Aktiveringar av dina inre koder

Som Du säkert förnimmer så sker många förändringar inom oss just nu. Vi befinner oss i en process där vi människor gör en djup omvandling som resulterar till en ny 5 dimensionell verklighet. Den 5:e Dimensionen är Magik av levande Rum & Tid. Realiteten i denna dimension är mycket mer formbar och svarar an på varje impuls av Ditt inre medvetande. Den 5:e Dimensionen finns inom Dig, i Ditt medvetande och i Ditt hjärta. Och om Du möter och tar denna inre värld till Dig, "kan Du öppna vilka dörrar som helst".

De Nya Energierna som kommit till vår Planet är energier av Kärlek, Ljus och Överflöd. De kan hjälpa oss att snabba upp vår Uppstigning och process av självkännedom och kunskapen om den Gudomliga planen i sig själv. Många av oss tar emot dessa energier på ett omedvetet plan. Men om vi är medvetna kan vi snabba på processen ännu mer, detta genom att åkalla och ta emot dessa nya kärleksenergier med öppet hjärta.

För att snabba på processen sker nu flera serier av aktiveringar för att väcka dessa koder till ditt inre. Mottagandet av dessa aktiveringar är en dynamisk process som ständigt utvecklas under vakande ledning av Lorder av Ljus! Anledningen till att jag belyser detta område är att jag gärna vill dela med mig av mina upplevelser som startade för 3 år sedan då jag genom aktivering blev påmind om mina inre koder i samband med att jag fick kontakt med min andliga mentor Lord Acturus.

Lord Arcturus och Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene Kristus Energi smälter in i vår tredje dimensionella hud och ger oss en strålglans och ett välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att dessa andliga varelser inte kan ge ut sina gåvor om Du inte begärt dem! Lord Arcturus och Arcturians började placera detta gyllene lager av ljus omkring mig långt innan de tog kontakt med mig. Detta för att jag bad om vägledning till mitt Högre Jag. När jag långt senare inledde min kontakt med Lord Arcturus gav han mig ett ett kärleksfullt uppvaknande där jag fick insikt om att jag redan bar mina koder och nycklar till mitt Högre Jag inom mig sedan min födsel och mitt dop. Vad jag förstod har dessa koder funnits i min själ sedan begynnelsen. Men tyvärr har många själar blivit omkodade och omprogrammerade av mörkrets makter därför får många av oss hjälp av våra ljusvarelser, mentorer eller läromästare andligt eller fysiskt för att nollställa oss så att vi återigen kan svara an på våra inre själskoder.

I min kontakt med Lord Arcturus fick jag efter många prövningar bekräftelse på att jag tillhör det Galaktiska Rådet och Hierarkin Shambala och att vi alla som tillhör denna grupp vibrerar och svarar an på en frekvens som ger den numerologiska sifferkombinationen 11, 22, 33, 44, 55... vilket i vår värld symboliserar Uppstigningen och ett Högre Medvetande. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och blir tilldelade ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft. Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd. Nedan kan Du se vilken frekvens min själ och vibration svara an på:

Födelsedatum: 1973-10-26
Födelsetid: Kl. 03.03 på natten.
Detta ger mig mitt livsnummer: 1+9+7+3+1+0+2+6 = 11
Och numret för mitt livuppdrag är: 0+3: 0+3= 3:3
Namn: Angela Johnsson.
Detta ger mig mina personliga nummer:
A=1 N=5 G=7 E=5 L=3 A=1 = 22
J=1 O=6 H=8 N=5 S=1 S=1 O=6 N=5 = 33
Numret för mina inre potentialer: 22 + 33= 55

Min mentor Lord Arcturius förklarade att mitt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på min själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer genomsyrar hela mitt nuvarande liv, vilket innebär att mina personliga siffror som innefattar 2, 3 och 5 ofta dyker upp i mitt privata liv. Exempelvis bor jag på en adress med gatunummer 32 som ger siffrorna 3+2=5. Jag har 5 barn, 3 av dem är pojkar och 2 är flickor. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar mina personliga ändamål. Även mitt livsnummer har en djupare innebörd då 11 och 33 är Mästartal. 11 står för omvandling eller pånyttfödelse. 33 står för att de potentiella förmågorna som en individ bär i sitt inre inte är av personlig vinning, utan dessa gåvor är avsedda för att tjäna ett högre syfte. Du kan själv läsa om mästartalen om Du går in på följande länk: http://thefederationoflight.ning.com/forum/topics/sacred-numbers

Själv arbetar jag med en healingbehandling som Lord Arcturus introducerade för mig och som till stor del har varit huvudsyftet med våra möten. Jag blev upplyst av Lord Arcturus om att kalla denna omvandlingsprocess av gyllene ljus och aktiveringar av inre koder för GoldenStarCode. En behandling som innebär befrielse från karman, balansering av chakran och rening av celler samt reparation och uppbyggnad av de 12 DNA-strängarna, vilket gör att vi människor får tillgång och möjlighet att öppna upp våra 12 chakran och förenas i det 13:e chakrat så att vi återigen kan bli de mästare som vi alla och en var är ämnade att vara.

