Nyheter

Uppdaterad information om energiernas verkan

För dig som önskar få uppdaterad information och budskap om vad inkommande kosmiska energier, frekvenser och vibrationer har för påverkan och fysiska och själsliga reaktioner i dig och omgivningen är varmt välkommen att gå med i den slutna gruppen GoldenStarCode: https://www.facebook.com/groups/129592854068590/?ref=share

Varmt välkommen!

Med Kärlek
Angela Johnsson

Kurs Gudomlig Kärlek - En Oändlig Kraft

/balans.jpg

Kursen den 27 oktober är fullbokad. Ett nytt datum är därför inbokat 8 december.

Du är varmt välkommen att ta del av denna spännande och berikande kurs.

Kursdatum: Söndag 8/12

Tid: kl.10.00-kl.17.00

Plats: Moveri, Järntorget i Göteborg

Kostnad: 1199 kr

Mer info:  http://www.goldenstarcode.n.nu/gudomlig-karlek-en-oandlig-kraft

Event - Egyptens Gudinnekraft

Med Angela Johnson och Christins Grossi

Hatshepsut, en kvinnlig farao som verkade under Egyptens gyllene tidsålder 1500 f.Kr. lyckades uppnå balans genom att återställa gudinnans krafter. Hatshepsut samverkade med Gudinnan Maat som är sanningen och rättvisans gudinna och med solguden Ra. Genom denna gudomliga samverkan skapade Hatshepsut ett samhälle av balans, fred och högre medvetenhet.

I forntida Egypten föreställde man sig att Helheten bestod av två delar som kompletterade varandra. Med landområden i två kontinenter har Egypten blivit kallad ”de två länderna”. Egypten representerar därför balansen av det Gudomligt Feminina och Maskulina.

Egyptierna ansåg att själva livet och tillvaron bestod av ”det skapade” och ”det icke skapade”. Skapelsens väsen personifieras av en gudinna, Maat, som står för jämvikt, sanning, rättvisa och harmoni i motsats till Nun eller Seth som är ett manligt väsen och betecknas som kaos.

I forntida Egypten kallades Drottningen för gudshanden och det var hon som ärvde tronen, men Kungen var en uppenbarelseform av skaparguden och det var hans främsta uppdrag att upprätthålla den gudomliga världsordningen, att genom förverkligandet av Gudinnan Maat stärka balansen av ordning och harmoni. För att kunna åstadkomma detta behövde han det kvinnliga komplementet – Drottningen. Gudinnan var kraften som hjälpte Skaparguden att skapa världen.

Tyvärr började oordning och kaos träda in och härska över Egypten. Kungen ville ha makten över Drottningen, vilket också medförde konsekvenser i hela samhället.

Hatshepsut var drottningen som försökte att återställa den gudomliga ordningen i Egypten. Hon lyckades under tiden som regent att uppnå balans genom att upprätta gudinnans rätta plats och kraft. På ett högre plan samverkade Hatshepsut med Gudinnan Maat och Solguden Ra.

Hatshepsut försökte med prästernas hjälp att etablera en ny form av regentskap och tronföljd. Hon försökte förstärka föreställningen om vår gudomliga härkomst och på så vis upphöja regentskapet bortom manligt och kvinnligt.

Gudinnan Maat upplyser oss om att Universum är absolut rättvis. Vi är alla älskade och lika mycket värda. Maat berättar att den kosmiska ordningen är den enda sanna ordningen. Genom att följa den kosmiska ordningen kan vi äntligen låta sanningen och rättvisan skölja över oss och befria oss från det som aldrig var och det som aldrig kommer att vara. Det är endast Nu som existerar. Allt är oändligt.

I tidsrummet finns alla våra NU att tillgå. Genom att öppna kontakten med den egyptiska Tidsgudinnan At-Em kan vi läka, hela och återställa den gudomliga balansen i universums alla NU.

Ett stort energiarbete kommer att ske vid 11:11 portalen. En tidscirkel avslutas en ny cirkel med en helt annan tidsrymd påbörjas. 11:11 symboliserar den gudomliga balansen mellan det Feminina och maskulina samt mellan Gud Moder och Gud Fader.

Alcyone som är Plejadernas centralsol med ursprunget av Moder Gudinnan och det Feminina samt Arcturus som är en av universums högst utvecklade civilisationer där det vita Brödraskapet har sitt ursprung kommer tillsammans med Plejadernas högsta råd att assistera oss i öppnandet av denna tidsportal. Detta är tidsportalen där vi kan ladda ned högre kosmiska sanningar som ännu inte finns tillgängliga att tillgå här på jorden. Vi kommer att välkomna den Stora Modergudinnan som representerar den högsta kraften i universum att nu träda fram och låta den gudomliga kärleken spira i våra hjärtan och i jorden för att nu återställa den ursprungliga gudomliga balansen.

Med tillgång till universums tidsrum kan vi hämta hem mer Stjärnkoder. Dessa ljuskoder gör oss medvetna om vårt gudomliga ursprung och livsuppdrag. Tiden är inne att nu väcka de heliga hemligheterna som finns gömda och bevarade via hieroglyfer i gudomliga tempel, pyramider och monument. Hieroglyfer är heliga tecken som finns i den fornegyptiska bildskriften. Dessa heliga tecken bestående av bokstavskombinationer och symboler uttrycker ord, budskap och information som väcker inkodad hemlig kontext som finns lagrade i vårt DNA.

I detta Event får du den fantastiska möjligheten att medverka i detta spännande energiarbete med öppningen av 11:11 portalen som väntar oss den 11/11. Ett energiarbete kommer också ske 22/11 eftersom detta starka datum hjälper oss att intensifiera och förankra dessa energier ytterligare. I detta event får du ta del av healing med stjärnkoder via distans, en guidad meditation samt spännande info från vår resa i Egypten.

