Information till ljusbärare

Öppning för nya dimensionella världar

Nu öppnas nya möjligheter för jorden och mänskligheten....

16 november 2013 stod alla jordens portaler öppna, vilket gjorde det möjligt för ljusmästare i universum att flytta en stor och viktig portal. Portalens nya position har gjort det så mycket enklare för oss ljusvarelser på jorden att färdas till högre dimensioner. Denna förflyttning hade också en avgörande betydelse för oss i vårt energiarbete att bygga nya dimensionella broar från jorden till högre universum. Via denna portal och det kontinuerliga bygget av dimensionella broar har inflödet av högre frekvenser kraftigt kunnat öka på jorden.

Den 16 november 2017 stod återigen alla jordens portaler öppna. Varje portal har en koppling till en kraftplats. Genom energiarbetet 11/11 kunde jordens alla kraftplatser med hjälp av de inkommande ljuskoderna som vi ljusvarelser tog emot och förankrade i oss och i jorden starkare länkas samman. Ett nytt flöde har nu öppnats mellan jordens alla kraftplatser, vilket återskapar den ursprungliga magnetismkraften i jorden och våra hjärtan. Under öppningen den 16/11 kunde jordens portaler och kraftplatser genom denna perfekta synkronicitet vibrera i en högre frekvens som hjälper oss som är mottagliga att få en bättre kontakt med högre civilisationer i kosmos. En samverkan som kommer att snabba på denna förändringsprocess som vi nu genomgår. Genom detta unika samarbete kommer vi att få ta emot information om nya metoder, teknologier och eterisk materia bestående av komponenter som stödjer vår anpassning till en 5D kropp.

Den mänskliga kroppen består av celler, vilket vi har gemensamt med andra levande organismer. Cellerna är en reflektion av hela Universum. Genom att göra dig fri från sinnets begränsningar har cellerna en förmåga att ta in högre visdom från det universella medvetandetOm vi tar oss ytterligare ett par steg in i mikrokosomos hamnar vi på atomnivå. Våra celler och allt som finns omkring oss är uppbyggt av atomer, otroligt små men i högsta grad närvarande. Rörelsen i atomens kärna, är en reflektion av planeternas banor runt vår sol. Mikrokosmos är därför en reflektion av makrokosmos. Atomerna sitter ihop med andra atomer och bildar tillsammans molekyler. Atomerna har en mycket solid konstruktion med väldigt lång ”livstid” – ca tio miljoner år eller mera. Utifrån ett atomperspektiv är var och en av oss alltså i princip odödliga. 

Om atomerna har denna förmåga vad är det som blockerar oss från att få tillgång till denna kapacitet?

Genom den vibrationella höjningen som skedde den 16/11 2017 kunde ett djupgånde healingarbete genomföras både i mikro- och makrokosmos. I denna läkningsprocess fick vi tillgång till nya metoder för att läka atomen som klyvdes för flera eoner år sedan, vilket också delade det manliga och kvinnliga från varandra. Därefter kunde också atomens splittade beståndsdelar läkas som orsakat den kvinnliga kraften stor skada i form av försvagning och nedbrytning. Dessa skadade beståndsdelar i atomen har även bidragit till att kristallstrukturen i atomen förlorat sin form, vilket påverkat våra cellers förmåga att vibrera i denna högre frekvens och atomernas ursprungliga kapacitet att bibehålla sin långa livstid. 

Atom betyder odelbar, vilket vi vet inte stämmer. Filosoferna hade redan på 400-talet teorier om hur atomen bestod av olika byggstenar som kunde plockas isär. Alkemister har också länge försökt skapa guld genom omvandling av atomer. I den absoluta nollpunkten uppför sig alla atomer som en enda enhet. Något över den absoluta nollpunkten är alla atomer placerade i ett välordnat gittersystem som bildar stabila kristaller. Om man tillför fotonljus och mineraler från jordens innersta kärna i en atom skapas en elektromagnetisk signal som får atomens elektroner att hoppa upp i ett högre exciterat tillstånd som därmed får cellens atomer att spinna i samma mönster som Golden-Diamond Flower of Life.

Det som hände för eoner år sedan var att laserstrålen som var ämnad att stärka och uppgradera atomens existentiella geometriska sammansättning av medveten energi hamnade i felaktiga händer. Istället orsakade laserstrålen förödande konsekvenser i atomkärnan. De var denna klyvning och splittning av atomen som gjorde det möjligt att utveckla kärnvapen. Kärnvapenkrig har länge existerat i universum och så även på jorden, vilket högre utvecklade ljusvarelser till slut efter lång tid och tålmodigt ljusarbete lyckades avstyra. Som många säkert känner av finns det fortfarande mycket läkningsarbete kvar att göra efter denna förgörelse och förstörelse. 

Genom att nu läka vårt inre mikrokosmos kommer också läkning ske i vårt makrokosmos. I healingarbetet 16/11 fick jag tillsammans med Åsa Bergström tillgång till en ny healingmetod som kan hjälpa oss att läka atomens skadade beståndsdelar, vilket får atomen att återskapa kristallstrukturen som ger oss lång livstid. Genom den elektromagnetiska signalen kommer också separationen mellan manligt & kvinnligt samt splittningen av de kvinnliga energierna förenas och helas när atomens elektroner antar en högre vibration. Din hjärtfrekvens kommer därför genom denna signal att öka i vibration för att via blodet transportera det elektromagnetiska ljuset vidare till cellens atomer. En läkning som ger dig mer tillgång att motta och ladda ner nya gudomliga DNA-strängar för att stärka dina högre- parallella och gudomliga chakran.

Denna nya healingmetod kommer att ingå i mina och Åsa Bergströms behandlingar för dem som är intresserade. Genom denna djupgående läkning kommer fler att få tillgång till denna healingmetod, vars syfte är att påskynda atomens läkningsprocess och helande så att balans och enhet kan uppnås både på mikro- och makronivå. Åsa är certifierad och diplomerad terapeut och verkar i Stockholm, i följande länk kan du läsa mer om hennes behandlingar: Nya och helt unika healinggåvor erbjuds nu dig!

        

Reaktioner och symptom vid energiskiftet 11:11

/images-15.jpg

Det inkommande fotonljuset som nu hastigt ökar i frekvens och styrka påverkar oss ljusbärare i hög grad!

Som Du säkert känner av ökar inflödet av fotonpartiklar intensivt för att vid portalöppningen 11:11 vibrera som starkast. Fotonljuset gör det möjligt för oss att snabbare bryta oss loss från den 3D linjära tidslinjen av tröghet och förflytta oss till mer 5D realiteter med tidslinjer som är spiralformade. Flödet i denna spiralformade energi gör att partikelmateria och ljus beter sig på ett helt annorlunda sätt än de energier vi är vana vid från det gamla linjära tidssytemet. Dessa inkommande fotoniska aktiviteter som kommer från högre kosmiska dimensioner öppnar nya fantastiska möjligheter för oss att nu flytta in i dessa vibrationella verkligheter, vilket gör att många förändringar kommer att ske inom oss och därmed också omkring oss.

Detta inkommande fotonljus gör att allting kommer att bli mycket enklare för oss ljusbärare som länge burit en inre längtan att få leva i 5D. Men om vi ser denna förändring utifrån den mänskliga aspekten som är vana att fungera i den linjära tiden kommer polariteten nu istället börja öka, vilket gör att det kommer uppstå förvirring och kaos eftersom tidigare mönster, strukturer och beteenden inte längre kommer att fungera i dessa vibrationella och spiralformade verkligheter.

Det är mycket som händer i oss ljusbärare vid dessa energiskiften. Våra kroppar jobbar intensivt med att både individuellt och kollektivt transformera dessa lägre energier. I denna utrensningsprocess kan du starkt känna av fysiska symptom såsom smärta, värk, diarré, svettningar, nysningar, allergiska reaktioner och trötthet då sömnen påverkas av djupa transformationsarbeten. I denna omstruktureringsprocess kan också rädsla, oro och förlust dyka upp när vi transformerar gamla överlevnadsprogrammeringar samt obalanserade energier som baseras på makt, kontroll, utnyttjande och separation som under lång tid legat djupt lagrade i tankar och känslor på det mänskliga omedvetna planet. Denna omställning som pågår på många plan inom oss jobbar intensivt med att expandera våra sinnen, vilket gör att vi ljusbärare är extra känsliga just nu. Känner du av reaktioner som hjärtklappning, yrsel och tung huvudvärk är du förmodligen en av dem ljusvarelser som genom transformtion avlägsnar gamla elektriska kopplingar som gör mänskligheten fria från begränsningar så att nu fler lyckas åstadkomma denna expansion av sinnet.

I denna känslighet när vi är som mest sårbara passar givetvis de lägre krafterna på att försöka fånga vår uppmärksamhet. Genom olika former av energimässiga attacker har du kanske också fått möta tunga känslor som tröghet, motstånd och ovilja. Det denna kraft försöker göra är att hålla oss kvar i det 3 dimensionella, dessa störningar gör att vi har svårt att komma till ro för att fokusera på det som nu verkligen är viktigt för oss. Många har under senaste tiden upplevt att ett lock eller filter ligger över dem som gör att de tillfälligt tappar kontakten med ljuset, dessa försök att stoppa oss måste nu på ett medvetet plan plockas bort.

Har också starkt upplevt att oroliga energier av separation figurerar runt oss ljusvarelser som orsakar underliga och konstiga känslor, vilket leder till att det uppstår felaktiga tolkningar och missförstånd. Dessa vibbar har till avsikt att försöka få oss ljusvarelser att motarbeta varandra istället för att samverka och stärka denna inkommande högre frekvens som är av stor vikt och hjälp för att nu äntligen lösa upp dessa djup rotade 3D energier. Därför ber jag Er gudomliga ljusvarelser att samla Era krafter för att stå i ljuset och kärleken och på så vis genomskåda dessa negativa vibbar som vill skapa osämja och ovilja i och omkring oss. Fokusera på ljuset i ditt hjärta och lyft dig över dessa störande energier som vill få oss kärleksfulla själar att tvivla på oss själva och varandra. Med gemensamma krafter behöver vi hjälpas åt att stärka det gudomliga nätverket för att stå i våra ljuspelare och vidga energierna i denna portalöppning så vi nu tillsammans kan ta detta kvanthopp in i en ny medvetenhet.

