Känner Du av frekvenshöjningen och den inkommande energin

Kära vän och ljusarbetare, det är verkligen ett nöje att ansluta med dig i detta ögonblick då mänskligheten har den fantastiska möjligheten att nå en högre medvetenhet och en mer förfinad energi. Denna kommande tid som väntar oss alla innebär en ökad möjlighet att slå oss samman med Kristus medvetandet som kan ge oss en aktivering av högre frekvenser.

Som alltid är det en stor glädje för mig att dela med mig av den information som sker i denna utvecklingsprocess som många av oss just nu genomgår. Det är ytterst viktigt för dig att vara medveten om att det den här gången inte bara handlar en obetydligt liten aktivering som kommer att ske, under denna kommande period kommer det att inträffa de mest storslagna förändringar i din inre värld som kommer att omfatta så mycket mer.

Vi har att göra med en djup förvandling som innebär att alla gamla och välbekanta mönster som varit en del av dig så länge kommer att transformeras till nya former som ger dig större tillgång till din högre varelse. Denna högre form av din varelse kommer att spela en viktig roll för oss alla och det kommer även att vara en avgörande faktor i din fortsatta utveckling och tillväxt.

Ju mer lager du transformerar desto mer förändringar och aktiveringar kommer den eteriska kroppen att genomgå. Din eteriska kropp består av olika frekvenser vilket innebär att aktiveringen kommer att ske på ett personligt plan och därför kommer förändringsprocessen att skilja sig från individ till individ.

I denna aktiveringsprocess kommer det att ske en sammanslagning mellan den kristallina kroppens frekvenser, Ditt Högre Jag och Ditt personliga själv i denna inkarnation. Den som du är i denna inkarnation tillhör den form som den kristallina kroppen valt att ta med sig in i Kristus medvetande av ditt väsen. Detta kan medföra att du kommer att uppleva en mycket intensiv övergång och sammanslagning av högre frekvenser av ljus och kärlek som kommer att manifesteras i din fysiska kropp.

Denna sammanslagning kan medföra en magisk känsla av eufori eftersom den eteriska kroppen är mycket känslig och lätt kan tolka denna process som en lycksalig upplevelse. Däremot kan den fysiska kroppen uppleva ganska blandade känslor, beroende på graden av känslighet och mängd av ljus och kärlek som flödar in i kroppen. En person kan till exempel uppleva en ökad smärta medan en annan person som är mer mottaglig för ljus och aktiveringar kan uppleva känslor av lycka och glädje.

Dessa känslor kan bero på många faktorer som:

• Hur väl en person som är balanserad

• Hur väl en person är jordad

• Renhet och det allmänna hälsotillståndet

• Grad av medvetande

• Det personliga ljusets frekvenser

• Hjärtats styrka

• Öppenhet för processen

• Hur väl man litar på sig själv, och flödet av denna process

• Förmågan att släppa kontrollen

• Förmågan att släppa det förflutna och sin självbild

• Acceptans

• Förmåga att meditera

Det är viktigt att vara öppen för alla aspekter som sker i denna gudomliga process samt ha tilliten till att allt är som det ska. Du måste kapitulera till fullo vid sammanslagningen av dina högre aspekter genom att låta processen lösa sig själv, du måste våga släppa taget, speciellt de tankemönster som finns i ditt sinne, annars kan du hindra flödet, vilket kan orsaka former av obehag.

De ljusarbetare som i fysisk form befinner sig på Jorden för att jorda dessa energier och som fungerar som en kanal under denna process kan förvänta sig intensiva energier för att föra dessa energier vidare till Moder Jord och det mänskliga kollektiva medvetandet. Människor som är bärare av de nya energierna har detta arbete som ett livsuppdrag. För dem är det av yttersta vikt att de öppnar upp sig för dessa energier. Acceptera och låta energierna verka genom dem: detta är vad de ska fokusera och arbeta med.

De av er som är här för att befria vägen, de så kallade wayshowers, är de människor som har uppdraget att ta de första hårda energiska slagen för att slå den jordiska dubbelheten i småbitar. De måste vara väldigt balanserade och uppvisa inre frid annars kan det bli en svår utmaning. De är här på jorden för att befria sig själva, mänskligheten och Moder Jord från makt, mörker och dualitet, vilket ofta innebär jordning av dessa utbytbara energier. Wayshowers är inte bara en kanal för dessa energier, de har också en förmåga att kunna transformera och rena tunga energier.

Det är portvakterna bland oss som genomgår de tuffaste tiderna, detta beror främst på att de i sin fysiska form befinner sig kvar i dessa höga frekvenser genom att aktivt närvara i de högre världarna, samtidigt som de lever och parerar denna jordiska dubbelhet. De mänskliga portvakterna reser fram och tillbaka hela tiden, oavsett om de är medvetna eller inte, detta för att jorda och förankra dessa förhöjda energier på vår jord. De övervakar och ser till att dessa högre frekvenser förs ned till vår jord. På så vis hjälper de människor som under denna frekvenshöjning och omvandlingsprocess genomgår svåra och omfattade transformationer. Portvakter som lever på jorden representerar de flerdimensionella aspekterna och det ökända. Eftersom de oavbrutet arbetar med dessa högre frekvenser är de ofta mycket utmattade på grund av detta multidimensionella arbete. Därför är det mycket viktigt att de vilar mycket, lever i nära samklang med djur och natur samt mediterar regelbundet för att upprätthålla en konstant balans och frekvens, detta kommer att underlätta och främja deras jordiska arbete och uppdrag. 