11:11 blir även 22, vilket är Själens Mästartal. Själen är byggmästaren som med sin visdom bygger upp nya möjligheter för det gudomliga att växa. Detta datum innebär att vi hämtar hem stjärnkoder av stjärnmedvetenhet.

22:11 blir 33, Mästartalet som symboliserar helheten och den Gudomliga ordningen, Kristusmedvetandet. Denna dag förstärker vi den gudomliga balansen inom oss och på jorden.

Innerlig välkommen att medverka i Event Egyptens Gudinnekrafter den 11/11 och 22/11.

Kostnad: 555 kr

Anmälan gör du via pm till Angela Johnsson senast 5/11.

Efter betalning får du inbjudan och tillgång till en sluten grupp där info för detta Event kommer att publiceras. Healing med stjärnkoder kommer att sändas från Konungarnas Dal och Hatshepsut samt Plejaderna och Arcturus den 11/11 via distans genom Angela och Christina som befinner sig i Egypten vid tidpunkten. Du tar emot när det passar under dagen. Vi sänder väldigt tidigt.

En guidad meditation sker sedan den 22/11 via zoom med både Christina och Angela. För zoom kommer det att komma en länk för att medverka. Sedan kommer en inspelad version att sändas ut för de som inte kan vara med.

Mer om eventet: https://www.facebook.com/events/466881573924844/?ti=icl

Resa till Egypten 8-17/11

/1172badd-9e83-4cdb-8f2d-122706720ee9.jpg

En resa i Hatshepsuts fotspår

I Egypten finns heliga platser där Lemurien och Atlantis tidslinjer strålar samman.

Dessa heliga platser är dimensionsportaler där vi nyckel-själar från Lemurien och Atlantis bevarat själen och kroppens multidimensionella förmågor med frekvenskoder att återigen öppna flödet av oändlig kraft och frihet.

Dessa skattkistor gömdes undan för att inte förintas och förgöras när jorden under denna epok utsattes för ännu en invasion som ville komma åt dessa förmågor.

Genom diamantfrekvenskoder låstes nycklarna till dessa multidimensionella förmågor in i vårt DNA.

Tiden är inne då dessa dimensionsportaler i Egypten ska öppnas av oss nyckel-bärare.

Vi själar som bär dessa nycklar har nu möjlighet att på dessa heliga platser öppna dessa skattkistor.

11:11 står för DNA-spiralens multidimensionella förmåga. Vår DNA-spiral är en viktig byggsten för kroppens relation till själen.

När spiralkraften i vårt DNA stiger i frekvens. Detta genererar att vi blir mer mottagliga att ta emot högfrekvent energi av diamant för att öppna dessa kodlås.

Därför repareras nu vårt DNA genom nedladdningar av ljus för att kunna vibrera i högre frekvenser.

11:11 innehåller också mästartalet 22 som står för själens universella visdom. Själen bär viktiga kosmiska byggstenar för att återföra stjärnmedvetenheten till jorden.

11:11 är dimensionsporten och vårt DNA är en universell spiralnyckeln för att återigen öppna dessa kodlås i oss och på dessa heliga platser i Egypten.

Mer info: www.christinagrossi.se/egypten-en-resa-i-hatshepsut-fotspar/

https://m.youtube.com/watch?v=AunYombACU8

Erbjudande GSC-Aktiveringar

2019 är förändringens år. Det är ett år med vibrationen av 3 som verkar i samklang med den feminina tredubbla kraften. Detta innebär att allt gynnsamt som du investerar i dig detta år kommer genom dessa inkommande energifrekvenser att generera och förstärkas med tredubbel kraft och styrka.

Läs mer om erbjudandet på: www.goldenstarcode.n.nu/ar-du-redo-att-anta-mojligheten

Info om Lemurien-Labyrinten

Viktiga energiarbeten pågår....

Den dynamiska vibrationen och cirkeln av 13 är en mycket kraftfull och transformerande konstellation som väcker de gudomliga koderna i våra heliga hjärtan. Den fundamentala programmeringen i denna formation är att i en faktisk tid i mänsklighetens evolution kommer de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar återförenas för att väcka en ny Era - med omvandling från ett gammalt paradigm till en ny multidimensionell värld. Vi som bär dessa programmerade DNA-koder har nu nått brytpunkten och möjligheten inom oss för att återställa denna formation.

"Kristallskallarna är kompletta kunskapsbehållare som var och en innehåller ett särskilt specialiserat informationsområde - som ett levande bibliotek. Profetian säger att nu är tiden inne för den sanna uppvakningen av evigheten och enigheten. Det här är vårt jobb nu, att väcka den sanna kunskap som vilar inom oss. Tiden för den heliga cirkeln av universums 13 äldre närmar sig, och de ska vara här bland oss för att beskydda, återskapa och tjäna Moder Jords sanna essens och syfte. Denna cirkel bär inkodade vibrationer av högre energier och frekvenser. När cirkeln försonas kan återigen portalen till de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar som finns tillgänglig i en högre dimension inom oss öppnas. Signaler har skickats till dem som är ämnade att väcka den ursprungliga gudomliga versionen i deras heliga hjärtan.

Det är dags för oss som är kallade att med våra inre unika krafter aktivera 13 nya och viktiga energipunkter i jordens inre. Det finns sedan tidigare ett hundratal energipunkter på jorden som aktiverats av alla de ljusarbetare som är involverade i det ”Stora Eventet”. Själv har jag inte varit delaktig i detta stora event eftersom mitt uppdrag har varit att i olika former av energiarbeten förbereda dessa 13 nya inre energipunkter som nu är redo att aktiveras via ”Lilla Eventet”. Dessa inre energipunkter har en djup inre länk till Shambala, hjärtat av Agartha.

