Reaktioner och symptom vid energiskiftet 11:11

/images-15.jpg

Det inkommande fotonljuset som nu hastigt ökar i frekvens och styrka påverkar oss ljusbärare i hög grad!

Som Du säkert känner av ökar inflödet av fotonpartiklar intensivt för att vid portalöppningen 11:11 vibrera som starkast. Fotonljuset gör det möjligt för oss att snabbare bryta oss loss från den 3D linjära tidslinjen av tröghet och förflytta oss till mer 5D realiteter med tidslinjer som är spiralformade. Flödet i denna spiralformade energi gör att partikelmateria och ljus beter sig på ett helt annorlunda sätt än de energier vi är vana vid från det gamla linjära tidssytemet. Dessa inkommande fotoniska aktiviteter som kommer från högre kosmiska dimensioner öppnar nya fantastiska möjligheter för oss att nu flytta in i dessa vibrationella verkligheter, vilket gör att många förändringar kommer att ske inom oss och därmed också omkring oss.

Detta inkommande fotonljus gör att allting kommer att bli mycket enklare för oss ljusbärare som länge burit en inre längtan att få leva i 5D. Men om vi ser denna förändring utifrån den mänskliga aspekten som är vana att fungera i den linjära tiden kommer polariteten nu istället börja öka, vilket gör att det kommer uppstå förvirring och kaos eftersom tidigare mönster, strukturer och beteenden inte längre kommer att fungera i dessa vibrationella och spiralformade verkligheter.

Det är mycket som händer i oss ljusbärare vid dessa energiskiften. Våra kroppar jobbar intensivt med att både individuellt och kollektivt transformera dessa lägre energier. I denna utrensningsprocess kan du starkt känna av fysiska symptom såsom smärta, värk, diarré, svettningar, nysningar, allergiska reaktioner och trötthet då sömnen påverkas av djupa transformationsarbeten. I denna omstruktureringsprocess kan också rädsla, oro och förlust dyka upp när vi transformerar gamla överlevnadsprogrammeringar samt obalanserade energier som baseras på makt, kontroll, utnyttjande och separation som under lång tid legat djupt lagrade i tankar och känslor på det mänskliga omedvetna planet. Denna omställning som pågår på många plan inom oss jobbar intensivt med att expandera våra sinnen, vilket gör att vi ljusbärare är extra känsliga just nu. Känner du av reaktioner som hjärtklappning, yrsel och tung huvudvärk är du förmodligen en av dem ljusvarelser som genom transformtion avlägsnar gamla elektriska kopplingar som gör mänskligheten fria från begränsningar så att nu fler lyckas åstadkomma denna expansion av sinnet.

I denna känslighet när vi är som mest sårbara passar givetvis de lägre krafterna på att försöka fånga vår uppmärksamhet. Genom olika former av energimässiga attacker har du kanske också fått möta tunga känslor som tröghet, motstånd och ovilja. Det denna kraft försöker göra är att hålla oss kvar i det 3 dimensionella, dessa störningar gör att vi har svårt att komma till ro för att fokusera på det som nu verkligen är viktigt för oss. Många har under senaste tiden upplevt att ett lock eller filter ligger över dem som gör att de tillfälligt tappar kontakten med ljuset, dessa försök att stoppa oss måste nu på ett medvetet plan plockas bort.

Har också starkt upplevt att oroliga energier av separation figurerar runt oss ljusvarelser som orsakar underliga och konstiga känslor, vilket leder till att det uppstår felaktiga tolkningar och missförstånd. Dessa vibbar har till avsikt att försöka få oss ljusvarelser att motarbeta varandra istället för att samverka och stärka denna inkommande högre frekvens som är av stor vikt och hjälp för att nu äntligen lösa upp dessa djup rotade 3D energier. Därför ber jag Er gudomliga ljusvarelser att samla Era krafter för att stå i ljuset och kärleken och på så vis genomskåda dessa negativa vibbar som vill skapa osämja och ovilja i och omkring oss. Fokusera på ljuset i ditt hjärta och lyft dig över dessa störande energier som vill få oss kärleksfulla själar att tvivla på oss själva och varandra. Med gemensamma krafter behöver vi hjälpas åt att stärka det gudomliga nätverket för att stå i våra ljuspelare och vidga energierna i denna portalöppning så vi nu tillsammans kan ta detta kvanthopp in i en ny medvetenhet.

