Högre frekvenser av Kärlek, Ljus och Medvetenhet

”Nya kanaler har öppnats för er, att ta emot en ny energi. Energin verkar i samklang med vårt Högre Jag. En energi som kommer att öppna våra inre Hjärtan, så att Du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i Ditt inre. Vi ljusvarelser är alla samarbetspartners i detta skede på Jorden. Nu ska energinivåer höjas i takt med Jordens höjning och vi kommer alla när tiden är mogen att medverka i denna skapelse ”.

GoldenStarCode är en healingmetod med ljusfrekvenser av högre vibrationer som tog form och introducerades här på jorden 2002, det var då de första "testpiloterna" fick motta initieringar via det gyllene ägget. Tidigare har denna healigform enligt Lord Arcturus, min andliga mentor, enbart utövats av de högre uppstigna mästarna i syfte att hjälpa varandra, jorden och mänskligheten. GoldenStarCode är en djupgående healing som är till för Dig, andra och Moder Jord. Healingen är inte från den initierade individen personligen utan det är en gåva från Gud via den initierade. Att healingen kallas GoldenStarCode är att energin öppnar ditt inre hjärta, väcker cellminnen och inre koder av kristusmedvetande. Stjärnan är en kristussymbol och en helig geometrisk form som hjälper oss att integrera Moder Jord och Fader Himmel i kropp, själ och sinne via Ditt hjärta, när denna ljuskanal öppnas skapas ett flöde av inre styrka, balans och harmoni.

GoldenStarCode ska användas med integritet av ljus och kärlek och ges vidare till dem som ber om det och är i tjänst för jorden och mänskligheten. Denna healing är kärleksfull och mäktig då den är direkt anknyten till Dig från högre nivåer av medvetenhet. Healingen flyter ut genom hela Din kropp och alla chakran. Du blir centrerad och den lyfter upp dig till den högsta vibrationen. Gyllene energin har alltid funnits, men det är först nu som den blivit tillgänglig för oss på Jorden. Denna energi gör betydande omställningar, vilket innebär att energin omprogrammerar gamla mönster och uppgraderar Dina ljuskroppar så att det blir möjligt för mänskligheten att göra de kvantsprång som nu krävs i uppstigningsprocessen.

Denna omställning av 3D-energier, tar hand om de energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats från kropp, själ, sinne och lägre chakran kan de ersättas med en ny 5D-struktur som innefattar ett högre chakrasystem. Detta är en process som kan upprepas, då endast det som har fyllt sin funktion kan avlägsnas. Era kroppar kan endast bearbeta lite i taget, då en obalans annars kan infinna sig. För varje gång du får en uppgradering får Du en ny själsprogrammering som stämmer mer in på den 5:e dimensionen. Kärlek är det gyllene ledordet. Med kärlekens gyllene ljus fylls era kroppar med gränslös, villkorslös kärlek. Processen är alltid specifikt anpassat till Dig och den unika ljusvarelse Du är.

Under kurs/behandlingar rensas gamla 3D-blockeringar bort så att ny 5D-struktur kan integreras med hjälp av bl.a ljusfrekvenser av gyllene energi. Du får personlig hjälp och vägledning av änglar, ärkeänglar, uppstigna mästare och spektrumet från de Gyllene Strålarna. Detta är ett omställningsarbete som sker på alla plan och hjälper Dig att synkronisera Din kropp, sinne, själ och alla ljuskroppar så att de är i samklang med Ditt Högre Jag. Eftersom det kan ske stora förändringar i Dig rekommenderar vi att du tar det lugnt några timmar efter kursen/behandlingen. I denna process är det viktigt att Du tar väl hand om dig själv genom att låta energin landa i stillhet.

24 okt 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)