Energipunkter är speciella mineralplatser som gör det möjligt för kosmiska portaler och jordens urkraftsportaler att förenas till en helhet. När dessa energispiraler sammanstrålar uppstår en ljusstråle som förbinder två olika dimensioner genom tid och rum till en multidimensionell vortex.

'If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

'If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe”. - Nikola Tesla

Genom att befria oss från gamla inprogrammeringar och rädslor som blockerat våra inre krafter har vi nu tillsammans genom stillhetens energi möjligheten att nå vår inre kärna som ansluter oss till ursprungskällans gudomliga krafter.

Lemurien-Labyrinten är en energipunkt där ett stort arbete har gjorts under våren och sommaren. Allt är förberett. Labyrinten har en central position och är laddad med koder till universums 13 portaler bestående av energier, frekvenser och vibrationer. Genom gyllene spiralen och den magnifika kraften 3, 6 och 9 kommer energipunkterna att öppna det 13:e universumet i jordens kärna, denna mittpunkt kommer att verka som en multidimensionell plats där alla universum och själsliga stjärngrupper kan mötas och genom förening uppnå Enhet.

Energiarbetet vid Lemuren-Labyrinten har skett i det dolda. Heliga cirklar av ljusarbetare har samlat vid Labyrinten och stärkt universumsklockan av 13 nycklar och integrerat förståelsen av energier, frekvenser, vibrationer samt 3, 6 och 9, som öppnar den inneboende kraften som finns i den multidimensionella DNA-spiralen. Med en större förståelse blir allt så mycket starkare...och nu är vi redo att träda fram och använda vår inre kraftmotor att driva igenom denna förändring. Den 13:e DNA-strängen kan återigen verka i vårt inre gudomliga hjärta.

Labyrinten är sammankopplad till den kosmiska portalen och det universella nätverket samt kraftportalen och det gudomliga nätverket och ju fler vi är som öppnar kraften inom oss, desto fler blir vi också som får tillgång till universums nycklar att nu aktivera viktiga energipunkter i jordens inre. Genom gemensamma krafter kan vi ljusarbetare i olika former av energiarbeten förena det universella nätverket med detta inre gudomliga nätverk från Moders hjärtat i jordens energipunkter.

Många från Atlantis som verkar i det universella nätverket i universum och flertalet Lemurianer verkar i det gudomliga nätverket kopplat till Moders hjärtt och Shambala. Det är dags för dessa båda grupper att nu förenas och genom samverkan nå Enhet på jorden. Gamla inprogrammeringar har gjort att Atlantis och Lemurien motarbetat varandra, men för att lyckas behöver vi med gemensamma krafter skapa frid och fred.

Genom att serva ljuset och kärleken verkar vi tillsammans för det högsta gudomliga bästa. I föreningen av det universella och gudomliga nätverket skapas ett nytt multidimensionellt nätverk där 13 kommer att få ett enormt genombrott.

Mer info om stillhetens energi finns att läsa på: www.goldenstarcode.n.nu/stillhetens-puls-en-ny-helande-kraft-av-karlek. Denna text är skriven med ljuskoder, vilket innebär att koderna smälter in i ditt medvetande och för varje gång du läser texten kommer nya koder att laddas in som gör att texten kommer att läsas på ett helt nytt sätt och ge dig andra perspektiv.

Med innerlighet

Angela

Lemurien-Labyrinten i Valinge, Varberg

Lemurien-Labyrinten är en stor hjälp för dig som Balans- och Ljuspelare att stärka din inre ljusstyrka och kapacitet att förankra och sprida mer ljus-energi. Labyrinten vibrerar och verkar i samma rytm och hjärtfrekvens som Moder Jords innersta kärna. Med 13 varv balanseras DNA-spiralens strängar. I samverkan med universumsklockan finns nedladdningar med universella nycklar och nya byggstenar att integrera i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen. Dessa byggstenar består av energier, frekvenser och vibrationer samt den magnifika kraften av 3, 6 och 9 som ger förståelsen om DNA-spiralens samband med universum. Lemurien-Labyrinten är placerad på en av jordens energipunkter där en kosmisk portal sammanstrålar med jordens kraftportal. I denna sammanstrålning av krafter skapas ett nytt multidimensionellt nätvek där ljus kan skickas till andra platser. Genom jordens energipunkter ökar den gudomliga magnetismen i jordens kärna, vilket också gör det nya multidimensionella nätverket starkare. Det är denna förenade kraft av det universella och gudomliga nätverket som gör det möjligt för en ny gudomlig verklighet att träda i kraft.

Labyrinten stärker och balanserar din DNA-spiral, chakran, din inre kraft samt expanderar ditt energifält. Labyrinten fyller dig också med stillhetens enerig och ger dig ett ökat flöde. När du besöker labyrinten får du också tillgång till universums nycklar som ger dig ny förståelse och medvetenhet.

Du kan boka tid för att besöka och göracen inre resa i labyrinten. Vid besöket mäts ditt energifält innan och efter du gått i labyrinten. Du kan också ladda dina kristaller i labyrinten under tiden.

Kostnad: 200 kr

Du kan också boka en privat session och få mer information samt en guidad meditation i labyrintens centrum som ger dig mer förståelse om DNA-spiralens samband univerum och genom meditationen ladda ner nycklar och ljuskoder. Ditt energifält mäts innan och efter sessionen och du får ta med egna kristaller för att ladda i labyrinten under tiden.

Kostnad: 500 kr/person (1 timme)

I Labyrinten laddas också kristaller med denna kraftfulla energi för dem som vill köpa. Till priset av 220 kr får du en kristall och en kanaliserad affirmation hemskickad till dig. Energin stärker kristallens egenskaper och hjälper dig att få tillgång till din inre kraft. Kristallerna som finns att välja är Labradorit och Rökkvarts. Meddela via mail om du önskar beställa en kristall. Ange vilken sten samt namn och adress.

