Är Lemurien Ditt själsliga ursprung?

Kära ljusbärare!

Du som läser detta budskap är en uråldrig själ med din jordiska begynnelse i Lemurien. Lemurien var en högt medveten och andlig civilisation som levde i harmoni och samklang med djur och natur. Deras hjärtan och tankar var fullständigt rena med en förmåga att känna in essansen av allt levande. De levde sina liv i en idyllisk tillvaro med stor kärlek till Moder Jord och dess skapelse. Själen var fri att träda in i den fysiska världen och lämna den efter egen vilja. Lemurianerna existerade i en dimension av högre frekvenser, med en förmåga att kommunicera telepatiskt och interagera från medvetande till medvetande. Lemurien använde i sitt dagliga liv kraft direkt från kosmos som var till mycket stor nytta men denna kraft kunde även skapa mycket skada och kaos om den inte användes med ren kärlek och i syfte av allas bästa.

Eftersom din själ i sin inneboende essens har kvar sitt medvetande från denna civilisation har Du också en större längtan efter frid och harmoni än andra. De själar som levt i Lemurien har också ett minne av dualitet i sitt medvetande, vilket gör att de ofta bär på en stor inre kamp. Detta är anledningarna till varför din kamp mellan vad du egentligen är här för att uppnå och vad du verkligen gör med ditt liv ofta är större än andra människors. Själar med lemuriskt ursprung börjar nu känna en enorm trötthet och uppgivenhet av att kämpa mellan dessa två världar (det "goda" och det "onda"), en kamp som har präglat dig under flera livstider och medfört stora rädslor.

Förändringen började när Atlantis tog kontakt med Lemurien. Atlantis upplevde sig som den överlägsna kulturen. Atlantis kände att de skulle kunna bli dem som bringade det "goda" till Lemurien. Utbytet mellan Lemurien och Atlantis var fascinerande men lemurianerna hade aldrig någon önskan att skapa de människotillverkade skönhetsobjekt som atlantianerna ägde. Lemurianerna ville gärna dela sin andliga kultur med atlantianerna, men atlantianerna var inte intresserade av den lemurianska livsstilen. De tyckte sig vara långt mer avancerade med sin tekniska skicklighet, vilket ledde till att den atlantianska tekniken blev den dominerande makten och livsstilen för Lemurien. Det idylliska i Lemurien började därför falla sönder. Lemurianerna började lära sig det atlantianska språket och hur man kommunicerar verbalt. De valde att inte längre dela öppen tankekommunikation, eftersom tankarna inte var lika rena som tidigare.

Alltmedan generationerna passerade, skedde det en sammanblandning av de båda kulturerna. Båda kulturerna började leva ett annorlunda liv. Lemurianerna förlorade sin förmåga om hur de kunde lämna sitt kroppsmedvetande. Lemurien och Atlantis kunde inte längre komma i håg helheten i vilka de var. Det började lägga sig en tyngd över Lemurien. Den andliga skönheten i deras värld slutade att existera och de kände inte längre den glädje i hjärtat, som de en gång delade. Lemurien var det renaste och vackraste tillståndet av fysisk existens som mänskligheten någonsin har känt till. Frågan är om denna värld kan återskapas idag. Allt är möjligt. Din själ har en djup önskan av att nå denna inre lemuriska medvetandepunkt som ligger djupt begraven i ditt omedveta minne.

Atlantianer kan antingen vara mycket tekniska eller mycket andliga. Lemurianerna är helt annorlunda. Viktigt att komma ihåg är att själar från Atlantis och Lemurien levt flera livstider i båda dessa världar. Själar med lemuriskt ursprung befinner sig ofta i ett tillstånd av ifrågasättande. De vill gärna veta eller frågar troligtvis efter vägledning, för att de inte litar på sig själva i sin andliga vägledning. Det beror helt enkelt på att de inte vet hur de överhuvudtaget förlorade förbindelsen med sitt andliga medvetande. De vet inte riktigt vad det var som hände. Därför vet de inte riktigt hur de ska finna vägen tillbaka. Atlantianer vet inte heller vägen, eftersom de i denna teknologiska civilisation inte levde helt och fullt ut från deras hjärtan - kan de ofta sakna den empatiska förmågan att känna in och ta emot essensen av allt medvetande. Dessa själar kommer bara att fortsätta sin vardag i tron om att de hittat vägen, eftersom de inte vet eller är medvetna om att de i detta omedvetna tillstånd inte kan det.

Naturligtvis kan alla själar öppna sig för sitt andliga medvetande, men efter Lemuriens fall bär många lemurianer på en inre skuld och frågar sig själva "vad hände?" "Var det jag som förorsakade fallet?" Eller "gjorde jag något som jag inte längre kan minnas och som förorsakade denna stora smärta?". Denna skuld gör att de ofta blir tyngda av de val som de gjort i livet. Lemurianer kommer alltid att söka frid, glädje, harmoni i alla ting, men kanske inte alltid genom sitt andliga medvetande. Många gånger är de sina egna värsta fiender innan de hittar vad de söker. Du som levde under lemuriens tid, är en mycket gammal själ. Du känner till livets sanna essens. Tillåt din själ att återigen ta kontakt med Ditt Själsliga ursprung, Din Gudomlighet och Högre Jag, och du kommer att minnas vägen och då kommer Du också veta att Du är en Fullkomlig Ljusvarelse och Din egen Mästare.

16 aug 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)