Denna portalöppning är en hjälp för oss ljusarbetare som gör det lättare för oss att lämna den tredje dimensionens tröghet och skapa det liv vi längtar efter. Vid portalöppningen får vi den hjälp vi behöver för att göra den förändring och transformation som krävs för att ge denna frekvenshöjning en extra skjuts. Vi kommer vid båda meditationstillfällen 9/11 och 11/11 att arbeta med att öppna upp och stärka det högre chakrasystemet samt väcka nedsläckta delar av vårt DNA för att förflytta vårt medvetande till en ny frekvens så vi till fullo vågar vara dem vi är skapta till att vara. 

I denna högre medvetenhet är allting vibrationellt, vilket är grunden för att existera som en multidimensionell varelse. Uppbyggnaden av denna grund är en process för omkodning, avkonstruktion, rekonstruktion, omkalibrering, omjustering och återfödsel för att kunna göra denna omstart in i det nya. Det är en ständigt föränderlig verklighet där fysisk materia börjar ta en ny vibrationell form som gensvar. Ökningen av fotonljuset är ett stort steg för oss alla. Detta beror på att fotonpartiklar inte kan kontrolleras därför kommer atomer och molekyler i våra cellulära kroppar att omstruktureras av dessa spiralfomade ljuskoder, vilket skapar en ny dimensionell DNA-sträng och gudomliga chakror som kopplar oss till högre dimensionella världar.

När detta fotoniska ljus rör sig i kroppen uppstår fysiska skakningar som hjälper energierna att förflytta sig fritt. Starka rysningar kommer också att kännas när frekvensen börjar att stiga i kroppen. Det är genom denna process som den tröga materian bryts ner, så att den fysiska kroppen omvandlas till denna nya och lättare energiform. Denna process kan även komma att utmana ditt logiska tänkande eftersom frekvenserna väcker cellernas minsta beståndsdelar till liv för att på djupet släppa all gammal tro av mentalitet som undertryckta känslor, smärta och lidande. Denna djupgående fysiska/mentala/emotionella frisättning är en nödvändig process för att vi i våra fysiska kroppar ska kunna stiga och utvecklas till fullt medvetna varelser.

Just nu är det viktigt att vi som verkar i denna tjänst av ljus & högre service samlas för att tillsammans dela, inspirera och stödja varandra. I denna gemenskap skapar vi nya förutsättningar att står i vår egen kraft. Vi behöver därför var och en ta initiativet att finna goda sammanhang där vi känner tillit, trygghet och delaktighet för att med gemensamma krafter genomföra dessa transformation- och energiarbeten, vårt bidrag har en stor och avgörande betydelse i detta skifte.

Vår mission är att inspirera, lyfta upp och stödja varandra genom att göra skillnad. Vi lämnar allt som har med dömande, anklagelse, högmod och jämförelse att göra för att istället låta oss möta allt med acceptans, ljus och kärlek. Genom våra ansvarsfulla handlingar visar vi andra om hur kärnan i den nya jordens existens bygger på en kärleksfull enhetlig struktur av komplement och samverkan.

Frekvenserna är just nu högre än någonsin och kommer under veckan att öka ytterligare när vi den 11/11 går in i portalöppningen. Denna dag kommer möjligheten att finnas för dem som nu är redo att återigen öppna upp den lemurianska diamantlaser energin inom oss. Genom din kärleksfulla ljusstråle kommer denna laserenergi att skära igenom alla gamla 3D förvrängningar. När dessa illusioner är borta är vi fria för att träda in och låta hela universum bli vårt nya spelrum.

Var den som gör skillnaden i din omgivning. Var ljuset och kärleken i varje inre som yttre handling. Öppna dig helt för detta inkommande flöde genom att ta del av denna fantastiska omvandling av multinationalitet som sker inom dig. Stig in i ditt hjärta och återta din makt av kärlek genom att visa andra hur denna rena kärlek av generositet, vänlighet, respekt och ödmjukhet får dig och dem i din omgivning att expandera. En ny vibration som gör att du kommer att skapa en starkt samverkande länk med andra kärleksfulla varelser och dimensionella världar.

Budskap från en Qeroschaman: www.goldenstarcode.n.nu/viktiga-budskap-om-1111

/moder-trad.jpg/images-1.jpg

Info om nya tidens ljuskoder och högre chakrasystem

ÄNTLIGEN...fantastisk och betydelsefull info för oss ljusvarelser som belyser om vad som sker i denna DNA-förändring och inre omvandling till 5D sprids nu i världen!!!!! Efter många års letande har jag med stor glädje funnit en text som beskriver detta inre skeende som är så överensstämmande med det som sker i GSC-Aktiveringarna av det universella 13 chakrasystemet och förnyelsen av DNA-strängar samt inre förening och balans av gudomligt manligt & kvinnligt. Här får du också förklaring av den gudomliga spiralens fantastiska förmåga att öka vår vibration samt total aktivering av de 64 gudomliga ljuskoderna och hur denna aktivering av DNA har koppling till Lemurien och Atlantis.

DNA-Aktiveringen stärker vår innersta essens genom att öppna och expandera ros, kristall, guld- och diamantenergin i våra hjärtan som får oss att verka i vårt högsta gudomliga syfte.

DNA - Din Nya Aura - inifrån och ut. 
DNA - Divine New Ascension.

Portalöppningen 11:11 är en stor hjälp för oss ljusvarelser att lösa upp lägre energier av rädsla, skuld, skam och separation för att öppna och nå en djupare nivå av våra gåvor och potentialer som vilar i vårt gudomliga DNA, vilket höjer oss till en ny nivå av medvetenhet.

Ju fler ljusvarelser som nu runt om i världen väcker den gudomliga DNA-spiralens inre ljuskoder och det högre chakrasystemet desto starkare kan vi verka i vår gudomliga kraft av evigt ljus, ren kärlek och djup medveten närvaro som är väl förankrad i vårt 5D hjärta och hjärtat av Moder Jord.

Dimoda = styrka som en diamant.

Dimoda Code transformerar och löser upp djupgående aspekter som orsakats av lägre energier.

Obalans av manligt/kvinnligt har två sidor av överordnad-förövare & underordnad-offer

Obalans i manligt skapar negativ energi

Obalans i kvinnligt skapar separation

Uppkomst och verkan i det inre och yttre

Annunakis (reptilenergin) syfte var att suga ur den kvinnliga kraften av hälsa, inre skönhet och evig livslängd. Genom att livnära och lagra denna livsenergi användes energin för att skapa eget imperium på jorden och universum. Reptil = Fokus på separation/splitt, få oss att vända oss mot varandra, angrepp, nedbrytelse och förstörelse.

Under denna turbulenta tid när Moder Jord och den kvinnliga energin utarmades såg Illiminati (elektrisk energi) möjligheten att överta den manliga energin genom olika härskartekniker av dominans, vilket orsakade den kvinnliga energin ännu mer lidande. Illiminati = Fokus på negativitet, obalans och tröghet.

Det är dessa obalanserade manliga/kvinnliga energier som vi just nu håller på att transformera med vårt energiarbete att integrera, sprida och förankra ”Dimoda code” och dess högre vibrationer i oss och på jorden.

Dimoda Code har det högre syftet att förlösa obalanserade energier med ljus, kärlek och medvetenhet. Då du levt tidigare liv och utsatts av dessa lägre energier får du möjlighet att med dessa djupgående energier läka gamla obearbetade cellminnen.

De lägre och mörka energierna har genom alla skapade 3D förvrängningar och illusioner av mörkläggning, förfalskningar och oäkta kopior gjort att de gudomliga manliga och kvinnliga energierna fått motsatta effekter. Det vi nu gör genom vårt arbete med Dimoda Code är att återskapa de gudomliga energiernas äkta egenskaper och högre syfte. Energiarbetet som nu sker är av stor betydelse för att återigen skapa balans i de manliga och kvinnliga energierna.

Balans i manligt skapar positiv energi

Balans i kvinnligt skapar fördubblad kraft

Balanserad manlig och kvinnlig energi skapar en ny gudomlig stuktur av unika egenskaper som du kan integrera i din DNA-spiral och vidare ut i kropp & energifält. Integreringen av Dimoda Code och och den gudomliga Golden-Diamond flower of life gridden skapar vi ett nytt magnetfält av högre ljus-och kärleksfrekvenser runt oss, allt som sker i oss sker också i och runt jorden.

/golden-diamond-8-flower.jpg

För att stärka Dimoda code energin av inre balans inom oss kan vi använda 3 olika flöden.

Fysiska planet mottagande och givande (vänster resp. höger sida) från Fadershjärtat och Modershjärtat genom vårt mänskliga 3D hjärta, (den kvinnliga energin).

Själsliga planet (ljuspelaren) mottagandet och givandet från Fader Sol och Moder Sol från Norr till Söder och från Väst till Öst genom vårt själsliga 4D hjärta (den manliga energin)

Gudomliga planet (Centrifugalkraften) nedåtgående spiralen som renar och hjälper till att omvandla negativitet till positivitet. Uppåtgående spiralen som tar med dessa förstärkta positiva energier och hjälper dig att lösa upp separation och omvandla dessa energier till helhet och kraft, vilket får din inre gudomliga essens i ditt 5D hjärta att expandera och bli kraftfull. Dessa spiraler går åt alla 8:a riktningarna och sammanstrålar i ditt ”Holy Heart”, (total balans kvinnligt/manligt).

Rosenergin = Den fysiska kroppen 3D (blodslinjen), kvinnlig energi, jordiska kunskapen (Planeten).

Kristallenergin = Själsenergin 4D, manlig energi, den kosmiska visdomen (Stjärnorna).

Guldenergin = Den villkorslösa Fadersenergin av ren kärlek 5D (Solen, gudomliga kärleksljuset av frid, fred & harmoni).

Diamantenergin = Den villkorslösa Modersenergin av ren kärlek 5D (Månen, spegling av den inre solen. Stillhetens kärleksljus, det är i stillheten vi finner vår inre gudomliga essens av sanning och visdom).

