Öppning för nya dimensionella världar

Nu öppnas nya möjligheter för jorden och mänskligheten....

16 november 2013 stod alla jordens portaler öppna, vilket gjorde det möjligt för ljusmästare i universum att flytta en stor och viktig portal. Portalens nya position har gjort det så mycket enklare för oss ljusvarelser på jorden att färdas till högre dimensioner. Denna förflyttning hade också en avgörande betydelse för oss i vårt energiarbete att bygga nya dimensionella broar från jorden till högre universum. Via denna portal och det kontinuerliga bygget av dimensionella broar har inflödet av högre frekvenser kraftigt kunnat öka på jorden.

Den 16 november 2017 stod återigen alla jordens portaler öppna. Varje portal har en koppling till en kraftplats. Genom energiarbetet 11/11 kunde jordens alla kraftplatser med hjälp av de inkommande ljuskoderna som vi ljusvarelser tog emot och förankrade i oss och i jorden starkare länkas samman. Ett nytt flöde har nu öppnats mellan jordens alla kraftplatser, vilket återskapar den ursprungliga magnetismkraften i jorden och våra hjärtan. Under öppningen den 16/11 kunde jordens portaler och kraftplatser genom denna perfekta synkronicitet vibrera i en högre frekvens som hjälper oss som är mottagliga att få en bättre kontakt med högre civilisationer i kosmos. En samverkan som kommer att snabba på denna förändringsprocess som vi nu genomgår. Genom detta unika samarbete kommer vi att få ta emot information om nya metoder, teknologier och eterisk materia bestående av komponenter som stödjer vår anpassning till en 5D kropp.

Den mänskliga kroppen består av celler, vilket vi har gemensamt med andra levande organismer. Cellerna är en reflektion av hela Universum. Genom att göra dig fri från sinnets begränsningar har cellerna en förmåga att ta in högre visdom från det universella medvetandet. Om vi tar oss ytterligare ett par steg in i mikrokosomos hamnar vi på atomnivå. Våra celler och allt som finns omkring oss är uppbyggt av atomer, otroligt små men i högsta grad närvarande. Rörelsen i atomens kärna, är en reflektion av planeternas banor runt vår sol. Mikrokosmos är därför en reflektion av makrokosmos. Atomerna sitter ihop med andra atomer och bildar tillsammans molekyler. Atomerna har en mycket solid konstruktion med väldigt lång ”livstid” – ca tio miljoner år eller mera. Utifrån ett atomperspektiv är var och en av oss alltså i princip odödliga. 

Om atomerna har denna förmåga vad är det som blockerar oss från att få tillgång till denna kapacitet?

Genom den vibrationella höjningen som skedde den 16/11 2017 kunde ett djupgånde healingarbete genomföras både i mikro- och makrokosmos. I denna läkningsprocess fick vi tillgång till nya metoder för att läka atomen som klyvdes för flera eoner år sedan, vilket också delade det manliga och kvinnliga från varandra. Därefter kunde också atomens splittade beståndsdelar läkas som orsakat den kvinnliga kraften stor skada i form av försvagning och nedbrytning. Dessa skadade beståndsdelar i atomen har även bidragit till att kristallstrukturen i atomen förlorat sin form, vilket påverkat våra cellers förmåga att vibrera i denna högre frekvens och atomernas ursprungliga kapacitet att bibehålla sin långa livstid. 

Atom betyder odelbar, vilket vi vet inte stämmer. Filosoferna hade redan på 400-talet teorier om hur atomen bestod av olika byggstenar som kunde plockas isär. Alkemister har också länge försökt skapa guld genom omvandling av atomer. I den absoluta nollpunkten uppför sig alla atomer som en enda enhet. Något över den absoluta nollpunkten är alla atomer placerade i ett välordnat gittersystem som bildar stabila kristaller. Om man tillför fotonljus och mineraler från jordens innersta kärna i en atom skapas en elektromagnetisk signal som får atomens elektroner att hoppa upp i ett högre exciterat tillstånd som därmed får cellens atomer att spinna i samma mönster som Golden-Diamond Flower of Life.

Det som hände för eoner år sedan var att laserstrålen som var ämnad att stärka och uppgradera atomens existentiella geometriska sammansättning av medveten energi hamnade i felaktiga händer. Istället orsakade laserstrålen förödande konsekvenser i atomkärnan. De var denna klyvning och splittning av atomen som gjorde det möjligt att utveckla kärnvapen. Kärnvapenkrig har länge existerat i universum och så även på jorden, vilket högre utvecklade ljusvarelser till slut efter lång tid och tålmodigt ljusarbete lyckades avstyra. Som många säkert känner av finns det fortfarande mycket läkningsarbete kvar att göra efter denna förgörelse och förstörelse. 

Genom att nu läka vårt inre mikrokosmos kommer också läkning ske i vårt makrokosmos. I healingarbetet 16/11 fick jag tillsammans med Åsa Bergström tillgång till en ny healingmetod som kan hjälpa oss att läka atomens skadade beståndsdelar, vilket får atomen att återskapa kristallstrukturen som ger oss lång livstid. Genom den elektromagnetiska signalen kommer också separationen mellan manligt & kvinnligt samt splittningen av de kvinnliga energierna förenas och helas när atomens elektroner antar en högre vibration. Din hjärtfrekvens kommer därför genom denna signal att öka i vibration för att via blodet transportera det elektromagnetiska ljuset vidare till cellens atomer. En läkning som ger dig mer tillgång att motta och ladda ner nya gudomliga DNA-strängar för att stärka dina högre- parallella och gudomliga chakran.

Denna nya healingmetod kommer att ingå i mina och Åsa Bergströms behandlingar för dem som är intresserade. Genom denna djupgående läkning kommer fler att få tillgång till denna healingmetod, vars syfte är att påskynda atomens läkningsprocess och helande så att balans och enhet kan uppnås både på mikro- och makronivå. Åsa är certifierad och diplomerad terapeut och verkar i Stockholm, i följande länk kan du läsa mer om hennes behandlingar: Nya och helt unika healinggåvor erbjuds nu dig!

        

 

 

 

19 nov 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)