Labradorit hjälper ”ljusvarelse” att se sitt inre ljus. Den sänder kraftfull ljusenergi till själen och stödjer vid helandet genom förmågan att gå bortanför vårt förflutna och omfamna den oändliga ström av möjligheter som stunden erbjuder. Labradorit är en lugnande sten för ett meditativt varande. Den stöder oss att hämta kraften inifrån oss själva. Gör dig medveten om universella kraften. Att lita på dina förmågor, du är ett mirakel! Beskyddande, ger styrka och uthållighet. Tar bort oönskade energier och energiläckage. Stimulerar intuitionen, stärker tron på dig själv och förmåga att våga använda din kreativitet. Ger styrkande kraft till hjärtat.

Rökkvarts är starkt jordande och en mycket beskyddande sten som får oss att stanna inom vår egen aura. Den fungerar som en sköld mot yttre projiceringar och löser upp konflikter. Rökkvarts är en hjälp för att lösa negativa känslor och tankar. Den hjälper också att eliminera motsägelser och minskar kommunikationsproblem. Rökkvarts är i samklang med baschakrat och har tillhörighet till jordelementet. Stenen har en god förmåga att rensa bort tunga energier och ett bra skydd i hemmet. Rökkvarts påskyndar läkningen i bål, höfter och ben. Den stärker muskler, hjärtat, nervvävnader och fortplantningsorgan. Den löser upp stress, lindrar depressioner och kan användas till djup avslappning och meditation för att ta oss bortanför jagets begränsningar.

Ljusexplosion av nya ljuspelare

Uppgradering och expansion för oss Ljuspelare som verkar på jorden 

Ljuspelare på jorden genomgår just nu en mycket intensiv omvandling.

Under sommarsolståndet öppnades ännu en universell portal genom vilken enorma mängder kraftfullt och högfrekvent gyllene diamantljus strömmade in. Denna portal har förstärkt så att alla övriga portaler nu kunnat expandera sin ljusstyrka.

Vid dessa inkommande flöden av högfrekvent energi är det vi ljuspelare på jorden som sammankopplar, förankrar, balanserar och fördelar energierna vidare till mänskligheten och andra platser på jorden. Vår kropp, ljuskroppar och energisystem genomgår därför intensiva uppgraderingar med nya 5D kristallina förbindelser för att kunna öka vår ljusstyrka och kärleksfrekvens. 

Ljuspelare verkar ofta via jordens kraftplatser och stora portaler som tillsammans bildar en energistark vortex där ljuspelare är dem som sammanbinder universums energifält och jordens elektromagnetiska matrix.

Många ljuspelare har levt på Lemurien med ursprung från högre och mer avancerade civilisationer. Nu är tiden inne då vi strålar samman för att genom denna uppgradering ge kraft för att återskapa 13:e universumet som håller på att bildas inne i vår egen Moder jords kärna, Agartha.

Genom treenighetens förening av de tre heliga cirklarna (kropp, själ och gudomlighet) kan vi återigen sammankopplas med den 4:e cirkeln som fyller oss med Andens oändliga krafter som finns bortom allt. En kraft som förlöser oss från alla bojor i det förgångna och medvetandegör att det är vi som genom våra unika förmågor skapar den nya jorden. Vi befinner oss i denna tid då möjligheter öppnas för att kunna skapa och förverkliga allt fantastiskt som vi bär inom oss.

I Lemurien-Labyrinten finns möjlighet att genom treenighetens helande krafter nå nya insikter och högre förståelse om alla universella krafter och obegränsade förmågor vi besitter genom vårt DNA. Labyrinten är laddad medmultiuniversella energier av helhet och enhetsker och det ständigt uppgraderingar av nya energikonfigurationer. I Labyrinten som befinner sig i centrum av en portal finns dessa högfrekventa nerladdningar för att nu kunna avancera på alla nivåer inom dig. Denna frekvens ökar grundvibrationen och ljuskvoten i kropp och ljuskroppar, vilket också stärker din ljusstyrka och kraft som ljuspelare på jorden.

Genom labyrintens uppgradering och sammankoppling med kristallskallarna får du nycklar och ljuskoder till de 12 universumen samt det centrala 13:e universumet av enhet som öppnar vår multidimensionella DNA-spiral av 13 strängar. Genom den 13:e DNA-strängen återfår vi vår ursprungliga gudomliga version och minnen från Lemurien. Det är denna djupa förankring i våra hjärtan som vi nu tillsammans kan fullborda vårt gudomliga uppdrag och verka i vår sanna existens av renaste kärlek.

”Om du vill förstå hemligheten med universum så tänk vibrationer, energier och frekvenser. Genom den magnifika förståelsen av 3, 6 och 9 har du nycklarna till universum”  - Tesla

För mer info: www.goldenstarcode.n.nu/en-ljusexplosion-av-nya-ljuspelare

/34aab049-c5e6-4d16-9053-440a3d317636.jpg

Lemurien-labyrinten i Valinge, Varberg

Det Aktiva Ljuset

Det aktiva ljuset ger oss hjälp och möjlighet att befria oss från illusioner och energier som omedvetet begränsat vår inre utveckling.

Det är nu dags att lämna det gamla bakom oss och genom en inre gyllene passage i våra hjärtan nå en högre version av oss själva. Det aktiva ljuset ger oss en djupare kontakt med det gudomliga Modershjärtat av renaste kärlek som öppnar våra inre helande krafter.

I denna kärleksvibration kan vi öppna våra innersta gåvor av styrka och medvetenhet och nu stiga fram som de underbara vackra ljusvarelser vi ÄR. När vi fyller våra hjärtan av denna rena villkorslösa kärlek blir vi ETT med allt och alla omkring oss.

