En energivåg av ljus för ett högre medvetande

Något fantastiskt sker nu när vi går in i nolltid och alla våra Jag slås samman till en.

Denna sammanslagning kommer att orsaka en inre expansion när varje del av Dig nu kommer att förenas i Dig. Du kommer att förflytta Dig i Dina tidslinjer och erfarenheter Du fått av alla Dina nu. För dem som har älskat och accepterat sig själva och sin dualitet har i sitt sanna jag nått vetskapen av att en god avsikt som kommer från hjärtat av ren kärlek aldrig kan skada någon/något. Denna insikt innebär att sammanslagningen av Dina tidslinjer kommer att ge Dig en inre frid av fred eftersom alla Dina delar kommer att smälta samman till fullkomligt enhet av harmoni där all separation upplöses.

I denna tid när detta händer finns det många saker som kan komma att ske.

För vissa kan det bara vara att flytta in i ett högre universum, andra flyttar till Shambala, eller till högre sfärer av dimensionella utrymmen där du alltid funnits men inte nödvändigtvis varit medveten om.

Det kan i denna evolution handla om termer av en bråkdels sekund, men erfarenheten kommer att upplevas som timmar av gudomligt helande med kärleksfulla och lugnande energier där Du i trygghet vilar i Skaparens händer och låter Dig födas på nytt. Du stannar på jorden men som en helt ny varelse.

Detta kan manifesteras på många olika sätt från att se yngre ut till att ett strålande ljus lyser upp Dig inifrån och ut. Genom att släppa det gamla livet av tyngre täthet kommer Du nu att leva med lätthet.

Det kärleksfulla och vackra i detta skifte är att Du först hjälper Dig själv för att sedan hjälpa dem Du möter i ditt liv. Vad som än händer efter detta kommer alla hjärtan att centreras, vilket behöver äga rum för att kunna acceptera och vara öppen för allt som utspelar sig i det universella flödet.

För dem som inte är på en frekvensnivå och medvetet tillstånd att förstå och acceptera detta har en dimensionell parallell jord skapats med en central punkt av balans som kommer att vara tillräckligt stark för att sätta den enskilde på en väg av kärlek i sitt liv.

Med öppnandet av våra högre chakran, har vi möjlighet att anpassa oss till våra utomjordiska gåvor. Våra centrerade hjärtan i denna fysiska dimension gör att vår kropp flyter lättare med de naturliga cyklerna och kosmos.

Universums dörrar är öppna för dem som är redo att följa det gudomliga flödet. Så stilla Ditt hjärta för att nu lyssna på denna Gudomliga vibration av kärlek som sänds från källan för att väcka Din själ, så att Du på detta fysiska plan får möjlighet att stiga in i det kosmiska havet.

Denna våg av förhöjda frekvenser kommer till jorden för att avprogrammera 3D energier som inte längre är gynnsamma för vår utveckling. Vi har här och nu den fantastiska möjligheten att tillsammans hjälpas åt att ta emot denna energivåg för att höja vibrationen av medvetenhet i syfte att var och en av oss kan avsluta och omprogrammera gamla cellminnen, mönster och blockeringar. Detta för att sedan kunna göra vår unika sammanslagning av tidslinjer där alla våra Jag slåss samman till EN.

26 sep 2016

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)