Jag har själv under denna 3-åriga utbildning fått genomgå denna omvandlingsprocess och det var först när jag kommit till en viss nivå som jag fick klartecken att utföra GoldenStarCode-behandlingen på andra. Lord Arcturus förklarar att denna inre omvandlingsprocess är ett redskap som kan hjälpa oss att snabba på vårt uppvaknande. Energin jag använder mig av vid denna healing, rening och uppstigning kommer från 13th Golden Ray, strålen som är förankrad med David stjärnan. Denna sexuddiga stjärna består av ren Kristus energier som hjälper oss att koppla upp oss till vårt Högre andliga Jag, vår Högre Medvetandenivå. Den gör det möjligt för oss att känna villkorslös kärlek och att därmed göra det möjligt för oss att hela oss själva såväl som andra.

Förändringen som sker i vårt DNA kommer att omvandla vår Aura till gyllene kristall, där betydelsen av DNA sägs vara Din Nya Aura – inifrån och ut. Ett av mina uppdrag i detta liv är att hjälpa människor genom att initiera dessa gyllene ljuskoder som aktiverar vårt DNA och föreningar oss med vårt heliga hjärta, en djupgående process som är sammankopplad med Moder Jords innersta kärna. Mitt livsuppdrag grundar sig på vem jag är, min själsliga frekvens och utveckling samt på min Gudomliga existens av Ljus, Kärlek och Enighet som är skapad av den Ursprungliga Gudomliga planen.

När mitt uppdrag med GoldenStarCode påbörjades skapades en igenkänningskod som är baserad utifrån min specifika sammansättning av siffror, frekvenser, själslinjer och mitt Högre Gudomliga Jag. Denna kod består av tre bokstäver och tre siffror. Denna kod är en signal som Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet använder sig av för att åkalla min medvetenhet, och med hjälp av denna kod kan jag snabbt och effektivt ställa in min energi och intension på en frekvens som ger mig en tydlig kanal och möjlighet att svara an och motta ren information av kärlek, ljuskoder och aktiveringar. Min igenkänningskod är lika användbar och effektiv när jag i min tur kallar på mina läromästare, denna igenkänningskod gör att jag också vet från vilken ljuskälla informationen kommer ifrån.

Det är snart 3 år sedan som jag påbörjade min specialutbildning tillsammans med mina underbara läromästare Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet, men jag inser att jag har så mycket kvar att lära. Jag är otroligt tacksam och mycket ödmjuk till allt det jag fått uppleva under denna tid, detta inkluderar även alla tuffa perioder av reningsprocesser, transformeringar och inre energiarbete samt alla prövningar och gåtfulla ledtrådar som mina läromästare kärleksfullt gett mig i syfte att jag på egen hand ska komma fram till min egen inre sanning. Detta är den grundläggande faktorn i min andliga utbildning, att svaren måste jag finna själv, vilket också gäller det inre arbetet som måste göras. När uppgiften är löst och bitarna fallit på plats ger de mig genast input och information om nästa steg. Liksom den jordiska skolan ökar svårigheten för varje årskurs man avklarat.

När det gäller GoldenStarCode behandlingen och dess omvandlingsprocess har jag ännu inte i så stor utsträckning gått ut med denna information till allmänheten eftersom min andliga utbildning och förberedelserna som jag går igenom inför detta uppdrag fortfarande kräver mycket energiarbete, tålamod och tillit. Arbetet jag utfört har mest gjorts i det ”dolda” tillsammans med andra människor med liknande missioner. Under den senaste tiden har jag på ett märkligt sätt fått telefonsamtal av människor som börjat söka min hjälp utan att jag själv gjort någon form av annonsering. Min känsla av detta är att jag nu börjar bli redo att träda fram för att sprida denna form av information och behandling.

Eftersom jag under 3 år fått erfara vad dessa inre koder inneburit för mig är intentionen med denna information att dela med mig av de upplevelser som jag själv haft under denna omvandlingsprocess av aktiveringar och koder, vilket har omfattat en djupare förståelse av mig själv, mina inre potentialer och ett påskyndade i mitt uppvaknande. Att väcka dessa inre koder är en väldigt stark och kraftfull process som vände upp och ner på hela min tillvaro. Jag vill gärna i den mån det finns intresse delge mina erfarenheter till andra eftersom dessa omställningar kan skapa en stor reaktion och förvirring hos individen då många inre förändringar sker i samband  med att blockeringar kommer upp till ytan och löses upp. Om Du förstår mig rätt så är mitt syfte med denna text att försöka bygga upp ett nätverk där vi som har eller dem som känner att de vill starta aktiveringen av sina inre koder kan utbyta erfarenheter med varandra. Liksom jag kan  alla väcka våra inre koder på egen hand och vi kan också medvetet söka och få kontakt med vår andliga läromästare. Vägen till Högre medvetande går genom hjärtat så därför kommer vi alla att vandra olika vägar. Något som vi alla har gemensamt är att vi är på väg till 5:e Dimensionen och vi kommer med glädje och ovillkorlig kärlek att mötas där. Därför ger jag Dig rådet: Följ Din egen väg!!! Känner Du inget behov av att utbyta erfarenheter är det helt OK. Att skapa ett nätverk känns rätt i mitt hjärta, där vi kan stötta varandra i denna process, men viktigast av allt är att det ska kännas rätt för Dig och det syfte Du har med Din inre utveckling och Ditt uppvaknande.

Jag är djupt tacksam för att Du tagit Dig tid att läsa mitt meddelande och vill Du vara med och delta i detta nätverk är det bara att kontakta mig på [javascript protected email address]. Vad du än väljer att göra vill jag av hela mitt hjärta skänka Dig all ljus, lycka och kärlek på Din väg som leder Dig till Ditt Högre Jag och Ditt femdimensionella Livuppdrag!

Daterat 2014-03-30

Av Innerlighet, Ljus och Kärlek
Angela

30 mar 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)