Genom att väcka vår inre ros i hjärtat återfår vi glädjen och kärleken till livet, vilket läker hjärtchakrat (Temple Heart), samt vår fysiska kropp på cellnivå. Påfyllnad av kristallenergi ger en djupgående läkning av själen och själshjärtat (SoulHeart), vilket gör oss mottagliga för att ta emot guldenergin. Med guldenergin öppnar vi källan i vårt inre helig rum i det 5D hjärtat (Holy Heart). När vi nått en viss inre nivå av ros, kristall och guldenergi är vi redo att återigen ta emot diamantenergin, denna energi kan flöda in i ditt Holy Heart genom ditt 13:e chakra. Diamantenergin är en högfrekvent och kraftfull energi, vilket startar en djupgående process av omvandling på inre plan som ger balans kvinnlig/manligt.

Integreringen av Dimoda Code energin gör att du får mer tillgång till unika gudomliga potentialer och minnen som finns i ditt undermedvetna i syfte att öppna mer djupgående delar inom dig som länge varit stängda och glömda. Detta inre arbete kan innebära att du behöver extra mycket vila eftersom kroppen får jobba extremt mycket när Dimoda Code energierna bearbetar och omvandlar ditt undermedvetna till medvetenhet. Under processen med integreringen av Dimoda Code energin är Du extra känslig därför är det viktigt att befinna Dig i goda sammanhang som fokuserar på att expandera ljuset, kärleken och medvetenheten. Det finns alltid en plats i Dig - i Jorden och - i Universum där total balans råder, dessa platser är i Ditt hjärta – i Moders hjärta - och i Faders hjärta. Det vi fokuserar på är det som kommer att expandera. Genom att nu medvetet välja att expandera den positiva och kraftkulla rena kärleksenergin av välvilja och godhet kan vi med enkla medel lösa upp de energier som vibrerar i obalans.

Ett gott råd….använd Dimoda Code energierna i sammanhang där glädje, värme, omtänksamhet, ödmjukhet och delaktighet av ljus & kärlek råder, vilket får denna energi att expandera i och omkring Dig. Undvik alla sammanhang som med yttre påverkan vill fånga din uppmärksamhet i form av att bekämpa mörker för att undvika katastrofer eller frestelse av dold övertygelse där fokus och det egentliga syftet handlar om att nå personlig framgång och materiell vinning. Dessa sistnämnda energiarbeten kommer bara att tära och förbruka dina Dimoda Code energier, istället kommer Ditt ego av lägre obalanserade energier att gödas.

Med Dimoda Code skapar vi den gudomliga Golden-Diamond flower of life griden, med balans av kvinnligt och manligt (föreningen av Maria Magdalena - och Kristuskoden, vilket återskapar vår inre kontakt med Heliga Graalen och Heliga Anden som gör oss EN med högre källan).

Detta gör vi genom att höja medvetenheten från den 4D kristallina flower of life (6 blombladiga blomman) genom att låta kristallenergin och det 4D själsmedvetandet stiga in i den gudomliga källan av ljus och kärlek för att tillsammans bilda den 5D gudomliga Golden-Diamond flower of life, dvs. den 8 blombladiga blomman med balans av kvinnlig/manlig (Maria Magdalena & Kristus) samt Fader/Moder (Heliga Anden & Heliga Graalen)

SOM DIMODA CODE ENERGIARBETARE JOBBAR VI FÖR DET GODA, DET LJUSA OCH KÄRLEKSFULLA SOM FINNS I VÅRT INRE OCH YTTRE, VI VÄLJER ATT SE BALANS, LJUS OCH KÄRLEK FRAMFÖR OBALANS, MÖRKER OCH SEPARATION. STÅ I LJUSET OCH VÄLJ KÄRLEKEN OCH GLÄDJENS VÄG.

För dig som gått Master Advance finns nu möjligheten att göra en Dimoda Code Aktivering via en individuell behandling. För Dig som gått GSC-Master går det att göra en kombination Master Advance/Dimoda Code Aktivering.

Mer info om Dimoda Code energiarbetet: www.goldenstarcode.n.nu/dimoda-code

Mer info om Golden-Diamond flower of life grid: www.goldenstarcode.n.nu/golden-diamond-flower-of-life-grid

Är Du en själ från Lemurien

Du som läser detta budskap är en uråldrig själ med din jordiska begynnelse i Lemurien. Lemurien var en högt medveten och andlig civilisation som levde i harmoni och samklang med djur och natur. Deras hjärtan och tankar var fullständigt rena med en förmåga att känna in essensen av allt levande. De levde sina liv i en idyllisk tillvaro med stor kärlek till Moder Jord och dess skapelse. Själen var fri att träda in i den fysiska världen och lämna den efter egen vilja. Lemurianerna existerade i en dimension av högre frekvenser, med en förmåga att kommunicera telepatiskt och interagera från medvetande till medvetande. Lemurien använde i sitt dagliga liv kraft direkt från kosmos som var till mycket stor nytta men denna kraft kunde även skapa mycket skada och kaos om den inte användes med ren kärlek och i syfte av allas bästa.

Eftersom din själ i sin inneboende essens har kvar sitt medvetande från denna civilisation har Du också en större längtan efter frid och harmoni än andra. De själar som levt i Lemurien har också ett minne av dualitet i sitt medvetande, vilket gör att de ofta bär på en stor inre kamp. Detta är anledningarna till varför din kamp mellan vad du egentligen är här för att uppnå och vad du verkligen gör med ditt liv ofta är större än andra människors. Själar med lemuriskt ursprung börjar nu känna en enorm trötthet och uppgivenhet av att kämpa mellan dessa två världar (det "goda" och det "onda"), en kamp som har präglat dig under flera livstider och medfört stora rädslor.

Förändringen började när Atlantis tog kontakt med Lemurien. Atlantis upplevde sig som den överlägsna kulturen. Atlantis kände att de skulle kunna bli dem som bringade det "goda" till Lemurien. Utbytet mellan Lemurien och Atlantis var fascinerande men lemurianerna hade aldrig någon önskan att skapa de människotillverkade skönhetsobjekt som atlantianerna ägde. Lemurianerna ville gärna dela sin andliga kultur med atlantianerna, men atlantianerna var inte intresserade av den lemurianska livsstilen. De tyckte sig vara långt mer avancerade med sin tekniska skicklighet, vilket ledde till att den atlantianska tekniken blev den dominerande makten och livsstilen för Lemurien. Det idylliska i Lemurien började därför falla sönder. Lemurianerna började lära sig det atlantianska språket och hur man kommunicerar verbalt. De valde att inte längre dela öppen tankekommunikation, eftersom tankarna inte var lika rena som tidigare.

Alltmedan generationerna passerade, skedde det en sammanblandning av de båda kulturerna. Båda kulturerna började leva ett annorlunda liv. Lemurianerna förlorade sin förmåga om hur de kunde lämna sitt kroppsmedvetande. Lemurien och Atlantis kunde inte längre komma i håg helheten i vilka de var. Det började lägga sig en tyngd över Lemurien. Den andliga skönheten i deras värld slutade att existera och de kände inte längre den glädje i hjärtat, som de en gång delade. Lemurien var det renaste och vackraste tillståndet av fysisk existens som mänskligheten någonsin har känt till. Frågan är om denna värld kan återskapas idag. Allt är möjligt. Din själ har en djup önskan av att nå denna inre lemuriska medvetandepunkt som ligger djupt begraven i ditt omedveta minne.

Atlantianer kan antingen vara mycket tekniska eller mycket andliga. Lemurianerna är helt annorlunda. Viktigt att komma ihåg är att själar från Atlantis och Lemurien levt flera livstider i båda dessa världar. Själar med lemuriskt ursprung befinner sig ofta i ett tillstånd av ifrågasättande. De vill gärna veta eller frågar troligtvis efter vägledning, för att de inte litar på sig själva i sin andliga vägledning. Det beror helt enkelt på att de inte vet hur de överhuvudtaget förlorade förbindelsen med sitt andliga medvetande. De vet inte riktigt vad det var som hände. Därför vet de inte riktigt hur de ska finna vägen tillbaka. Atlantianer vet inte heller vägen, eftersom de i denna teknologiska civilisation inte levde helt och fullt ut från deras hjärtan - kan de ofta sakna den empatiska förmågan att känna in och ta emot essensen av allt medvetande. Dessa själar kommer bara att fortsätta sin vardag i tron om att de hittat vägen, eftersom de inte vet eller är medvetna om att de i detta omedvetna tillstånd inte kan det.

Naturligtvis kan alla själar öppna sig för sitt andliga medvetande, men efter Lemuriens fall bär många lemurianer på en inre skuld och frågar sig själva "vad hände?" "Var det jag som förorsakade fallet?" Eller "gjorde jag något som jag inte längre kan minnas och som förorsakade denna stora smärta?". Denna skuld gör att de ofta blir tyngda av de val som de gjort i livet. Lemurianer kommer alltid att söka frid, glädje, harmoni i alla ting, men kanske inte alltid genom sitt andliga medvetande. Många gånger är de sina egna värsta fiender innan de hittar vad de söker. Du som levde under lemuriens tid, är en mycket gammal själ. Du känner till livets sanna essens. Tillåt din själ att återigen ta kontakt med Ditt Själsliga ursprung, Din Gudomlighet och Högre Jag, och du kommer att minnas vägen och då kommer Du också veta att Du är en Fullkomlig Ljusvarelse och Din egen Mästare.

Lemuriens fall

Fallet och förödelsen av Lemurien/Atlantis orsakade även att den stora centralsolen föll ner i vibration, vilket satte igång en kedjereaktion i hela vårt universum som ledde till att vi och Jorden separerades från Gud (Urkällan).

När Du genom initieringen av GoldenStarCode får tillgång till Dina inre koder som löser upp karma från dessa erfarenheter kommer smärta, sorg, ilska, oro och rädsla att raderas från Din cellulära struktur.

Många av de som får GoldenStarCode DNA-aktivering har levt på Lemurien/Atlantis och många av oss har därför till uppgift att bearbeta karman som finns mellan Illiminati och dess ursprungliga lemurianer/atlanter. Det som kommer att bearbetas är makt och kontroll för att återigen låta kärleken träda in i våra liv och på jorden.

