The Cosmic Star of Evolution – GoldenStarCode DNA – Din Nya Aura – inifrån och ut

Ett stort antal av oss ljusarbetare på jorden är just nu redo att genomgå ett kvantsprång till ett högre galaktiskt medvetande. Är Du en av dem?

Intensivkurs GoldenStarCode Aktivering steg 1-3 är en tvådagars kurs inom kvantfysik som tillkommit för att aktivera den 12 strängade DNA-spiralen som kopplar oss samman med våra 12 chakran, ljuskroppar och högre strålar. Detta är en process för öppnandet av Ditt inre hjärta och ljuskanal.

Via information, meditation, pranaandning och synkronisering av geometriska former kommer Du lära Dig tekniken att ta emot en högre oktav av ALFA vibrationer, vilket främjar sinnet att släppa ego/dualism och föroreningar av gamla tankar och känslor för att istället tona in Dig på ett femdimensionellt multimedvetande. I detta medvetande sker en total cellulär omstrukturering i den mänskliga kroppen som hjälper Dig att uppnå och upprätthålla en ökad energibalans i kropp, sinne och själ. Som ett fininställt och harmoniskt instrument väcks Din förmåga att projicera högre frekvenser av Kärlek och Ljus utan några förvrängningar av 3D-illusioner.

GoldenStarCode Aktivering intensivkurs i 3 steg som en tvådagarskurs: 

Lördag  1 augusti             Steg 1&2      kl. 10-17         Varberg 
Söndag 2 augusti             Steg 3          kl. 10-17         Varberg

Kurskostnad för intensivkurs 2 dagar: Sommarerbjudande! 1595 kr (inkl. lunch, fika och frukt á 2 dagar)

Lördag  17 oktober           Steg 1&2      kl. 10-17         Göteborg
Söndag 18 oktober           Steg 3          kl. 10-17         Göteborg

Kurskostnad för intensivkurs 2 dagar: 1895 kr (inkl. lunch, fika och frukt á 2 dagar)

För anmälan: [javascript protected email address]

Info om intensivkurs Golden StarCode Aktivering steg 1-3

Aktiveringsprocess Steg 1
I Steg 1 genomgår du en djupare transformation och rening för att lösa upp blockeringar av gamla mönster och cellminnen som inte är gynnsamma för Dig och Din inre utveckling. Denna aktiveringsprocess som ansluter Dig till en högre frekvens av ljus startar en cellulär förändring som balanserar, renar och återställer Dina celler och 7 lägre chakran i Din kropp så aktiveringen och processen av Din ljuskanal som förenar Dig med Dina Högre chakran kan inledas.

Aktiveringsprocess Steg 2
I Steg 2 når Du en djupare nivå av Dig själv genom att integrera och expandera Din Gudomliga ljuskanal och Din inre Urkraft i Kropp, Själ och Sinne, vilket ger Dig en ökad balans och harmoni mellan manligt/kvinnligt och himmel/jord. Ditt DNA bär på en Gudomlig signatur som svarar an på denna aktivering som förbereder och talar om för Din kropp att det nu är dags att återvända till Din ursprungliga Gudomliga plan. Ljuskoder av Högre frekvenser kommer att aktiveras, med nya själsprogrammeringar från Ditt Högre Jag som expanderar Ditt medvetande och väcker Dina cellminnen. I detta stadie av medvetande börjar Du att minnas Ditt själsliga ursprung, tidigare liv och kunskaper från Ditt Högre Gudomliga Jag, vilket ger Dig en djupare innebörd av Din Livsväg och Livsuppdrag.

Aktiveringsprocess Steg 3
I den tredje aktiveringen kommer Du i fysisk form genom initiering från den 12:e gyllene strålen att integrera och förena Dina 12 chakran med hjälp av ”Merkaban”. Genom denna anslutning av högre frekvenser kommer nya omställning att ske som uppgraderar Din Ljuskropp. Denna process är en förberedelse som gör det möjligt att aktivera Ditt 13:e chakra. Det 13: e chakrat är en portal till de renaste kärleksenergierna i Ditt hjärta. När den universella kärleken förankras i Ditt hjärta och manifesteras i Din fysiska kropp tar Du klivet in i en 5 dimensionell verklighet och blir en bärare av denna nya ljusfrekvens. Genom denna aktivering omvandlas Din Ljuskropp till en multidimensionell energiform som gör det möjligt att färdas mellan olika världar och dimensioner.

Efter serien av GoldenStarCode Aktiveringar steg 1-3 har den 12 strängade DNA-spiralen och Ditt Högre chakrasystem aktiverats i Din fysiska kropp och förankrats inom Moder Jord via ljuskanalen. Förbindelsen med 12:e chakrat stärker och centrerar ljuskanalen, vilket ökar kontakten med Ditt hjärta och Högre Jag. När Du sammankopplas med 12:e gyllene strålen kommer en process av omställningar att startas som tar hand om de 3D-energier som är färdiga att avslutas och avprogrammeras. När dessa energier har avlägsnats kan de ersättas med en ny 5D-struktur som överensstämmer med det högre chakrasystemet. Detta är en process som kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också en ny själsprogrammering som stämmer överens med den 5:e dimensionella strukturen. Kursen i 3 steg är en process som förbereder Dig till ett 5D medvetande. Processen är också en förberedelse för Dig som väljer att gå vidare med nästa steg som är Masterkursen.

28 apr 2015

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)