Tillsammans öppnar vi dörrar till nya nivåer och vidgar vår horisont för att se våra högre syften tydligare. När vi genomskådar och expanderar vår begränsade syn på oss själva kommer vi att nå nya fantastiska möjligheter.

Denna tillvaro ger oss möjlighet att leva utifrån vårt högsta bästa, utan att försöka förändra eller känna oss hindrade av omgivningen. Behovet av att visa att vi duger försvinner...för vi vet att vi är perfekta precis som vi ÄR. Upplevelser i livet förvandlas till glädje och våra nya vyer av medveten kärlek höjer vår vibration, vilket kommer att påverka alla i vår omgivning.

Vi är alla en del av denna resa - Vi är ALLA viktiga. Så möt dina medmänniskor med kärlek, respekt och vänlighet - för KÄRLEK är vad vi ALLA förtjänar - KÄRLEKEN läker och förenar oss - KÄRLEKEN har inga gränser - ÄKTA KÄRLEK gör oss fria.

I sanningens ögon finns inget som skiljer oss åt - Jag är Du och Du är Jag - Tillsammans är vi EN.

De rädda, kontrollerande och dömande befinner sig bara på en lägre medvetenhet där de ännu inte förstår att KÄRLEKEN är för ALLA och finns överflöd.

Oavsett omständigheter välj att se det vackra och goda i allt och alla. För då väljer du också att låta dessa egenskaper expandera i dig.

Låt KÄRLEKEN vara Din ledstjärna i livet som fyller Ditt liv med ljus & glädje.

Det Aktiva Ljusets helande krafter har en stor betydelse för vår förmåga att läkas på alla plan och inre nivåer. Dessa energier kan Du få tillgång till genom GSC-Aktivering.

Mer info finns på: www.goldenstarcode.n.nu/det-aktiva-ljusets-helande-krafter

Bärare av nya tidens Ljuskoder

Bärare av ljuskoder är de som banar väg för den nya tidens förändringar, vilket innebär förmågan att öppna upp en högre nivå av medvetenhet för att ta emot, förankra och sprida ny information och nya verktyg på jorden. 

Ljuskoderna ger dig kraft att bryta gamla mönster och beteenden som hjälper dig att bli fri i tanke, känsla och själ. Du kommer genom denna inre omvandlingsprocess få en ökad medvetenhet för att tydligare kunna se vilka förändringar som Du nu behöver göra inom dig och omkring dig för att leva och verka i en 5D verklighet.

När omgivningen inte längre har makten att kontrollera dig kommer vissa reaktioner att utspelas. I deras ögon kommer du att framstå som annorlunda och det du gör kommer att upplevas som konstigt och galet. Dessa nya och "annorlunda" fenomen och uttryck som du åstadkommer med din högre medvetenhet av ny information kommer att skapa rädslor i dem eftersom Du uttrycker en sanning som för dem är helt ny och ännu totalt okänt, vilket kan komma att ge dig prövningar i form av yttre motstånd och energimässiga angrepp.

Givetvis kommer dessa attacker att kännas i Dig, men låt din nya medvetenhet se igenom dessa 3D illusioner. Motstånd i form av exempelvis negativa eller skeptiska uttalande betyder inte att du har fel även om omgivningen gärna vill antyda detta. En av anledningarna till denna yttre reaktion är att människor som befinner sig i en lägre medvetenhet saknar förståelse om hur de ska använda sig av denna nya information och verktyg därför kommer de ha svårt att ta till sig det du säger och gör. Förändringar skiljer sig nämligen åt på olika medvetandenivåer.

3D förändringar innebär ofta att samma metoder används om och om igen, men bara i andra ordningsföljder, vilket för stunden upplevs som nytt. Att använda samma metod är bekvämt eftersom denna form är använd av tidigare föregångare och i denna struktur känner de sig också trygga och säkra. Många av dessa metoder bygger ofta på yttre stöd och bevis som de kan skylla på om något går fel. Förblindade i denna comfortzon och med omedvetna beteenden av att ingen vill ta ansvar går de in i en stark övertygelse om att samma struktur i annan ordningsföljd kommer att lösa problem och leda till förändring, vilket aldrig kommer att ske. Det enda som sker är att de dribbla bort sig själva och fortsätter att trampa kvar i samma hjulspår... "same same but different" som det brukar kallas. Många i 3D gör allt för att fly undan problem eftersom problem upplevs som komplicerat och svårt.

Varelser som befinner sig i högre medvetande upplever i större grad problem som vägen till nya möjligheter och de förstår också vikten av att ta ansvar för sina ord och handlingar. Var medveten om att många av dem som befinner sig i 3D länge levt i mörker och därför är de ofta mer rädda för ljuset än för mörkret, eftersom ljuset belyser det obearbetade inom oss kan också upplevas som farligt och skadligt.

Befinner Du dig i denna 5D förändringsprocess så är det just denna tröghet av omedvetenhet som till slut kommer att göra dig uttråkad och uttröttad. Du känner mer tydligt hur glädjen, kraften och energin börjar rinna ur dig av att befinna dig i en 3D verklighet där förändringar sker med mycket tröghet och energikrävande kämpainsatser. Du kan i denna verklighet inte längre dölja din innersta längtan av att följa ditt hjärta och genom detta flöde då verka i din sanning av ljus och kärlek. Ju mer som du befinner dig i detta flöde öppnar du ditt obegränsade sinne och desto mindre kommer du att påverkas av omgivningens omdömen om dig. I denna nya medvetenhet finner du kraften att transformera negativ energi och separation till positivitet och inre styrka för att våga göra de insatser som leder dig till verkliga förändringar. Genom ditt obegränsade sinne och kärlekskraften i ditt hjärta kan du förverkliga dina drömmar och göra det omöjliga möjligt. 