Eftersom Illiminati hade förmågan att resa i tiden kunde de se vad som hände i framtiden och hur deras eget öde påverkades i samband med Jordens Uppstigning. För att stoppa denna uppstigningsprocess och kontrollera människan började de att beblanda sig med den mänskliga rasen för att påverka och manipulera människans DNA och gener. Det var denna beblandning som skapade karman i vår genetiska struktur.

Manipuleringen av DNA resulterade i att mänskligheten förlorade sin förmåga att känna, hantera och följa känslorna. Detta innebar också att människan förlorade sin genuina kontakt med hjärtat, istället började känslorna ta kommandot och styra vår kropp och våra val. Människan blev i detta skede starkt påverkad av yttre förhållanden, detta gjorde att vi tappade vår kraft och blev svaga och sårbara. Alla beslut och val kom därmed att baseras på rädslor istället för kärlek, vilket skadade våra emotionella kroppar. Vår emotionella kropp kan repareras och helas vilket sker när kropp, sinne och själ vibrerar i en högre frekvens och ljuskroppen förenas med hjärtat och det högre chakrasystemet.

Utan hjärtchakra kan inget väsen utvecklas. Det är genom våra hjärtchakran vi skapar chi, chi är livsenergi som behövs för att uppnå en högre frekvens och det är även denna vibration som är den viktigaste och grundläggande faktorn för att kunna stiga till en djupare och högre nivå. Det är bara genom ett öppet hjärta av frid, ljus och kärlek som vi kan stiga in i vårt heliga rum och nå denna högre frekvens i oss själva eller denna så kallade 5:e dimension.

Fallet med Lemurien/Atlantis och beblandningen med Illiminati gjorde att vårt DNA reducerades och vårt högre chakrasystem stängdes ner. Efter att mänskligheten förlorade sig själva, sin medvetenhet, unika förmågor och kontakt med Högre Jaget har det skett en utsugning av vår chi. På grund av att Illiminati inte har något hjärtchakra kan de inte på egen hand producera chi. Förlusten av vårt chi resulterade till att vår livstid förkortades.

Illiminati använder elektroniska apparater som TV och datorer för att koppla in sig på det mänskliga energisystemet. Droger och alkohol är också en källa av energiutsugning, (Du kan virra en koppartråd runt strömutgången för att förhindra energiutsugning). Främst av allt är det genom våra rädslor som de håller oss fast i denna tredimensionella värld av illusioner och slöjor. Rädslor ger dem stora doser av chi och genom att kontrollera och styra våra känslor försöker de hålla oss borta från vår högre medvetenhet och tillstånd av kärlek, ljus och överflöd.  

Det är bara delfiner och valar med sin renhet och högre frekvens här och nu på jorden som klarar av att hålla Illiminati borta ifrån sina energifält. Med sina unika förmågor är dessa varelser här för att hjälpa mänskligheten med att återskapa det högre chakrasystemet och förmågan av att inte längre påverkas av omvärldens och alla yttre förhållanden som gör allt för att fånga vår uppmärksamhet i syfte att störa och förvilla oss så att vi får svårt att fokusera på det som verkligen är viktigt för oss.

Utsugningen av energi (chi) skapar obalans i vårt energisystem, vilket påverkar våra mänskliga kroppar. Fler av oss börjar nu i allt högre grad och på olika sätt att genomgå GoldenStarCode DNA-aktivering. När vi i denna process öppnar våra hjärtan och tar emot dessa gyllene stjärnkoder och kristallina energier kommer våra kroppar att få för höga frekvenser för Illiminati och de kommer inte längre att kunna nå och påverka oss. Kristusenergin har därmed ställt till ett stort besvär för Illiminati eftersom dessa lägre krafter inte klarar av befinna sig nära dessa högre frekvenser av gyllene ljus. Illiminati kan inte längre med varken makt eller kontroll få bukt med att stoppa denna frekvens som nu sprider sig väldig hastighet. Istället kommer de att lägga alla sina krafter på att skapa rädslor och motstånd hos människor i syfte att få dem att avstå dessa energier av högre vibrationer. Valet är Ditt....kommer Du lyssna på dessa hinder av rädsla och motstånd och avvika från den väg som Du ska vandra eller kommer Du med ljus och kärlek bryta Dig igenom dessa fasader och illusioner för att gå din väg och nå Ditt verkliga Jag och högre aspekter av Dig själv.

Förmåga att ta emot och hantera både det som är bra och mindre bra.

Att hantera det som är bra i livet är ofta lätt men ibland känns det betydligt svårare att med glädje, kärlek och tacksamhet ta emot och hantera motgångar och övriga saker som sker i livet som är mindre bra.

Allt som kommer till oss, oavsett bra eller mindre bra saker, ger oss alltid nya lärdomar. Upplevelser som vi får i livet genom saker, oss själva eller andra människor väcker ofta en inre känsla som ger oss möjligheten att lyfta fram, förstärka och få en djupare förståelse om våra inre och ibland outforskade sidor.

Ofta är det våra förväntningar och yttre föreställningar som skapar smärta och besvikelse. Förväntningar är i många fall kopplade till egot. Egot vill gärna ha mer... genom behov av bekräftelse, försvar, materiell lyx, medömkan, övertygelse och ägande kan egot angripa och med oväntade påhopp beskylla oskyldiga människor för upplevd förlust och lidande. Om egot vill ha mycket kan verkligheten ge oss det motsatta.

Det du sänder ut genom tankar, känslor, ord och handlingar är det du får tillbaka...så ta dig tid och känn in i vilken frekvens dina tankar och känslor vibrerar? De känslor, tankar och energier som du lägger tid, kraft och fokus på är det som du expanderar och förverkligar.

Jag uppskattar verkligen människor som är ärliga och uppriktiga över sin besvikelse av smärta, förlust och brist på tillit. Det är först när vi vågar uttrycka och erkänna våra inre känslor (bra och mindre bra) som vi kan bearbeta, acceptera och förändra det som vi upplever vibrerar i obalans och brist av kärlek. Uttryck genom ord och handling skapar reaktioner och känslor hos andra. "Må den som är utan synd kasta första stenen". Alla bär vi var och en ansvaret att hantera och bearbeta alla känslor som dyker upp inom oss. När jag inte längre har behov av att anklaga och bekylla andra har jag kommit till den punkt då mitt inre börjar att vibrera i en högre medvetandenivå av ljus och kärlek.

En inre och djupare kontakt med oss själva får oss att känna tillit och samhörighet med universum, denna inre källa ger oss flöde och tillgång till den universella kärleken av enhet och tillräcklighet. Genom att stå i min kraft av ljus och kärlek känner jag tillit och styrka till att jag kan förverkliga mina inre önskningar och i samverkan med universum tar jag emot det som får mig att expandera, vilket hjälper mig att bli medveten om mina inre sidor. Via mina upplevda känslor kan jag identifiera mina styrkor och svagheter, vilket ger mig tillgång att kunna utveckla och använda mina potentiella förmågor genom att göra det omedvetna inom mig till medvetenhet.

Våga släppa fram ditt inre vad det än må vara. Att erkänna och bjuda på mina misstag genom glädje och skratt kan hjälpa mig att lösa upp allt som jag gör av missförstånd, okunskap och omedvetenhet. Att kunna skratta åt sig själv är ett gott tecken då glädje vibrerar i en hög och kärleksfull och läkande frekvens. Det är bara jag som har kraften att förändra mitt liv och förverkliga mina inre önskningar. Den inre lyckan kan jag bara nå genom mig själv.

Lycka innehåller ett visst mått av förväntningar där också egot vill ha sin röst hörd. Det är i det omedvetna mitt ego gömmer sig. Så mitt inre arbete handlar mycket av att genomskåda mig själv och förstå vilka tankar, känslor, ord, handlingar som kommer från mitt hjärta och vilka som inte gör det. Med denna bearbetning och erkännande kan jag mer och mer fylla min inre ljuskvot och omvandla omedvetenhet till medvetenhet. Hur vi ser och bedömer andra säger mest om hur vi ser och känner om oss själva. Det är genom andra vi får den största förståelse om oss själva.

En inre förändringen till högre medvetenhet 

Just nu öppnas ett djupare plan inom Dig, vilket innebär att Du behöver transformera blockeringar från tidsepoker av mörker, separation och smärta som finns lagrade i Dina morfogenetiska banor och fält i Ditt DNA. Det är dessa energier som just nu kan upplevas störa och hindra utvecklingen av att nå Din innersta essens och gudomliga signatur av villkorlös kärlek. Genom att vara mottaglig och ta emot denna våg av ljuskoder kommer Du med en ny nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek finna möjligheter att förlösa dessa blockeringar. För att få tillgång till denna medvetenhet kommer högre vibrationer av ljuskoder att väcka dessa ingjutna gamla mallar av inre obearbetade smärtor som är baserade av rädsla, oro, skuld, skam, separation, misstro och tvivel som förstört vår inre länk till den gudomliga universella källan av kärlek och ljus. Tillåt nu dessa känslor att att komma fram till ytan för att läkas och helas.

I denna process kommer all kamp du fått uppleva i detta tillstånd av mörker och separtion att börja upphöra, vilket innebär att Du kommer att känna en trötthet som kommer från djupet av din själ. Under denna bearbetning kommer din skörhet tydligare att träda fram, öppningsprocessen av din inre skörhet gör att Du kommer att känna Dig extra känslig. Hedra din inre skörhet eftersom det är något av det vackraste som finns. Denna skörhet bär en känsla av sårbarhet precis som när en ros ska brista ut i blom. Du är denna ros som nu är på väg att blomma ut i en högre nivå av medvetenhet. Genom att acceptera alla tyngre känslor och energier som du nu får möta med förlåtelse, tacksamhet och kärlek kan du lösa upp dessa kopplingar som hållt Dig fast i dessa lägre energier av 3D manipulationer. Ha tålamod med dig själv då känslor som uppgivenhet, frustration, irritation och djup ilska kan dyka upp. Du kan också känna fysiska åkommor som huvudvärk, smärtor i mage, underliv och värk i kroppen som uppkommer när du nu förlöser dessa lägre energier. Denna transformation är av stor betydelse eftersom det ger utrymme och möjlighet att fylla och stärka Din inre essens och vibration av ljus & kärlek. 

