Masterkurs

Nyhet 2015! GoldenStarCode Aktivering Master (fortsättningkurs)

I nästa steg i GoldenStarCode aktiveringsprocess (Masterkursen) kommer nya koder och aktiveringar att uppgradera DNA-spiralen till 13 strängar, vilket gör det möjligt att ansluta 13:e chakrat till Ditt Högre chakrasystem. Genom denna process kopplas Du också samman med den 13:e gyllene strålen, vilket är det högst vibrerande nätet av energifrekvens på jorden just nu. Låt oss förstå detta mycket viktiga 13:e chakra. 13:e chakrat är Din innersta kärna av Ditt Gudomliga Hjärta. Genom detta chakra kan Du uppleva det, som idag bara är en term för Dig: Villkorslös kärlek! Genom det 13:e chakra hör allt samman, chakrat av Enighet. 13:e chakrat är av stor betydelse och kommer att vara avgörande för att lyfta mänskligheten och jorden till en Högre frekvens av 5 dimensionellt medvetande. 13:e chakrat är Ditt och jordens Nya Hjärtachakra. När denna portal är öppen kan den Högsta universella kärleken strömma in och återuppväcka Ditt Gudomliga rike av renaste vita guld som finns inom Dig. När Du aktiverat och förankrat denna rena energifrekvens i Din fysiska form kommer Din ljuskropp att uppgraderas till en multidimensionell energiform, en form som gör det möjligt att ansluta Dig till det 14:e och 15:e chakrat, där Din ljuskropp obehindrat kan resa till andra världar och dimensioner.

Det är först när Du är ansluten till det 13:e chakrat som Du kan ansluta Dig till 14:e och 15:e chakrat. Det 14:e chakrat är en eterisk gateway, det är från detta chakra som du reser till andra dimensioner. Det 15:e chakrat är ett galaktiskt chakra, det är från detta chakra som Galaktiska rådet har möjlighet att kommunicera med Dig, men här och nu är vår främsta uppgift att fokusera på det 13:e chakrat.

KURSPROGRAM 2015 GoldenStarCode Aktivering Master:

Lördag  24 oktober              10-17         Varberg
Söndag 25 oktober              10-17         Varberg

Kostnad för Master 2-dagarskurs: 1395 kr (inkl. fika, frukt och lunch) 

Aktivering Master är fortsättningen för Dig som avklarat GoldenStarCode Aktiveringar steg 1-3. Efter denna serie i 3 steg har den 12 strängade DNA-spiralen och Ditt Högre chakrasystem aktiverats i Din fysiska kropp och förankrats inom Moder Jord via ljuskanalen. Förbindelsen med 12:e chakrat stärker och centrerar ljuskanalen, vilket ökar kontakten med Ditt hjärta och Högre Jag. När Du sammankopplas med 12:e gyllene strålen kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Detta är en process som kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. Kursen steg 1-3 och Aktivering Master är en process som förbereder Dig och Din kropp, själ och sinne till ett 5D medvetande.

28 apr 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)