Öppna Ditt hjärta, Din kraft och högre frekvens

KURSPROGRAM HÖSTEN 2015 

GSC-Aktivering steg 1-3:

 

Göteborg:

Lördag  17 oktober Steg 1-2                kl. 10-16.30
Söndag 18 oktober Steg 3                   kl. 10-16.30 (Kursen i Göteborg fullbokad)

Jönköping:

Lördag  7 november Steg 1-2               kl. 10-16.30
Söndag 8 november Steg 3                  kl. 10-16.30 (3 platser kvar)

Halmstad:

Lördag  21 november Steg 1-2              kl. 10-16.30
Söndag 22 november Steg 3                 kl. 10-16.30

Varberg:

Lördag  5 december Steg 1-2                kl. 10-16.30
Söndag 6 december Steg 3                   kl. 10-16.30

Kurspris: 1 895 kr för 2 dagarskurs GSC-Aktivering steg 1-3 (Ingår vegetarisk lunch, fika och frukt)

Anmälan: [javascript protected email address]

/jord.jpg

GSC-Aktiveringsprocess Steg 1

I Steg 1 genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen. Det sker en djup cellulär förändring som renar och återställer balansen i Dina celler och lägre chakran så aktivering av Dina Högre chakran kan inledas.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 2

I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att aktivera det högre chakrasystemet och ljuskanalen. Ditt DNA bär på en signatur som svarar an på denna aktivering och förbereder Din kropp på att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan och syfte. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar, vilket kommer att expanderar Ditt medvetande och väcka Dina cellminnen. Ett högre medvetande hjälper Dig att börja minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv och innebörden av Din Livsväg och Livsuppdrag.

GSC-Aktiveringsprocess Steg 3

I det tredje steget förankras Dina högre chakran med hjälp av den ”Heliga triangeln”, vilket innebär att det 12:e chakrat förankras i källan av Gud Fader. Genom denna uppkoppling av högre frekvenser kommer nya omställningar att ske som uppgraderar nya DNA-strängar och ljuskroppar. Denna process är en förberedelse som gör det möjligt att aktivera Ditt 13:e chakra. Det 13: e chakrat är källan till den rena kärleksenergin av Gud Moder som förstärker Din frekvens. När Din frekvens når en högre vibration öppnas portalen av villkorslös kärlek i Ditt hjärta med total balans av Gud Fader/Moder. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner.

Masterkurs (fortsättning steg 1-3)

Varberg:

Lör & Sön 24-25 oktober kl. 10-17.00 (2 platser kvar)

Kostnad: 1595 kr för 2 dagarskurs (ingår vegetarisk lunch, fika och frukt)

Masterkursen kommer bland annat att handla om förankring och förstärkning av 13 DNA som gör oss till mer medvetna ljusarbetare eftersom det ökar vårt mottagande av ljus, stärker immunförsvaret, väcker cellminnen och potentialer samt öppnar upp för ett inre seende och kontakt med andra dimensioner. Förutom att förstärka det högre chakrasystemet är den 13-strängade DNA-spiralen utformat för att ge individen möjlighet att möta och fokusera djupare på vissa aspekter av evolutionen för att förstå sig själv "på själsnivå". Genom 13 DNA- och högre chakrasystemet tillåter univerum oss lektioner i form av olika upplevelser och ”prövningar” för att ”öppna upp” och dra till oss vårt medvetande som hjälper oss att vidga våra perspektiv och möjligheter. Dessa lärdomar ger oss ett uppvaknande som i sin tur gör det möjligt för oss att påbörja en djupare bearbetning, förståelse, transformation och rening av karma, lägre energier, känslor och tankar, vilket är en viktig process för vår fortsatta andliga och själsliga utveckling och insikt om vårt livsuppdrag.

Under Masterkursen kommer vi med hjälp av vår gudomliga signatur att ”slå på” de gudomliga koderna som vilar i våra gener. När Du svarar an på denna signal kommer Dina celler öka i vibration i syfte att låta vårt Kristusmedvetande stiga och förenas med vår gudomlighet. Vi kommer också att återskapa 26 kromosompar, vilka har stark och viktig koppling till DNA-spiralens 13 strängar.

Vi befinner oss i en period där finns det en kraftfull genetisk manifestation eller födelseprocess av ny kvinnlig energi känd genom den 13:e DNA-strängen. Denna öppning ger oss tillgång till Maria Magdalena koder vars inverkan kommer att förankra och förstärka vår högre frekvens av ljus, kraft och kärlek i våra kroppar.

Aktiveringen av 13:e DNA-strängen är en bro för att kunna aktivera dessa parallella dimensionella DNA-system som hjälper mänskligheten att dra till sig och förstärka den grundläggande energin till av omvandling och förnyelsefunktionerna som sker i den mänskliga kroppen vid aktiveringen av 13 DNA-systemet. 13:e chakrat är också signifikant i kedjan för den fortsatta utvecklingen av det 14:e och 15:e chakrat och vidare till 26:e chakrat, som är vårt högre gudomliga hjärtchakra som ger oss tillgång till dimensionerna 6-12 och diamantenergin.

Master Advance

I januari/februari kommer en fortsättning på Masterkursen för dem som önskar. Denna kurs kommer att innefatta Diamantenergin, dimension 6-12, integrering av de parallella 13 chakrasystemen, dvs. chakra 14-26, djupare förklaring och förstärkning av Maria Magdalena koder samt Mahatma energin som renar oss på alla 352 nivåerna fram till Gudskällan. 

(Mer info om denna kurs kommer senare i höst).

            

För mer information: www.goldenstarcode.n.nu

 

 

    Välkommen!

 

12 okt 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)