Vägen till ett inre uppvaknande och andlig tillväxt

  • Önskan att känna sitt sanna jag

  • Önskan om insikt och mer fullständig kunskap om sig själv

  • Acceptans och en inre förening av frid, frid och harmoni

  • En djupare förståelse och medvetenhet om livet och skapelsen

  • Glädje att som ljusvarelse få tjäna källan av ljus och kärlek

  • Fullkomlig befrielse från Jordens bundna funktioner

  • Utveckling av avancerade och transcendenta förmågor

I denna andliga utvecklingsprocess är det oerhört viktigt att vi förlitar oss på den inre känslan. Ha tillit till att Du är Din egen mästare och att Du är precis där Du ska vara. Bara Du vet vad som är den bästa vägen och utvecklingen för Dig. Ett tecken på att Du expanderar i ljus, kärlek och medvetenhet är att Du känner ett inre lugn av frid, fred och harmoni. Denna inre balans av välbefinnande gör att Du känner Dig tillfreds och nöjd med Dig själv. Du får en starkare intuition och Du känner tydligare av de olika energinivåerna. Du känner mer glädje, positivitet och flöde i det Du väljer att göra i livet när Du följer Ditt hjärta. Saker och ting Du önskar kommer till Dig på ett enkelt sätt. Du möter också människor som är betydelsefulla på Din väg.

Allt detta sker när Dina tankar och känslor vibrerar i en högre frekvens av ljus, kärlek och tacksamhet. Insikterna Du får genom en ökad medvetenhet ger Dig också nya fantastiska möjligheter. Men vackrast av allt med medvetenhet, visdom och en inre djupare kontakt är att det gör oss mer ödmjuka, vi får en större förståelse och respekt till allt liv på jorden och till alla vi möter på vägen.

Denna utvecklingsprocess och mycket mer få du ta del av i de 3 utvecklingsnivåerna i GoldenStarCode: GSC-Aktivering Bas 1, GSC-Master och Master Advance.

Sagan om Livets träd

Ett litet ekollon som befann sig högst upp i sin Moders trädkrona njöt av den fantastiska vy som sträckte sig över skog och äng. Hon solade sig i solljusets glans från Faders värmande strålar. Allt var bara glädje, harmoni och lycka. Det lilla ekollonet kände en enorm stolthet över att hennes Moder var den största och vackraste eken i hela skogen och att Fadern bar det ljuvligaste ljus hon skådat. Kärleken hon kände från dem båda var enorm.

En dag när höstvindarna började blåsa föll det lilla ekollonet till marken. Omtumlad och vilsen efter detta stora och hastiga fall fann hon ändå en trygghet av att känna närheten av sin Moder där hon nu låg vid hennes fot.

Dagarna gick och det lilla ekollonet började mer och mer acceptera denna jordnära plats. Platsen var mörk och kall och hon mötte många prövningar. Genom dessa utmaningar lärde hon sig nya erfarenheter och fick med denna förståelse ett nytt perspektiv på livet som gjorde henne ödmjuk och tacksam.

En vacker höstdag plockades det lilla ekollonet upp av en hand. Hon kände en djup rädsla av att ännu en gång inte veta vart hon skulle förflyttas. I förtvivlan ropade hon på sin Moder:

- Snälla snälla Moder.... hjälp mig!!! Låt mig inte skiljas från Dig.

Modern svarade:

- Mitt älskade barn …kom ihåg att du alltid är en del av mig. Det är den gudomliga handen som för dig till en plats där du kommer att behövas. När du växer kommer du med din kraft av ljus och kärlek att göra stor skillnad på denna plats som nu kommer bli ditt nya hem. Jag vill av hela mitt hjärta att du ska växa dig lika stor och stark som jag är... och det kommer du aldrig att kunna göra under min skugga. Det är av ren villkorslös kärlek som du nu sänds iväg på livets resa.

- Mitt kära barn ….jord, luft, vatten och sol kommer att ge dig näring och kraft. Låt dina rötter växa sig djupa och starka. Den dag då du vuxit dig lika stor som jag så kommer dina och mina rötter att mötas och vi kommer återigen förenas. Ha tillit och tålamod till att dina rötter alltid hittar hem till ursprungskällan av ljus och kärlek. Du kommer då förstå att vi aldrig varit eller kan separeras.

- Jag lovar Dig mitt barn att när vi möts igen….Du, jag, dina systrar och bröder kommer vi alla att känna en enorm glädje och kärlek genom denna återförening. Vi bär alla unika erfarenheter från de olika platserna där vi vuxit upp. Tillsammans kommer vi därför att ha all den styrka och kraft som behövs för att åstadkomma underverk.

-Så mitt älskade barn ….det finns stunder då du kommer känna dig ensam, ledsen, liten och annorlunda....minns alltid din innersta kärna ...Du är alltid en del av mig....och jag är alltid en del av dig. Även om du inte ser mig….känn mig. Jag står här och håller ljuset, kärleken och kraften. Tillsammans är vi källan. Ju fler vi är som förenas... ju starkare blir vi. Med våra gemensamma styrkor och unika förmågor kommer vi i detta gudomliga nätverk att skapa magi ...och EN NY JORD av Kärlek och Ljus kommer av våra krafter att växa fram. 

"När jord, luft, vatten och eld omvandlar det lilla fröet till Livets träd sker förvandlingen till det femte elementet EK = Eterisk Kropp"

Är Du en GoldenHeart BEing?

Fullmånen den 25 december 2015 öppnades den stora portalen. Denna portal kommer att vara öppen till 6 januari 2016, vilket innebär att vi fram till 31 december kommer att transformera sorg, smärta, lidande och andra känslomässiga sår från svunnen tid för att efter nyår stiga in i denna energi av gyllene kärleksljus. Denna högre frekvens kommer att väcka och stärka det högre medvetandet som finns inkodat i DNA:t hos alla Golden Heart BEings som befinner sig här på jorden och verkar i kärleken och ljusets tjänst.

Så jag kallar nu på Er mina kära och älskade Golden Heart BEings för att sammankopplas till denna portal....där vi nu lämnar allt smärtsamt bakom oss för att nu ta med oss lärdomar och allt det goda in i denna nya gyllene tid som väntar oss. Här förstärks våra lärdomar och goda positiva minnen med hjälp av den gudomliga livsenergin från det eviga ljusets källa. Från detta NU kommer vi att möta allt och alla med kärlek och ljus. Det är endast kärleken som kan läka och hela.

Golden Heart BEingens är vi ljusvarelser som lämnade de högre dimensionerna eftersom vi var trötta på allt maktspel av kamp, misstro och otrohet som utspelades bland många gudar och gudinnor som använde dessa medel för att befästa sin kraft och styrka i syfte att erövra fler världar och dimensioner. Av dessa erfarenheter valde en grupp varelser med högt vibrerande frekvenser (som kallas Golden Heart BEings) att skapa en plats på jorden där de kunde leva i harmoni, kärlek och samspel med natur, djur och varandra, eftersom de fann det svårt att leva och verka i kärlek och ljus under förhållandena som rådde i dessa högre sfärer. I detta paradis som kallas Lemurien existerade endast kärlek, ljus och tillit till allt och alla. Vi Golden Heart BEings besatt en enorm visdom och kunskap och med dessa unika förmågor skapade vi guld, kristaller, ädelstenar och diamanter av kärlek, ljus och livsenergi. Denna bedårande värld lyste upp hela universum och en stor nyfikenhet skapades bland andra varelser med lägre vibrationer. Som vi alla vet...tog sig dessa varelser in genom att utnyttja vår godhet och tillit, vilket förstörde denna underbara skapelse.

Några av oss lyckades rädda solskivan av guld samt en del betydelsefulla kristaller som vi sedan tog med oss till Atlantis. Av våra lärdomar och erfarenheter skapade vi återigen en fantastisk värld. Här blev vi kallade den "Gyllene Rasen" och denna period är den högsta frekvens som existerat på jorden. Detta omtalade underverk (den gyllene tidsåldern på Atlantis) kunde genomföras på grund av att vi med våra lärdomar och erfarenheter byggde en ännu starkare värld av kärlek, ljus och livsenergi. Men ännu en gång fick vi erfara hur varelser av lägre frekvens brutalt erövrade och försökte roffa åt sig guld, mineraler och kristaller som vi så kärleksfullt skapat.

De vi gjorde denna gång var att skapa en "självförstörande" värld. Detta innebar att om varelser med lägre frekvenser invaderade denna plats skapades en illusion av ett katastrofalt "fall" för att lura dessa varelser med förvissningen om att låta dem tro att GoldenHeart Beings gått förlorade och att de vunnit jorden och dess gudomliga härlighet. Men i själva verket förflyttades bara denna värld till en högre dimension. Denna dimension har hållits stängd i tusentals år eftersom frekvensen på jorden varit för låg. För att "lura" dessa väsen fick många av oss GoldenHeart BEings och vår älskade Moder Jord träda in i denna 3D värld av illusioner och "på bästa möjliga sätt" försöka spela de lägre krafternas spelregler av makt och kontroll genom underkastelse för att dölja våra unika förmågor (att leva på jorden som undercovers kan vi med facit i handalla och en var intyga att det inte alltid varit så lätt). I samband med uppbyggnaden av denna gyllene tidsålder i Atlantis skapades en gudomlig plan och denna illusion av det katastrofala fallet var en del av denna plan. Det som vi inte räknade med i denna plan var att de lägre krafterna efter en tid genomskådade denna värld av illusion och med deras förmåga att klona kunde de skapa fler illusioner av förvrängningar som förstärktes av negativa krafter. Detta förvillade allt och alla och även oss skapare av den gudomliga planen. Att illuminera alla dessa hårt förankrade och djupt rotade illusioner har gjort att tidsplanen förskjutits samt att flera av oss Golden Heart BEings i denna väntan fått genomgå många smärtsamma upplevelser. Den största smärtan är inte all den lidelse av fysisk plåga vi fått uppleva i alla dessa livstider utan den värsta smärtan är att vi genom denna plan "valde" att separera vår själ från vår gudomlighet genom att stänga ned vårt högre chakrasystem för att kunna befinna oss i denna 3D värld. Denna separation och gudomlig saknad har skapat ett stort tomrum och ensamhet i vår själ, vilket starkt gjort sig påmind under alla våra livstider. Men som GoldenHeart BEings går det aldrig att släcka den gyllene lågan som brinner i våra hjärtan.