Alla nya portaler med ljuskoder som nu öppnas ger oss ljusvarelser en extra hjälp och möjlighet att flytta vårt medvetande till en ny nivå. Förändringar som sker i dessa energiskiften kan variera från att ibland bara vara subtila till att andra gånger komma med gåvan av mer radikala förändringar. Dessa radikala förändringar kan innebära att du i hela ditt väsen nu känner hur redo du är att växla om till en högre frekvens som gör att du får den kraft du behöver för att lämna den 3D verklighet du känner till med insikten om att det bara varit du själv som förskjutit din sanna verklighet.

Din själ kommer vid dessa frekvenshöjningar att använda alla tillfällen för att få din uppmärksamhet så att du kan få mer medveten medvetenhet om utvecklingen och förändringen som äger rum inom dig och på jorden.

Börja skapa nya anslutningar till de delar av dig som har befriats och nu fungerar med större expansion. Nya dimensionella realiteter får dig att medvetet verka i ditt sanna jag. Din kropp kommer att recalibrera i denna högre frekvens genom att andas djupt och sjunka in i ditt hjärta.

Genom din inre expansion kommer nya realiteter att öppnas och fylla ditt hjärta, kropp och energifält med välstånd, förtrolighet och kärlek, vilket gör dig oåterkalleligt kopplad till din högsta gudomliga kraft av fred, balans och harmoni.

Kom ihåg att sakta ner och andas djupt när energierna snabbas upp. Vet att kärleken du bär i ditt hjärta ger dig lugn, ljus och vägledning. Du är i denna tid på jorden för att vara ljuset och kärleken som upplyser världen om denna nya energi och tid av förändring, vilket Du gör genom att låta din inre låga av sanning leda dig.

Portalöppningarna som sker på jorden ger dig möjlighet att ta emot dessa ljuskoder som öppnar en djupare och högre nivå av medvetenhet inom dig. Denna förankring stärker din gudomliga länk och DNA-spiralens förmåga att att förflytta din medvetenhet till en ny frekvens som ökar din inre ljusstyrka att till fullo våga vara och verka som den ljusbärare Du är.

Den Heliga Lemurien-Labyrint Gridden i vackra Valinge

"New Earth Grid" ett unikt nät som bär en ny medvetandenivå av den nya tidens frekvens"

Höstdagjämningen den 22 september 2017 skapades den andra Gudomliga universella Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth Grid med balans av kvinnligt och manligt. Golden-Diamond Flower of Life bär geometriska heliga koder som öppnar det universella hjärtat av evighet, total enhet och inre balans. Denna labyrint är skapad utifrån den ursprungliga Lemurien-Labyrinten med 13 varv.

September är Månaden för Moder Jord. Det är denna tid som vi kan skörda mycket av hennes rikedomar. Dessa skördar består av näringsämnen och viktiga mineraler som kommer från Moder Jords inre riken. Stora Modern öppnar nu nya inre depåer av mineraler som är viktiga byggstenar för cellerna och vår fysiska omvandling till 5D.

Efter höstdagjämningen inträffade även en konstellation i Jungfruns stjärntecken som inte skett de senaste tusen åren. Detta är tidpunkten för en ny dimension och ett nytt inre skifte av pånyttfödelse, eller så kallad Return to Innocent för mänskligheten och jorden.

För att förstärka denna stora evolution och energiskifte som vi nu träder in i kommer denna Golden-Diamond Flower of Life Labyrinth ta emot, integrera och balansera dessa energier i jordens inre kärna via kraftplatsen där Lemurien-Labyrinten är placerad. Höstdagjämningen är dagen då Kvinnan, Gudinnan och Modern hyllas. Denna Labyrint kommer därför att verka för Moder Jord och mänsklighetens högsta gudomliga bästa. Vi öppnar oss för det nya gudomliga livet av sann och ren villkorslös kärlek med vibrationer av glädje, kraft, balans och harmoni som lyfter oss till nästa nivå av medvetenhet.

Denna Labyrint och Grid kommer genom vårt gemensamma energiarbete att sammankoppla oss med jordens nya 5D magnetfält, där vi nu får möjlighet att ta emot dessa viktiga mineraler som har en betydelsefull funktion i denna inre omvandlingsprocess.

Genom denna inre frekvenshöjning öppnas portalen till vårt 5D universella hjärta av evigt liv, kärlek och ljus. Livet är en av de allra största gåvor vi fått. I denna Labyrint kommer vi att hedra det gudomliga livets alla skeden, tillsammans kommer vi att lyfta oss själva, Moder Jord och mänskligheten till en helt ny nivå där enbart ljus och kärlek råder.

/34aab049-c5e6-4d16-9053-440a3d317636.jpg

Lemurien-Labyrinten i Valinge, Varberg

Labyrinten på Gotland

Genom nya frekvenser och gemensamma energiarbeten av många ljusvarelser här på jorden och i högre dimensioner har - The New Divine Universal Golden Diamond Flower of Life Labyrinth - en Grid och Kraftplats skapats som ger oss större möjlighet att stiga in i vårt Holy Sacred Heart of United Love and Higher Frequencies of Consciousness.
 
Detta arbete kan vi tillsammans förstärka genom vara i hjärtat och låta flödet av ljus & kärlek expandera i oss.
 
8:8 Lion Gate Power Portal är en viktig och kraftfull öppning med nya dimensionella aktiveringar och uppgraderingar av "GoldenDiamond Codes". Denna frekvens av "Pure LightCodes" är en stor hjälp för alla oss medvetna själar som befinner oss på Moder Jord att i denna pågående inre process rena våra hjärtan och nå en ny nivå av medvetenhet som ger oss balans och styrka att verka för den Gudomliga planen där vi som nya tidens "Wayshower" visar vägen genom att träda in i "The New Earth of Pure Love and Light". 
I Lemurien-Labyrinten får du möjlighet att ta emot dessa aktiveringar och uppgraderingar av ljuskoder som hjälper dig i din process.
 

