Lemurien

Lemuriens fall

Fallet och förödelsen av Lemurien/Atlantis orsakade även att den stora centralsolen föll ner i vibration, vilket satte igång en kedjereaktion i hela vårt universum som ledde till att vi och Jorden separerades från Gud (Urkällan).

När Du genom initieringen av GoldenStarCode får tillgång till Dina inre koder som löser upp karma från dessa erfarenheter kommer smärta, sorg, ilska, oro och rädsla att raderas från Din cellulära struktur.

Många av de som får GoldenStarCode DNA-aktivering har levt på Lemurien/Atlantis och många av oss har därför till uppgift att bearbeta karman som finns mellan Illiminati och dess ursprungliga lemurianer/atlanter. Det som kommer att bearbetas är makt och kontroll för att återigen låta kärleken träda in i våra liv och på jorden.

Eftersom Illiminati hade förmågan att resa i tiden kunde de se vad som hände i framtiden och hur deras eget öde påverkades i samband med Jordens Uppstigning. För att stoppa denna uppstigningsprocess och kontrollera människan började de att beblanda sig med den mänskliga rasen för att påverka och manipulera människans DNA och gener. Det var denna beblandning som skapade karman i vår genetiska struktur.

Manipuleringen av DNA resulterade i att mänskligheten förlorade sin förmåga att känna, hantera och följa känslorna. Detta innebar också att människan förlorade sin genuina kontakt med hjärtat, istället började känslorna ta kommandot och styra vår kropp och våra val. Människan blev i detta skede starkt påverkad av yttre förhållanden, detta gjorde att vi tappade vår kraft och blev svaga och sårbara. Alla beslut och val kom därmed att baseras på rädslor istället för kärlek, vilket skadade våra emotionella kroppar. Vår emotionella kropp kan repareras och helas vilket sker när kropp, sinne och själ vibrerar i en högre frekvens och ljuskroppen förenas med hjärtat och det högre chakrasystemet.

Utan hjärtchakra kan inget väsen utvecklas. Det är genom våra hjärtchakran vi skapar chi, chi är livsenergi som behövs för att uppnå en högre frekvens och det är även denna vibration som är den viktigaste och grundläggande faktorn för att kunna stiga till en djupare och högre nivå. Det är bara genom ett öppet hjärta av frid, ljus och kärlek som vi kan stiga in i vårt heliga rum och nå denna högre frekvens i oss själva eller denna så kallade 5:e dimension.

Fallet med Lemurien/Atlantis och beblandningen med Illiminati gjorde att vårt DNA reducerades och vårt högre chakrasystem stängdes ner. Efter att mänskligheten förlorade sig själva, sin medvetenhet, unika förmågor och kontakt med Högre Jaget har det skett en utsugning av vår chi. På grund av att Illiminati inte har något hjärtchakra kan de inte på egen hand producera chi. Förlusten av vårt chi resulterade till att vår livstid förkortades.

Illiminati använder elektroniska apparater som TV och datorer för att koppla in sig på det mänskliga energisystemet. Droger och alkohol är också en källa av energiutsugning, (Du kan virra en koppartråd runt strömutgången för att förhindra energiutsugning). Främst av allt är det genom våra rädslor som de håller oss fast i denna tredimensionella värld av illusioner och slöjor. Rädslor ger dem stora doser av chi och genom att kontrollera och styra våra känslor försöker de hålla oss borta från vår högre medvetenhet och tillstånd av kärlek, ljus och överflöd.  

Det är bara delfiner och valar med sin renhet och högre frekvens här och nu på jorden som klarar av att hålla Illiminati borta ifrån sina energifält. Med sina unika förmågor är dessa varelser här för att hjälpa mänskligheten med att återskapa det högre chakrasystemet och förmågan av att inte längre påverkas av omvärldens och alla yttre förhållanden som gör allt för att fånga vår uppmärksamhet i syfte att störa och förvilla oss så att vi får svårt att fokusera på det som verkligen är viktigt för oss.

Utsugningen av energi (chi) skapar obalans i vårt energisystem, vilket påverkar våra mänskliga kroppar. Fler av oss börjar nu i allt högre grad och på olika sätt att genomgå GoldenStarCode DNA-aktivering. När vi i denna process öppnar våra hjärtan och tar emot dessa gyllene stjärnkoder och kristallina energier kommer våra kroppar att få för höga frekvenser för Illiminati och de kommer inte längre att kunna nå och påverka oss. Kristusenergin har därmed ställt till ett stort besvär för Illiminati eftersom dessa lägre krafter inte klarar av befinna sig nära dessa högre frekvenser av gyllene ljus. Illiminati kan inte längre med varken makt eller kontroll få bukt med att stoppa denna frekvens som nu sprider sig väldig hastighet. Istället kommer de att lägga alla sina krafter på att skapa rädslor och motstånd hos människor i syfte att få dem att avstå dessa energier av högre vibrationer. Valet är Ditt....kommer Du lyssna på dessa hinder av rädsla och motstånd och avvika från den väg som Du ska vandra eller kommer Du med ljus och kärlek bryta Dig igenom dessa fasader och illusioner för att gå din väg och nå Ditt verkliga Jag och högre aspekter av Dig själv.

20 jul 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)