Denna portalöppning är en hjälp för oss ljusarbetare som gör det lättare för oss att lämna den tredje dimensionens tröghet och skapa det liv vi längtar efter. Vid portalöppningen får vi den hjälp vi behöver för att göra den förändring och transformation som krävs för att ge denna frekvenshöjning en extra skjuts. Vi kommer vid båda meditationstillfällen 9/11 och 11/11 att arbeta med att öppna upp och stärka det högre chakrasystemet samt väcka nedsläckta delar av vårt DNA för att förflytta vårt medvetande till en ny frekvens så vi till fullo vågar vara dem vi är skapta till att vara. 

I denna högre medvetenhet är allting vibrationellt, vilket är grunden för att existera som en multidimensionell varelse. Uppbyggnaden av denna grund är en process för omkodning, avkonstruktion, rekonstruktion, omkalibrering, omjustering och återfödsel för att kunna göra denna omstart in i det nya. Det är en ständigt föränderlig verklighet där fysisk materia börjar ta en ny vibrationell form som gensvar. Ökningen av fotonljuset är ett stort steg för oss alla. Detta beror på att fotonpartiklar inte kan kontrolleras därför kommer atomer och molekyler i våra cellulära kroppar att omstruktureras av dessa spiralfomade ljuskoder, vilket skapar en ny dimensionell DNA-sträng och gudomliga chakror som kopplar oss till högre dimensionella världar.

När detta fotoniska ljus rör sig i kroppen uppstår fysiska skakningar som hjälper energierna att förflytta sig fritt. Starka rysningar kommer också att kännas när frekvensen börjar att stiga i kroppen. Det är genom denna process som den tröga materian bryts ner, så att den fysiska kroppen omvandlas till denna nya och lättare energiform. Denna process kan även komma att utmana ditt logiska tänkande eftersom frekvenserna väcker cellernas minsta beståndsdelar till liv för att på djupet släppa all gammal tro av mentalitet som undertryckta känslor, smärta och lidande. Denna djupgående fysiska/mentala/emotionella frisättning är en nödvändig process för att vi i våra fysiska kroppar ska kunna stiga och utvecklas till fullt medvetna varelser.

Just nu är det viktigt att vi som verkar i denna tjänst av ljus & högre service samlas för att tillsammans dela, inspirera och stödja varandra. I denna gemenskap skapar vi nya förutsättningar att står i vår egen kraft. Vi behöver därför var och en ta initiativet att finna goda sammanhang där vi känner tillit, trygghet och delaktighet för att med gemensamma krafter genomföra dessa transformation- och energiarbeten, vårt bidrag har en stor och avgörande betydelse i detta skifte.

Vår mission är att inspirera, lyfta upp och stödja varandra genom att göra skillnad. Vi lämnar allt som har med dömande, anklagelse, högmod och jämförelse att göra för att istället låta oss möta allt med acceptans, ljus och kärlek. Genom våra ansvarsfulla handlingar visar vi andra om hur kärnan i den nya jordens existens bygger på en kärleksfull enhetlig struktur av komplement och samverkan.

Frekvenserna är just nu högre än någonsin och kommer under veckan att öka ytterligare när vi den 11/11 går in i portalöppningen. Denna dag kommer möjligheten att finnas för dem som nu är redo att återigen öppna upp den lemurianska diamantlaser energin inom oss. Genom din kärleksfulla ljusstråle kommer denna laserenergi att skära igenom alla gamla 3D förvrängningar. När dessa illusioner är borta är vi fria för att träda in och låta hela universum bli vårt nya spelrum.

Var den som gör skillnaden i din omgivning. Var ljuset och kärleken i varje inre som yttre handling. Öppna dig helt för detta inkommande flöde genom att ta del av denna fantastiska omvandling av multinationalitet som sker inom dig. Stig in i ditt hjärta och återta din makt av kärlek genom att visa andra hur denna rena kärlek av generositet, vänlighet, respekt och ödmjukhet får dig och dem i din omgivning att expandera. En ny vibration som gör att du kommer att skapa en starkt samverkande länk med andra kärleksfulla varelser och dimensionella världar.

/moder-trad.jpg/images-1.jpg

5 nov 2017

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)