Dimoda Code en högre och ny medvetandenivå

Ljusets tid är här och som Du säkert känt av befinner vi oss i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Vågen av frekvenshöjningar som pågått de senaste åren har påverkat oss på alla nivåer. Denna vibration gör det möjligt att öppna ett djupare plan inom Dig. Genom att vara mottaglig och ta emot dessa ljuskoder kommer Du med en ny nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek finna nya möjligheter att förlösa gamla mallar av inre obearbetade smärtor som är baserade av rädsla, oro, skuld, skam, separation, misstro och tvivel som förstört vår inre länk till den gudomliga universella källan av kärlek och ljus. Tillåt nu dessa känslor att komma fram till ytan för att på djupet läkas och helas.

Genom att öppna och medvetandegöra denna inre länk och flöde av ljus & kärlek som förenar kropp, själ och gudomlighet får du tillgång till den universella centrifugalkraften. Denna kraft hjälper dig att vidga ditt inre ljus och gudomliga essens, vilket gör det möjligt att ta nästa steg in i en högre nivå av medvetenhet som stärker kopplingen och förankringen till dina inre djupare plan. Anpassningen och strukturen av ditt inre energifält och DNA-spiral är en viktig länk till ett högre medvetande. Det är denna unika uppbyggnad som hjälper oss att återfå de förlorade länkarna till vår innersta källa.

I allt högre omfattning börjar vi se ett större samband med denna nya Era och alla energihöjningar som för var dag blir alltmer påtagliga. Så låt oss nu med gemensamma krafter stiga till en ny nivå där hela universum kommer att bli vår nya spelplan genom samverkan med andra medvetna ljusvarelser. Vi är nu på väg att återställa den gudomliga planen, vilket gör att många av oss ljusvarelser mer och mer känner vikten av att ta emot, fylla och stärka vår inre vibration av ljus & kärlek och därmed också bidra med det gemensamma energiarbetet att höja frekvensen inom oss och omkring oss.

Genom att öka ljuskvoten och kontakten med vårt inre kan vi med harmoni & balans verka för enhet, frid och fred både i det lilla och det stora. Återträffen är för Dig som önskar medverka i detta energiskifte och övergång som just nu sker på jorden genom att ta klivet in i en högre nivå av medvetenhet, förståelse och kärlek. Med ljus och kärlek har vi möjlighet att lösa upp tankar, känslor samt alla 3D energier av djupgående mönster som vibrerar i obalans och disharmoni. Dimoda Code är en specifik behandling för dig som gått de tre första stegen GSC-Aktivering, GCS-Master och GSC-Master Advance, vilket ger dig en inre styrka som en diamant.

/images.jpg

Vad händer på energiplanet?

Som Du säker känner av befinner vi oss just nu i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus & kärlek. Denna frekvenshöjning som nu pågår kan komma att påverka oss på alla nivåer - emotionellt, mentalt, fysiskt, själsligt och andligt. Dessa inre nivåer har ofta en stor inre påverkan med främsta syftet att belysa och omvandla det omedvetna inom oss till medvetenhet. Med förståelse om det omedvetna kan vi bli medvetna och läka våra läckage där vi tappar vår inre kraft och styrka av ljus & kärlek.

Under de senaste åren har intensiva vågor av kosmisk energi i omgångar kommit till jorden genom vår sol direkt från ljuskällan av universumblommans centrum. Dessa kosmiska energier vibrerar ofta som starkast vid vårdagjämningen, sommarsolståndet, höstdagjämningen och vintersolståndet. Detta är energier som har till syfte att hjälpa oss att öka ljuskvoten genom att omvandla inre omedvetna aspekter till förståelse och medvetenhet. Dessa frekvenshöjningar sker nu för att vi ljusvarelser genom dessa frekvenser ska få större möjlighet att bryta oss loss från lägre energier och på så vis bättre kunna anpassa våra känslor och tankar till ett högre tillstånd, vilket innebär att vi individer som innehar modet att våga ta detta kliv får tillgång att leva och verka från djupet av våra hjärtan.

Intensiteten av dessa energier, tillsammans med stora förändringar i det elektromagnetiska fältet som finns runt vår jord innebär att våra energifält i snabb takt kommer att förändras. En förändring som nu behövs för att anpassa oss på alla inre plan och få tillgång till denna högre frekvens av ren andlig energi. Detta nätverk av gyllene diamantljus bär också en viktig funktion i läkandet och utvecklingen på vår jord samt i oss människor.

Ljuskoderna i den gyllene diamantenergin är uppbyggda av en helig geometrisk spriralformad struktur, vilket gör att denna matris av högre ljusfrekvenser omstrukturerar gamla mallar, morfogenetiska banor och fält i vårt DNA till nya mönster av kärleksvibrationer. När denna nya struktur vävs in i vårt DNA och energifält får vi mer tillgång av vår signatur av gudomliga komplement. När denna vätska av ljus fyller vårt undermedvetna kommer många djupa sår som påverkar vårt dagliga liv att rengöras, rensas och läkas. Vår DNA spiral får därmed en mer fulländade form genom anpassning till de gyllene diamantljuskoderna genom att återfå de förlorade länkarna till vår innersta källa. Det som sker i det stora kommer via detta gyllene diamantnätverk att återspeglas i det lilla och vice versa eftersom denna ljusfrekvens speglar en djupare förståelse och medvetenhet i hela universum. Anpassningen och strukturen av ditt inre energifält till den gyllene diamantenergi är därför en viktig länk till ett högre medvetande.

