Kliv in i den Du i sanning ÄR

Ett stort antal av oss själar på jorden är just nu redo att genomgå ett kvantsprång till ett högre galaktiskt medvetande. Är Du en av dem?

Är Du en gammal själ och ljusarbetare som känner att det nu är dags att befria Dig från gamla smärtor som rädsla, oro, sorg och skuld som har sitt ursprung från urminnes tider. Längtar Du att träda in i en högre frekvens där Du kan verka och stå stark i Din Kraft för att sprida kärlek, ljus och ökad medvetenhet.

På kursen GSC-Aktivering transformerar Du 3 dimensionella energier som vill hålla Dig kvar i illusioner av makt och kontroll. Du löser också upp blockeringar och mönster som orskats av dessa lägre energier. Du öppnar upp cellminnen av högre potentialer och visdom. Du får en starkare kontakt med Din själ och direkt kontakt med Din Gudomliga källa för att ta klivet in den Du i sanning ÄR  - Ditt Högsta Gudomliga Jag -

Som gammal själ bär Du visdom och kunskap från Lemurien, dessa uråldriga minnen är det nu dags att väcka och på GSC-kurserna kommer Du att få mer kunskap och information om Din själsliga koppling till Lemurien.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 1

I Steg 1 genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen. Det sker en djup cellulär förändring som renar och återställer balansen i Dina celler och lägre chakran så aktivering av Dina Högre chakran kan inledas.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 2

I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att aktivera det högre chakrasystemet och ljuskanalen. Ditt DNA bär på en signatur som svarar an på denna aktivering och förbereder Din kropp på att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan och syfte. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar, vilket kommer att expanderar Ditt medvetande och väcka Dina cellminnen. Ett högre medvetande hjälper Dig att börja minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv och innebörden av Din Livsväg och Livsuppdrag.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 3

I det tredje steget förankras Dina högre chakran med hjälp av den ”Heliga triangeln”, vilket innebär att det 12:e chakrat förankras i källan av Gud Fader. Genom denna uppkoppling av högre frekvenser kommer nya omställningar att ske som uppgraderar nya DNA-strängar och ljuskroppar. Denna process är en förberedelse som gör det möjligt att aktivera Ditt 13:e chakra. Det 13: e chakrat är källan till den rena kärleksenergin av Gud Moder som förstärker Din frekvens. När Din frekvens når en högre vibration öppnas portalen av villkorslös kärlek i Ditt hjärta med total balans av Gud Fader/Moder. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner.

Under dessa två dagar kommer vi som deltagare också arbeta på djupare nivåer för att öppna upp cellminnen och potentialer från Lemurien för att genom denna förståelse öka medvetenheten om vårt sanna Högre Gudomliga Jag.

Boka in kursen steg 1-3 i Stockholm 2016:

Stockholm:

Lördag  30 januari  Steg 1-2                kl. 10-17
Söndag 31 januari  Steg 3                   kl. 10-17

Anmälan: [javascript protected email address]

Masterkurs (fortsättning steg 1-3)

Masterkursen kommer bland annat att handla om förankring och förstärkning av 13 DNA som gör oss till mer medvetna ljusarbetare eftersom det ökar vårt mottagande av ljus, stärker immunförsvaret, väcker cellminnen och potentialer samt öppnar upp för ett inre seende och kontakt med andra dimensioner. Förutom att förstärka det högre chakrasystemet är den 13-strängade DNA-spiralen utformat för att ge individen möjlighet att möta och fokusera djupare på vissa aspekter av evolutionen för att förstå sig själv "på själsnivå". Genom 13 DNA- och högre chakrasystemet tillåter univerum oss lektioner i form av olika upplevelser och ”prövningar” för att ”öppna upp” och dra till oss vårt medvetande som hjälper oss att vidga våra perspektiv och möjligheter. Dessa lärdomar ger oss ett uppvaknande som i sin tur gör det möjligt för oss att påbörja en djupare bearbetning, förståelse, transformation och rening av karma, lägre energier, känslor och tankar, vilket är en viktig process för vår fortsatta andliga och själsliga utveckling och insikt om vårt livsuppdrag.

Under Masterkursen kommer vi med hjälp av vår ljussignatur direkt från gudomliga källan att ”slå på” de inre gudomliga energikoderna som vilar i våra DNA och ursprungliga gener. När Du svarar an på denna signal kommer Dina celler öka i vibration i syfte att låta vårt Kristusmedvetande stiga och förenas med vår gudomlighet. Vi kommer också att återskapa 26 kromosompar, vilka har stark och viktig koppling till DNA-spiralens 13 strängar.

Vi befinner oss i en period där finns det en kraftfull genetisk manifestation eller födelseprocess av ny kvinnlig energi känd genom den 13:e DNA-strängen. Denna öppning ger oss tillgång till Maria Magdalena energier vars inverkan kommer att förankra och förstärka vår högre frekvens av ljus, kraft och kärlek i våra kroppar.

Aktiveringen av 13:e DNA-strängen är en bro för att kunna aktivera dessa parallella dimensionella DNA-system som hjälper mänskligheten att dra till sig och förstärka den grundläggande energin till av omvandling och förnyelsefunktionerna som sker i den mänskliga kroppen vid aktiveringen av 13 DNA-systemet. 13:e chakrat är också signifikant i kedjan för den fortsatta utvecklingen av det 14:e och 15:e chakrat och vidare till 26:e chakrat, som är vårt högre gudomliga hjärtchakra som ger oss tillgång till dimensionerna 6-12 och diamantenergin.

Masterkurser kommer att hållas våren 2016

Master Advance

Är en fortsättning för dem som gått Masterkursen. Denna kurs kommer att öppna Diamantenergin i Ditt hjärta via OM-kristallen för att stiga in i de högre dimensionerna 6-12. En djupare integrering och förankring av gyllene DNA-spiralen och de parallella 13 chakrasystemen (chakra 14-26) Föreningen av själen/kristusmedvetande (Ditt högre Jag) och Ditt Högsta Gudomliga Jag) för att finna Ditt Gudomlig namn. Du lär Dig också hantera Mahatma energin som renar Dig på alla 352 nivåer till Din Gudomliga Ljuskälla. Via Maria Magdalena koderna kommer Du få möjligehet att aktivera Ditt GoldenHeart, vilket är en högre frekvens för att träda in i den 13:e dimensionen.

För mer info om Lemurien : www.goldenstarcode.n.nu/ar-du-en-sjal-fran-lemurien    

För mer info om GoldenHeart BEings: www.goldenstarcode.n.nu/ar-du-en-goldenheart-being

www.goldenstarcode.n.nu

                                                     /jord.jpg

2 nov 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)