Men nu börjar fler och fler av oss att återigen få tillgång till vår högre frekvens av medvetande. Med all den unika kunskap och visdom som vi besitter och med all gudomlig rättighet har tillåtelse att använda kommer vi återigen att träda in i detta gyllene rike. Med djupare förståelse om att denna värld finns bevarad kommer vi nu för gott att rena oss från denna sorg, smärta och lidelse som så länge tyngt oss. Genom att lätta oss från dessa känslor och höja vår frekvens kan vi tillsammans hjälpas åt att lösa upp denna ursprungliga illusion. Eftersom vi vet hur denna illusion skapades vet vi också hur den ska lösas upp...MED KÄRLEK OCH LJUS. Vi gör det genom att väcka våra Hjärtan av Guld. 

Givetvis gör de lägre krafterna allt för att hålla mänskligheten fast i dessa illusioner av mörker och rädsla. Du kan HÄR OCH NU göra ett medvetet val...VÄLJ ATT SE I GENOM DESSA SLÖJOR AV ILLUSIONER EFTERSOM DE I SJÄLVA VERKET INTE ÄR VERKLIGA. DETTA GÖR DU GENOM ATT SE LJUSET I ALLT OCH ALLA SOM DU MÖTER. VÄLJ KÄRLEK, TILLIT OCH ÖVERFLÖD FRAMFÖR KONFLIKT, RÄDSLA, BRIST OCH MISSTRO. VAR I DITT HJÄRTA OCH KÄNN ATT DU HAR ALL KRAFT OCH INRE STYRKA ATT GÅ KÄRLEKENS VÄG. TILLÅT DIG ATT STRÅLA DITT GUDOMLIGA LJUS OAVSETT VAD ANDRA TYCKER OCH TÄNKER. DU ÄR VÄRD ALL KÄRLEK OCH LJUS: TRÄD FRAM OCH VISA VEM DU ÄR. LÅT DIN KÄRLEK STRÖMMA GENOM DITT HJÄRTA SÅ DITT HJÄRTA BLIR EN KÄRLEKSMAGNET SOM DRAR TILL SIG ALL KÄRLEK SOM FINNS I HELA UNIVERSUM.

Den Gudomliga planen har redan trätt i kraft...så stig in i den stora portalen och bli en del av denna skapelsekraft genom att fylla Dig med denna kärleksstruktur av gyllene trådar som strömmar genom denna portal 

För alla Er mina kära Golden Heart BEings som önskar kommer jag 2016 att hålla en fortsättningskurs "Master Advance" för att nu göra oss redo att stiga in i denna högre frekvens där vi får tillgång till vår högre medvetenhet av kunskap och visdom från denna gyllene tid. Vi kommer att öppna oss för OM-kristallen. I denna kristall finns den gyllene spiralen och i centrum av denna strömmar diamantenergin, vilket också kommer att aktivera och förstärka Ditt "Golden Heart". Diamantenergin hjälper oss att öppna chakra 26 (det feminina hjärtat av evig kärlek och ljus) och stiga in i dimensionerna 6-12...med möjlighet till ännu högre dimensioner för dem som väljer detta. Som jag känner vibrerar GoldenHeart BEings i frekvenser som finns i 13:e och ännu högre dimensioner.

Det är i dessa högre frekvenser som Golden Heart BEings vibrerar och det är i denna frekvens som de skapar underbara verk av ljus, kärlek och livsenergi. En Golden Heart BEings är i sin ande född med denna högre frekvens, men har av ovannämnda omständigheter fått sänka sin frekvens i detta och tidigare liv.

Nu är det äntligen dags för oss GoldenHeart BEings att få leva i dessa högre frekvenser!!!

Önskar Er Evig Kärlek, Ljus och Glädje... med denna högre frekvens stiger vi nu tillsammans in i ett underbart och nytt 2016 av gyllne energi och överflöd!

 

Din fria vilja

För att nå en högre medvetenhet behöver vi lära oss att använda allt vi har inom oss. Hur kan vi nå denna kontakt i oss själva? Först behöver vi förstå hjärtats viktiga roll, hjärtat är nyckeln för att kunna öppna och få alla vilande delar inom oss att börja integrera och samverka med varandra. Detta är inget stort steg det är små förändringar inom Dig som måste ske för att få denna kontakt med Ditt inre universum. Det handlar om att ge Dig tid att utforska Dina inre plan och genom insikt få en djupare förståelse av Dig själv. Genom denna inre kontakt kan Du tala direkt med Källan och med allt liv som finns överallt. Denna kontakt är mycket personlig och det handlar om att var och en gör sin egen unika resa för att nå denna högre nivå av medvetenhet.

Många av oss har ännu inte förstått hur man tar sig in i hjärtat och vad meningen med detta är. Du behöver inte veta hur allt fungerar för att ta Dig till denna plats. Det enda du behöver veta är hur Du tar Dig in och hur Du använder Din Merkaba för att göra denna inre resa. Det finns människor som placerats i denna tid här på jorden för att visa mänskligheten att de nu är redo att gå bortom det begränsade medvetande genom att höja vibrationsfrekvensen till en nivå där det är möjligt att gå in i dessa världar som fortfarande är osynliga för oss som lever i en värld av 3D täthet.

Det som händer i vårt hjärta är att vår inre gnista skapar en spiral som tar oss till en djupare nivå av oss själva. Genom andning kan Du öppna Din ljuskanal och kontakten mellan den kosmiska urkällan (12:e chakrat) och källan i Moder Jord (13:e chakrat). Denna förening kommer att förstärka och expandera varje nivå inom Dig, vilket kommer att ge Dig ökad tillgång till dig själv och andra dimensioner. Detta kräver träning och medvetet arbete samt transformering av obalanser och blockeringar som hindra Dig från att uppnå ett tillstånd av balans och harmoni.

När Du jobbar med Din ljuskanal och inre spiral kommer du för varje nivå att bryta igenom magnetfältet, vilket sker när de negativa och positiva krafterna inom oss möts i en förening (en så kallad nollpunkt av total balans). Magnetfältet är kopplat till den sfär där alla våra tankeformer existerar och har existerat i många årtusenden. När detta magnetfält når 13 cykler per sekund raderas det ut temporärt, vilket påverkar sinnets struktur och möjligheten att expandera ljusstyrkan i Ditt energifält till oanade nivåer av medvetenhet. Detta kan vara svårt att förstå, men det enda Du behöver göra är att tro att Du har all den information inom Dig som behövs för att göra detta inre energiarbete.

Det Du måste göra är att integrera positivitet och negativitet till en balanserad nivå för att känna kärlek och harmoni, inte rädslan och fruktan. Denna fred och frihet förverkligas genom Din egen vilja, oavsett yttre omständigheter. Det är endast genom balans som harmoni kan uppnås, vilket är målet för utveckling och villkorslös kärlek. Dessa energier har alltid varit närvarande inom Dig. Genom att vända Dig inåt istället för utåt kan Du finna denna närvaro som banar vägen till denna magnifika spiral av evolution. Initiativet till denna utveckling är Ditt.

Är du redo att släppa rädsla och konfronteras med Ditt förflutna för att få tillgång till Dina inre potentialer? Detta kan innebära att Du behöver ändra Dina tankegångar och göra upp med det förflutna genom att frigöra Dig från allt som binder och begränsar Dig. Du gör ett val där Du inte längre kan tjäna två krafter samtidigt (positivt och negativt). När Du gjort upp med Ditt förflutna, slutat älta det som varit kan Du förändra Ditt liv och leva i kärlek, balans och lycka med Dig själv och andra.

Vi besitter all den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna leva i enlighet med Kosmos lagar. Ibland kan vi behöva en vägvisare som visar oss hur vi ska finna nyckeln till vår egen dörr. Nya kanaler har därför öppnats för att ta emot en ny energi. Energin verkar i samklang med vårt Högre Jag. Den gyllene energispiralen är ett hjälpmedel för att påskynda denna inre process av ökad medvetenhet så att Du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i Ditt inre.

GoldenStarCode Aktivering är en metod som innefattar ljusfrekvenser av högre vibrationer. Aktiveringen innehåller olika steg för att nå dessa inre nivåer av medvetenhet. Genom transformation och rening kommer inkodade mönster i Din känslokropp att lösa upp cellminnen som påminner om rädslan av separation och övergivenhet. Under jordens involution införde Skaparna av vårt universum en latent DNA-kod i människans celler. Denna kod kommer att aktiveras när Du uppnår en högre medvetandenivå. När vibrationerna i Dig höjs mot en högre täthetsnivå kommer automatiskt en vibrationshöjning från urkällan att sända ut ljusfrekvenser som utlöser denna kod. Tiden är nu inne för denna aktiveringsprocess. Denna inprogrammerade kod kommer att hjälpa Dig att minnas ditt galaktiska förflutna. I kursen kommer Du också genom information, meditation och medveten andning att lära Dig tekniker om hur Du skapar inre balans och harmoni, öppnar Din ljuskanal, aktiverar Din Merkaba och högre chakrasystem samt vägledning om hur Du ska finna nyckeln till Ditt inre hjärta. GoldenStarCode Aktivering är en intensivkurs i 3 steg. Därefter finns det möjlighet för dem som vill att gå fortsättningskursen Aktivering Master.

Högre frekvenser av Kärlek, Ljus och Medvetande

”Nya kanaler har öppnats för er, att ta emot en ny energi. Energin verkar i samklang med vårt Högre Jag. En energi som kommer att öppna våra inre Hjärtan, så att Du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i Ditt inre. Vi ljusvarelser är alla samarbetspartners i detta skede på Jorden. Nu ska energinivåer höjas i takt med Jordens höjning och vi kommer alla när tiden är mogen att medverka i denna skapelse ”.

