Portalen 21:12

Kraftfulla energier av ”Holy Grace” har under året haft en djupgående verkan på vår nordliga kontinent. ”Holy Grace” energier uppstår i Alltet där alla energier har sitt ursprung, vilket skapar jämvikt av en gudomlig helig balans i varje cell och minsta partikel inuti var och en av oss. Så låt dessa djupt transformerade energier nå in i dina inre system.

Genom denna vackra energi sker en omvandling av allt som är. Den återställer balansen så att glädjen och flödet kommer tillbaka till våra system, vilket frambringar fred, stillhet och lugn inom oss och på vår jord.

Vid portalen och vintersolståndet 21:12 kan dessa "Holy Grace" energier komma att bli mer verksamma genom att nya inkommande Maria Magdalena koder med feminina fredsfrekvenser av stillhet skrivs in i din varelse. Låt dig känna den gudomliga närvaro av kärlekens kraft i ditt hjärta som håller din högsta vibration av fred, kärlek, ljus och glädje.

I denna närvaro sker en inre omvandling och karmisk rensning som förskjuter oss från det vi kallar låga vibrationella frekvenser bestående av bland annat begränsat sinne, blockering och separation till en högre medvetenhet av obegränsade sinnen. Denna gudomliga närvaro bär en frekvens som hjälper oss att lösa upp dessa uråldriga vibrationella mönster av rädsla och oro som under eoner skapat obalanser som påverkat vår förmåga att hantera våra universella krafter och livsenergier som flödar i våra system.

Anslutningen till energimatrisen av Golden-Diamond Flower of Life är en hjälp för dem som önskar att koppla in sig till dessa kärleksfulla och fredliga energier som öppnar flödet av balans i dina system, vilket också påverkar ditt inre och yttre varande.

Denna matris är laddad med feminin ros- och diamantenergi från moderskällan som ger oss fördubblad kvinnlig kraft. Så fyll ditt hjärta med detta vackra transformativa ljus bestående av nya gudomliga regnbågsfärger och geometriska former.

Genom denna verksamma transformativa energi, börjar din kropp att återställas med balans av helhet och enhet. Alla vackra regnbågsfärger kommer med lysande frekvenser att genomsyra oss så att glädje, kärlek och lätthet kan föras in i våra liv.

Energimatrisen aktiverar en väv av gyllene diamantenergi inom varje varelse som ger oss möjlighet att sammanlänka oss till högre kosmiska civilisationer och världar bortom vårt medvetande. Genom denna portal kan vi återkoppla vår kosmiska gudomliga anslutning med Moder Jord. Med denna nya anknytning kan kosmiska och jordiska ljusstrålar strömma genom våra hjärtan som gör att vår och jordens förflyttning till 5D sker i synkronitet med högre utvecklade system av kosmiskt medvetande. När vi når en inre förening av gudomlig kvinnlig och manlig balans kan separationen av de kvinnliga krafterna i vår innersta kärna läkas. Det är i denna helande närvaro som vi återigen kan öppna våra hjärtan för svanenergin. En villkorslös närvaro som gör det möjligt för tvillingflammor att återförens.

Många har säkert under den senaste tiden känt av obalanser i sina kvinnliga energier som bland annat gett upphov till inre ovisshet, förtvivlan, frustration, stagnation, tröghet samt olika former av infektioner och magåkommor som beror på en ökad känslighet för yttre omständigheter där många störande energier vill fånga vår uppmärksamhet, vilket gjort att vi haft svårt att finna lugnet och stillheten i våra hjärtan. Anledningen till denna obalans är att du förmodligen är en ljusvarelse som energiarbetar med läkning av djupa smärtsamma sår som orsakats vid separationen av de feminina krafterna, dvs när modershjärtat i Lemurien separerades från de feminina energierna. Det är dessa energier av motstånd och nedbrytande krafter som orsakade denna separation som vi nu tar in i våra hjärtan och transformerar för att kunna läka de splittrade atomerna i våra celler samt den innersta kärnan i jorden som även kallas ”The Inner Core of Lemuria”.