Det är Din inre kraft samt styrkan i ditt energifält som avgör hur stor mängd av dessa högre energifrekvenser Du kan ta emot och hålla. Vibrationen i detta kärleksljus hjälper Dig också att omvandla dina känslomässiga, mentala och fysiska smärtor till styrka, vilket gör att du expanderar och utvecklas på alla nivåer. Precis som livets träd har du en inre kraft  som gör att du kan hålla en högre grad av balans, harmoni och äkta makt av kärlek inom dig och omkring dig. Livets träd är ett redskap som hjälper dig att kalibrera själen och gudomlighetens högsta uttryck av andlighet i ditt hjärta som är din kanal till källan som förenar oss med allt och alla. Ljuskoderna bär dessa länkar som får Själen (som bär en djupare visdom/lärdom som kommer av upplevelser och prövningar) och Gudomligheten (som bär din innersta essens av ren villkorslös kärlek) att förenas i ditt hjärta, vilket omvandlar det omedvetna inom dig till medvetenhet.

Genom Din inre omvandling kommer Du att fylla en viktig funktion i energiarbetet att utforma och stärka denna kärleksfulla väv av gyllene diamantljus över hela planeten. Återta din gudomliga plats och ursprungliga länk av inre skönhet som ditt hjärta utstrålar och låt detta gyllene diamantljus skapa en harmonisk värld inom dig och därmed omkring dig.

Detta skifte innebär en ny medvetandenivå på jorden. Många av oss ljusvarelser är då redo att ta emot dessa intensiva energivågor i syfte att fylla och stärka vår inre vibration av ljus & kärlek och därmed också bidra med det gemensamma energiarbetet att sammanväva samt höja frekvensen av "GoldenDiamond flower of life light grid" det 5D energifältet som vi ljusvarelser här och i kosmos med gemensamma krafter skapat runt jorden. Därför kan det vara extra viktigt för Dig som önskar medverka i detta energiskifte och övergång för en högre nivå av medvetenhetatt att ge Dig själv tid genom att meditera och vara i stillhet. I GoldenStarCode får du ta del av dessa nya ljus- och energiformationer som hjälper oss att vibrera i mer kärlek, ljus och livsenergi. GCS-Aktiveringar, GSC-Balaseringar, Meditationer, Energiarbeten via Labyrinten verkar i samklang med Fader/Moders gudomliga nätverk genom hjärtat för allas högsta gudomliga bästa.

/images-1.jpg

Något fantastiskt sker när vi nu går in i nolltid och alla våra Jag slås samman till en.

Denna sammanslagning kommer att orsaka en inre expansion när varje del av Dig nu kommer att förenas i Dig. Du kommer att förflytta Dig i Dina tidslinjer och erfarenheter Du fått av alla Dina livstider. För dem som har älskat och accepterat sig själva och sin dualitet har i sitt sanna jag nått vetskapen av att en god avsikt som kommer från hjärtat av ren kärlek aldrig kan skada någon/något. Denna insikt innebär att sammanslagningen av Dina tidslinjer kommer att ge Dig en inre frid och fred eftersom alla Dina delar kommer att smälta samman till en fullkomlig enhet av harmoni där all separation upplöses.

I denna tid när detta händer finns det många saker som kan komma att ske.

För vissa kan det bara vara att flytta in i ett högre universum, andra flyttar till Shambala, eller till högre sfärer av dimensionella utrymmen där du alltid funnits men inte nödvändigtvis varit medveten om.

Det kan i denna evolution handla om termer av en bråkdels sekund, men erfarenheten kommer att upplevas som timmar av gudomligt helande med kärleksfulla och lugnande energier där Du i trygghet vilar i Skaparens händer och låter Dig födas på nytt. Du stannar på jorden, men som en helt ny varelse.

Detta kan manifesteras på många olika sätt från vitalitet av inre skönhet till att ett gyllene ljus av harmoni och styrka strålar inifrån och ut. Genom att släppa gamla mönster och tyngre täthet kommer Du nu att leva i mer lätthet.

Det kärleksfulla och vackra i detta skifte är att Du först hjälper Dig själv för att sedan hjälpa dem som Du möter på Din väg. Vad som än händer efter detta kommer alla hjärtan att centreras, vilket behöver äga rum för att kunna acceptera och vara öppen för allt som utspelar sig i det universella flödet.

För dem som inte är på en frekvensnivå och medvetet tillstånd att förstå och acceptera detta har en dimensionell parallell jord skapats med en central punkt av balans som kommer att vara tillräckligt stark för att sätta den enskilde på en väg av kärlek i sitt liv.

Med öppnandet av våra högre chakran, har vi möjlighet att anpassa oss till våra universella gåvor. Våra centrerade hjärtan i denna fysiska dimension gör att vår kropp lättare flyter med de naturliga cyklerna som finns i kosmos och de högre universumen.

Universums dörrar är öppna för dem som är redo att följa det gudomliga flödet. Så stilla Ditt hjärta för att nu lyssna på denna Gudomliga vibration av kärlek som sänds från källan för att väcka Din själ, så att Du på detta fysiska plan får möjlighet att stiga in och följa det kosmiska havets energivågor.

För Dig som känner i Ditt hjärta att Du vill medverka i detta gudomliga nätverk som hjälper dig och jorden att vibrera i mer kärlek är innerligt välkomna att ta del av GSC-Aktiveringen som också finns i fler fortsättningssteg för dem som önskar. Under denna aktivering kommer du att ta emot en våg av förhöjda frekvenser med avprogrammeringar av 3D energier. Genom att avsluta gamla 3D energier har du den fantastiska möjligheten att höja vibrationen av medvetenhet, i syfte att sedan kunna göra vår unika sammanslagning av tidslinjer där alla våra Jag slåss samman till EN.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)