Alla bidrar på ett eller annat sätt i jordens uppstigningsprocess, men nu kommer allt att intensifieras och bli mer påtagligt. Denna intensifiering kan bli ganska outhärdlig om du inte står stadigt eller uppnått en inre balans i sammanslagningen med ditt Högre Jag och Kristus medvetandet. Intensifieringen har uppkommit på grund av att Gaias frekvens börjat vibrera i ett högre medvetande som innehåller en mer förfinad energi, vilket innefattar att dualitet och den materiella världen inte längre kan harmonisera i resonans med denna förhöjda frekvens. Denna dubbelhet och materiella värld kommer bokstavligen att blekna bort och slås samman när jorden tonar in med dessa nya högre frekvenser och allt kommer att omvandlas till energi = högre frekvens.

Av denna anledning är det viktigt att ni tillåter er själva att vara mottagliga och öppna för dessa ljusfrekvenser. För att kunna växa i resonans med denna förvandlingsprocess behöver ni ge upp det förflutna eftersom det håller er tillbaka. Genom att vara i nuet kan ni förbereda era kroppar för en sammanslagning med denna nya eteriska frekvens som innebär att den fysiska kroppen inte längre kommer att upprätthålla materialistisk form när du kommer till slutet av denna resa. Att vara balanserad, ha ett inre sammanhang och kontakt med din ursprungskälla är mycket viktigt för din fortsätta utveckling av denna nya kristallina kropp. Du kommer under denna frekvenshöjning att genomgå en alkemisk process som löser upp den materialistiska formen till en eterisk nivå, som representerar den rena essensen av ditt väsen.

Att nå denna eteriska form kräver inte bara ren energi det kräver även en inre reflektion av din omgivning och din verklighet. Denna inre reflektion är en frekvens och en själlös värld utan ego eller tankar, där allt bara ÄR. Den mänskliga hjärnan vill gärna förstå allt och även beskriva allt med ord, detta tillstånd av mänsklig kontroll kommer i allt större omfattning att tyna bort i den grad ditt medvetande och din förståelse om dig själv som varelse växer. Ökad medvetenhet innebär ett konstant flöde i nuet, utan några tankar eller frågor. I ett medvetet tillstånd kommer din inre kunskap, acceptans och högre väsen att träda fram och göra sig gällande.

Detta tillstånd är en stor njutning och lycka, för utan tankar finns det inte längre några ord, inga mer separationer, ingen smärta, inga bekymmer och framförallt inga strider, ingen rädsla, ingen ilska eller dualitet. Du närmar dig den slutgiltiga finalen där skiftet kommer att börja med din fysiska kropp eftersom den är centrum i ditt universum och allting avgår härifrån och blir din verklighet.

Var rädd om dig själv, ta gott om tid för att vårda dig själv, ge dig massor av kvalitet och egen tid under denna inkommande period. Du kommer snart att få reda på varför det är så viktigt att vara i ett tillstånd av inre frid, ett tillstånd av lugn, ett tillstånd av inre balans, ett tillstånd av egenkärlek under denna tidsperiod när du nu har tillgång till portaler med oändliga möjligheter. Dessa portaler kommer att hjälpa dig och din fysiska kropp att förflytta dig till ett tillstånd av eteriskt varande.

Tillåt dig att släppa allt under dessa kommande veckor eftersom det kommer att uppstå konfrontationer med gamla och djupa dolda smärtor, rädslor, familjefrågor och så vidare ... Dessa aspekter kommer att uppdagas för att ge dig möjlighet att släppa det hela på ett avgörande sätt … detta för att visa att det bara är det förflutna som spökar i ditt sinne. Släpp allt som hör till det förflutna och förstå att det bara är en gammal del av dig själv som inte längre tjänar något syfte. Ge inte det förflutna för mycket tankar, det handlar om att släppa och vara närvarande här och nu, var i din kropp och i ditt hjärta! Fokus på nuet, fokusera på vad du vill bli och fokusera på vad du vill ändra. Acceptera inflödet av de energier som strömmar genom dig och njut av det, låt det hända och koppla bort dig själv från allt omkring dig i detta aktuella ögonblick när du ansluter dig med din högre varelse, med din sol, din jord, med din stjärnfamilj, med mästarna, med guider och så vidare ...

Denna kommande tid är en extra portal för den eteriska kristallina kroppen. Hur som helst så kommer denna portal att ge dig ett enormt bidrag som hjälper dig att öka din självkänsla och ditt självförtroende. Detta kommer du att behöva för din kommande resa genom dina högre portaler och i växandet av din kristallina kropp och Högre Jag. Släpp, släpp och släpp: det är detta budskapets huvudtema, följ strömmen och låt dig vara den du är. De inkommande energierna kommer att vara ett kraftfullt verktyg och en stor hjälp i din process att släppa. I samma ögonblick som dessa energier flödar in i din kropp finns det verkligen inget att göra än att släppa taget och släppa allt förflutet, vilket gör att du bara kan vara i detta NU och ögonblick.

Njut av processen och tveka inte att kontakta mig för att få hjälp, min energi är alltid tillgänglig för er alla. 

Jag är Angela, bärare av ljus och kärlek

 

 

 

16 dec 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)