Inflödet av Maria Magdalena koderna med förhöjd rosenergi är en stor hjälp för oss i denna djupgående läkningsprocess. Det är även denna frekvens som verkar för att din förflyttning till 5D sker på ett skonsamt, fredligt och kärleksfullt sätt. Dessa koder väcker en djupare aspekt i ditt hjärta där din gudomliga sanning vägleder dig till att öppna inre dimensioner och världar med helt nya energier och verkligheter. Med denna förankring av gudomliga närvaro kan du återigen genom tillit och trygghet börja styra dina livsenergier och universella krafter. Detta gör att du själv låter dig styra din farkost in i 5D, i samverkan med de universella krafterna. Genom förståelsen av att det är du som bestämmer över ditt liv, så kommer du att kunna göra denna förflyttning in i 5D till den bästa och lyckligaste resa du någonsin upplevt. Livet är den mest upplevelserika resa och finaste gåvan du fått, vilket du verkligen förtjänar. Så gör dig själv en enorm tjänst genom att ta väl vara på det.

Många spekulerar om att denna förflyttning till 5D kommer att orsaka ytterligare ett mänskligt lidande bestående av yttre krafter som orsakar mörker och kollapser. Det finns även de som förutspår att våldsamma händelser ska komma att inträffa för att åstadkomma ett kollektivt massuppvaknande. Brutala uppvaknanden skulle bara komma att generera att fler förskrämda själar hamnar i chock och rädsla med konsekvenser som istället kommer få dem att fly ännu längre bort från 5D.

Har inte mänskligheten lidit tillräckligt mycket och länge? Och vi vill väl inte heller förlora dessa förskrämda och rädda själar? Efter alla 3D manipulationer, osanningar, förvrängningar och plågsamheter är vi väl värda en varm, trygg och kärleksfull resa in i 5D. Det är precis som vid en förlossning, inte låter vi ett barn med våldsamma ingrepp slitas ut från sin inre värld av trygghet. Givetvis låter vi processen ha sin gång och när barnet är redo välkomnar vi hen med all kärlek, omsorg och omtänksamhet så att barnet med trygghet och stöd kan växa och utveckla sina potentialer i denna värld. 

För medvetna ljusvarelser handlar det om att med kärleksfulla medel skapa de förutsättningar som behövs för att befria varelser från lägre 3D vibrationer så att de kan påbörja en resa in i 5D fylld av glädje, kärlek, ljus och lättsamhet, vilket i sin tur kommer locka fler att med egen vilja göra denna förflyttning. Medvetna ljusvarelser vet att det finns lika många sanningar och vägar som varelser på denna jord och låter ödmjukt varje varelse ta ansvar för sina egna beslut och handlingar eftersom varje resa är unik och kan skilja sig åt från individ till individ. Oavsett vilket tillväggångssätt och väg som en varelse väljer finns de medvetna vägledarna alltid där med kärleksfullt stöd om det skulle behövas, precis som föräldrar finns vid sitt barns sida genom livet när de lär sig att utforska och använda sina inre unika gåvor och förmågor. En sann och medveten lärare utgår utifrån varje individs själsliga nivå, precis som dem skulle vi aldrig sätta ett förskolebarn på högskola. Sanna lärare låter ödmjukt och tålmodigt varje själ få göra klart sina viktiga tredimensionella lärdomar och samverkar i övergången till 5D utifrån individens högsta bästa. Allt eftersom fler varelser väljer att träda in i 5D kommer övergångarna av de återstående varelserna knappt vara märkbara, 5D kommer då vara den vibration som har starkas inverkan på jorden.

Maria Magdalena koderna bär detta kärleksfulla ljus av lugn och stillhet som i denna transformationsprocess hjälper oss med balans och läkning så att vi återigen får möjlighet att skapa en djup förankring i oss själva. Det är genom denna grund av villkorlös kärlek till oss själva och andra som var och en av oss med medvetenhet, känsla och öppna sinnen kan börja ta viktiga beslut som genererar i handlingar som skapar goda förutsättningar för vårt inre växande, vilket får våra liv att blomstra av ljus, kärlek, glädje och lätthet. 

Så låt dig nu återta din gudomliga rätt att disponera dina livsenergier och universella krafter som behövs för att väcka din inre passion så att du får tillbaka din kraft och förmåga att våga leva ditt liv fullt ut!

 

 

 

17 dec 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)