GoldenStarCode är en healingmetod med högt vibrerande ljusfrekvenser som tog form och introducerades här på jorden 2002, det var då de första "testpiloterna" fick motta initieringar via det gyllene ägget. Tidigare har denna healigform enligt Lord Arcturus, min andliga mentor, enbart utövats av de högre uppstigna mästarna i syfte att hjälpa varandra, jorden och mänskligheten. GoldenStarCode är en djupgående healing som är till för Dig, andra och Moder Jord. Healingen är inte från den initierade individen personligen utan det är en gåva från Gud via den initierade. Att healingen kallas GoldenStarCode är att energin öppnar ditt inre hjärta, väcker cellminnen och inre koder av kristusmedvetande. Stjärnan är en kristussymbol och en helig geometrisk form som hjälper oss att integrera Moder Jord och Fader Himmel i kropp, själ och sinne via Ditt hjärta, när denna ljuskanal öppnas skapas ett flöde av inre styrka, balans och harmoni.

GoldenStarCode ska användas med integritet av ljus och kärlek och ges vidare till dem som ber om det och är i tjänst för jorden och mänskligheten. Denna healing är kärleksfull och mäktig då den är direkt anknyten till Dig från högre nivåer av medvetenhet. Healingen flyter ut genom hela Din kropp och alla chakran. Du blir centrerad och den lyfter upp dig till den högsta vibrationen. Gyllene energin har alltid funnits, men det är först nu som den blivit tillgänglig för oss på Jorden. Denna energi gör betydande omställningar, vilket innebär att energin omprogrammerar gamla mönster och uppgraderar Dina ljuskroppar så att det blir möjligt för mänskligheten att göra de kvantsprång som nu krävs i uppstigningsprocessen.

Denna omställning av 3D-energier, tar hand om de energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats från kropp, själ, sinne och lägre chakran kan de ersättas med en ny 5D-struktur som innefattar ett högre chakrasystem. Detta är en process som kan upprepas, då endast det som har fyllt sin funktion kan avlägsnas. Era kroppar kan endast bearbeta lite i taget, då en obalans annars kan infinna sig. För varje gång du får en uppgradering får Du en ny själsprogrammering som stämmer mer in på den 5:e dimensionen. Kärlek är det gyllene ledordet. Med kärlekens gyllene ljus fylls era kroppar med gränslös, villkorslös kärlek. Processen är alltid specifikt anpassat till Dig och den unika ljusvarelse Du är.

Vid GoldenStarCode Aktivering rensas gamla 3D-blockeringar bort så att ny 5D-struktur kan integreras med hjälp av bl.a ljusfrekvenser av gyllene energi. Du får personlig hjälp och vägledning av änglar, ärkeänglar, uppstigna mästare och spektrumet från de Gyllene Strålarna. Detta är ett omställningsarbete som sker på alla plan och hjälper Dig att synkronisera Din kropp, sinne, själ och alla ljuskroppar så att de är i samklang med DittAktiveringen. I denna process är det viktigt att Du tar väl hand om dig själv genom att låta energin landa i stillhet.

Ärade Ljusarbetare!

I GoldenStarCode Aktivering kommer Du att gå bortom ditt begränsade medvetande för att höja Din vibrationsfrekvens till en nivå där Du kan gå in i världar som just nu är osynliga för de flesta av oss. Processen handlar främst om att väcka Dina dolda potentialer genom att lära Dig att leva med de nya frekvenser som kommit till vår Jord.

Genom Aktiveringen får Du stegvis lära Dig (genom vägledda meditationer och aktiveringar med ljuskoder från Ljusvarelser och Mästare) att lämna begränsningar, rädslor, måsten och dömandet bakom Dig. Du kommer också att släppa Dina kontrollbehov, för dessa kommer Du inte längre att behöva. Du kommer att återskapa den Du verkligen är. Du behöver bara minnas det Du redan vet och sedan agera därefter för att Din själ vet allt som finns att veta. I själen finns inget dolt och inget som den inte vet.

Du kommer att öppna upp Dig för villkorslös kärlek och älska Dig själv och andra precis så som Du/Ni är, utan att värdera. Med hjälp av den höga kosmiska kärleksenergin kommer vi att transformera alla negativa energier, detta för att befria oss från sjukdomar eftersom dessa tillstånd skapas från negativa energier, tankar eller undertryckta obearbetade känslor. Genom aktivera Gyllene energin i Ditt hjärta kommer alla negativa energier i Dina fysiska och andliga kroppar transformeras på ett djupare plan. Genom att lära Dig tekniker om andning kommer Ditt syreupptag till cellerna att öka, vilket hjälper Dig att transformera alla former av negativa energier och blockeringar. Under kursen får Du också nycklar att aktivera Dina egna läkningsmekanismer.

Mästare och Ljusvarelser från Arcturians, Pleiaderna och andra stjärnsystem som kommit hit för att hjälpa mänskligheten och jordens uppstigning till en högre nivå av medvetande, kommer under denna process att förbereda och vägleda oss till ett högre medvetandetillstånd via en serie av kvantkanaliseringar/aktiveringar från Den 5:e Dimensionen som ger Dig Gyllene Nycklar av transformationer till det Högre Multidimensionella Medvetandet. Du får kunskap om det nya chakrasystemet för aktivering av Dina högre chakran. Genom att jobba på cellnivå kommer Du aktivera hypofysen, hypotalamus och epifys/tallkottkörteln. I aktiveringsprocessen genomgår Du också en transformering som helar och producerar nya stamceller för att föryngra Din kropp. Du kommer också att aktivera Din Ljuskropp och Ditt DNA som ger Dig kontakt med Ditt Högre Jag, inre barn, och själsliga ursprung. I mottagandet av högfrekventa ljuskoder från spektrumet av de 12 gyllene strålarna kommer karman att bearbetas och renas. Reningen av dessa högfrekventa energier kommer att aktivera Ditt DNA så att Du återigen blir påmind om Dina inre potentialer som finns gömda på cellnivå.

Cellerna i kroppen har en magisk förmåga att absorbera, underhålla och bevara vibrationer av ljus, medvetande och energi. Cellerna är skattkistor med en enorm förmåga att innehålla oerhörda mängder av information och energi. Cellerna har också en kapacitet att innehålla värdefull kunskap och visdom samt nedladdningen av Din gudomliga blåkopia. Tänk Dig att varje cell innehåller en gudomlig blåkopia för att ha perfekt hälsa, välmående, vitalitet och perfektion.

Genom att balansera, neutralisera och nollställa Din karmakropp kommer Du att kunna bli fri från karman och all negativ energi. Din karmiska kropp kommer sedan att omvandlas till en ny eterisk kropp med en ren och positiv kärleksenergi, vilket kommer att återskapa blåkopian av oss själva. En process där Du lär Dig att hela alla dina kroppar (fysisk, emotionell, mental och andlig) på cellnivå. Du får också veta om de förändringar som sker med vårt nya energisystem samt våra lägre och högre chakran genom att aktivera den Gudomliga ljuskanalen av Din Högre frekvens.

DNA- och chakrasystemet, som mänskligheten haft sedan gamla tider har nu blivit föråldrade. I denna nya 5:e dimension kommer vi, människor, omvandlas till Ljusvarelser med en eterisk fysisk form som består av ett helt annat energisystem med Flerskiktade Torus i grunden. Utan en djupare förståelse och kunskap om den nya människans energisystem kommer det att bli omöjligt att kunna utföra andliga tillämpningar, visualiseringar och meditationer. Vilka tillvägagångssätt finns för att rensa och balansera det gamla chakrasystemet? Hur kommer vi att få tillgång till det nya kosmiska energisystemet?

Denna process kommer vi alla att gå igenom på ett medvetet eller omedvetet plan, med hjälp av våra Högre Jag och Lorder av Ljus. Men hur snabbt det tar för oss att komma till målet beror på hur redo vi är att aktivera, rena och synkronisera alla processer för att bli en Kosmisk Människa igen. Några kommer att ”förflytta sig” till 5:e dimensionen i detta liv, andra behöver kanske 2-5 reinkarnationer för att göra denna resa i fysisk form.

Vägen till Den 5:e Dimensionen handlar om en process och är inget som kommer att ske över en natt. En process där vår Gudomliga Skapare stegvis försöker ta oss till Den Nya Tiden där Jorden och mänskligheten förbereder sig på ett djupare plan för att uppstiga till en femte dimension.

Det högre syftet med GoldenStarCode Aktivering är öppnandet av Ditt inre Hjärta- och den Gudomliga ljuskanalen, vilken är en antenn för mottagning av information från Lorder av Ljus, Skaparen och hela Universum. Grunden för detta arbete är Överföring och Mottagning av Kärlek och Ljus via den heliga cirkeln: Hjärta av Moder Jord – Människans Hjärta – Hjärta av Fader Himmel. Människans högre mission på Jorden är här och nu att bli det femte elementet på pyramidens topp, med naturens fyra krafter Eld, Jord, Vatten och Luft i grunden. När de fyra elementen vibrerar i harmonisk resonans med Ditt högre Jag förenas de till en Helhet, i vilken människan i sin fulländning kommer att bli det Perfekta Femte Elementet som en eterisk varelse och en kanal för Skaparens Gudomliga Energier via vårt innersta hjärta in i Hjärtat av Moder Jord.

Detta är mänsklighetens mission och livsuppdrag som förkroppsligad här på Jorden. När Du blir en kanal för Ljus och Kärlek, lämnar Du alla dualitetbegränsningar och uppfattar allt levande på Jorden som en Enhetlig Skapelse av Alltet. Alla ”slöjor” kommer försvinna där vi gömt undan vår Perfektion av att vara Universums Medskapare under ledning av Skaparen själv.

GoldenStarCode Aktivering passar framför allt dig som redan arbetat en del med Dig själv och som nu vill nå en högre och djupare nivå i Ditt liv - Själsligt, Andligt och Mänskligt -
Det är omöjligt att beskriva om allt som görs under en Aktivering. Processen är specifikt utformade med nya teman som kommer att variera beroende på gruppens dynamik och dess unika sammansättning.

