina och Angela. För zoom kommer det att komma en länk för att medverka. Sedan kommer en inspelad version att sändas ut för de som inte kan vara med.

Mer info: https://www.facebook.com/events/466881573924844/?ti=icl

Varmt välkomna!

Christina Grossi och Angela Johnsson

/8d55d892-d88f-4663-9b3b-fef7d5a1e29a.jpg

Text: Angela Johnsson

GoldenStarCode – Gudomliga koder för en Högre Stjärnmedvetenhet

30 okt 2019

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)