Huvudtema för GoldenStarCode Aktivering är att skapa Multidimensionalitet genom att befria Dig från Dualitet. Transformera celler och cellminnen genom initiering av gyllene energi och pranaandning för att ta fram alla positiva erfarenheter och kunskaper från tidigare liv. Aktivering och förnyelse av nya DNA-trådar. Aktivering av Ditt Nya Högre Chakrasystemet, vilket innefattar aktivering och förankring av Ditt Gudomliga SjälsStjärnechakra och JordsStjärnechakra. Dessa nya chakran är viktiga för att grunda Dig i Jorden och samtidigt hålla Dig sammankopplad till Kosmos och Gudomliga Källan. Genom denna aktivering kommer Du att bygga en kraftig energikanal av Din Ljusfrekvens, vilken alltid ska hålla Dig centrerad, balanserad och harmoniserad. Aktivering av denna energikanal är en hjälp för att öppna Ditt inre Hjärta samt knyta kontakt med Ditt Högre Jag och den 5:e Dimensionen.

Aktiveringsprocessen kommer att innefatta många praktiska moment, som kanaliseringar, initieringar och aktiveringar, vilka har en utrensande effekt och sätter igång inre processer. Du kan känna utrensningar i form av frossa, huvudvärk och förkylning några dagar efter kursen.

Alla Vi Ljusarbetare som samlas på GoldenStarCode Aktivering har det gemensamma syftet att utveckla oss själva samt lyfta varandra för att bygga upp våra nya Ljuskroppar som gör det möjligt för oss att leva i de högre dimensionella världarna.

Vad händer när Jag mottagit en GoldenStarCode Aktivering?

När en GoldenStarCode aktivering skett, kommer ett ”spindelnät” av ett sammanvävt gyllene ljus att flyta ut och fylla Dig av det rutnät som alla aktiverade är anslutna till. Gyllene ljuset översvämmar Dina sinnen, flödar genom kropp, chakran, organ och ut genom huvudet som en fontän. Ljuset från den 12:e gyllene strålen kommer från Källan av Gudsmedvetande, vilket gör att dess energifrekvens är mycket raffinerad och ren. Renheten från den Högre Gyllene Strålen är en kraftfull energi som kommer att lyfta upp mänskligheten till en Högre frekvens. En frekvens som ingjuter oss med Gudomlig sanning som öppnar vägen till vår Högre kärlek, visdom och strålglans.

Processen innefattar initieringar som aktiverar nya celler, DNA-strängar och Högre chakran. Det sker också ett energiutbyte av vårt energifält som skapar en högre frekvens av medvetande, vilket öppnar Dina inre dörrar till det Gudomliga Medvetandet så att Du får ökad tillgång att kommunicera med Ditt Högre Jag. Aktiveringen öppnar också upp dörrar för den Gudomliga Feminina och Maskulina energin genom att balansera dem och Dina 7 chakran i det lägre jaget. Energierna som initieras är mer av den Gudomliga Feminina arten eftersom denna energi försöker återupprätta och övervinna obalansen från vår tidigare historia av manlig dominans på planeten. Därför upplever vi ett kontinuerligt flöde av den Gudomliga Feminina energin för att lugna och återfå vår balans igen.

Att "släppa", är en annan viktig roll i dessa aktiveringar. Aktiveringen är ett redskap för att effektivisera Din befrielseprocess. När Du fått en aktivering börjar Din kropp att rensa ut alla föroreningar från systemet. Främst kommer den emotionella kroppen att rensa massa känslomässiga aspekter som den inte längre vill ha. Aktiveringen frigör negativa blockeringar som uppstått i detta och tidigare liv och som har begränsat Ditt tillflöde av kärlek. Falska förhållanden, övertygelser i form av manipulation och separation eller andra omständigheter som orsakat emotionell smärta, kommer Din kropp och själ att dumpa för att kunna föra in mer ljus, kärlek och glädje igen. I denna process börjar vi komma ihåg hur vi kände innan vi blev indoktrinerade och förorenade av föräldrar, samhälle, religioner, system, regler och normer, m.m.

Aktiveringen gör att Dina celler VAKNAR och börjar kommunicera med Ditt DNA. Denna kommunikation på cellnivå effektiviserar och stärker immunförsvaret så att Du lämnar gammalt bagage som inte är gynnsamma för Dig och Din inre utveckling. En aktiveringskod, kommer alltid att förändra Dig, oavsett om Du erkänner det eller inte. Aktiveringskoden kan inte skada Dig för det är omöjligt. Men den ger Dig en permanent förändring för att nå Din "Högre potential". Aktiveringsprocesserna hjälper Dig att flytta djupare inom Dig själv för att återvinna Ditt sanna Gudomliga Jag. Ditt liv förvandlas för att bli Gudomlig på alla plan, vilket gör att Du inte längre påverkas av den yttre världen.

Att vara medveten om Ditt sanna ”Gudomliga Jag” har en avgörande betydelse för Ditt liv och Din framtid. Efter aktiveringen av den ”Heliga Triangeln”/Stjärnan/Merkaban och sammanslagningen av Dina 12 chakran börjar Anden, Sinnet och Kroppen att placera Din "Gudomliga Mission " eller så kallade livsuppgift som en av de främsta prioriteringarna i Ditt liv. Alla nivåer börjar renas och avgiftas på grund av Din inre önskan att flytta in i den Gudomliga Närvaron för att bli "Ett med Moder/Fader/Gud" och anslutas till 13:e chakrat.

”Vi är de främre Löparna av den Nya Jorden! Vi är Pionjärerna inom denna nya sfär. Vi är här för att sprida den Nya energin och ersätta de nuvarande makthavarna som håller fast vid de lägre energierna och kunskaperna. Våra kära Ljusvarelser och Mästare har redan börjat assistera oss genom att arbeta med de nya betydelsefulla och djärva förändringarna som kommer att ske här på vår jord. När dessa blommar ut i sin fulla kraft är Du redo att kliva fram, och gör det! Vi har så mycket att visa mänskligheten och världen! Tvivla aldrig på hur viktig Du är! Du är en betydelsefull varelse som kommit hit för att visa andra hur man förflyttar sig till den Nya Jorden genom att leva och verka här och nu!”

Din inre kraft!

Är Du en ljusvarelse som ibland kämpar för att komma till rätta med händelser i Ditt liv, eller brottas med dagliga svårigheter som "att vara människa". Som förkroppsligad människa, i strävan att lära Dig, har Du fått uppleva mycket, men glömmer ofta att Du har makten att skapa den värld Du verkligen önskar. På Din jordiska resa har Du upplevt prövningar och uthärdat smärta i form av saker som Du fått se, känna och gå igenom. Du har nu kommit till en vändpunkt i Ditt liv där Du inser att alla dessa händelser handlar om Dig själv och Din utveckling, genom denna insikt har Du nu tagit kontroll över Ditt liv och Dina känslor.

Genom Din känslighet har Du många gånger gett bort din kraft till andra, till auktoriteter eller till människor som tar utan tanke eller känsla. Detta energiläckge har ofta gjort Dig svag. Kom ihåg att Du är en ljusvarelse och Mästare som äger en enorm kraft. Du kan använda denna kraft genom att överlåta Dig ~ inte till andra utan till Gud och det Gudomliga inom Dig ~ Ljuset av Ditt eget Sanna Jag finns alltid i Ditt totala väsen. Du har alltid potential att förändra, genom att ta itu med det som finns inom Din kontroll och Ditt inre Själv. Varje justering och förändring som Du gör i Din tanke eller Ditt sätt att leva kommer att ge ringar på vattnet, dessa effekter kommer att spridas ut i universum och detta kommer att ändra Din innersta essens och karaktär för alltid.

Om Du Själv har denna enorma kraft, tänk då vilken kraft och potential som flera människor med samma mål och önskningar har tillsammans, och hur denna kraft kan förändra vår värld till det bättre! Så ta kontroll, centrera, fokusera och gå in och bli ett med Dig själv och allt som handlar om Dig. Fråga Dig själv vad det är som Du vill ha ~ Vad är det som Du verkligen önskar? Vad är det som håller dig tillbaka, eller hindrar dig från att få det Du önskar? Sök inom Dig själv, inte omkring Dig. Undersök Ditt sinne, Dina tankar, Dina känslor. Titta djupt in i Ditt hjärta. Den verkliga förändringen kommer inifrån Dig Själv, när Du förändrar Ditt inre kommer också Din yttre värld förändras, för allt är möjligt. Det är dags att komma ihåg hur Du flyger; Hur använder Du Dina vingar av ljus för att lyfta Dig Själv, Dina tankar, Dina känslor till en högre frekvens av energi och vibration? Lyft Dig till skyarna och känn hur Du med lätthet behärskar att ta Dig över berg och genom dalar när Du släpper taget om materiella ting, problem och dramer som oroar och betungar Dig. Du är en Mästare, och det är dags att komma ihåg detta nu, arbeta med Dig Själv för att återställa Dig till Din sanning och Din balans som finns i Ditt magnifika väsen.

Golden StarCode Aktivering är ett verktyg som kan hjälpa Dig i arbetet av Ditt överlämnande till den högsta aspekten av Ditt väsen och övervinna allt som håller Dig tillbaka, så att Du på nytt kan lära känna Din helhet, fullkomlighet och gudomliga Väsen. Lär känna den sanna och härliga innebörden av kapitulation; om styrning av Ditt ljus och Din kraft som finns inom Dig, och hur Du använder Dina krafter för att segra över tvivel och negativitet. Golden StarCode är kraftfulla spiralformade energier som harmoniserar med universum och dess högre frekvenser. Denna gyllene energi renar, balanserar och frigör Dig från karman och blockeringar. I Dina celler finns en signatur som svarar an på denna frekvens av gyllene ljus. När Din kropp är i resonans med denna frekvens skapas en vibration som väcker Dina cellminnen och blåkopian som finns i Ditt DNA så att Du får tillgång till varje del av Dig Själv, Din styrka, Din balans och den ovillkorliga kärlek som finns i Ditt hjärta och sanna Väsen. När varje fiber av allt Du är; varje atom, varje cell genomsyras av dessa härliga partiklar av ljus och får kontakt med Ditt Högre Jag, då vet Du att Du är en perfekt och fullkomligt komplett Varelse. Du är och förblir alltid Din egen sanna Mästare!

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)